Անգիտաց Անպէտ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

ՇԱՒՓԻ ՉԻՆԻ

(Squine).

ինքն տակ մըն է, որ ի Չինիմաչինու կու գայ. ի մաւտ ժամանակիս է սահմանած. Ֆռանկին իմաստունքն, յառաջին իմաստունքն, չեն գիտեր. վասնվայն՝ ի յառաջի գրեանքն չէ գրած. աստուածապարգեւ դեղ է. որ քան զայս ա՛յլ աղէկ չի լինար. ֆռանկին ցաւուն (Syphilis)՝ թէ խոցն նոր լինայ եւ թէ հին՝ կու բժշկէ. ԲՃԽ դրամ եփես եւ տաս յամէն վաղուընէ Ժ Ժ դրամ անաւթուց, ի տաք տեղ՝ որ քրտնի. կու խալսի ի ցաւէն. եւ իր փոխանն սափարինան է եւ փէլաւսանդան. եւ այլ բազում աւգտութիւն կայ ի նմա, զոր ոչ գրեցաք: Զայս՝ անարժան Պունիաթս գրեցի:

 

(ՉԱՏԻՆԱ

(Graine de Chanvre).

յիշած է ի վերայ շային՝ շահտանիղ, որ է ղանապին պտուղն: )

 

ՉԱՄԱՆ

(Cumin).

որ է քամոնն. յիշած իր համարն:

 

ՉԱՐՀՈՏՆ

(Asa-foetida).

որ է հլթիսն. յիշած իր համարն:

 

ՉԱՄԻՉՆ

(Raisin sec).

որ է զաիպն. յիշած իր համարն:

 

ՉԱՇՄԱԿ

( Psyllium?).

որ է թաշմիզաճն. յիշած իր համարն ի վերայ թոյին:

 

(ՉԻՄՇԻՐ

(Buis).

պէին վերայ՝ պաղաս է գրած: )

 

(ՉԱՒՏԱՐ

(Seigle).

որ է տուսարն. ի վրյ տիւնին գի՛տ: )

 

ՉՆԱՐԱԿ

(Rռalgar).

որ է կարմիր զառիկն. յիշած ի վերայ զային իր համարն:

 

(ՉԻՆԱՐ

(Platane).

տիունին վերայ՝ տուլպ: )

 

ՉՈՐ ԶՈՒԿԻ

(Storax).

որ է միայ ի եապիսն, եւ հ. չամչախունկ ասեն. յիշած մենին վերայ:

 

ՉՈՐ ՄՈՒՐԻԱԿ

(Myriophyllum).

որ է մարիեաֆիլաւնն, որ իր՝ ռ. տերեւէն խոտ ասեն. եւ այլ՝ ալաֆիա «ալիֆիայե ասեն:

 

ՉՈՒՔԱՂՐՆ «Չուքաղե

(Bois d'Astragale).

որ է գազին փայտն «գազին փատին վարդնե, երբ զփուշն ի վայր տան:

 

ՉՈՒՄ

(Cornouiller).

ղարանիայ. յիշած է:

 

ՉՔԱՏԱԿ.

 

պուշ ի տարպանդի. յիշած:

 

ՉՔՆՏՈՒՐ ՎԱՅՐԻ

(Beta Sylvestris).

ճար ուլ նահր (Potamogeton). յիշած:

 

(ՉՕՂԱՆ

(Soude).

այբին վերայ՝ աւշնան: )

Կատարեցաւ չան: Յիշենք զան դեղերն որ յառաջի գիրն պէն է: