Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
այ 2, այա 2, այազմաները 1, այազմաներու 1, այաթ 2, այաթը 6, այաթին 2, այաթներուն 1, այաստանը 1, այարէն 1, այարը 1, այբը 1, այբուբենքէն 1, այգեկութքը 1, այգեկութքի 2, այգեկութքին 2, այգեկուքի 1, այգեստանը 1, այգեստաններերը 1, այգեստանները 1, այգի 11, այգիէ 1, այգիէն 2, այգիի 3, այգին 5, այգիներէն 2, այգիները 6, այգիներն 1, այգիներով 1, այգիներովը 1, այգիներու 1, այգիներուն 4, այդ 4252, այդչափ 1, այդպէս 257, այդպէսով 6, այդպիսի 1, այդտեղ 1, այդքան 135, այդքանն 2, այժմ 1, այժմեան 6, այժմէութիւնը 1, այժմու 14, այլ 216, այլազան 4, այլազանութեամբը 1, այլազանութեան 1, այլազանութիւնը 1, այլազգ 3, այլազգեաց 1, այլազգին 1, այլազգներուն 1, այլախնդիր 1, այլամերժ 5, այլամերձ 1, այլայլած 3, այլայլանքներու 1, այլայլում 1, այլայլումէն 1, այլայլումը 1, այլայլումի 3, այլայլումին 1, այլայլումներ 2, այլայլումներուն 2, այլայլումով 1, այլայլուն 6, այլանալ 1, այլանդակ 17, այլանդակած 1, այլանդակութիւնը 1, այլանդակումին 1, այլապէս 76, այլասերած 2, այլասերականները 1, այլասերելով 1, այլասերուած 1, այլասերումը 3, այլասերումները 1, այլասէր 1, այլասիրական 1, այլացած 2, այլացեղ 1, այլացման 1, այլացումը 2, այլացումներու 1, այլափոխ 2, այլափոխած 1, այլափոխուած 1, այլափոխուելու 1, այլեւ 46, այլեւս 18, այլընդայլոյ 2, այլոց 2, այլուր 1, այլուրային 11, այլուրութեամբ 13, այլուրութեամբը 3, այլուրութեան 6, այլուրութեանը 2, այլուրութենէն 2, այլուրութիւն 1, այլուրութիւնը 5, այլօրէն 1, այծեմարդը 1, այծենի 1, այծենիին 1, այծերուն 1, այծի 2, այծին 2, այծուկին 1, այն 935, այնպէս 165, այնպիսի 8, այնպիսի 1, այնպիսիներ 1, այնքան 888, այո 108, այոին 1, այոն 1, այպէս 1, այպին 1, այպն 1, այս 2873, այսահար 3, այսահարները 1, այսինչ 3, այսինքն 531, այսու 1, այսչափ 2, այսպէս 357, այսպէսով 13, այսքան 133, այսքանը 2, այսքանն 1, այսքանով 1, այսօր 96, այսօրը 1, այսօրուան 14, այտ 2, այտեր 1, այտերէն 8, այտերը 29, այտերն 3, այտերով 2, այտերու 3, այտերուն 38, այտերունը 1, այտէ 1, այտը 3, այտընի 1, այտի 1, այտիկը 1, այտին 5, այտոսկրին 1, այտոսկրները 1, այտոսկրներուն 2, այտուցաւոր 1, այտուցները 1, այր 12, այրած 22, այրանոց 1, այրել 3, այրելիք 1, այրելիքը 1, այրելով 7, այրելու 8, այրեն 1, այրեր 7, այրերէ 5, այրերէն 5, այրերը 32, այրերն 3, այրերով 1, այրերովը 1, այրերու 18, այրերուն 21, այրեց 2, այրեցան 1, այրեցաւ 3, այրեցաւեր 3, այրեցին 2, այրեցիր 1, այրէն 1, այրէր 3, այրը 5, այրի 19, այրիացած 1, այրիի 1, այրիին 4, այրին 9, այրիները 1, այրիներու 1, այրիներուն 4, այրիութեան 1, այրիութիւնը 2, այրն 1, այրող 17, այրուած 6, այրուեր 1, այրուէին 1, այրուձի 1, այրում 1, այրումի 4, այրումին 3, այրումներու 1, այրումով 1, այրուցք 2, այրուցքէն 1, այրուցքը 7, այրուցքի 5, այրուցքին 6, այրուցքն 1, այրուցքովը 2, այց 2, այցեթուղթովը 1, այցելած 4, այցելել 4, այցելելը 2, այցելեն 1, այցելեր 3, այցելեց 16, այցելեցէք 1, այցելեցին 2, այցելող 4, այցելողն 1, այցելողները 1, այցելու 7, այցելուած 3, այցելուելու 1, այցելութեան 5, այցելութեանց 2, այցելութենէն 1, այցելութիւն 2, այցելութիւնը 3, այցելութիւնն 1, այցելութիւնները 3, այցելութիւններով 2, այցելութիւններուն 1, այցելութիւններս 1, այցելուի 1, այցելուին 1, այցելուն 6, այցելուներէ 1, այցելուները 11, այցելուներով 1, այցելուներու 2, այցելուներուն 4, այցեր 1, այցերը 1, այցերուն 1, այցը 4, այցի 6, այցին 1, այցող 1, այցորդներուն 1, այցուած 27, այցուելով 1, այցուեր 2, այցուեցան 1, այցուեցաւ 6, այցուէր 1, այցուիս 1, այցուոր 2, այցուորներէն 1, այցուորները 2, այցուորներով 1, այցուորներու 1, այցուորներուն 4, այցուոր-ուրուականներէն 1, ան 1087, անագորոյն 5, անազատ 1, անազատները 1, անազգային 1, անազդեցիկ 