Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃՀԷ
ՎԱՍՆ ՈՐ ՈՒՏԷ Ի ՏԵՂՈՅ

Եթէ ոք ուտէ ի տեղոյ, տացէ ընդ միոյնչորս, ապա թէ ոչ՝ ըստ կանոնին ապաշխարիցէ, կամյաղքատս տալ, թէ այն պատահի։

Եւ այդ լիցի դատաստան այդոցիկ։