Գրոց ու բրոց եւ Սասունցի Դաւիթ կամ Մհերի դուռ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գ
       Ասոնք մանկավարժական առարկայներ են։ Օ՜, բուն այդ սրահէն, բուն այբէն սկսելու է արդէն ուղղութիւնը, որուն մեր ազգը կարեւորութիւն չտար. եւ չը տալով ալ կարող չլինիր զինքն ուղղել. չուղղելով կարող չլինիր յառաջ ընթանալ։ Այո՛, ամէն բանը սկիզբէն, այբէն‚ մանուկէն, առաջին սրահէն ուղղելու ենք։
       Դասագիրքեր պէտք են մանուկներուն պատշաճ, հասկանալի եւ սիրելի բառերով եւ առարկաներով. զորօրինակ՝ գեղացւոյն համար կով, հորթիկ, այծ, ոչխար, ուլն ու գառն, դաշտ եւ խոտ, լեռ եւ ձոր, ծառ ու ծաղիկ, արտ ու ցորեան, եզն ու լուծ եւ այլն։ Քաղաքացւոյն ալ՝ իւր ծանօթ առարկայներով։ Իսկ Աստուած, երկինք, լուսին, աստղ, ցերեկ, գիշեր, ամառ, ձմեռ, հայր, մայր, քոյր, եղբայր, հաց, ջուր եւ այլն, առհասարակ քաղաքացւոյն ու գիւղացւոյն։
       * ։
       Այս խնդրոյն յատուկ ուշադրութիւն տալ պէտք է, փափուկ եւ խորին ուշադրութիւն։