Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

գար  1, գաբարէն  1, գաբաւոնը  1, գաբիկենց  1, գաբրիէլ  2, գաբրիէլեան  1, գաբրիէլին  1, գագաթ  3, գագաթէն  14, գագաթը  6, գագաթի  1, գագաթին  15, գագաթն  1, գագաթնակէտին  1, գագաթներ  1, գագաթներէն  1, գագաթները  2, գագաթներով  2, գագաթներու  1, գագաթներուն  2, գագաթով  1, գագաթումէն  1, գագաթումը  1, գագաթումին  2, գագաթումները  1, գագաթումներու  1, գագարանենց  1, գազա  6, գազայէն  2, գազայի  3, գազային  19, գազան  32, գազանաբարոյ  1, գազանագին  1, գազանադէմ  1, գազանական  1, գազանային  2, գազանատեսիլ  1, գազանատիպ  1, գազաները  3, գազաներու  3, գազաներուն  1, գազանէն  3, գազանը  23, գազանի  5, գազանին  10, գազաններ  3, գազաններէն  4, գազանները  11, գազաններն  1, գազաններու  6, գազաններուն  10, գազանութեան  6, գազանութենէն  1, գազանութիւնը  2, գազանութիւններ  1, գազանութիւնները  2, գազանութիւններով  1, գազանութիւններուն  2, գալ  20, գալարագին  3, գալարած  2, գալարանքը  1, գալարանքին  1, գալարափողէն  2, գալարափողը  1, գալարափողն  1, գալարափողուած  2, գալար-գալար  3, գալարեր  2, գալարեց  2, գալարեցան  1, գալարէ  1, գալարէր  2, գալարին  1, գալարները  1, գալարներով  1, գալարող  2, գալարուած  1, գալարուելով  1, գալարուեցան  1, գալարուեցաւ  1, գալարուէր  2, գալարուին  1, գալարուինք  1, գալարում  1, գալարումը  4, գալարումներու  1, գալարուն  5, գալարուող  1, գալարուտ  1, գալարք  1, գալարքը  2, գալարքին  1, գալդ  1, գալէ  3, գալէմին  1, գալէն  9, գալը  11, գալիս  2, գալիք  26, գալիքէն  4, գալիքը  16, գալիքի  1, գալիքին  21, գալիքով  1, գալն  1, գալով  8, գալոց  1, գալու  27, գալուն  10, գալուստէն  2, գալուստը  3, գալուստին  1, գալփաքով  1, գահ  2, գահազուրկ  4, գահաժառանգ  1, գահակալէ  1, գահակալը  1, գահակալութեան  4, գահակլը  1, գահավէժ  3, գահաւորակ  2, գահաւորակին  1, գահաւորակն  2, գահաւորակով  1, գահեր  1, գահերէն  1, գահերու  1, գահէն  1, գահը  2, գահընկէց  1, գահին  2, գահիրէի  2, գահիրէն  1, գահոյից  2, գահոյքէն  1, գահոյքը  3, գահոյքին  2, գահոյքներէ  1, գահոյքները  2, գահոյքներուն  1, գահուն  1, գահր  1, գաղափար  2, գաղափարաբանութիւնը  1, գաղափարագրական  1, գաղափարախօսութեամբ  1, գաղափարախօսութիւնը  1, գաղափարական  1, գաղափարականութեան  1, գաղափարէն  1, գաղափարը  11, գաղափարի  3, գաղափարին  5, գաղափարն  2, գաղափարներ  1, գաղափարներէ  1, գաղափարներէն  1, գաղափարները  4, գաղափարներով  2, գաղափարներու  5, գաղափարներուն  6, գաղափարներուս  2, գաղափարով  1, գաղթ  1, գաղթած  1, գաղթական  8, գաղթականը  1, գաղթականն  1, գաղթականներ  4, գաղթականներով  2, գաղթականներու  1, գաղթականներուն  1, գաղթականութիւն  1, գաղթականութիւնները  1, գաղթային  4, գաղթելու  1, գաղիական  1, գաղիոյ  1, գաղջ  13, գաղջացան  1, գաղջութեան  1, գաղջութեանց  1, գաղտ  19, գաղտագողի  3, գաղտասացութիւնները  1, գաղտնախորհուրդ  1, գաղտնապահ  1, գաղտնի  39, գաղտնիք  17, գաղտնիքէ  2, գաղտնիքէն  8, գաղտնիքը  19, գաղտնիքի  7, գաղտնիքին  15, գաղտնիքներէն  1, գաղտնիքները  4, գաղտնիքներովը  1, գաղտնիքներու  5, գաղտնիքներուն  2, գաղտնօրէն  1, գաղտուկ  3, գաղփաղփուն  2, գաճաճ  5, գաճաճի  1, գաճաճնալու  1, գաճաճութեան  1, գաճաճութիւնը  1, գամ  6, գամած  4, գամբռեր  1, գամբռերը  1, գամբռերու  1, գամելու  2, գամեր  2, գամերէն  2, գամերը  2, գամերն  1, գամերով  3, գամերու  3, գամեց  5, գամեցին  1, գամէ  2, գամէին  1, գամէն  1, գամէր  2, գամը  1, գամի  9, գամող  3, գամով  1, գամուած  25, գամուեր  3, գամուեցայ  1, գամուեցան  2, գամուէին  1, գամուէր  1, գամուինք  1, գամուող  1, գայ  122, գայթակղալից  1, գայթակղական  1, գայթակղեալ  1, գայթակղեցուցիչ  2, գայթակղութեամբ  2, գայթակղութեամբը  1, գայթակղութեան  15, գայթակղութենէն  5, գայթակղութիւն  5, գայթակղութիւնը  12, գայթակղութիւնն  1, գայթակղութիւններէն  1, գայթակղութիւնները  2, գայթակղութիւններու  1, գայթեցնէին  1, գայթին  1, գային  56, գային-կ՚երթային  1, գայլ  4, գայլախազ  1, գայլախաղի  1, գայլեր  1, գայլերէ  3, գայլերէն  1, գայլերը  3, գայլերն  1, գայլերու  7, գայլերուն  4, գայլը  2, գայլի  8, գայլին  2, գայմագամ  1, գայմագամէն  1, գայմագամը  5, գայմագամին  5, գայմագամներուն  1, գայմագամովը  1, գան  34, գանակոծ  4, գանակոծումէն  1, գանահարում  1, գանամահ  1, գանգատ  2, գանգատէր  1, գանգատը  1, գանգատիլ  1, գանգատներ  1, գանգատները  1, գանգէսէն  1, գանգիւնները  1, գանգուր  1, գանգրահեր  1, գանելիք  1, գանելով  1, գանը  1, գանիլը  1, գանկ  3, գանկեր  1, գանկերէն  1, գանկերը  7, գանկերու  1, գանկերուն  3, գանկէն  7, գանկը  13, գանկի  1, գանկին  40, գանկով  1, գանկովը  1, գանձ  1, գանձանակ  1, գանձանակային  1, գանձանակէն  1, գանձանակը  1, գանձանակին  1, գանձապետութեան  1, գանձատունը  2, գանձատունին  1, գանձատուններու  1, գանձարան  1, գանձարանէն  2, գանձարանը  1, գանձարանին  1, գանձարաններուն  2, գանձել  1, գանձելով  1, գանձելու  1, գանձեն  2, գանձեր  2, գանձերէ  1, գանձերէն  2, գանձերը  3, գանձերովը  1, գանձերու  2, գանձերուն  1, գանձէին  1, գանձէն  6, գանձէր  1, գանձը  3, գանձին  3, գանձն  1, գանձող  1, գանձովը  1, գանձուած  