1, անազնիւ 1, անախորժ 8, անախորժութիւն 1, անակընկալ 1, անակնկալ 55, անակնկալէն 4, անակնկալը 12, անակնկալի 9, անակնկալին 2, անակնկալն 3, անակնկալներ 1, անակնկալներէն 1, անակնկալները 1, անակնկալներով 1, անակնկալներուն 1, անահ 1, անաղարտ 15, անաղիք 1, անաղմուկ 14, անաղմուկը 1, անաճուն 2, անամ 2, անամուր 1, անամօթ 1, անայլայլ 17, անայց 12, անանիան 1, անանկ 25, անանձն 1, անանձնութիւնը 1, անանձրեւ 2, անանուանելի 1, անանուն 16, անանցանելի 3, անանցեալ 1, անանցելի 4, անաշխատ 2, անաչառութիւնը 1, անապակ 5, անապակի 2, անապահով 3, անապատ 3, անապատական 2, անապատականի 1, անապատականներուն 2, անապատէն 3, անապատը 2, անապատի 4, անապատին 6, անապատն 1, անապատներով 1, անապաւէն 1, անառակ 4, անառակները 1, անառարկելի 13, անառիկ 2, անասելի 32, անասնաբարոյ 1, անասնագիծ 1, անասնական 7, անասնականը 1, անասնային 2, անասնանար 1, անասնացնողը 1, անասնացումի 1, անասնիկ 1, անասնիկներուն 1, անասնութեամբ 1, անասնութեամբը 1, անասնութեան 8, անասնութեանը 1, անասնութենէն 2, անասնութիւն 4, անասնութիւնը 20, անասնութիւններ 1, անասնութիւնները 1, անասուն 11, անասունէ 1, անասունէն 3, անասունը 8, անասունի 7, անասունին 10, անասունն 4, անասուններէն 1, անասունները 3, անասուններու 4, անասուններուն 14, անաստղ 1, անաստուած 25, անաստուածը 1, անաստուածներուն 2, անաստուածութեամբ 1, անաստուածութիւնները 1, անատակ 6, անատամ 1, անատոլու 1, անատոլուէն 1, անատոլուի 10, անատոլուն 5, անատոլցի 1, անարատ 13, անարգ 10, անարգած 1, անարգանքը 2, անարգանքին 1, անարգել 2, անարգելով 2, անարգելու 2, անարգը 1, անարգի 1, անարգող 3, անարգուած 2, անարգութեան 1, անարգօրէն 1, անարդար 6, անարդարութիւն 1, անարդարութիւններ 1, անարդարութիւնները 4, անարդի 1, անարդիւն 3, անարեւ 3, անարժան 27, անարժաններէն 1, անարժէք 3, անարի 3, անարիութիւնը 1, անարիւն 7, անարիւնութեամբ 1, անարիւնութիւն 2, անարիւնութիւնը 1, անարծաթ 3, անարձագանգ 3, անարշալոյս 1, անարու 1, անարուեստ 1, անարտայայտ 5, անաւագ 1, անաւանդ 1, անաւարտ 7, անաֆիլաքսի 1, անբաժան 5, անբաժանելի 1, անբաժանօրէն 1, անբախտներուն 1, անբախտութեան 1, անբախտութեանց 1, անբաղձալի 3, անբաղձալիներուն 1, անբաղձութեանը 1, անբան 2, անբանացած 2, անբանացնող 1, անբանը 1, անբաններուն 1, անբանութեանը 1, անբանութիւնը 1, անբասիր 2, անբարբառ 2, անբարեւ 1, անբարոյ 1, անբարոյութեամբ 1, անբացատրելի 18, անբաւ 15, անբաւական 18, անբաւարար 1, անբաւութեան 1, անբաւութեանը 1, անբեղուն 1, անբեր 3, անբիծ 1, անբնակ 1, անբնական 3, անբնականութիւն 1, անբնականութիւնը 1, անբնակելի 2, անբուժելի 1, անգամ 606, անգամէ 1, անգամէն 7, անգամը 2, անգամի 2, անգամին 3, անգամն 26, անգամներ 42, անգամներու 2, անգամուան 6, անգամուն 4, անգայտ 23, անգայտանալ 1, անգայտաչափը 2, անգայտացած 1, անգայտացումին 1, անգայտութեան 1, անգայտութենէն 1, անգայտութիւնը 3, անգայտութիւնն 1, անգանձելի 1, անգէտ 9, անգէտները 2, անգթութեամբ 9, անգթութեամբը 3, անգթութեան 21, անգթութեանը 1, անգթութեանց 1, անգթութիւն 11, անգթութիւնը 35, անգթութիւնն 5, անգթութիւններ 2, անգթութիւնները 1, անգթութիւններն 1, անգթօրէն 2, անգիծ 2, անգին 4, անգիտակ 6, անգիտակից 41, անգիտակցաբար 9, անգիտակցութեամբ 1, անգիտակցութեան 5, անգիտակցութենէն 1, անգիտանալով 2, անգիտանար 1, անգիտանաք 1, անգիտացած 2, անգիտել 1, անգիտելը 2, անգիտելով 3, անգիտութեամբ 2, անգիտութեան 5, անգիտութիւնը 4, անգիր 5, անգլիա 1, անգլիական 8, անգլիականը 1, անգլիայէն 2, անգլիայի 1, անգլիան 2, անգլիացի 3, անգլիացին 1, անգլիոյ 2, անգղ 1, անգղը 2, անգղի 1, անգղին 2, անգղութիւնը 1, անգնահատելի 1, անգոյ 22, անգոյն 11, անգոսնելով 1, անգործ 6, անգործադրելի 2, անգործածելի 1, անգործը 1, անգործի 1, անգործին 1, անգործները 1, անգործութեան 2, անգործութենէն 1, անգործութիւն 1, անգործութիւնը 2, անգործօն 1, անգութ 41, անգուլպայ 2, անգուշակելի 4, անգտանելի 6, անգրագէտ 1, անգրաւ 1, անգօսնելով 1, անգօսնուիլը 1, անդադար 52, անդադրում 2, անդաճմունքի 1, անդաճումներու 1, անդաճումներուն 1, անդամ 2, անդամազննութիւնը 1, անդամալոյծ 14, անդամալոյծը 1, անդամալոյծի 1, անդամալոյծին 2, անդամալոյծները 3, անդամալոյծներն 1, անդամալուծելով 1, անդամալուծումին 1, անդամավաճարի 1, անդամատող 1, անդամը 4, անդամին 1, անդամներ 3, անդամներէն 4, անդամները 18, անդամներն 3, անդամներու 2, անդամներուն 6, անդամնին 1, անդանիկին 1, անդառնալի 1, անդաստանին 1, անդաստանները 1, անդաստառակ 1, անդարձ 14, անդարման 16, անդարմանելի 3, անդարմանելին 1, անդենական 3, անդենականէն 1, անդենականը 1, անդենականին 3, անդենացու 1, անդէմ 1, անդիէն 6, անդիի 3, անդիին 1, անդիմադարձ 1, անդիմադրելի 66, անդիմակալ 1, անդիմամարտ 11, անդին 178, անդիներէն 1, անդինը 3, անդիօք 1, անդնդաբնակ 1, անդնդային 2, անդոհ 3, անդոհական 1, անդոհակոծ 1, անդոհանքէն 1, անդոհէ 1, անդոհէն 1, անդոհը 4, անդոհի 2, անդոհին 3, անդորր 1, անդորրաթուղթով 1, անդորրել 2, անդորրի 1, անդորրութեան 1, անդորրութիւն 1, անդորրութիւնը 1, անդորրումին 1, անդորրուն 1, անդուլ 4, անդուկը 1, անդուկին 1, անդուկները 1, անդունդ 10, անդունդէ 4, անդունդէն 10, անդունդը 13, անդունդի 2, անդունդին 15, անդունդներ 1, անդունդներդ 1, անդունդներէն 9, անդունդները 6, անդունդներու 1, անդունդներուն 8, անդունդովը 1, անդստին 1, անդրագոյն 18, անդրադառնալ 1, անդրադառնալով 1, անդրադառնալու 7, անդրադառնայ 2, անդրադառնան 1, անդրադառնար 21, անդրադառնաք 1, անդրադարձ 6, անդրադարձած 3, անդրադարձան 2, անդրադարձաւ 20, անդրադարձը 18, անդրադարձի 1, անդրադարձն 2, անդրադարձնելով 1, անդրադարձով 1, անդրադարձովը 2, անդրադարձումները 1, անդրամ 1, անդրանիկ 36, անդրանիկը 2, անդրանիկին 6, անդրանիկն 1, անդրաշխարհի 2, անդրավարտիքին 1, անդրավարտիքները 1, անդրավարտիքով 1, անդրիին 1, անդրկասպեան 1, անեզր 1, անել 2, անելին 1, անեղծ 2, աներազ 2, աներանգ 1, աներես 9, աներեսութեան 1, աներեսութիւնը 1, աներեւակայելի 1, աներեւոյթ 22, աներկաթ 1, աներկբայ 1, աներկիւղ 1, աներձագէն 1, աներոջը 1, անզաւակ 1, անզբաղ 8, անզբաղութեան 1, անզգալաբար 12, անզգալի 10, անզգած 28, անզգածութեամբ 4, անզգածութեան 4, անզգածութենէն 1, անզգածութիւն 2, անզգածութիւնը 5, անզգամ 4, անզգամն 1, անզգամութեան 1, անզգամութիւնը 1, անզգայ 14, անզգայաբար 1, անզգոյշ 10, անզգոյշները 1, անզգուշութեամբ 1, անզգուշութեան 2, անզգուշութիւն 1, անզէն 2, անզիղջ 1, անզիջող 10, անզուգական 3, անզուսպ 1, անզսպանակ 2, անզօր 37, անզօրին 1, անզօրութեան 3, անզօրութենէն 1, անզօրութիւնը 4, անզօրութիւնն 2, անէացման 1, անէացնող 1, անէացումին 1, անէացուց 1, անէծք 13, անէծքէն 3, անէծքը 11, անէծքի 8, անէծքին 9, անէծքն 2, անէծքներէ 1, անէծքները 10, անէծքներով 3, անէծքներու 1, անէծքներուն 4, անէծքով 5, անէկտոթտիք 1, անէքտոթը 1, անըմբռնելի 36, անըմբռնելիները 1, անընդգրկելի 1, անընդհատ 22, անընդմէջ 25, անընդմիջաբար 1, անընդունակ 4, անընդունակութիւնը 1, անընդունելի 3, անընկճելի 3, անընտել 3, անթառամ 1, անթարգմանելի 1, անթարթ 5, անթարշամ 2, անթացուպ 1, անթափանց 13, անթափանցելի 2, անթել 1, անթելներով 1, անթերի 15, անթիւ 2, անթիքա 1, անթուանէթ 2, անթուանէթը 6, անթուանէթի 8, անթուանէթին 2, անժամանակ 12, անժառանգ 2, անժուժելի 11, անժուժելին 1, անժուժկալ 1, անժպիտ 4, անի 1, անիծած 1, անիծակուռ 2, անիծաշարքը 1, անիծապարտ 8, անիծեալ 6, անիծեալները 1, անիծել 1, անիծելով 6, անիծելու 1, անիծեր 2, անիծեց 4, անիծեցին 1, անիծից 1, անիծուած 6, անիծուածը 1, անիծուածներու 2, անիծուածներուն 1, անիկա 2572, անիմանալի 13, անիմաստ 38, անիմաստին 1, անիմաստութեան 1, անիմաստութիւնը 5, անիմաստութիւնն 1, անին 3, անիշխանական 1, անիշխանականներու 1, անիշխանութեան 3, անիշխանութիւնը 1, անիրական 7, անիրականին 1, անիրականութեամբ 1, անիրացնել 1, անիրաւ 19, անիրաւաբար 1, անիրաւը 2, անիրաւին 1, անիրաւմամբ 1, անիրաւներուն 1, անիրաւուած 1, անիրաւուածի 1, անիրաւութեամբ 1, անիրաւութեան 1, անիրաւութենէն 1, անիրաւութիւններովը 1, անիւ 1, անիւէն 2, անիւը 5, անիւին 8, անիւն 1, անիւներէն 1, անիւները 5, անիւներուն 4, անիքտոս 1, անիքտոսը 5, անիքտոսին 2, անլեզու 6, անլինելութեան 1, անլոյծ 2, անլոյս 1, անլուծելի 5, անլուր 52, անլուրջ 2, անլսելի 1, անլրջութիւնը 1, անխաբ 1, անխախտ 10, անխանգար 1, անխառն 11, անխավորդ 1, անխարդախ 3, անխելք 61, անխելքը 1, անխելքութեամբ 1, անխելքութեամբը 1, անխելքութեան 2, անխելքութեանը 1, անխելքութիւն 1, անխելքութիւնը 9, անխեղճ 1, անխընայ 1, անխիղճ 2, անխղճութեան 1, անխղճութիւն 1, անխղճութիւնը 1, անխմոր 1, անխնամ 8, անխնայ 23, անխոհեմ 1, անխոհեմները 1, անխոնջ 2, անխոստովան 1, անխոստովանելի 1, անխորհուրդ 2, անխորտակելի 5, անխուսափելի 45, անխուսափելին 1, անխտիր 4, անխտրութեամբ 1, անխօս 15, անխօսուկ 1, անծածկելի 10, անծակ 7, անծայր 2, անծայրածիր 1, անծանօթ 102, անծանօթը 6, անծանօթի 1, անծանօթին 8, անծանօթներ 2, անծառ 1, անկազմ 3, անկախ 28, անկախաբար 9, անկախութեամբ 1, անկախութեան 4, անկախութիւն 2, անկախութիւնը 2, անկաղապար 1, անկաճ 1, անկամ 3, անկայուն 16, անկանգելի 1, անկանգնելի 25, անկանգնելիօրէն 1, անկանոն 5, անկաշառ 2, անկաշառները 1, անկաշկանդ 1, անկապաշտ 1, անկապտելի 3, անկասելի 1, անկասկած 5, անկասկածելի 1, անկատարութիւն 1, անկար 7, անկարան 1, անկարգ 1, անկարգել 1, անկարելի 86, անկարելին 5, անկարելիութեան 3, անկարելիութենէն 2, անկարելիութիւնը 2, անկարելիութիւնները 2, անկարելիութիւններուն 1, անկարեկիր 2, անկարեւոր 7, անկարներ 3, անկարները 3, անկարներուն 4, անկարներունը 1, անկարող 170, անկարողութեամբ 2, անկարողութեան 8, անկարողութիւնը 2, անկարութեան 2, անկարութիւն 1, անկարութիւնը 2, անկարօտ 1, անկեդրոն 1, անկեղծ 18, անկեղծութեամբ 4, անկեղծութեան 3, անկեղծութիւն 1, անկեղծութիւնը 1, անկերպարան 1, անկէ 264, անկէ-անշուշտ 1, անկէց 2, անկիւն 11, անկիւնաբեկ 1, անկիւնադարձ 1, անկիւնադարձերուն 1, անկիւնադարձը 1, անկիւնադարձի 1, անկիւնադարձին 1, անկիւնադարձներուն 1, անկիւնակալ 1, անկիւնակապերէն 3, անկիւնակապերը 3, անկիւնակապերուն 1, անկիւնակապին 2, անկիւնէ 5, անկիւնէն 32, անկիւնը 29, անկիւնի 4, անկիւնին 13, անկիւններ 1, անկիւններէ 1, անկիւններէն 3, անկիւնները 14, անկիւններով 1, անկիւններու 1, անկիւններուն 13, անկիւնող 1, անկիւնոտ 4, անկղերուն 1, անկճիկներուն 1, անկնիք 14, անկնճիռ 15, անկշիռ 28, անկշիռը 1, անկշռելի 3, անկշռելին 1, անկշտութեան 1, անկշտում 2, անկոթուն 1, անկողին 29, անկողինէն 24, անկողինը 65, անկողինի 15, անկողինին 70, անկողինն 5, անկողիններ 2, անկողիններէ 2, անկողիններէն 2, անկողինները 8, անկողիններով 1, անկողիններու 1, անկողիններուն 7, անկողինով 2, անկողինովը 1, անկողնակն 1, անկողնի 2, անկողնին 4, անկոճակ 2, անկոչ 1, անկործան 1, անկործելի 2, անկորնչելի 1, անկորուստ 19, անկուղպ 1, անկում 2, անկումէ 1, անկումէն 3, անկումը 6, անկումի 5, անկումին 7, անկումներ 1, անկումները 3, անկումներով 1, անկումներուն 2, անկումով 3, անկումովը 1, անկուշտ 9, անկրակ 5, անկրկնելի 1, անկրօն 1, անկցին 1, անհակակշիռ 2, անհաղորդ 11, անհաղորդութիւնը 2, անհաճոյ 5, անհամ 14, անհամակրելի 2, անհամաչափ 6, անհամաչափութեամբ 1, անհամար 10, անհամարձակ 2, անհամբեր 10, անհամբերներ 1, անհամբերութենէն 1, անհամբերութիւնը 5, անհամբերութիւնն 1, անհամեմատ 9, անհամութիւնները 1, անհամրիչ 1, անհայեաց 1, անհայր 1, անհանգիստ 64, անհանգստութեամբ 2, անհանգստութեան 3, անհանգստութիւն 1, անհանգստութիւնը 3, անհանդարտ 3, անհանդուրժելի 11, անհանճար 