Անգիտաց Անպէտ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

ՓԱՆԻՏ

(Pռnide).

որ է ֆանիտն. յիշած է ի վերայ ֆէին իր համարն, Աստուծով:

 

ՓԱՆՃՆԿՈՒՇՏ

(Vitex).

որ է պէնղայֆիլոնն. յիշած է ի վերայ պէին, Աստուծով:

 

(ՓԷՆՃԷՆԿՈՒՇՏ.

 

որ է ֆէնճէնկուշտին հունդն: )

 

ՓԵՂ

(լIռphant).

որ է ֆիլն. յշծ է ի վրյ ֆէին համարն:

 

ՓԵՏՈՒՐՆ

(Plumes).

որ է վարաշանն (Pigeon ramier). յիշած է ի վերայ վեւին, Աստուծով:

 

ՓԱՐԻՍԻԵԱՒՇԱՆ

(Capillaire).

որ է ձարխոտն, որ է քուզպարաթ ըլ պէրն, որ է շայրն խնզիրն. յիշած է, Աստուծով:

 

ՓԱՅԵՂՆ

(Rate).

որ է տիհալլն, որ պ. սուփրուզ կու ասեն. յիշած է:

 

(ՓԻԵԱԶ Ի ՄՈՒՇ

(Scille).

որ է մկան սոխն: )

 

(ՓԷԼԷՆԿ

(Tigre).

որ է ղափլան: )

 

(ՓՇԱՏԻ.

 

ղային վերայ, ղուպայրայ: )

 

(ՓԱՆԶԱՀՐ

(Bռzoard).

որ է հաճար ըլ թէսն: )

 

(ՓԱՉԱՅ.

 

քէին վերայ, քավարեհ. յիշած է: )

 

(ՓՈՐՍՈՒԽ

(Blaireau).

որ Հայն ճագար ասէ: )

Յիշենք զայն դեղերն որ գրին առաջն քէ է: