Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԽԴ
ՎԱՍՆ ՋՐԱՂԱՑԱՑ ԱՂ0ՆԱՒՈՐԱՑ

Ջրաղացպանք փորձ լիցին արուեստիամենայն կազմուածի, զի մի՛ բազմատանջն ապականէզկերակուրն աներկեղութեամբ։ Այնպիսի վնասողացնդատաստանաւ է ոչ վարձիլ, այլ զվնասն եւս տուժել։Ապա թէ պատճառն ի գիջութենէ աղունին իցէ, անպարտլիցին. իսկ ի ջուրն անցեալ զալիւրն վճարիցեն։ Այլզգողացեալն՝ չորեքկին, եւ կռփողաց, այսինքն՝մուխթասպաց, յանդիմանութիւն լիցի նշանակաց։ Այլթէ աղացողն աւելի, քան զպատրաստեալն, ի վեր եւ իխոնարհ արասցէ զքար ջրաղացին եւ վնաս ինչ արասցէ, վճարն ի նմանէն լիցի, զի ասել ի դէպ էր պատրաստողինեւ ոչ իւր համարձակիլ։

Այլ վարձն ըստ գաւառաց զանազանին, բայցփոփոխին ի նուազութենէ հացի եւ ջրոյ կամյառաւելութենէ։ Եւ այդ անսահման լիցի յիրսդատաստանի։