Հայոց եկեղեցական իրաւունքը. Բ Գիրք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բ. ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

 

Եկեղեցու ընդհանուր կառավարութեան վրայ մանրամասն հայեացք ձգելու համար յարմար է բաժանել մի քանի մասերի, որոնց վրայ եւ առանձնակի կխօսուի. ա) վարչական կառավարութիւն, բ) տնտեսական կառավարութիւն, գ) օրէնսդրութիւն, դ) դատավարութիւն, ե) պսակման խնդիր: