Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԼԶ
ՎԱՍՆ ՈՐ ՀԱՐԿԷ ԶՄԱՐԴ ԵՒ Ի ԲԱՆ ՂՐԿԷ, ԵՒ ՄԱՐԴՆ ՄԵՌԱՆԻ

Եթէ ոք զոք ի գործ ինչ հարկիւ առաքէ, եւվնաս լիցի մահու, այսպիսի ինչ. եթէ ի ծառ հանէթափել պտուղ ի հարկէ, կամ ընդ գետ անցանել, կամ իխումար ձի հեծուցանէ, կամ այլ ինչ այսպիսի, կամվարձկան ի բան յղեալ ի հարկէ, եւ մահ պատահի, այդոցիկ արեան դատաստան լիցի ի կամայէ եւյակամայէ, առաւել լիցի բռնադատողացն։ Իսկվարձկանին եւ իւրոցն՝ եթէ աւելի քան զսովորութիւննդատէ կամ հարկանէ, ընդ դատաստանաւ է կամայի եւակամայի։