Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ապա  2, ապագայ  14, ապագայի  3, ապագային  5, ապագան  4, ապագիր  1, ապազգայ  2, ապազգայացումը  1, ապազգայութեամբ  1, ապազգայութիւն  1, ապազգայութիւնը  1, ապաժամ  3, ապալեր  1, ապալերներուն  1, ապակամ  2, ապականած  6, ապականելով  1, ապականեցան  1, ապականուած  4, ապականուելու  1, ապականութեան  7, ապականութեանց  1, ապականութիւն  6, ապականութիւնը  1, ապականութիւնները  2, ապականումին  1, ապակեայ  6, ապակեղէն  6, ապակեղէնին  1, ապակեփեղկ  1, ապակեփեղկին  1, ապակի  13, ապակիէ  1, ապակիէն  2, ապակիի  4, ապակիին  8, ապակին  9, ապակիներէն  2, ապակիները  18, ապակիներով  1, ապակիներու  1, ապակիներուն  8, ապակիով  2, ապահարզանը  1, ապահով  55, ապահովաբար  37, ապահովագրուած  1, ապահոված  4, ապահովել  3, ապահովելով  5, ապահովելու  1, ապահովեցիք  1, ապահովիչ  3, ապահովուած  5, ապահովուելու  1, ապահովուեցաւ  2, ապահովութեամբ  3, ապահովութեամբը  3, ապահովութեան  17, ապահովութենէ  1, ապահովութենէն  2, ապահովութիւն  9, ապահովութիւնը  18, ապահովութիւնն  3, ապահովցուց  5, ապամեղ  1, ապանոզ  1, ապաշաւը  1, ապաշխարանքը  1, ապաշխարանքի  1, ապաշխարանքին  1, ապաշխարողներուն  1, ապաշնորհ  1, ապառաժ  6, ապառաժէն  4, ապառաժը  2, ապառաժի  8, ապառաժին  7, ապառաժներէն  1, ապառաժները  1, ապառաժներով  1, ապառաժներու  1, ապառաժներուն  1, ապառաժութեան  1, ապառիկ  1, ապառիկի  1, ապառիկին  2, ապառիկներով  1, ապառնի  3, ապառնիիդ  1, ապառնիին  4, ապառնին  4, ապառողջ  1, ապասերած  2, ապաստան  7, ապաստանած  10, ապաստանելով  1, ապաստանելու  1, ապաստանի  1, ապաստանիլ  3, ապաստանիլը  1, ապաստանին  2, ապաստաններ  1, ապաստանող  1, ապաստարան  1, ապավնաս  1, ապատ  2, ապատէ  1, ապատները  1, ապարանջ  3, ապարանջաններ  1, ապարանջը  2, ապարանջներն  1, ապարանք  3, ապարանքէն  4, ապարանքը  12, ապարանքի  5, ապարանքին  13, ապարանքներ  2, ապարանքներէ  2, ապարանքներէն  2, ապարանքները  6, ապարանքներն  1, ապարանքներու  2, ապարանքներուն  3, ապարդիւն  6, ապարժէք  2, ապարօշներ  1, ապացոյց  6, ապացոյցը  2, ապացոյցն  1, ապացուցած  1, ապացուցանել  5, ապացուցանելու  4, ապացուցաներ  1, ապացուցելով  1, ապացուցէր  1, ապացուցին  1, ապացուցուած  2, ապացուցուց  1, ապաւէնն  1, ապաւինած  2, ապաքինած  1, ապդալ  1, ապենթակայ  1, ապերախտ  10, ապերախտին  1, ապերախտներէն  1, ապերախտութեամբ  1, ապերախտութեան  1, ապերախտութիւնը  1, ապերասան  1, ապերլու  1, ապիկարութեամբը  1, ապիկարութիւնը  1, ապիրատ  1, ապլախ  1, ապշահար  18, ապշելու  1, ապշեցան  1, ապշեցուց  1, ապշեցուցիչ  13, ապշոպէին  1, ապշութեամբ  1, ապշութեան  3, ապշութիւն  1, ապուխտին  1, ապուշ  13, ապուշադիր  1, ապուշացման  1, ապուշը  2, ապուշի  1, ապուշներուն  1, ապուշութեան  3, ապուշութիւն  1, ապուշութիւնը  1, ապուշութիւններուն  1, ապուչեխ  1, ապուչեխը  1, ապուչեխցիներուն  1, ապուր  4, ապուրը  1, ապուրի  1, ապուրին  2, ապուրցու  1, ապուրցուներու  1, ապուրցուով  1, ապսպրած  1, ապսպրեր  1, ապսպրեց  2, ապսպրուած  1, ապստամբ  1, ապստամբական  1, ապստամբներ  1, ապստամբները  2, ապստամը  1, ապտակ  5, ապտակել  1, ապտակելով  2, ապտակեց  2, ապտակեցին  1, ապտակէն  1, ապտակը  1, ապտակի  3, ապտակին  3, ապտակողը  1, ապտակով  1, ապտակուած  1, ապտէսթ  2, ապտէսթը  1, ապտէսթի  1, ապտէսթին  1, ապրած  22, ապրածը  1, ապրանք  11, ապրանքէն  4, ապրանքը  11, ապրանքի  2, ապրանքին  1, ապրանքն  4, ապրանքներ  2, ապրանքներէ  1, ապրանքներէն  1, ապրանքները  5, ապրանքով  1, ապրելէ  3, ապրելի  1, ապրելով  10, ապրելու  26, ապրելուն  9, ապրեր  19, ապրեցան  13, ապրեցաւ  15, ապրեցաք  1, ապրեցնել  1, ապրեցնելու  2, ապրեցուց  1, ապրեցուցեր  1, ապրեցուցին  3, ապրէ  3, ապրէր  4, ապրի  6, ապրիլ  20, ապրիլը  10, ապրիլին  1, ապրիլն  1, ապրին  2, ապրիս  1, ապրիր  1, ապրշում  6, ապրշումէն  1, ապրշումի  1, ապրշումն  1, ապրշումուած  1, ապրող  15, ապրողը  2, ապրողն  1, ապրողներ  1, ապրողները  2, ապրողներու  1, ապրողներուն  4, ապրուած  9, ապրուելու  1, ապրում  4, ապրումէ  1, ապրումը  4, ապրումի  6, ապրումին  6, ապրումներ  1, ապրումներէն  1, ապրումները  4, ապրումներուն  4, ապրումով  2, ապրուստ  1, ապրուստը  6, ապրուստի  3, ապրուստին  3, ապրուստն  1, ապօրէն  2, ապօրէնին  1, ապօրինութեանց  1, ապօրինութիւնները  1, աջ  68, աջակցէին  1, աջակցիլ  1, աջակցութեամբը  1, աջակցութիւնը  1, աջակցութիւնն  1, աջահամբոյրի  1, աջէն  3, աջը  9, աջին  21, աջողակութիւնը  1, աջով  1, աջօք  1, առ  24, առագաստ  10, առագաստանաւեր  1, առագաստանաւերու  1, առագաստը  1, առագաստի  6, առագաստին  5, առագաստները  1, առագաստուած  1, առաթուր  4, առած  212, առածելով  1, առածը  21, առածի  5, առածին  9, առած-ծծած  1, առածն  1, առածներ  1, առածներէն  2, առածները  1, առածներուն  1, առածով  3, առած-տարած  2, առածօրէն  1, առակ  2, առակագիրքը  1, առակասացին  1, առակելով  1, առակէ  1, առակը  3, առակի  4, առակին  5, առակներէն  1, առակները  1, առակներովը  