Աշխարհագրութիւն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կիլիկիայ ի միջի կայ Ասորոց եւ Գամրաց։ Ունի գաւառս եւ բերդս եւ գետս բազումս եւ աղբեւրս. երէս, զարջ եւ զինձ, եղն, պլատան, այծեամն եւ մաքիս վայրի, վիթ եւ վռ եւ գոմեշ եւ հաւ սիրամարգ եւ սալամ, կաքաւ եւ տուռէճ, արաւս, արագիլ, բազէ եւ լոր։ Ունի միրգս զխնձոր եւ տանձ եւ սալոր եւ ծիրան, թրինջ եւ նումայ, նարինջ եւ լիմաւ։ Ունի երկաթ եւ աղ, բամբակ եւ ապրիշում, արջասպն եւ ծծումբ, ջերմուկ եւ բորակ եւ ձիւթ սեաւ եւ սպիտակ. եւ մայրաքաղաք զՏարսոն եւ զՍիս, ուր է ապակէ հողն, եւ զԱյաս նաւահանգիստ բազում նաւաց. լինի մուզուալայ եւ շապալութ, հաճար՝ Բ ցեղ, ըռուզ եւ զաֆրան, վարդ եւ մուրտ եւ մանուշակ եւ եղջիւրի ծառ եւ ձիթապտուղ եւ աղտոր եւ նուշ եւ արմաւ եւ կաղին, արքայընգոյզ, թուզ եւ նուռն, սաբեկ եւ մաննեխ, պատեխ, ձմերուկ, շամամ գեղեցկախայտ եւ կոթայ, սերկեւիլ եւ յունապ, կասկ եւ հոյն յանտառի եւ Սանօպարի փիճոյ եւ այլ բիւր բարիս անթուելիս։