1, գանձումը  1, գանձումին  2, գանոն  1, գանունը  1, գանունի  1, գանունիի  1, գանունիներու  1, գանք  1, գառագեղ  4, գառագեղած  1, գառագեղել  1, գառագեղէ  2, գառագեղէն  4, գառագեղը  1, գառագեղի  4, գառագեղին  5, գառագեղները  2, գառագեղներուն  3, գառագեղով  1, գառագեղուած  2, գառան  1, գառինն  1, գառնենի  1, գառնուկ  13, գառնուկէ  2, գառնուկէն  1, գառնուկը  4, գառնուկի  14, գառնուկին  1, գառնուկով  2, գաս  1, գասպար  5, գասպարէն  2, գասպարը  5, գասպարին  3, գասպարն  1, գավազի  1, գատաստրոյի  1, գատրոներէն  1, գար  182, գարա  1, գարագայա  11, գարագաշեանի  1, գարագաշի  1, գարավանան  1, գարգաչիւնը  1, գարգմանակ  1, գարգմանակէն  1, գարգմանակը  2, գարգմանակին  1, գարգմանակովը  1, գարգմանակուած  4, գարեգին  1, գարեջրատուն  1, գարեջրատուններուն  1, գարիի  1, գարին  3, գարիով  1, գարնային  1, գարնան  9, գարնանագեղ  1, գարնանամուտին  1, գարնանը  1, գարշ  15, գարշագին  12, գարշալից  1, գարշակառոյց  1, գարշահոտ  8, գարշահոտելու  1, գարշահոտութեամբը  1, գարշահոտութեան  1, գարշահոտութիւն  1, գարշահոտութիւնը  2, գարշանոցներուն  1, գարշանք  3, գարշանքը  12, գարշանքի  2, գարշանքին  3, գարշանքները  1, գարշապարը  3, գարշապարին  6, գարշապարներուն  1, գարշապարով  1, գարշելի  4, գարշութեամբը  3, գարշութեան  5, գարշութիւն  2, գարշութիւնը  4, գարշութիւնները  2, գարուն  4, գարունը  1, գարունի  1, գարունին  2, գարունն  2, գարունքը  1, գացած  28, գացածները  1, գացեր  8, գացէք  3, գացի  1, գացին  14, գացող  12, գացողը  1, գացողի  1, գացողին  3, գացողները  1, գացողներու  1, գացողներուն  2, գաւազան  1, գաւազանէն  2, գաւազանը  6, գաւազանի  2, գաւազանին  6, գաւազանով  2, գաւաթ  11, գաւաթ-գաւաթ  1, գաւաթդ  1, գաւաթը  3, գաւաթի  1, գաւաթին  4, գաւաթներէն  1, գաւաթները  2, գաւաթներու  2, գաւաթներուն  2, գաւաթով  1, գաւակը  1, գաւակին  1, գաւառ  3, գաւառակ  3, գաւառական  9, գաւառականը  1, գաւառականի  2, գաւառակի  4, գաւառակին  5, գաւառակներէ  1, գաւառակներէն  1, գաւառակները  1, գաւառակներու  1, գաւառակներուն  1, գաւառէ  1, գաւառի  4, գաւառին  2, գաւառներ  1, գաւառներէն  3, գաւառները  4, գաւառներով  1, գաւառներու  3, գաւառներուն  10, գաւասները  1, գաւթակէն  1, գաւթակի  3, գաւթակին  1, գաւթի  1, գաւթին  1, գաւիթ  2, գաւիթէն  1, գաւիթը  2, գաւիթի  2, գաւիթին  4, գաւիթներուն  1, գաւով  1, գափլըճաներուն  1, գաք  2, գաֆէս  1, գգալապարը  1, գգուալից  1, գգուած  1, գգուանք  3, գգուանքէն  1, գգուանքը  7, գգուանքի  1, գգուանքին  5, գգուանքով  1, գգուանքովը  2, գգուելի  1, գգուէր  1, գգուող  1, գդակ  6, գդակէ  1, գդակը  5, գդակի  1, գդակին  3, գդակներուն  1, գդակով  1, գեթսեմանի  2, գելումները  1, գեհենի  1, գեհենին  4, գեհենն  1, գեղ  110, գեղաբնակ  1, գեղագիր  1, գեղագրութիւն  1, գեղադեմ  1, գեղադէմ  8, գեղադիր  1, գեղազարդ  1, գեղազարդած  1, գեղազարդելու  1, գեղազարդեն  1, գեղազարդէ  2, գեղազարդէին  1, գեղածոց  1, գեղական  1, գեղակառոյց  1, գեղակերտ  5, գեղակոյտը  1, գեղահասակ  1, գեղաձայն  2, գեղամասերէն  1, գեղամէջ  1, գեղամէջէն  1, գեղամէջը  2, գեղամէջի  2, գեղամէջին  2, գեղամիջեան  1, գեղամուտքի  1, գեղամօտի  1, գեղանի  64, գեղանիզակ  1, գեղանիները  2, գեղանկար  1, գեղանձն  5, գեղաշէն  1, գեղաշուրջի  2, գեղաոլոր  1, գեղապետին  1, գեղավարս  2, գեղատեսիլ  3, գեղարուեստական  1, գեղացի  64, գեղացիէն  1, գեղացիի  8, գեղացիին  32, գեղացին  130, գեղացիներ  5, գեղացիներէ  2, գեղացիներէն  5, գեղացիները  20, գեղացիներն  1, գեղացիներով  1, գեղացիներու  4, գեղացիներուն  24, գեղացիութիւնը  1, գեղացիք  3, գեղգեղանքը  1, գեղգեղին  1, գեղեզրի  1, գեղեր  5, գեղերեսէն  1, գեղերէ  7, գեղերէն  26, գեղերը  62, գեղերն  4, գեղերով  2, գեղերովը  1, գեղերու  52, գեղերուն  106, գեղերունը  2, գեղեցիկ  141, գեղեցիկին  1, գեղեցիկներուն  2, գեղեցկագիտական  1, գեղեցկագոյն  11, գեղեցկահունչ  1, գեղեցկայարդար  1, գեղեցկանալը  1, գեղեցկացած  3, գեղեցկութեամբ  10, գեղեցկութեամբը  4, գեղեցկութեան  18, գեղեցկութեանը  4, գեղեցկութեանց  3, գեղեցկութենէն  8, գեղեցկութիւն  21, գեղեցկութիւնը  54, գեղեցկութիւնն  2, գեղեցկութիւններ  3, գեղեցկութիւններէն  1, գեղեցկութիւնները  2, գեղեցկութիւններն  1, գեղեցկութիւններուն  2, գեղեցկուհի  1, գեղեցկօրէն  1, գեղէ  23, գեղէն  79, գեղը  199, գեղի  80, գեղիդ  1, գեղին  534, գեղինը  1, գեղինները  2, գեղկապը  2, գեղկապի  1, գեղձ  1, գեղձային  2, գեղձերը  1, գեղձերուն  1, գեղձին  1, գեղն  11, գեղով  1, գեղուհիները  1, գեղում  1, գեղունի  2, գեղջկական  5, գեղջուկ  20, գեղջուկը  1, գեղջուկի  2, գեղջուկին  6, գեղջուկներուն  1, գեղցիի  1, գեղքի  1, գետ  2, գետաբերանի  2, գետաբերանները  1, գետակ  1, գետակէ  1, գետակէն  1, գետակը  1, գետակի  3, գետակին  4, գետակն  1, գետակներուն  1, գետափին  1, գետը  3, գետի  1, գետին  142, գետինէ  1, գետինէն  14, գետինը  28, գետինի  4, գետինին  13, գետինն  5, գետիններ  1, գետիններէ  1, գետիններէն  2, գետինները  2, գետիններով  1, գետիններու  1, գետիններուն  1, գետն  1, գետնադիր  2, գետնամած  8, գետնամուխ  1, գետնայարկ  2, գետնայարկէն  1, գետնայարկը  1, գետնայարկի  3, գետնայարկներու  1, գետնաշխարհի  