1, անհաշիւ 9, անհաշուելի 2, անհաշտ 5, անհաշտելի 2, անհաս 43, անհասանելի 3, անհասելի 10, անհասը 1, անհասկանալի 6, անհասկացողութեան 5, անհասկացողութիւնը 2, անհասկացողութիւնն 1, անհասկնալի 39, անհասկնալին 2, անհասոյթ 2, անհասութիւնը 1, անհաստատ 3, անհասօրէն 2, անհատ 4, անհատաբար 1, անհատական 7, անհատականութեամբ 1, անհատականութեան 4, անհատականութիւն 1, անհատականութիւնը 2, անհատականութիւնները 1, անհատականութիւններուն 1, անհատային 1, անհատապաշտութիւն 1, անհատապաշտութիւնը 1, անհատապէս 1, անհատէ 1, անհատը 2, անհատի 2, անհատին 4, անհատներ 1, անհատները 2, անհատներու 3, անհատներուն 1, անհատնում 8, անհարազատ 5, անհարթութիւնը 2, անհարթութիւնները 1, անհաւասա 1, անհաւասար 6, անհաւասարելի 5, անհաւատ 5, անհաւատալի 19, անհաւատարիմ 1, անհաւատարմութիւնը 1, անհաւատէն 2, անհաւատը 9, անհաւատի 4, անհաւատին 12, անհաւատները 5, անհաւատներուն 4, անհաւաքելի 1, անհեթեթ 12, անհեթեթէն 1, անհեթեթը 2, անհեթեթութեան 3, անհեթեթութիւնը 3, անհեթեթօրէն 1, անհեղինակութեան 1, անհեղօրէն 2, անհետ 8, անհետանալու 3, անհետացած 1, անհետացածներով 1, անհետացան 1, անհետացաւ 2, անհետացեր 1, անհետացնել 1, անհետացումէն 6, անհետացումը 2, անհետացումին 1, անհետացումները 1, անհետել 1, անհետելու 3, անհետեւանք 1, անհերկ 1, անհերոսականը 1, անհերքելի 26, անհեւք 1, անհիմն 1, անհլու 1, անհնազանդ 1, անհնազանդները 1, անհնար 8, անհնարին 23, անհնդիր 1, անհոգ 14, անհոգի 3, անհոգութեան 1, անհող 1, անհոս 1, անհով 2, անհորիզոն 1, անհուն 164, անհունաբաղձ 2, անհունական 1, անհունապէս 5, անհունութեան 1, անհունութիւն 3, անհունութիւնը 3, անհունութիւններ 1, անհունօրէն 5, անհուպ 9, անհրաժեշտ 49, անհրաժեշտը 1, անհրաժեշտութիւնը 2, անհրապոյր 2, անհրդեհ 1, անձ 4, անձամբ 5, անձայն 4, անձայնութիւն 1, անձանձիր 2, անձանձրոյթ 1, անձաւն 1, անձաւներէն 1, անձաւներուն 1, անձեռագործ 3, անձեռնմխելի 3, անձեր 1, անձերէ 1, անձերէն 1, անձերը 1, անձերով 1, անձերու 5, անձերուն 7, անձեւ 5, անձէ 2, անձէն 18, անձէս 1, անձը 43, անձի 3, անձին 46, անձիս 1, անձկագին 4, անձկալից 7, անձկահար 2, անձկանալ 1, անձկանար 1, անձկոտ 3, անձկութեամբ 6, անձկութեան 1, անձկութենէն 1, անձկութիւն 1, անձկութիւնը 2, անձկութիւններուն 1, անձն 3, անձնազոհական 1, անձնազոհութիւնը 1, անձնական 39, անձնականութեան 7, անձնականութիւն 1, անձնականութիւնը 5, անձնապահ 5, անձնապաշտ 1, անձնապաշտպանութեան 2, անձնապէս 5, անձնասիրութիւն 1, անձնասիրութիւնը 2, անձնատուութեան 1, անձնատուութիւն 1, անձնատուր 10, անձնացումը 1, անձնացումին 1, անձնաւորման 1, անձնաւորող 1, անձնաւորուած 1, անձնաւորութեան 3, անձնաւորութեանց 1, անձնաւորութիւն 7, անձնաւորութիւնը 8, անձնաւորութիւններ 4, անձնաւորութիւններէն 1, անձնաւորութիւնները 2, անձնաւորութիւններուն 1, անձնդիւր 1, անձնեայ 1, անձնիւր 1, անձնուէր 1, անձովը 2, անձուկ 9, անձուկէն 4, անձուկը 26, անձուկի 5, անձուկին 14, անձուկն 2, անձուկով 16, անձուկովը 1, անձրեւ 9, անձրեւամուտը 1, անձրեւանոցէն 1, անձրեւանոցի 1, անձրեւել 1, անձրեւելու 1, անձրեւէն 4, անձրեւը 8, անձրեւի 12, անձրեւին 7, անձրեւմուտի 1, անձրեւմուտին 1, անձրեւն 2, անձրեւներ 1, անձրեւներէն 1, անձրեւները 1, անձրեւներուն 1, անձրեւով 1, անձրեւոտ 4, անձրեւտուն 1, անղեկ 3, անղենջակ 1, անճանաչելի 3, անճանաչելիօրէն 1, անճաշակ 2, անճառ 6, անճառելի 5, անճար 2, անճարակ 10, անճարակներունը 1, անճարակութեան 1, անճարակութիւն 1, անճեղք 1, անճիշդ 3, անճիտելով 1, անճիտելու 1, անճիտումին 1, անճիտումով 1, անճկելի 1, անճկուն 1, անճշդելի 4, անճողոպրելի 5, անճոռնի 1, անճռինչ 1, անճրկած 1, անճօճ 1, անմահ 15, անմահանայ 1, անմահանային 1, անմասն 24, անմատոյց 17, անմատչելի 4, անմար 1, անմարդկային 2, անմարդկայնութիւնը 1, անմարդկեղէն 1, անմարսելի 1, անմարսելին 1, անմեկնելի 14, անմեկնելին 1, անմեղ 29, անմեղը 1, անմեղին 2, անմեղն 1, անմեղները 1, անմեղութեամբ 3, անմեղութեամբը 1, անմեղութեան 8, անմեղութեանը 1, անմեղութիւնը 7, անմեղութիւնն 1, անմեղուկ 5, անմեռ 3, անմերձենալի 2, անմիաբան 1, անմիաբանութիւնը 2, անմիջական 21, անմիջականութիւնը 1, անմիջապէս 39, անմիտ 2, անմխիթար 2, անմղձաւանջ 1, անմշակ 5, անմոռանալի 27, անմոռաց 1, անմուրատ 9, անմռունչ 10, անմտութիւնը 1, անմրցելի 4, անյագ 14, անյագելի 1, անյագութեամբ 1, անյագութիւնը 1, անյագուրդ 11, անյաղթելի 1, անյայտ 30, անյայտացումը 1, անյապաղ 1, անյաջող 2, անյաջողութիւնը 1, անյատակ 29, անյարդար 1, անյարիր 5, անյարմար 9, անյեղլի 3, անյիշաչարութեամբ 1, անյիշաչարութեան 1, անյիշատակ 1, անյողդողդ 8, անյոյզ 2, անյոյս 7, անյուսութեան 1, անյուսութենէն 1, անյուսութիւնը 1, անյստակ 1, անյօժար 3, աննա 11, աննախանձ 3, աննախատեսելի 1, աննահանջ 34, աննայէն 13, աննայի 7, աննային 124, աննայինը 1, աննան 258, աններդաշնակ 1, աններելի 1, աններող 2, աննէմ 1, աննիւթ 2, աննկատ 3, աննկարագրելի 2, աննման 12, աննմանակ 1, աննշան 22, աննշմար 9, աննշմարելի 2, աննուազ 1, աննուաճ 8, աննուաճելի 1, աննպաստ 3, աննպատակ 2, անշահախնդիր 4, անշահախնդրութիւնը 1, անշահեկան 1, անշամանդաղ 4, անշարժ 30, անշարժացած 1, անշարժացաւ 2, անշարժացնելու 1, անշարժացուց 1, անշարժութեամբ 1, անշարժութեան 1, անշեղ 4, անշէջ 2, անշնչելի 2, անշշուկ 1, անշու 1, անշուշտ 4, անշունչ 7, անշուշտ 539, անշուք 1, անշրջագիծ 8, անշօշափելի 1, անողորմ 7, անողոք 60, անողոքելի 2, անողոքը 2, անողջը 1, անոճ 7, անոնմէ 1, անոնց 1563, անոնցը 2, անոնցմէ 115, անոնցմով 12, անոնցն 3, անոնք 892, անոնքը 1, անոպայ 13, անով 32, անոր 4709, անորակելի 44, անորդի 5, անորը 2, անորն 4, անորոշ 32, անորոշութիւնը 1, անորոշութիւնն 1, անոցմէ 1, անուամբ 2, անուայոյզքը 1, անուան 1, անուանած 2, անուանական 2, անուանակի 1, անուանակիցը 1, անուանակոչումները 1, անուանակցին 1, անուանեալն 1, անուանել 10, անուանելով 1, անուաներ 1, անուանեցի 1, անուանը 1, անուանի 16, անուանուած 4, անուանումը 1, անուաշարքը 3, անութէն 3, անութին 14, անութներուն 1, անուժ 6, անուղիղ 1, անուղղակի 14, անուղղայ 2, անուն 43, անունդ 5, անունէն 6, անունը 122, անունի 7, անունիդ 1, անունին 33, անունն 18, անուններ 16, անուններէն 1, անունները 33, անուններն 3, անուններով 11, անուններու 9, անուններուն 4, անուննին 1, անունով 33, անունովը 5, անունովն 2, անունս 1, անուշ 59, անուշադիր 4, անուշադրութիւնները 1, անուշահոտ 2, անուշ-անուշ 1, անուշավաճառ 1, անուշավաճառը 1, անուշեղէն 1, անուշեղէնը 1, անուշը 4, անուշի 7, անուշիկ 50, անուշիկը 4, անուշիկին 2, անուշին 5, անուշձէն 1, անուշն 1, անուշնալը 1, անուշնար 1, անուշները 3, անուշներու 1, անուշներուն 1, անուշոտած 1, անուշութեամբ 1, անուշութիւն 3, անուշութիւնը 5, անուշս 1, անուշցան 1, անուռ 1, անուռնակ 1, անուս 4, անուսին 1, անուր 1, անուրին 1, անուրուատիպ 1, անոք 1, անոքին 1, անոքները 1, անոքներուն 1, անչափ 3, անչափելի 2, անպակ 1, անպակաս 12, անպաճոյճ 1, անպայման 13, անպայմանօրէն 1, անպաշտպան 15, անպաշտօն 18, անպատան 1, անպատասխան 6, անպատասխանատու 4, անպատեհ 2, անպատեհութիւն 1, անպատեհութիւնը 3, անպատեհութիւններ 1, անպատեհութիւնները 1, անպատիժ 3, անպատիւ 1, անպատկառ 5, անպատկառը 1, անպատկառութեամբ 1, անպատկառութեան 2, անպատկառութեանը 1, անպատճառ 28, անպատմելի 18, անպատմելին 1, անպատշաճ 1, անպատուած 1, անպատուըւած 1, անպատուհան 1, անպատում 7, անպատուող 1, անպատուութիւնը 1, անպատսպար 3, անպատսպարելի 2, անպատրաստ 3, անպատրաստութեան 1, անպատրուակ 1, անպարագիծ 23, անպարագիրկ 1, անպարագրելի 3, անպարտ 3, անպարտագիր 1, անպարտակելի 1, անպարտելի 2, անպարտկելի 5, անպարփակ 4, անպեղ 2, անպէտ 17, անպէտք 2, անպիտան 2, անպսակ 2, անպտուղ 5, անջատ 