Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԻԶ
ՎԱՍՆ ՈՐ Զ0ՏԱՐ ՄԱՐԴ Ի ԲԱՆ ՂՐԿԷ, ԵՒ ՄԵՌԱՆԻ

Իսկ եթէ ոք զոք, որ չիցէ իւրն, ի գործ իւրառաքէ, եւ անդ որոգայթի, արեան պարտ է։

Զգուշանալ հրամայէ կանոնքս՝ ոչվայրապար զոք, որ չիցէ վարձկան եւ կամ այլ օրինակաւիւր, ի գործ իւր առաքել, զի արեան դատաստան հրամայէվնասելոյն լինել։

Եւ այդ ցուցեալ է դատաստան հոգեւորապէսեւ մարմնաւորապէս։ Սակայն քննութիւն լիցի օրինակիառաքողին երախտեաց եւ պատահման մահուն կամայի եւակամայի։