Անգիտաց Անպէտ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ դեղերու ցեղ մըն ալ հուքմ կայ, որ է Սինեայ Որդուն խաւսքն, տարեց հաշուով եւ ժամանակի: Եւ այն դեղն որ նուրբ է, նորա ուժն եւ գործն շուտ կու խափանի. որպէս ծաղկունքն, որ նոցա ուժն մէկ տարուն ետեւ կու անցնի եւ կու խափանի, եւ ի գործ չի անցանիլ:

Բայց մրգերն այլ եւ հնդերն, այն որ եղլի է, եւ որչափ որ հին լինի, տաքութիւնն կու յաւելնայ եւ հալծիլն յուժով կու լինի. եւ այն որ եղլի չէ, ուժն շուտ կու կամենայ վատուժիլ. որպէս ծաղկին ուժն, որ շուտ անցանի:

Բայց գիտացիր որ տակերն ուժով են քան զհունդն. այնոր համար որ հաստ է, եւ պինտ, եւ թանծր է. եւ ասել են թէ տարչինուն ուժն մինչեւ երեսուն տարին է. եւ խէժերուն ուժն քիչ է, եւ շուտով կու խափանի. այնոր համար որ մասունքն ժողովէ. եւ ցամաք մրգերն եւ սակամոնուն ուժն քիչ ժամանակ կու մնայ. եւ բայց ան սաղմոնիան որ եփած լինի, որ կրակն զուժն պակսեցուցել է նա, շուտ կու խափանի այնոր ուժն: