Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՀԲ
ՎԱՍՆ ԱՄԼՈՒԹԵԱՆ ԿԱՆԱՆՑ

Հարցումն. Եթէ ոք վասն ամլութեան եթողզկին իւր եւ առնէ կին ծննդական եւ ապաշխարութիւնխնդրէ նովին կնաւն, զին, չ պարտ է առնել։

Պատասխանի. Շնացող է։

Գրեալ է քննութեամբ եւ այս դատաստան։Այլ դատաւորաց լիցի զսրբոյս մեծարել զհրաման եւկամ դատելն զկանխաւ, եւ ազատս զմեզ ի բամբասանացթողուլ։ Ներէ եւ այսմ սուրբն Բարսեղ։