Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԻԷ
ՎԱՍՆ ՈՐ ՎԱՐՁՈՎ ՂՐԿԷ ԶՄԱՐԴ Ի ԲԱՆ

Այլ թէ վարձկան ոք իցէ եւ ասիցէ ցտնատէրտանն, թէ առաքեա զիս կամ տուր ինձ գործ, զի արարից, իսկ նա յառջապատրաստ ծանուցանէ նմա զորոգայթմահուն, եւ վարձկանն առ կարիս հարկի իւրոյ յանձնառնու, եւ սա կրկին զանպարտութեան բանն ասիցէ նմա, եւ պատահի վարձականին մեռանել, անպարտ է։ Եւ թէանզգուշութեամբ ի բազմաց վկայեալ վնասն առաքիցէկամ գործել հրամայիցէ, եւ անդ հասանիցեն նմաորոգայթք մահու, արեան պարտ է։

Յայտնի է այս դատաստան կանոնական։ Զիըստ կամաց վարձկանին երթալ ի գործ՝ անպարտ էառաքողն, իսկ հարկաւորեալն եւ ի վկայեալ վնասնառաքեալ՝ ընդ դատաստանաւ արեան է, թէպէտ եւվարձաւոր իցէ։