1, առակովի  1, առաձգականութեան  1, առաձգութեամբը  1, առաձգութիւն  1, առաձգութիւնը  1, առաձիգ  28, առայժմ  9, առանձին  47, առանձին-առանձին  10, առանձինն  1, առանձնախօսութիւն  1, առանձնական  1, առանձնակի  4, առանձնայատուկ  1, առանձնանալ  1, առանձնանալու  2, առանձնապէս  2, առանձնասենեակին  1, առանձնարան  1, առանձնարանէն  1, առանձնարանը  1, առանձնարանի  1, առանձնարանին  4, առանձնարանները  1, առանձնացած  3, առանձնացան  1, առանձնացաւ  2, առանձնացմամբ  1, առանձնացողները  1, առանձնացումը  3, առանձնացումի  1, առանձնացումին  1, առանձնացումն  1, առանձնացումները  1, առանձնացումներու  1, առանձնութեամբ  1, առանձնութեամբը  1, առանձնութեան  7, առանձնութեանը  1, առանձնութեանց  1, առանձնութենէն  1, առանձնութիւն  3, առանձնութիւնը  6, առանց  865, առանցք  2, առանցքային  1, առանցքէն  1, առանցքը  3, առանցքի  1, առանցքին  4, առանցքներէն  1, առաչօք  3, առաջ  824, առաջադէմ  1, առաջադիր  1, առաջադրութեան  1, առաջադրումին  1, առաջամասը  5, առաջամասի  1, առաջամասին  1, առաջանալ  1, առաջանալով  2, առաջանալու  1, առաջանար  2, առաջապահ  1, առաջապահներուն  1, առաջարկ  2, առաջարկելով  1, առաջարկեց  1, առաջարկէն  1, առաջարկը  8, առաջարկին  4, առաջարկն  1, առաջարկները  1, առաջարկուած  1, առաջարկումին  1, առաջարկս  1, առաջացած  12, առաջացաւ  6, առաջացնելով  1, առաջացնող  1, առաջացող  2, առաջացուց  2, առաջացուցած  6, առաջաւոր  10, առաջաւորի  1, առաջաւորները  2, առաջը  10, առաջի  2, առաջիկայ  2, առաջին  345, առաջինէն  2, առաջինը  23, առաջինին  9, առաջինն  3, առաջիններէն  2, առաջինները  3, առաջխաղացութիւնը  1, առաջն  1, առաջնակարգ  6, առաջները  8, առաջներուն  1, առաջնորդ  8, առաջնորդած  2, առաջնորդական  1, առաջնորդարան  3, առաջնորդարանէն  1, առաջնորդարանը  6, առաջնորդարանի  6, առաջնորդարանին  10, առաջնորդարանները  1, առաջնորդել  8, առաջնորդելէ  1, առաջնորդելով  2, առաջնորդելու  6, առաջնորդելուն  1, առաջնորդեր  1, առաջնորդեց  7, առաջնորդեցին  2, առաջնորդէն  4, առաջնորդը  32, առաջնորդի  2, առաջնորդին  31, առաջնորդն  3, առաջնորդներէն  1, առաջնորդները  6, առաջնորդներն  1, առաջնորդներուն  2, առաջնորդող  8, առաջնորդողը  1, առաջնորդուած  4, առաջնորդուելէ  1, առաջնորդուելու  3, առաջնորդուեցան  1, առաջնորդուեցաւ  2, առաջնորդուէին  1, առաջնորդութեամբ  4, առաջնութիւնը  2, առաջուան  40, առաջուանը  1, առաջուընէ  3, առաջուց  2, առաջքը  4, առաջօք  3, առասան  1, առասանով  1, առասպել  1, առասպելական  9, առասպելեալ  4, առասպելէն  1, առասպելը  9, առասպելի  1, առասպելին  2, առասպելն  2, առասպելներովը  1, առասպելով  2, առասպելովը  1, առասպելովն  1, առաստաղէն  8, առաստաղը  4, առաստաղի  1, առաստաղին  14, առաստաղ­կամարէն  1, առաստաղով  1, առատ  137, առատագոյն  1, առատաձեռն  5, առատաձեռնութիւնը  2, առատանալը  1, առատ-առատ  1, առատացումը  1, առատութեամբ  8, առատութեամբը  2, առատութեան  15, առատութեանը  2, առատութիւն  3, առատութիւնը  29, առատութիւնն  3, առատութիւններէն  1, առարկայ  8, առարկայական  5, առարկայականութեամբ  2, առարկայացուցին  1, առարկայէ  1, առարկայէն  1, առարկայի  6, առարկային  7, առարկայութեան  1, առարկան  11, առարկաներ  6, առարկաներէ  1, առարկաներէն  2, առարկաները  10, առարկաներն  3, առարկաներով  2, առարկաներու  7, առարկաներուն  8, առարկելով  1, առարկեց  3, առարկողը  1, առարկութեան  1, առարկութիւն  2, առարկութիւնը  1, առարկութիւնները  1, առաց  1, առաւ  159, առաւել  5, առաւելագոյն  1, առաւելազանց  1, առաւելազանցումով  1, առաւելապէս  15, առաւելն  2, առաւելութեամբ  3, առաւելութիւն  1, առաւելութիւնը  1, առաւելութիւնն  2, առաւելութիւններ  1, առաւելութիւնները  1, առաւելութիւններով  1, առաւելութիւններովը  1, առաւելութիւններու  2, առաւօտ  1, առաւօտեան  1, առաւօտէն  12, առաւօտը  1, առաւօտով  1, առաքեալ  7, առաքեալներ  3, առաքեալներէն  1, առաքեալները  5, առաքեալներու  1, առաքեալներուն  2, առաքելը  3, առաքելոյ  1, առաքելութեամբ  1, առաքելութեան  4, առաքելութեանս  1, առաքելութենէն  1, առաքելութիւն  1, առաքելութիւնը  3, առաքելութիւններ  1, առաքեցաք  2, առաքինի  10, առաքինին  1, առաքինութեամբը  1, առաքինութեան  6, առաքինութեանը  1, առաքինութեանց  8, առաքինութենէն  1, առաքինութիւն  8, առաքինութիւնը  8, առաքինութիւնն  2, առաքինութիւններ  13, առաքինութիւններէն  3, առաքինութիւնները  13, առաքինութիւններով  1, առաքինութիւններովը  2, առաքինութիւններու  1, առաքման  1, առաքող  1, առաքուած  2, առաքումը  1, առաքումին  1, առաքումները  1, առաքումներն  1, առաքումներով  1, առեալ  1, առեղծուած  4, առեղծուածային  2, առեղծուածէն  1, առեղծուածը  14, առեղծուածի  1, առեղծուածին  7, առեղծուածն  1, առեղծուածովը  1, առեր  29, առերեւոյթ  8, առեր-տարեր  1, առեր-քաշեր  1, առեւանգել  1, առեւանգիչը  1, առեւանգուած  1, առեւանգում  1, առեւտուրէն  1, առեւտուրը  1, առեւտրական  2, առեւտրականները  1, առեւտրականներու  2, առէն  2, առէջին  1, առէջներէ  1, առէջները  3, առէջներով  1, առէջով  1, առէր  1, առէք  7, առէքէն  1, առէքը  2, առէքին  1, առէքներու  2, առընթեր  1, առընթերումը  1, առընչութիւն  1, առթած  5, առթելով  1, առթիւ  1, առթող  1, առժամաբար  3, առժամանակեայ  1, առժամեայ  7, առժամեային  1, առի  2, առիթ  19, առիթէն  2, առիթը  18, առիթի  5, առիթին  5, առիթներ  5, առիթները  5, առիթներով  3, առիթներու  10, առիթներուն  1, առիթով  26, առին  44, առինք  2, առինքնած  1, առինքնող  1, առիջուած  3, առիր  2, առիւծ  13, առիւծէն  1, առիւծը  1, առիւծի  11, առիւծին  1, առիւծն  2, առիւծներ  3, առիւծները  3, առիւծներու  3, առիւծներուն  1, առկախ  11, առկայծ  1, առկայծեալ  1, առկայծումներ  1, առկայծուն  2, առհասարակ  9, առհաւաբար  2, առհաւական  18, առհաւութեամբ  2, առհաւութեան  2, առհաւութեանց  1, առհաւութիւն  3, առհաւութիւնը  2, առհաւօրէն  1, առնազգի  1, առնակազմ  1, առնական  3, առնանդամէն  2, առնանդամները  1, առնանդամներու  1, առնել  54, առնելէ  7, առնելէն  1, առնելը  5, առնելիք  3, առնելիքներէն  1, առնելիքուոր  2, առնելիքուորի  1, առնելիք-տալիք  1, առնելիք-տալիքի  1, առնելն  2, առնելով  63, առնելով-տալով  1, առնելու  96, առնելուն  2, առնեն  7, առներ  4, առնէ  4, առնէին  8, առնէտ  1, առնէտներ  1, առնէտներու  1, առնէտներուն  2, առնէր  12, առնէր-տանէր  1, առնէք  1, առնըւազն  1, առնի  1, առնին  2, առնող  32, առնողը  2, առնողին  1, առնողներէն  1, առնողները  1, առնուազն  108, առնուած  60, առնուածը  1, առնուածներ  1, առնուածները  1, առնուելէ  1, առնուելէն  1, առնուելիք  1, առնուելով  1, առնուեր  2, առնուեցան  4, առնուեցաւ  4, առնուէին  2, առնութեամբ  1, առնութեան  12, առնութեանը  1, առնութենէն  3, առնութիւն  9, առնութիւնը  14, առնութիւնն  1, առնուի  1, առնուին  1, առոգանութեամբ  1, առողջ  28, առողջապահիկ  1, առողջապահութեան  1, առողջապահութիւն  1, առողջացող  1, առողջացումը  1, առողջն  1, առողջներէն  1, առողջութեան  1, առողջութիւնը  3, առոյգ  12, առու  2, առուակ  2, առուակ-առուակ  1, առուակելով  2, առուակէն  1, առուակը  4, առուակի  1, առուակին  3, առուակներուն  1, առուգութեամբը  1, առուէ  3, առուէն  1, առումէն  1, առումը  1, առումին  1, առումով  2, առուն  4, առուներէ  1, առուներէն  1, առուները  1, առուով  1, առուտուրը  1, առուտուրի  2, առջեւ  210, առջեւէն  60, առջեւը  8, առջեւի  8, առջեւն  14, առջեւները  1, առջեւնին  6, առջի  42, առջիդ  2, առջին  96, առջինեկ  2, առջինեկը  2, առջինեկի  3, առջինեկին  2, առջինեկները  1, առջինեկս  1, առջիվազ  1, առտըւան  1, առտնին  1, առտու  37, առտուան  28, առտուէն  1, առտուընէ  3, առտուին  1, առտուն  64, առտուներ  1, առտուներէն  2, առտուները  2, առտուներու  1, առտուներուն  7, առք  1, առքաշ  1, առքելը  1, առքելին  2, առքերը  1, առքերու  1, առքէն  4, առքը  23, առքի  5, առքին  11, առքն  2, առքով  4, առքովը  2, առքով-փառքով  1, առօրեայ  15, առօրեայէն  1, առօրեան  1, առօք-փառօք  1, աս  163, ասան  2, ասանկ  23, ասաց  1, ասացածները  1, ասացէք  3, ասացի  2, ասացիք  1, ասդենականին  2, ասդին  90, ասդին-անդին  2, ասել  1, ասելիք  1, ասելիքները  1, ասեղ  2, ասեղ­ասեղ  2, ասեղ-ասեղ  6, ասեղէն  5, ասեղը  13, ասեղի  4, ասեղին  9, ասեղն  2, ասեղնագործած  1, ասեղնագործուած  1, ասեղնագործութիւն  1, ասեղներ  2, ասեղներէ  1, ասեղներէն  3, ասեղները  7, ասեղներով  1, ասեղներովը  4, ասեղներու  7, ասեղներուն  5, ասեղնուած  1, ասեղով  1, ասեղովը  9, ասի  4, ասիա  1, ասիական  10, ասիայէն  2, ասիայի  3, ասիային  2, ասիան  3, ասիացիներ  1, ասիդ  1, ասիկա  333, ասիկաանոնց  1, ասիոյ  7, ասխըտար  1, ասկէ  47, ասկէց  2, ասղանկարէ  1, ասղնտեցին  1, ասղնտուք  6, ասղնտուքէ  1, ասղնտուքը  2, ասղնտուքի  1, ասղնտուքին  4, ասղնտուքով  1, ասոնց  78, ասոնցը  2, ասոնցմէ  15, ասոնք  196, ասով  5, ասոր  77, ասորական  1, ասոր-անոր  3, ասորիքն  1, ասորութենէ  1, ասութեան  1, ասութիւն  2, ասութիւնը  4, ասութիւններով  1, ասուլիս  1, ասում  1, ասումէն  1, ասումը  1, ասումին  1, ասուն  1, ասուպի  1, ասուպները  1, ասչափ  1, ասպանդակ  1, ասպանդակած  1, ասպանդակէն  1, ասպանդակը  1, ասպանդակի  1, ասպանդակին  1, ասպանդակող  1, ասպատակ  12, ասպատակային  8, ասպատակէ  1, ասպատակը  12, ասպատակի  1, ասպատակին  7, ասպատակներ  3, ասպատակներէն  1, ասպատակները  10, ասպատակներու  3, ասպատակներուն  5, ասպատակութիւն  2, ասպատակութիւնը  1, ասպարէզ  19, ասպարէզեան  1, ասպարէզէ  1, ասպարէզէն  2, ասպարէզը  8, ասպարէզի  3, ասպարէզին  11, ասպարէզները  1, ասպարէզներու  4, ասպարէզներուն  2, ասպարէզով  1, ասպարէզում  1, ասպետ  1, ասպետական  3, ասպետի  1, ասպետին  1, ասպետները  5, ասպետներուն  1, ասպետութեանց  1, աստանդական  3, աստառը  3, աստեղակուռ  1, աստեղայնացումը  1, աստեղանիշ  2, աստեղապորտ  1, աստեղատիպ  1, աստեղատուններ  1, աստեղուանքը  1, աստըծոյ  25, աստըծուն  4, աստընւորին  1, աստիճան  85, աստիճանաբար  4, աստիճանական  5, աստիճանատախտակին  1, աստիճանացոյցին  1, աստիճանացոյցով  1, աստիճանաւորը  1, աստիճանաւորին  2, աստիճանէ  1, աստիճանէն  2, աստիճանը  13, աստիճանի  6, աստիճանին  6, աստիճանն  1, աստիճաններ  2, աստիճաններէ  1, աստիճաններէն  2, աստիճանները  5, աստիճաններով  1, աստիճաններու  1, աստիճաններուն  5, աստիճանով  5, աստղ  3, աստղաբաշխները  1, աստղաձեւ  4, աստղային  1, աստղանալու  1, աստղանկար  1, աստղդ  1, աստղեր  5, աստղերէն  1, աստղերը  6, աստղերու  4, աստղերուն  4, աստղը  1, աստղի  2, աստղին  4, աստղովը  2, աստղոտ  1, աստղ-սաղաւարտովը  1, աստնուոր  1, աստնուորէն  1, աստնուորին  2, աստուած  91, աստուածազգեաց  1, աստուածածը  1, աստուածածինէն  1, աստուածածինը  1, աստուածածնայ  2, աստուածածնէն  1, աստուածածնին  1, աստուածահաճ  1, աստուածահաճոյ  10, աստուածահաս  3, աստուածամարը  2, աստուածամերձ  1, աստուածամոռացներուն  1, աստուածամօր  8, աստուածայարդար  1, աստուածային  11, աստուածանալ  1, աստուածաշնչական  1, աստուածաշունչ  2, աստուածաշունչը  1, աստուածաշունչին  1, աստուածաշունչովը  1, աստուածապարգեւ  2, աստուածավախ  2, աստուածատուր  1, աստուածեան  1, աստուածը  30, աստուածիմաստ  1, աստուածին  3, աստուածն  2, աստուածները  3, աստուածներու  2, աստուածներուն  1, աստուածնիդ  1, աստուածով  2, աստուածորդիին  4, աստուածորդին  1, աստուածութեան  4, աստուածութեանց  1, աստուածութիւն  1, աստուածութիւնը  2, աստուածուկը  1, աստուածուհիի  1, աստուծմէ  20, աստուծմէն  11, աստուծոյ  125, աստուծոյն  1, աստուծով  6, աստուծուն  4, աստւածը  1, ասօր  2, ասֆալտուած  1, ատ  149, ատած  3, ատակ  4, ատաղձագործ  3, ատաղձագործը  1, ատաղձագործին  1, ատաղձագործութեան  1, ատաղձեղէնը  1, ատաղձը  3, ատաղձի  2, ատամ  2, ատամին  2, ատամնաբուժական  4, ատամնաշարը  1, ատամնաշարքէն  1, ատամնաւոր  1, ատամներէն  4, ատամները  3, ատամներն  1, ատամներով  3, ատամներովը  1, ատամներու  3, ատամներուն  10, ատանը  1, ատանկ  56, ատափազարի  1, ատեան  5, ատեանէն  1, ատեանը  3, ատեանի  6, ատեանին  9, ատեաններ  1, ատեանները  2, ատեաններու  1, ատեաններուն  5, ատել  9, ատելագին  1, ատելախից  1, ատելավառ  2, ատելէ  1, ատելի  9, ատելիին  1, ատելին  1, ատելով  4, ատելու  4, ատելութեամբ  15, ատելութեամբը  5, ատելութեան  45, ատելութեանը  1, ատելութեանց  7, ատելութենէն  6, ատելութիւն  13, ատելութիւնը  46, ատելութիւնն  2, ատելութիւններ  1, ատելութիւնները  6, ատելութիւններով  1, ատելուն  1, ատեն  679, ատենագրութիւնները  1, ատենադպիր  3, ատենադպիրը  4, ատենադպիրին  1, ատենադպիրն  2, ատենախօսը  1, ատենախօսին  2, ատենախօսութիւն  1, ատենապետ  3, ատենապետէն  1, ատենապետը  11, ատենապետին  7, ատեն-ատեն  15, ատենդ  1, ատենէ  6, ատենէն  4, ատենը  59, ատենի  6, ատենին  43, ատենիս  1, ատենն  10, ատեններէ  1, ատենները  3, ատեններու  1, ատեններուն  4, ատեննիդ  1, ատեննին  21, ատեննիս  2, ատեննուս  1, ատենուան  2, ատենս  3, ատեր  4, ատեց  1, ատեցին  1, ատեցող  2, ատէր  3, ատի  1, ատիկա  435, ատիկա-  1, ատլասէ  1, ատկէ  71, ատկէց  2, ատող  1, ատողներուն  1, ատոնց  47, ատոնցմէ  23, ատոնցմով  1, ատոնք  52, ատով  39, ատոր  110, ատուած  2, ատչափ  1, ատրաշէկ  2, ատրճանակ  3, ատրճանակը  7, ատրճանակի  3, ատրճանակին  3, ատրճանակներ  1, ատրճանակները  5, ատրճանակնին  1, ատրճանակով  1, ատրուշան  1, ատրուշանէ  1, արաբ  8, արաբագիր  1, արաբական  12, արաբատիպ  1, արաբերէն  5, արաբզատէ  1, արաբը  3, արաբի  2, արաբիայէն  2, արաբիան  2, արաբին  2, արաբիստան  1, արաբիստանէն  3, արաբիստանի  2, արաբներէ  1, արաբները  4, արաբներուն  2, արաբներունը  1, արագ  174, արագախոյս  1, արագածը  1, արագահաս  2, արագատիպ  1, արագ-արագ  15, արագացած  1, արագացումը  1, արագել  1, արագիլի  2, արագիլին  1, արագիլները  2, արագն  1, արագութեամբ  45, արագութեամբը  6, արագութեան  8, արագութենէն  1, արագութիւն  3, արագութիւնը  6, արագցած  1, արագցաւ  1, արագօրէն  1, արածելու  2, արածող  1, արահետ  1, արահետէ  1, արահետէն  3, արահետը  1, արահետին  1, արահետներ  2, արահետներէն  1, արահետներով  1, արահետով  1, արանց  1, արանքէն  1, արապեսք  1, արապեսքը  1, արապեսքի  1, արապեսքներու  1, արատ  2, արատաւոր  1, արատաւորել  1, արատէն  1, արատը  3, արատի  2, արատներ  1, արատները  3, արատներով  1, արատով  3, արատովը  2, արար  2, արարած  23, արարածը  21, արարածի  1, արարածին  9, արարածն  5, արարածներ  16, արարածներէ  1, արարածներէն  4, արարածները  16, արարածներու  2, արարածներուն  20, արարատ  1, արարատն  1, արարը  3, արարին  1, արարմունք  1, արարմունքը  2, արարմունքներէ  1, արարմունքներէն  1, արարմունքները  2, արարմունքներով  1, արարմունքներուն  2, արարմունքովը  1, արարողական  1, արարողապաշտ  2, արարողապաշտութեամբ  1, արարողապաշտութիւնը  1, արարողապետ  3, արարողապետը  3, արարողապետին  3, արարողութեամբ  6, արարողութեան  28, արարողութեանց  10, արարողութենէն  1, արարողութիւն  11, արարողութիւնը  14, արարողութիւններ  1, արարողութիւնները  3, արարողութիւններուն  1, արարուածը  3, արարուածին  1, արարուածները  1, արարչահիւթէն  1, արարչանիւթ  1, արարչին  1, արարք  6, արարքէ  1, արարքէն  1, արարքը  19, արարքի  3, արարքին  20, արարքն  1, արարքներ  4, արարքներէն  2, արարքները  9, արարքներով  2, արարքներու  1, արարքներուն  5, արարքով  2, արարքովը  1, արաքսի  1, արբանեակին  1, արբանեակները  1, արբանեակներուն  1, արբեցման  1, արբշռանք  1, արբշռանքը  2, արբշռանքովը  1, արբշռութիւնը  1, արբունք  1, արբունքէն  4, արբունքը  1, արբունքի  3, արբունքին  2, արգահատագին  2, արգահատանք  11, արգահատանքէն  2, արգահատանքը  6, արգահատանքի  5, արգահատանքին  3, արգահատանքով  5, արգահատելի  6, արգահատող  7, արգանդ  8, արգանդային  1, արգանդէ  1, արգանդէն  23, արգանդը  42, արգանդի  20, արգանդին  44, արգանդն  5, արգանդներէն  3, արգանդները  16, արգանդներով  3, արգանդներու  2, արգանդներուն  1, արգանդով  5, արգասաւորելը  1, արգասաւորէ  1, արգասաւորէր  1, արգասաւորուած  1, արգասիք  2, արգաւանդ  1, արգելակ  1, արգելանքը  1, արգելանքին  1, արգելարաններ  1, արգելարաններուն  1, արգելափակ  2, արգելափակած  1, արգելափակման  1, արգելափակները  1, արգելափակող  1, արգելափակումը  1, արգելափակումին  1, արգելափակումն  1, արգելափակումով  1, արգելիչ  1, արգելք  11, արգելքը  9, արգելքի  1, արգելքին  8, արգելքներ  2, արգելքներէ  1, արգելքները  4, արգելքներով  2, արգելքներուն  3, արգելքովը  2, արգեքները  1, արգիլած  10, արգիլել  12, արգիլելէ  2, արգիլելով  5, արգիլելու  24, արգիլեց  14, արգիլեցին  3, արգիլեցինք  1, արգիլէինք  1, արգիլէր  2, արգիլող  2, արգիլուած  42, արգիլուելնուն  2, արգիլուելով  2, արգիլուեցան  1, արգիլուեցաւ  7, արգիլուիլը  1, արդար  108, արդարադատ  1, արդարամտութիւնը  1, արդարանքէն  1, արդարացած  1, արդարացի  2, արդարացման  1, արդարացնել  3, արդարացնելով  2, արդարացնելու  7, արդարացնէին  1, արդարացնէր  1, արդարացնող  4, արդարացում  2, արդարացումը  3, արդարացուց  1, արդարացուցիչ  1, արդարեւ  3, արդարէն  1, արդարի  2, արդարին  2, արդարինը  1, արդար-մեղաւոր  1, արդար-մեղաւորի  1, արդարն  2, արդարները  2, արդարներու  1, արդարութեամբ  3, արդարութեան  45, արդարութենէն  1, արդարութիւն  15, արդարութիւնը  33, արդարութիւնն  1, արդեօք  13, արդէն  254, արդի  25, արդիական  10, արդիականութեան  1, արդիանալ  1, արդիացած  8, արդիացնելով  1, արդիացումը  1, արդիացուցինք  1, արդիւնաւէտ  1, արդիւնաւոր  1, արդիւնք  64, արդիւնքէն  5, արդիւնքը  28, արդիւնքի  4, արդիւնքին  13, արդիւնքն  5, արդիւնքները  1, արդիւնքներով  3, արդիւնքներովը  1, արդիւնքներու  1, արդիւնքով  5, արդիւնքովը  1, արդուզարդը  5, արդուզարդի  1, արդուզարդին  7, արդուկը  1, արդուկին  2, արեան  41, արեգդէմ  1, արեխի  1, արենակից  1, արենակիցը  1, արենակիցները  1, արենակիցներու  1, արենակիցներուն  2, արենային  1, արենավառ  2, արեւ  20, արեւադարձային  4, արեւադիր  1, արեւազուրկ  1, արեւածագէն  1, արեւայեղց  1, արեւային  1, արեւ­արքաներ  1, արեւելագէտ  1, արեւելագէտներու  1, արեւելականութիւնը  1, արեւելահայ  2, արեւելան  1, արեւելեան  44, արեւելեց  1, արեւելող  1, արեւելուած  4, արեւելուին  1, արեւելումը  2, արեւելումին  1, արեւելումով  1, արեւելք  18, արեւելքէ  1, արեւելքէն  9, արեւելքը  18, արեւելքի  62, արեւելքին  23, արեւելքինը  1, արեւելքն  4, արեւելքով  1, արեւէն  19, արեւը  45, արեւի  10, արեւին  51, արեւմարէն  1, արեւմուտի  2, արեւմուտին  1, արեւմուտք  14, արեւմուտքէն  5, արեւմուտքը  7, արեւմուտքի  17, արեւմուտքին  16, արեւմուտքն  2, արեւմտականութիւնը  1, արեւմտացած  2, արեւմտացում  1, արեւմտացումը  1, արեւմտեան  44, արեւմտեանին  1, արեւն  2, արեւնակիս  2, արեւներ  1, արեւներէն  1, արեւները  1, արեւներուն  3, արեւշատութեան  1, արեւշատութիւն  2, արեւշատութիւնը  1, արեւով  5, արեւոտ  1, արեւու  1, արեւուդ  2, արեւուն  12, արեւցաթէն  1, արզուհալճիներուն  1, արթին  6, արթինէն  3, արթինը  15, արթինի  2, արթինին  64, արթինն  1, արթիսթ  1, արթիսթներու  1, արթիստիք  1, արթննալ  4, արթննալէն  1, արթննալիք  1, արթննալով  2, արթննալու  1, արթննալուն  2, արթննային  1, արթննար  6, արթնութեան  1, արթնութենէն  1, արթնցած  10, արթնցան  5, արթնցաւ  10, արթնցեր  2, արթնցընել  1, արթնցնել  6, արթնցնելէ  1, արթնցնելով  2, արթնցնելու  7, արթնցներ  2, արթնցնէր  2, արթնցնող  2, արթնցողի  1, արթնցողն  1, արթնցուց  10, արթնցուցած  6, արթնցուցին  6, արթուն  16, արթունը  2, արժած  7, արժան  2, արժանահաւատ  2, արժանանալէ  1, արժանանալով  2, արժանանալու  3, արժանապատուութեան  2, արժանապատուութիւն  2, արժանապատուութիւնը  2, արժանավայել  2, արժանացած  2, արժանացաւ  2, արժանացեր  2, արժանացուցած  1, արժանաւոր  18, արժանաւորապէս  1, արժանաւորութեամբ  1, արժանաւորութեան  1, արժանի  35, արժանիք  2, արժանիքէն  1, արժանիքը  4, արժանիքի  1, արժանիքն  1, արժանիքները  1, արժանիքներու  1, արժանիքով  2, արժեզրկելու  1, արժեզրկող  2, արժեզրկուիլ  1, արժեզրկումով  1, արժելով  2, արժելու  2, արժեչափով  1, արժեր  5, արժեց  6, արժեցին  2, արժեցնել  2, արժեցնելով  2, արժեցնելու  4, արժեցուց  1, արժեցուցած  2, արժեցուցին  4, արժեւորել  3, արժեւորելով  2, արժեւորելու  4, արժեւորեն  2, արժեւորեցին  1, արժեւորէ  1, արժեւորման  1, արժեւորող  4, արժեւորուած  1, արժէր  2, արժէք  11, արժէքաւոր  3, արժէքէ  2, արժէքէն  2, արժէքը  40, արժէքի  17, արժէքին  12, արժէքն  1, արժէքներ  2, արժէքները  1, արժէքներու  2, արժէքով  4, արժող  7, արի  19, արիական  1, արիարանց  1, արիացուցին  1, արին  1, արինէս  1, արիշ  1, արիշէն  1, արիշը  4, արիշի  3, արիշին  9, արիշներ  1, արիշներէն  1, արիշներուն  1, արիութեամբ  2, արիութեամբը  1, արիութիւն  4, արիութիւնը  7, արիստակէս  1, արիստակէսը  1, արիստոտելը  1, արիւին  1, արիւն  133, արիւնազանգ  3, արիւնաթաթախ  2, արիւնախանձ  3, արիւնախառն  1, արիւնած  3, արիւնակալ  1, արիւնահեղութեան  1, արիւնահոսման  1, արիւնահոսութիւնը  1, արիւնամած  2, արիւնարբու  1, արիւնաքամ  1, արիւնդ  1, արիւնեգոյն  1, արիւնելու  7, արիւնեն  1, արիւնեց  1, արիւնեցաւ  1, արիւնէ  11, արիւնէն  53, արիւնը  143, արիւնի  105, արիւնին  132, արիւնլըւայ  1, արիւնլուայ  1, արիւնկզակ  3, արիւնն  11, արիւններ  1, արիւնները  3, արիւններու  2, արիւններուն  1, արիւննին  1, արիւնող  1, արիւնով  22, արիւնովը  4, արիւնոտ  43, արիւնոտած  1, արիւնոտի  1, արիւնումն  1, արիւնռուշտ  3, արծաթ  29, արծաթագոյն  1, արծաթեայ  1, արծաթեղէն  2, արծաթէ  3, արծաթը  3, արծաթի  2, արծաթին  5, արծաթներով  1, արծաթով  3, արծարծելու  1, արծարծեցին  1, արծարծուելով  1, արծարծումով  1, արծելու  1, արծեր  1, արծեցաւ  1, արծիւի  1, արծկէն  1, արծուակտուց  1, արկած  2, արկածախնդիր  1, արկածախնդրութիւններ  1, արկածասէր  1, արկածաւոր  1, արկածը  5, արկածի  2, արկածին  1, արկածներ  1, արկածներէն  1, արկածները  2, արկածներով  1, արկածներու  4, արկածներուն  1, արկածով  1, արկղակալուհին  1, արկոն  2, արհամարհած  3, արհամարհանք  8, արհամարհանքէն  1, արհամարհանքը  15, արհամարհանքի  3, արհամարհանքին  7, արհամարհանքն  3, արհամարհանքով  5, արհամարհել  3, արհամարհելը  1, արհամարհելի  1, արհամարհելով  2, արհամարհելու  2, արհամարհեն  1, արհամարհեց  2, արհամարհեցին  1, արհամարհող  1, արհամարհողներուն  1, արհամարհոտ  9, արհամարհուած  6, արհամարհուածը  1, արհամարհուածին  1, արհաւիրքէն  1, արհաւիրքը  8, արհաւիրքին  2, արհաւիրքներէն  1, արհաւրանաց  1, արհեստ  6, արհեստական  1, արհեստակիցներուն  1, արհեստանոց  1, արհեստապետութեանց  1, արհեստապետութիւն  1, արհեստաւոր  7, արհեստաւորը  5, արհեստաւորին  2, արհեստաւորներ  1, արհեստաւորները  1, արհեստաւորներուն  2, արհեստը  13, արհեստի  2, արհեստին  9, արհեստն  2, արհեստներու  1, արհեստով  4, արձագանգ  1, արձագանգ  14, արձագանգած  2, արձագանգել  2, արձագանգեր  1, արձագանգեց  5, արձագանգեցին  2, արձագանգէ  1, արձագանգէն  2, արձագանգը  17, արձագանգի  1, արձագանգին  3, արձագանգն  3, արձագանգները  1, արձագանգող  3, արձագանգով  6, արձագանգովը  2, արձագանգուին  1, արձագանգուն  2, արձակ  31, արձակած  9, արձակարան  1, արձակել  6, արձակելէ  1, արձակելով  10, արձակելու  9, արձակեր  1, արձակեց  14, արձակեցին  4, արձակեցիք  1, արձակէ  2, արձակէր  3, արձակը  2, արձակիչը  1, արձակող  5, արձակողները  1, արձակուած  26, արձակուելէ  3, արձակուելէն  1, արձակուելիք  2, արձակուելու  1, արձակուելուն  1, արձակուեցան  1, արձակուեցաւ  3, արձակութեամբը  1, արձակութեան  5, արձակութեանը  2, արձակութեանց  6, արձակութենէն  2, արձակութիւն  2, արձակութիւնը  12, արձակութիւններէն  1, արձակութիւնները  3, արձակութւն  1, արձակուի  1, արձակուիլն  1, արձակուին  1, արձակումէն  2, արձակումը  2, արձակումին  1, արձակումն  2, արձակումներ  1, արձակումները  1, արձակուողէն  1, արձակուրդ  1, արձակուրդի  1, արձակուրդին  1, արձակուրդներուն  1, արձակուրդով  2, արձան  6, արձանագրած  4, արձանագրել  1, արձանագրելէ  2, արձանագրելով  1, արձանագրելու  1, արձանագրեր  1, արձանագրեց  1, արձանագրեցին  1, արձանագրէ  1, արձանագրուած  2, արձանագրուելէ  1, արձանագրուեցան  1, արձանագրուէր  1, արձանագրութեամբ  1, արձանագրութեան  3, արձանագրութեանց  4, արձանագրութիւն  1, արձանագրութիւնները  3, արձանագրութիւններով  1, արձանագրումին  1, արձանային  1, արձանանար  1, արձանատիպ  1, արձանացած  2, արձանացաւ  5, արձանացեր  1, արձանացման  1, արձանացնել  1, արձանացող  1, արձանացումը  1, արձանացուց  1, արձանացուցած  3, արձանէ  3, արձանէն  1, արձանը  5, արձանի  6, արձանիկը  1, արձանիկներ  1, արձանիկները  1, արձանին  5, արձաններ  4, արձաններէն  1, արձանները  2, արձաններու  3, արձաններուն  1, արձրեւները  1, արճիճ  2, արճիճէ  1, արճիճուած  1, արման  8, արմանք  1, արմանքէն  1, արմանքը  4, արմանքի  1, արմանքին  2, արմանքն  1, արմանքով  1, արմաշ  2, արմաշէն  1, արմաշու  1, արմատ  6, արմատախիլ  1, արմատախիլները  1, արմատախոր  1, արմատած  1, արմատական  5, արմատապէս  2, արմատացած  6, արմատէ  2, արմատէն  3, արմատը  4, արմատի  2, արմատին  3, արմատներ  2, արմատներէն  2, արմատները  9, արմատներն  1, արմատներուն  3, արմաւենիի  1, արմաւենին  1, արմաւենիներ  1, արմաւիներ  1, արմուկ  2, արմուկի  1, արմուկին  3, արմտիքը  1, արմտիքի  6, արնագոյն  3, արնախառն  2, արնախռնում  1, արնակալ  1, արնահեղձ  1, արնամած  1, արնաշաղախ  1, արնատիպ  1, արնափրփուր  1, արներանգ  1, արշ  2, արշալոյս  5, արշալոյսէն  1, արշալոյսի  1, արշալոյսին  3, արշալոյսներուն  1, արշակ  1, արշարունի  5, արշաւ  4, արշաւախումբին  1, արշաւած  1, արշաւանքին  1, արշաւանքներէս  1, արշաւասոյր  1, արշաւել  1, արշաւը  10, արշաւի  1, արշաւին  1, արշաւներ  1, արշաւները  5, արշաւներու  3, արշաւող  2, արուն  1, արոմը  2, արոյրէ  1, արոյրին  1, արու  25, արուարձանէն  1, արուարձանին  6, արուգ  1, արուեստ  7, արուեստագէտ  1, արուեստագէտէն  1, արուեստագէտը  4, արուեստագէտի  1, արուեստագէտին  2, արուեստագէտներ  3, արուեստագէտները  1, արուեստագէտներու  1, արուեստակ  1, արուեստական  1, արուեստէն  2, արուեստը  10, արուեստի  7, արուեստին  8, արուեստով  5, արուէն  1, արութեամբ  2, արութեան  3, արութեանց  1, արութէն  1, արութիկ  1, արութիկը  1, արութիկին  1, արութիւն  2, արուի  8, արուին  18, արուն  11, արուներէ  1, արուները  8, արուներու  5, արուներուն  2, արունը  1, արունի  1, արունն  1, արջ  3, արջառ  1, արջառի  1, արջասպ  1, արջասպը  2, արջասպին  1, արջավայել  1, արջեր  1, արջերէ  1, արջերը  1, արջերու  3, արջը  3, արջին  1, արջու  11, արջութիւնը  1, արջուկ  1, արջուկը  1, արջուկին  1, արջուն  4, արջուող  1, արսէն  3, արսէնին  2, արտ  10, արտաբերած  2, արտաբերել  6, արտաբերելով  1, արտաբերեր  1, արտաբերեց  3, արտաբերման  1, արտաբերող  1, արտաբերուած  2, արտաբերումը  2, արտաբերումին  1, արտաբխումը  1, արտաբուրած  1, արտաբուրում  1, արտաբուրումը  2, արտագրել  1, արտագրելու  1, արտադրելով  1, արտադրիչ  1, արտադրիչներու  1, արտադրիչներուն  1, արտադրումին  1, արտածորած  4, արտածորելու  1, արտածորող  1, արտածորում  1, արտածորումը  2, արտակարգ  53, արտակարգօրէն  1, արտահանել  1, արտայայտել  2, արտայայտելով  1, արտայայտելու  3, արտայայտեցին  1, արտայայտիչ  10, արտայայտման  4, արտայայտուած  3, արտայայտուելէ  1, արտայայտուելու  4, արտայայտուեր  1, արտայայտութեամբ  13, արտայայտութեան  16, արտայայտութենէ  1, արտայայտութենէն  1, արտայայտութիւն  10, արտայայտութիւնը  36, արտայայտութիւնն  4, արտայայտութիւններ  1, արտայայտութիւնները  2, արտայայտում  1, արտայայտումէ  1, արտայայտումը  1, արտայայտումի  2, արտաշնչումով  1, արտառոց  1, արտասահմանեան  1, արտասանած  2, արտասանել  5, արտասանելէ  1, արտասանելով  3, արտասանելու  3, արտասաներ  1, արտասանեց  11, արտասանեցէք  1, արտասանէր  2, արտասանող  2, արտասանուած  3, արտասանութեամբ  2, արտասանութեան  1, արտասանութիւնը  2, արտասանուիլ  1, արտասանումը  1, արտասովոր  8, արտասուաթոր  1, արտասուալից  1, արտասուահամ  1, արտասուահեղձ  1, արտասուահոծ  1, արտասուայեղց  2, արտասուեր  1, արտասուող  1, արտավար  3, արտավարէն  1, արտավարներու  1, արտավարով  1, արտարձակ  1, արտարձակած  1, արտարձակելով  1, արտարձակումը  1, արտարձակումով  1, արտացոլացումն  1, արտացրումը  1, արտաքին  62, արտաքինը  1, արտաքինին  1, արտաքինով  6, արտաքնագիր  1, արտաքնայարդար  2, արտաքնապէս  3, արտաքնացումը  1, արտաքնացումները  1, արտաքնոցի  1, արտաքոյ  1, արտաքուստ  2, արտեր  3, արտերէն  2, արտերը  13, արտերն  2, արտերով  1, արտերու  5, արտերուն  9, արտեւաններուն  1, արտեւանունքները  1, արտէն  3, արտը  3, արտի  8, արտին  4, արտն  3, արտորանքով  1, արտօնագիր  1, արտօնագիրը  1, արտօնած  2, արտօնելով  3, արտօներ  2, արտօնեց  1, արտօնեցին  1, արտօնէր  1, արտօնող  4, արտօնուած  24, արտօնուեցան  1, արտօնուէր  1, արտօնութեամբը  1, արտօնութեան  1, արտօնութիւն  1, արտօնութիւնը  2, արտօնուիլ  2, արտօնուին  1, արտօսրագիծ  1, արցունք  41, արցունքէ  3, արցունքէն  8, արցունքը  41, արցունքի  21, արցունքին  31, արցունքն  4, արցունքներէն  1, արցունքները  11, արցունքներովը  1, արցունքներուն  3, արցունքով  14, արցունքովը  3, արցունքոտ  2, արւեստագէտը  1, արքայագեղ  1, արքայադուստրը  1, արքայազուն  2, արքայազունները  1, արքայական  2, արքայի  3, արքայիկ  1, արքային  2, արքայից  1, արքայութեան  10, արքայութենէն  3, արքայութիւն  9, արքայութիւնը  7, արքայութիւնն  3, արքան  1, արքաներ  3, արքաները  2, արքաներն  1, արքաներու  1, արքաներուն  3, արքենի  18, արքեպիսկոպոս  2, արքեպիսկոպոսը  1, արքեպիսկոպոսին  1, արքունական  2, արքունի  3, արքունիք  2, արքունիքէ  2, արքունիքները  1, արքունիքներու  1, արօտ  2, արօտավայրէն  1, արօտավայրը  1, արօտէն  1, արօտի  1, արօտին  1, արօտներ  1, արօտներէն  1, արօտները  2, արօտներուն  1, արօր  1, արօրը  1, արօրին  2, աւագ  36, աւագանի  1, աւագանիին  6, աւագանին  16, աւագանիներուն  2, աւագերէց  5, աւագերէցեան  1, աւագերէցը  4, աւագերէցութեան  1, աւագները  5, աւագներու  2, աւագներուն  1, աւագորեարին  2, աւագութեան  1, աւազ  6, աւազածին  1, աւազակ  2, աւազակային  2, աւազակերտ  1, աւազակը  2, աւազակի  2, աւազակները  7, աւազակներով  1, աւազակներու  7, աւազակներուն  3, աւազակութեամբ  2, աւազակութիւն  1, աւազակութիւնը  1, աւազահատիկի  1, աւազան  9, աւազան-աւազան  1, աւազանէ  1, աւազանէն  4, աւազանը  10, աւազանի  8, աւազանիկի  1, աւազանիկներ  3, աւազանիկները  1, աւազանիկներուն  1, աւազանին  20, աւազանն  1, աւազաններ  4, աւազանները  2, աւազաններով  2, աւազաններու  2, աւազաններուն  1, աւազաստանի  1, աւազաքար  2, աւազելով  1, աւազէ  3, աւազէն  2, աւազը  9, աւազի  9, աւազին  13, աւազինն  1, աւազներէ  1, աւազները  2, աւազներուն  2, աւազով  2, աւազութեան  1, աւազուտ  3, աւաղ  13, աւաղելով  4, աւաղէք  1, աւան  1, աւանակ  1, աւանակը  1, աւանակի  1, աւանակներ  1, աւանակներու  1, աւանակներուն  1, աւանդ  2, աւանդած  1, աւանդական  24, աւանդամոլ  2, աւանդամոլութեամբ  1, աւանդապահները  1, աւանդատունին  1, աւանդեր  1, աւանդը  1, աւանդները  1, աւանդուեր  1, աւանդութեան  15, աւանդութեանց  2, աւանդութենէ  1, աւանդութենէն  1, աւանդութիւն  14, աւանդութիւնը  25, աւանդութիւնն  1, աւանդութիւններ  2, աւանդութիւններէն  3, աւանդութիւնները  9, աւանդութիւններն  1, աւանդութիւններով  2, աւանդութիւններուն  7, աւանդօրէն  1, աւանը  2, աւանին  1, աւաններուն  1, աւաչ  1, աւատական  2, աւատապետ  2, աւատառուին  1, աւատաւոր  1, աւար  1, աւարառութիւն  1, աւարը  1, աւարի  1, աւարին  3, աւարողները  1, աւարտ  1, աւարտած  33, աւարտածներ  1, աւարտել  4, աւարտելէ  2, աւարտելէն  1, աւարտելու  4, աւարտեր  4, աւարտեց  1, աւարտեցին  1, աւարտէ  2, աւարտէր  1, աւարտողներուն  1, աւարտումէն  2, աւարտումը  2, աւարտումին  2, աւարտուն  1, աւելածուէն  1, աւելածուները  3, աւելէ  1, աւելէն  1, աւելը  1, աւելի  1384, աւելիին  2, աւելին  100, աւելիներ  1, աւելիները  1, աւելնալիք  1, աւելնալով  5, աւելնալու  5, աւելնալուն  1, աւելնան  1, աւելնար  3, աւելոդ  1, աւելորդ  92, աւելորդէն  1, աւելորդը  3, աւելորդն  1, աւելցած  5, աւելցածը  1, աւելցան  6, աւելցաւ  6, աւելցեր  2, աւելցնել  15, աւելցնելիքներ  1, աւելցնելով  3, աւելցնելու  2, աւելցնեմ  2, աւելցնէր  4, աւելցնող  1, աւելցող  1, աւելցուած  1, աւելցուկ  2, աւելցուց  69, աւելցուցած  5, աւելցուցեր  1, աւելցուցէք  13, աւելցուցին  1, աւելցուցիք  2, աւելցուքը  1, աւետաբերը  1, աւետարան  4, աւետարանէն  2, աւետարանը  9, աւետարանի  3, աւետարանին  6, աւետարանով  2, աւետաւոր  1, աւետեր  1, աւետիս  20, աւետիսէն  1, աւետիսը  15, աւետիսի  2, աւետիսին  14, աւետիսները  1, աւետիսով  1, աւետիսովը  1, աւեր  1, աւերածէն  1, աւերածը  2, աւերածին  2, աւերածներուն  1, աւերածոյ  1, աւերակ  6, աւերակէ  1, աւերակէն  3, աւերակը  10, աւերակի  1, աւերակին  7, աւերակներ  5, աւերակներէն  5, աւերակները  4, աւերակներն  2, աւերակներով  1, աւերակներու  7, աւերակներուն  4, աւերակոյտերուն  1, աւերակոյտը  1, աւերակոյտին  5, աւերակոյտները  1, աւերաքաղաքին  1, աւերելը  1, աւերէն  1, աւերի  1, աւերիչ  1, աւերները  1, աւերուած  1, աւերումի  1, աւերումին  1, աւերումով  1, աւիշ  2, աւիշը  4, աւիշով  1, աւիւնով  1, աւլած  1, աւլած-տարած  1, աւլելու  1, աւլելուն  1, աւլեր  1, աւլեց  2, աւլէ  3, աւլէր  1, աւլի  1, աւլող  1, աւլուած  4, աւլուցք  1, աւշային  5, աւուր  15, աւուրանց  2, աւուրբք  1, աւստրիա  1, աւրած  3, աւրել  2, աւրելէն  1, աւրելը  1, աւրելով  4, աւրելու  7, աւրեց  3, աւրըւած  1, աւրի  1, աւրող  3, աւրողը  1, աւրուած  12, աւրուելով  1, աւրուեր  1, աւրուեցան  1, աւրուէր  1, աւրուող  4, աւրոփա  1, ափ  49, ափարթըման  1, ափ-ափ  3, ափափել  1, ափափելէ  1, ափափոյ  5, ափափուած  2, ափափուեր  2, ափափուիլը  1, ափափումէն  1, ափափումը  1, ափափումին  2, ափերէ  1, ափերէն  5, ափերը  18, ափերն  1, ափերնին  2, ափերով  6, ափերովը  2, ափերու  5, ափերուն  21, ափէ  1, ափէն  18, ափը  66, ափի  9, ափիդ  1, ափին  77, ափիս  2, ափյափոյ  1, ափն  2, ափնադիր  2, ափնեայ  1, ափով  1, ափովը  8, ափովս  1, ափունքը  2, ափունքին  3, ափս  1, ափսէ  1, ափսէի  2, ափսէն  2, ափսէներ  1, ափսէներէն  2, ափսէները  1, ափսէներով  1, ափսէներու  2, ափսոս  2, ափսոսալով  1, ափսոսան  1, ափսոսար  1, ափսոսաց  1, ափսոսումէն  1, ափրիկեան  1, ափրիկէէն  3, ափրիկէի  3, ափրիկէին  1, ափրիկէն  2, աքաղաղ  1, աքաղաղէն  4, աքաղաղը  3, աքաղաղի  3, աքաղաղին  1, աքաղաղն  1, աքաղաղներ  2, աքաղաղները  3, աքաղաղներուն  2, աքասիայի  2, աքասիաներուն  1, աքացի  3, աքացիէն  1, աքացիի  1, աքացին  1, աքացիները  1, աքացիով  3, աքիֆ  14, աքլորի  1, աքողքի  1, աքսոր  2, աքսորական  2, աքսորանքին  1, աքսորավայրէն  1, աքսորէն  2, աքսորի  2, աքսորին  1, աքսորներուն  1, աքսորուած  2, աքսորուիլը  1, աքցանելով  1, աքցանէ  1, աքցանէն  1, աքցանը  2, աքցանի  5, աքցանին  6, աքցանները  1, աքցանովը  1, աքցանուած  4, աքցանուելու  1, աքցանումի  1, աքցանումին  1, աքցանւելու  1, աքցիայի  1