18, անջատ-անջատ 2, անջատել 1, անջատելու 1, անջատեցին 1, անջատուած 4, անջատուելնուն 1, անջատուելով 1, անջատուելու 1, անջատուեցան 1, անջատուեցաւ 1, անջատուի 1, անջատուող 2, անջինջ 14, անջնջելի 8, անջրդի 1, անջրպետ 3, անջրպետէ 1, անջրպետը 6, անջրպետին 2, անջրպետներով 1, անջրպետով 1, անսալով 2, անսալու 1, անսահման 26, անսահմանօրէն 1, անսայթաք 2, անսանձ 5, անսանձելի 2, անսասան 8, անսաստեցին 1, անսաստէ 1, անսաստող 2, անսաստողը 1, անսաստողին 1, անսաստողները 1, անսաստումի 1, անսերմ 3, անսեւեռելի 2, անսթափ 1, անսիրտ 4, անսիւն 1, անսխալ 7, անսխալական 3, անսխալութեան 1, անսխալութիւնը 1, անսկիզբ 2, անսովոր 35, անսովորը 2, անսովորութիւնն 1, անսուաղ 2, անսուրբ 2, անսպառ 27, անսպասելի 11, անսպասելիին 1, անսպասելին 1, անսպասելիօրէն 1, անստգիւտ 1, անստեւ 1, անստոյգ 10, անստոյգին 1, անստուգութիւն 1, անստուեր 2, անստուերելի 1, անսրբագրելի 13, անսրտութեամբ 1, անսփոփ 10, անսփոփն 1, անվախ 10, անվախճան 17, անվախութիւնը 1, անվաղորդայն 1, անվաճառելի 1, անվայել 3, անվանդակ 2, անվարագոյր 1, անվարան 3, անվարժ 7, անվարժները 2, անվարժութիւն 1, անվարժութիւնը 2, անվարշամակ 3, անվաւեր 5, անվաւերութիւնը 1, անվերադարձ 12, անվերադիր 3, անվերածելի 3, անվերապահ 5, անվերծանելի 1, անվերմակ 1, անվերջ 11, անվթար 6, անվիճելի 1, անվիշտ 1, անվկանդ 1, անվճառ 1, անվճար 6, անվճռական 1, անվնաս 13, անվնասը 1, անվնասներուն 1, անվստահելի 2, անվստահութեան 3, անվտանգ 7, անվրդով 2, անվրէպ 49, անվրիպելի 1, անտաղանդութեան 1, անտանելի 21, անտանելին 1, անտաշ 2, անտաշութեան 1, անտառ 11, անտառամասերը 1, անտառային 1, անտառապահի 1, անտառապահները 2, անտառապահներու 1, անտառասոյզ 1, անտառէ 1, անտառէն 4, անտառը 2, անտառի 5, անտառին 9, անտառն 2, անտառներ 2, անտառներէ 2, անտառներէն 1, անտառները 7, անտառներու 1, անտառներուն 2, անտառումին 1, անտառուտք 1, անտառուտքներէն 1, անտարազ 1, անտարազելի 5, անտարակոյս 3, անտարբեր 27, անտարբերութեամբ 2, անտարբերութեամբը 1, անտարբերութեան 1, անտարբերութիւնը 4, անտեղեակ 13, անտեղի 26, անտեղիտալի 4, անտեղութեան 2, անտեղութիւնը 3, անտեղութիւններէն 1, անտեն 1, անտես 59, անտեսանելի 6, անտեսելով 3, անտեսելու 1, անտեսեց 1, անտեսէք 1, անտէր 7, անտէրունչ 2, անտի 1, անտիական 5, անտիպ 8, անտիրական 3, անտնուորէն 1, անտնուորին 1, անտող 1, անտոյժ 1, անտոնի 1, անտոնին 1, անտուն 1, անտրամաբան 1, անտրամադիր 13, անտրամադրութիւնը 1, անտրտունջ 1, անրջահիւս 1, անրջային 1, անց 4, անցագրին 1, անցած 163, անցածը 5, անցածին 2, անցածները 1, անցայ 1, անցան 69, անցանք 3, անցաւ 136, անցաւոր 6, անցաք 6, անցեալ 23, անցեալդ 1, անցեալէ 1, անցեալէն 24, անցեալը 38, անցեալի 2, անցեալին 58, անցեալն 3, անցեալները 2, անցեալով 9, անցելոյն 1, անցեր 72, անցէք 8, անցընել 4, անցընելէ 2, անցընելով 10, անցընելու 6, անցընէ 1, անցընէի 1, անցընէր 4, անցընէք 1, անցնել 2, անցնելէ 2, անցնելէն 1, անցնելիք 1, անցնելով 19, անցնելու 24, անցնելուն 3, անցներ 6, անցնէին 2, անցնէիր 1, անցնէր 8, անցնի 15, անցնիլ 28, անցնիլը 2, անցնին 7, անցնինք 1, անցնիս 2, անցնիր 1, անցնիք 1, անցնող 29, անցնող-դարձող 2, անցնող-դարձողին 1, անցնողը 2, անցնողին 1, անցնողն 1, անցնողները 1, անցնողներուն 2, անցողակի 3, անցոյց 2, անցորդէ 1, անցորդը 3, անցորդին 1, անցորդները 3, անցորդներուն 1, անցուած 6, անցուածը 1, անցուդարձերէ 1, անցուդարձերէն 1, անցուդարձերուն 2, անցուդարձը 2, անցուդարձները 1, անցուկ 4, անցումէն 1, անցումը 1, անցումներուն 2, անցուր 1, անցուց 45, անցուցած 22, անցուցեր 3, անցուցին 6, անցք 29, անցքեր 1, անցքերէն 2, անցքերը 7, անցքերն 2, անցքերու 2, անցքերուն 8, անցքէ 3, անցքէն 2, անցքը 15, անցքի 2, անցքին 15, անցքով 4, անցքովը 1, անփայլ 1, անփառունակ 3, անփաստելի 1, անփափկանկատութիւն 1, անփոթութեամբ 1, անփոթութեան 1, անփոխարինելի 7, անփոխարինելին 1, անփոխելի 1, անփոյթ 26, անփորձ 18, անփորձները 2, անփորձներուն 1, անփորձութեամբ 1, անփորձութեան 2, անփորձութիւնը 1, անփութութեամբ 6, անփութութեամբը 4, անփութութեան 2, անփութութեանը 1, անփութութենէն 1, անփութութիւնը 8, անփուտ 1, անփոփոխ 20, անփոփոխելի 2, անքակտելի 9, անքանցելի 1, անքաւելի 2, անքննելի 1, անքնութեան 1, անքնութիւնը 1, անքոյթ 1, անքուն 2, անօգուտ 1, անօգուտ 18, անօգտապաշտ 1, անօթ 2, անօթենան 1, անօթը 1, անօթի 57, անօթիին 1, անօթին 1, անօթիները 2, անօթիներու 2, անօթիներուն 1, անօթներ 1, անօթներէն 1, անօթները 1, անօթութեան 5, անօթութենէն 1, անօթութիւն 2, անօթութիւնը 5, անօթութիւնն 1, անօրէն 14, անօրէնին 1, անօրէնները 2, անօրէններուն 1, անօրէնութեանց 1, անօրինակ 8, աշակերտելը 1, աշակերտելու 1, աշակերտի 1, աշակերտն 1, աշակերտներ 1, աշակերտներուն 1, աշեց 1, աշըխը 1, աշիրէթէ 1, աշիրէթներու 1, աշխ 1, աշխած 6, աշխատած 4, աշխատանոց 1, աշխատանոցը 2, աշխատանոցին 2, աշխատանք 15, աշխատանքէն 6, աշխատանքը 37, աշխատանքի 10, աշխատանքին 24, աշխատանքն 1, աշխատանքներէն 1, աշխատանքները 5, աշխատանքներուն 6, աշխատանքով 2, աշխատավայրը 1, աշխատաւոր 3, աշխատաւորական 1, աշխատաւորը 3, աշխատաւորի 1, աշխատաւորին 1, աշխատաւորներէն 1, աշխատաւորները 1, աշխատաւորութիւնը 1, աշխատելէ 1, աշխատելով 1, աշխատելու 2, աշխատեր 6, աշխատեցայ 1, աշխատեցան 1, աշխատեցանք 2, աշխատեցաւ 14, աշխատի 3, աշխատիլ 5, աշխատին 1, աշխատիր 1, աշխատող 18, աշխատողը 3, աշխատողին 2, աշխատողներ 2, աշխատողները 7, աշխատողներու 3, աշխատողներուն 2, աշխատութեան 3, աշխատութիւն 1, աշխատութիւններուն 1, աշխատցնելու 1, աշխատցնողները 1, աշխատցուց 1, աշխարհ 50, աշխարհաբար 1, աշխարհագրական 2, աշխարհագրութեան 3, աշխարհագրութենէն 1, աշխարհակալ 1, աշխարհակալի 1, աշխարհակալութիւն 1, աշխարհական 2, աշխարհականացնելէ 1, աշխարհականը 1, աշխարհահռչակ 1, աշխարհային 1, աշխարհասասան 1, աշխարհէ 3, աշխարհէն 55, աշխարհը 58, աշխարհի 66, աշխարհիկ 26, աշխարհիկն 1, աշխարհին 160, աշխարհն 4, աշխարհներ 5, աշխարհներէն 2, աշխարհները 2, աշխարհներու 7, աշխարհներուն 12, աշխարհով 1, աշխարհում 1, աշխարհք 26, աշխարհքէն 4, աշխարհքը 6, աշխարհքի 3, աշխարհքին 20, աշխարհքինը 1, աշխարքը 2, աշխարքին 1, աշխը 2, աշխըրհքէն 1, աշխըրքի 1, աշխըրքին 6, աշխին 1, աշխոյժ 5, աշխոյժն 1, աշխուժութիւնը 2, աշկերտ 2, աշկերտը 2, աշկերտները 1, աշկերտութեան 1, աշնամուտին 1, աշնային 1, աշնան 18, աշնանագեղ 1, աշնանահար 1, աշնանամուտ 1, աշնանամուտին 2, աշնանային 1, աշնանասկիզբի 1, աշնասկիզբի 1, աշուելու 1, աշուղ 1, աշուղական 1, աշուղէ 1, աշուղը 2, աշուղի 1, աշուղին 3, աշուղներ 1, աշուղները 2, աշուղներուն 2, աշումը 1, աշուն 3, աշունէն 2, աշունը 3, աշունինը 1, աշտանակ 1, աշտանակը 4, աշտանակին 1, աշտանակն 1, աշտանակներ 1, աշտանակները 1, աշտանակներու 1, աշտանակուած 1, աշտարակ 1, աշտարակաձեւ 1, աշտարակը 1, աշտարակին 2, աշտարակներ 1, աշտարակներէ 1, աշտարակումովը 1, աչալուրջ 11, աչալրջութեամբ 1, աչալրջութեամբը 1, աչալրջութեան 1, աչալրջութիւնը 1, աչից 1, աչովի 2, աչուըները 8, աչուըներով 2, աչուըներուն 4, աչուըներս 1, աչուի 1, աչուիդ 1, աչուիս 1, աչուկէն 1, աչուկին 1, աչուկները 5, աչուկներուն 1, աչք 81, աչք­աչք 1, աչք-աչք 3, աչքառու 2, աչքդ 3, աչքեր 11, աչքերդ 3, աչքերէ 8, աչքերէն 63, աչքերէս 1, աչքերը 371, աչքերին 1, աչքերն 6, աչքերնիդ 2, աչքերնին 11, աչքերնուն 1, աչքերով 40, աչքերովը 7, աչքերու 23, աչքերուդ 1, աչքերուն 198, աչքերունն 1, աչքերուս 4, աչքերս 1, աչքէ 36, աչքէն 32, աչքը 111, աչքըբացութիւն 2, աչքըլած 1, աչքըլածութիւնը 2, աչքի 63, աչքիդ 3, աչքին 251, աչքիս 3, աչքլածութիւնը 1, աչքկապուկին 1, աչքն 13, աչքնոց 3, աչքով 44, աչքովդ 1, աչքովը 9, աչքովն 1, աչքովս 2, աչօք 2