Անգիտաց Անպէտ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ յիշենք զհոտերն, որ ան այլ շատ գուշակումն ունի, որ ի համերն չկայ: Եւ գիտացիր որ այն իրքն որ հոտ ունի, այն՝ զտաքութիւնն կու գուշակէ. եւ այն իրացն որ հոտն աղուոր լինայ, գուշակէ նուրբ տաքութիւն մի: Եւ բայց հոտերն գուշակէ զպեղծ տաքութիւնն բորբոսային: Եւ այն իրքն որ հոտ չունի, գուշակէ զհովութիւն: Եւ այն իրացն որ հոտն անուշ լինի, գուշակէ հոգուն հանգստութիւն եւ ուրախութիւն. զերդ զքաֆուրն եւ զնինուֆարն, եւ որ հով են. եւ յիմացիր որ հոտին այլ խիստ հաւատալ չկայ. հանց են գրել բժշկնին: