Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՀԶ
ՎԱՍՆ ՆԵՐՔԻՆԵԱՑ ԵՒ ՄԱՐՄՆԱԶԵՂԾԱՑ

Եթէ ոք ներքինի իցէ եւ կամ մարմնազերծ եւկեղծաւորութեամբ կին առցէ, եւ կնոջն հասեալ իվերայ գործոյն՝ իշխան է քակտել եւ թէ կալ. եւ թէքակեսցի, ում եւ կամի՝ լինիցի։ Եւ զկէս ընչիցնառցեն յառնէն եւ տացեն տուգանս, վասն անարգանացպսակին, յեկեղեցին, եւ երեք ամ ապաշխարեսցէ այրնպիղծ։