Անգիտաց Անպէտ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Այլ ցեղ մըն այլ պատմեմ զդեղերուն զաւրութիւնն, եւ զգործաւորութիւնն, եւ զարուեստն, որ է եփելն, եւ տրորելն, եւ զայրելն, եւ զորն լուանան, եւ այլ բաներ կայ. եւ դեղեր կայ որ շատ պիտի եփի. որպէս զրեւանդն. եւ այլ կայ որ քչիկ եփելն հերիք է. որպէս մանուշակն եւ աֆթիմոնն. եւ այլ դեղեր կայ որ նուրբ է. ծեծելու եւ տրորելու չի դիմանար. որպէս սաղմոնիան, որ ի տրորելուն՝ տաքութիւն մի կառնու, որ իր ուժն այն տաքութենովն կերթայ, եւ զաւրութիւնն եւ գործն այլ կու խափանէ. եւ շատ խէժեր կայ որ այսպէս են. եւ այնոք թրջել կու պիտի. լաւ է քան զտրորելն. եւ զդեղն շատ ծեծելն՝ զուժն ցեղ մըն այլ կու առնէ. եւ ի այն դեղին տրորելն շատ բան կայ, որ նորա զաւրութիւնն ի հեռու զաւդուածքն հասնի, եւ ուժն չի խափանի, եւ յառաջն ուժն ի հաւն հասնի, եւ չի խափանի. հանց որ մեղրն որ իր ճոհարն նուրբ է եւ տաք է. եւ յո՛ր դեղ որ պղպեղ խառնի՝ զտաքութիւնն կու յավելցնէ. եւ յորժամ որ ջուրն իր հետ ընկերող լինի, զտաքութիւնն պակսեցնէ քիչ մըն: