Անգիտաց Անպէտ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

ԶԱՒՏԱՅ

(Teucrium Polium)

որ է ճաւտայ, որ է մարեմխոտն, ո է խնկողկզուկն «խնկողկոյզնե. յիշած է ի վերայ ճէին:

 

(ՋԱԼԱՄ.

 

որ է շամուղն, որ է նայայիմ. յիշած է ի վերայ նուին: )

 

ՋԱՏՎԱՐ

(Amomum Zռdoaire).

որ է ճատվարն, որ է մահ ու փարվինն. յիշած է:

 

ՋՀՈՒՏ ՄՈՒՂԼ

(Bdellium).

որ է մուղլ ի եահուտն. յշծ է:

 

ՋՆԴԻԱՆԱՅ

(Gentiane).

որ է չնդիեանան:

 

ՋՂԱԽՈՏ

(Plantain).

որ է գառնալեզու:

 

ՋՐՀՈՐԻ ԳԻՆՁ

(Capillaire).

որ է քուզպարաթ ուլ պէրն. որ է փարսիաւշանն. յիշած է:

 

(ՋՐԿՈՏԻՄՆ է ճերճիրն,

 

որ է սու թէռէսին: )

 

ՋՐԿՈՏԻՄ.

 

որ է ղուրաթ ըլ յայն. յիշած է:

 

(ՋԱԼԱՄ

(Autruche).

նայայիմ. յիշած ի վերայ նուին: )

Եւ գիտացի՛ր որ այս անուանքս ամէնն յիշած է, ո՛րն ի վերայ ճէին, ո՛րն ի վերայ չային, եւ ո՛րն ի վերայ այլ գրերուն. եւ վասն ջէն յիշուելու համար է այս:
Այլ յիշենք զան դեղերն որ յառաջն ռան է: