Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՄԾԱ
ՎԱՍՆ ՅԱՒԱՐԷ ՎԱՃԱՌԱՑ

Վաճառեալ եւ գնեալ զաւար՝ ոչ դարձցիանդրէն իբրեւ զգողացեալն, զի այդ օրինաւոր գործթագաւորաց է եւ իշխանաց, ուստի եւ կանոնք յնծայսընդունի պատարագի, իսկ զգողացեալն եւզյափշտակեալն՝ ոչ եւս։