1, գետնատակին  1, գետնատարած  2, գետնարաններուն  1, գետնափոր  6, գետնափորէն  1, գետնափոր-վասնզի  1, գետնաքարշ  1, գետներեսք  1, գետնէն  22, գետնի  17, գետնին  15, գետնուղի  1, գետնուղին  1, գետնուղիները  1, գետնուղիներու  1, գետնուղիներուն  1, գերագոյն  102, գերագոյնն  1, գերագրգիռ  1, գերագրգռուած  4, գերագրգռութեան  2, գերագրգռութիւնը  1, գերադաս  1, գերադասել  1, գերադասելով  1, գերադասէր  1, գերադրուած  1, գերազանց  19, գերազանցապէս  2, գերազանցել  1, գերազանցելու  1, գերազանցէիք  1, գերազանցը  1, գերազանցութեան  1, գերազանցութիւն  1, գերազանցութիւնը  1, գերազանցօրէն  1, գերակշիռ  11, գերաճէր  1, գերաճիգ  1, գերաճումը  1, գերաճումի  1, գերաճումն  1, գերաճումներուն  1, գերաճուն  3, գերայոյզ  3, գերան  1, գերանդիին  1, գերանը  7, գերանի  1, գերանին  2, գերաններ  1, գերաններէն  1, գերանները  11, գերաններու  1, գերաններուն  4, գերանով  2, գերառատ  1, գերբնական  6, գերգնահատած  1, գերգնահատելը  1, գերգնահատելու  1, գերգնահատութեան  1, գերգնահատումին  1, գերդաստան  2, գերդաստանեան  4, գերդաստանէ  3, գերդաստանէն  2, գերդաստանը  13, գերդաստանի  7, գերդաստանին  19, գերդաստանն  1, գերդաստաններ  2, գերդաստաններէն  3, գերդաստանները  2, գերդաստաններու  2, գերդաստաններուն  2, գերեալ  1, գերեզման  54, գերեզմանական  2, գերեզմանատան  7, գերեզմանատուն  2, գերեզմանատունները  1, գերեզմանաքարին  1, գերեզմանեան  1, գերեզմանէ  2, գերեզմանէն  26, գերեզմանը  31, գերեզմանի  35, գերեզմանիկները  1, գերեզմանին  38, գերեզմանինն  1, գերեզմանն  4, գերեզմաններ  1, գերեզմաններէ  1, գերեզմանները  8, գերեզմաններով  1, գերեզմաններու  7, գերեզմաննոցէն  1, գերեզմաննոցը  1, գերեզմաննոցին  1, գերեզմանով  2, գերեզմանոցին  1, գերեզմանումը  1, գերեզմանումին  3, գերեզմեր  2, գերելու  1, գերեվար  1, գերեվարողներուն  1, գերեվարութիւնը  1, գերերջանիկ  2, գերզգայ  4, գերզգայութեամբ  1, գերզգայութեան  2, գերզգայութիւնը  6, գերզգայուն  3, գերէր  1, գերի  30, գերիի  1, գերիին  1, գերին  9, գերիներ  3, գերիներէն  3, գերիները  6, գերիներն  1, գերիներով  1, գերիներու  6, գերիներուն  3, գերիվեր  3, գերիրապաշտ  4, գերիրապաշտութիւն  1, գերման  27, գերմանագիտութիւնը  1, գերմանական  17, գերմանականին  1, գերմանապաշտութիւնը  1, գերմաներէն  3, գերմաներէնը  1, գերմանը  1, գերմանիա  30, գերմանիայէն  3, գերմանին  1, գերմանիոյ  2, գերմաններէն  2, գերմանները  4, գերմաններուն  2, գերմաններունը  1, գերյուզումէ  1, գերուած  1, գերութեամբը  1, գերութեան  23, գերութենէ  1, գերութենէն  5, գերութիւն  5, գերութիւնը  17, գերութիւնն  1, գերութիւններ  1, գերուհի  1, գերուհիներ  1, գերուհիները  1, գերուհիներու  3, գերուհիներուն  1, գերուռճացումին  1, գերպրկումներուն  1, գերօրհնուած  1, գզած  1, գզածին  1, գզգզուած  2, գզելէ  1, գզելու  3, գզեն  1, գզեց  1, գզէին  1, գզէր  2, գզիրէն  1, գզիրը  7, գզիրին  6, գզուած  2, գզուելու  1, գզուէր  2, գզուըտուքը  4, գզուըտուքով  1, գզումին  1, գզրոցին  2, գզրոցներուն  1, գէթ  24, գէլերու  1, գէլերուն  2, գէլէն  2, գէլին  1, գէղը  1, գէշ  48, գէշ­աղէկ  3, գէշ-աղէկ  2, գէշը  2, գէշն  1, գէշութիւնը  1, գէորգներէ  1, գէջ  13, գէջութեան  1, գէջութենէն  1, գէսերը  1, գէր  18, գէրերը  2, գէրերու  1, գէրերուն  2, գէրը  1, գէրի  1, գէրութեան  1, գէրութիւն  1, գէրութիւնը  1, գէրցած  3, գըթըր-գըթըր  2, գթալ  1, գթածին  1, գթածն  1, գթածներու  1, գթառատ  2, գթար  1, գթաց  1, գթացողներուն  1, գթութեամբ  1, գթութեան  1, գթութիւն  4, գթութիւնը  1, գժտուած  2, գժտութիւնը  1, գիծ  27, գիծ­գիծ  2, գիծ-գիծ  7, գիծեր  26, գիծերէ  1, գիծերէն  14, գիծերը  40, գիծերով  17, գիծերովը  2, գիծերու  15, գիծերուն  16, գիծէ  27, գիծէն  30, գիծը  38, գիծի  40, գիծին  34, գիծն  5, գիծով  55, գիծովը  4, գին  8, գինարբուք  1, գինարբուքի  1, գինարբուքներ  1, գինեշատ  1, գինեպանը  2, գինեսեղան  1, գինետուն  1, գինետունները  1, գիներ  1, գիներով  3, գիներու  2, գիներուն  1, գինը  8, գինի  5, գինիէ  1, գինիէն  2, գինիի  6, գինիին  7, գինին  9, գինիով  4, գինն  10, գինով  20, գինովը  2, գինովի  3, գինովին  1, գինովնալու  1, գինովներ  2, գինովներէն  1, գինովները  6, գինովներու  6, գինովներուն  1, գինովութեամբ  1, գինովութեամբը  1, գինովութեան  3, գինովութենէն  1, գինովութիւն  5, գինովութիւնը  5, գինովութիւնն  1, գինովութիւնները  1, գինովցնող  1, գինովցուները  1, գինւոյ  1, գիշախանձ  5, գիշակեր  3, գիշակերինն  2, գիշակերներու  1, գիշատիչ  3, գիշատիչները  1, գիշատողներուն  1, գիշատուած  1, գիշեր  104, գիշերազբաղ  2, գիշերախօս  1, գիշերական  2, գիշերահաւասարներուն  1, գիշերամուտէն  1, գիշերամուտին  2, գիշերային  18, գիշերայցութիւնը  1, գիշերանոցին  2, գիշերանց  6, գիշերաշրջիկ  1, գիշերապահին  1, գիշերապահները  2, գիշերապաշտ  1, գիշերասկիզբը  1, գիշերասկիզբի  3, գիշերասկիզբին  3, գիշերատես  1, գիշերէն  18, գիշերը  92, գիշերին  44, գիշերինը  1, գիշերմիջեան  1, գիշերն  20, գիշերնար  1, գիշերներ  5, գիշերներէն  2, գիշերները  24, գիշերներն  1, գիշերներու  6, գիշերներուն  15, գիշերներունն  1, գիշերողներուն  1, գիշերով  7, գիշերուան  59, գիշերուընէ  5, գիշերուկ  1, գիշերուն  1, գիշեր-ցերեկ  3, գիշերօք  1, գիսանուտ  1, գիսաւոր  2, գիսաւորները  1, գիտակ  7, գիտական  11, գիտականացումի  1, գիտակից  7, գիտակցաբար  2, գիտակցական  1, գիտակցելով  2, գիտակցելու  5, գիտակցեր  3, գիտակցեցաւ  2, գիտակցէր  1, գիտակցիլ  1, գիտակցիլը  1, գիտակցուած  3, գիտակցութեամբ  3, գիտակցութեամբը  4, գիտակցութեան  21, գիտակցութենէն  2, գիտակցութիւն  3, գիտակցութիւնը  22, գիտակցութիւնն  1, գիտապէս  1, գիտեմ  27, գիտեն  28, գիտենար  1, գիտենք  20, գիտես  40, գիտեր  177, գիտէ  218, գիտէի  3, գիտէին  50, գիտէինք  3, գիտէր  153, գիտէք  50, գիտնալ  21, գիտնալէն  2, գիտնալը  1, գիտնալիք  4, գիտնալիքդ  1, գիտնալիքը  3, գիտնալիքն  3, գիտնալնուս  1, գիտնալով  14, գիտնալու  36, գիտնալուն  6, գիտնական  5, գիտնականը  1, գիտնականներուն  1, գիտնականօրէն  1, գիտնամ  10, գիտնայ  10, գիտնային  8, գիտնայինք  1, գիտնան  2, գիտնանք  3, գիտնաս  3, գիտնար  19, գիտնաք  4, գիտութեամբ  7, գիտութեամբը  5, գիտութեան  27, գիտութեանը  2, գիտութեանց  1, գիտութենէն  2, գիտութիւն  18, գիտութիւնը  33, գիտութիւնն  3, գիտութիւնները  2, գիտուն  14, գիտունի  6, գիտունին  1, գիտուններ  1, գիտուններէն  2, գիտունները  3, գիտուններն  1, գիտուններուն  2, գիտցած  9, գիտցածդ  2, գիտցածէն  3, գիտցածը  6, գիտցածն  4, գիտցածներդ  3, գիտցածները  1, գիտցածներս  1, գիտցածնիս  1, գիտցածովը  1, գիտցածս  7, գիտցան  3, գիտցաւ  3, գիտցէք  7, գիտցիր  1, գիտցող  5, գիտցողը  1, գիտցողի  1, գիտցողն  1, գիտցողներուն  4, գիտցողներս  1, գիտցուկ  2, գիր  6, գիրեր  3, գիրերէն  1, գիրերը  16, գիրերով  4, գիրերու  5, գիրերուն  7, գիրէ  3, գիրէն  1, գիրը  10, գիրի  8, գիրին  2, գիրկ  8, գիրկերէն  1, գիրկերնին  1, գիրկէ  1, գիրկէն  2, գիրկը  11, գիրկընդխառնումը  1, գիրկի  5, գիրկին  4, գիրկինը  1, գիրկն  5, գիրկով  2, գիրկովը  1, գիրն  2, գիրնայ  2, գիրով  2, գիրովը  1, գիրովն  1, գիրուկ  9, գիրցած  1, գիրք  23, գիրքեր  3, գիրքերէ  3, գիրքերէն  6, գիրքերը  24, գիրքերն  2, գիրքերով  1, գիրքերու  15, գիրքերուն  18, գիրքէ  2, գիրքէն  7, գիրքը  26, գիրքի  12, գիրքին  27, գիրքով  1, գիրքովը  1, գիւղ  8, գիւղախումբերը  1, գիւղակ  1, գիւղական  7, գիւղակը  4, գիւղակի  3, գիւղակին  2, գիւղակն  1, գիւղակներուն  1, գիւղային  1, գիւղանկարներու  1, գիւղապետ  3, գիւղապետը  6, գիւղապետին  7, գիւղացի  6, գիւղացիի  3, գիւղացիին  1, գիւղացին  2, գիւղացիներ  2, գիւղացիները  2, գիւղացիներուն  4, գիւղաքաղաք  6, գիւղաքաղաքէն  4, գիւղաքաղաքը  9, գիւղաքաղաքի  5, գիւղաքաղաքին  6, գիւղաքաղաքն  1, գիւղաքաղաքները  1, գիւղեր  4, գիւղերէն  2, գիւղերը  9, գիւղերու  5, գիւղերուն  11, գիւղէն  2, գիւղը  6, գիւղի  4, գիւղին  17, գիւղն  2, գիւտերէն  1, գիւտերուն  1, գիւտէն  1, գիւտը  7, գիւտի  2, գիւտին  2, գիւտն  5, գլան  1, գլանաձեւ  1, գլանէն  2, գլանը  2, գլանի  2, գլանին  1, գլանները  2, գլանովը  2, գլգլացնելով  1, գլգլացուց  1, գլգլեակով  1, գլգլուկը  1, գլգլում  1, գլգլուքի  1, գլեր-անցեր  1, գլեցին  1, գլէ  1, գլխագիր  6, գլխագիրը  1, գլխագիրները  1, գլխագրելու  1, գլխագրեցէք  1, գլխակործան  2, գլխահակ  10, գլխահարկին  2, գլխամած  1, գլխանոցը  1, գլխանոցին  1, գլխանոցուած  1, գլխապտոյտի  1, գլխապտոյտին  1, գլխատել  1, գլխատելով  2, գլխատելու  1, գլխատման  1, գլխատուած  3, գլխատում  2, գլխարկ  1, գլխարկէն  1, գլխարկը  2, գլխարկի  1, գլխարկին  2, գլխարկները  2, գլխաւոր  22, գլխաւորաբար  4, գլխաւորը  4, գլխաւորիդ  1, գլխաւորին  2, գլխաւորն  1, գլխաւր  1, գլխափունջը  1, գլխեբաց  5, գլխէ  3, գլխէն  17, գլխընուս  1, գլխի  5, գլխիբաց  1, գլխիկը  12, գլխիկներովը  1, գլխիկոր  6, գլխիկս  1, գլխին  18, գլխիվայր  6, գլխով  3, գլխովը  2, գլխովի  1, գլխովին  1, գլխու  11, գլխուդ  3, գլխուն  201, գլխուս  4, գլուխ  1, գլուխը  1, գլոխը  2, գլոխն  2, գլորելու  4, գլորեց  2, գլորէր  1, գլորիլ  1, գլորման  1, գլորոզը  1, գլորողներ  1, գլորուելով  1, գլորուեցաւ  2, գլորուէր  1, գլուխ  94, գլուխ-գործոց  2, գլուխ-գործոցը  1, գլուխ-գործոցն  1, գլուխգործոցներ  1, գլուխ-գործոցներ  1, գլուխդ  1, գլուխէ  2, գլուխէն  27, գլուխը  217, գլուխի  7, գլուխին  35, գլուխն  16, գլուխներ  11, գլուխներէ  1, գլուխներէն  5, գլուխները  44, գլուխներն  1, գլուխներով  5, գլուխներու  8, գլուխներուն  13, գլուխներունն  1, գլուխնին  8, գլուխնուն  3, գլուխով  10, գլուխովը  6, գլուխս  2, գծագիտութիւնը  1, գծագրէր  1, գծագրուած  2, գծագրուեցաւ  1, գծագրուէր  1, գծագրութեամբ  2, գծագրութեամբը  1, գծագրութեան  2, գծագրութեանը  1, գծագրութիւններ  1, գծագրուի  1, գծագրուիլ  1, գծագրումով  1, գծած  6, գծաւոր  5, գծաւորելէ  1, գծաւորէ  1, գծաւորէր  1, գծաւորուէին  1, գծելով  3, գծեն  1, գծեր  1, գծեց  2, գծէ  2, գծէր  4, գծծութիւնը  2, գծով  1, գծուած  5, գծուեր  1, գծուեցաւ  6, գծուէին  4, գծուէր  5, գծուի  2, գծուին  1, գծուիր  1, գձուձ  2, գղեարներ  1, գղիաթը  1, գղիաթին  3, գմբէթ  2, գմբէթաւոր  2, գմբէթէն  1, գմբէթը  9, գմբէթի  4, գմբէթիկներէն  1, գմբէթիկներով  2, գմբէթին  5, գմբէթներ  1, գմբէթներէն  1, գմբէթները  3, գմբէթներով  1, գմբէթներուն  1, գմբէթով  1, գմբէթում  1, գնա  25, գնած  6, գնահատել  2, գնահատելէ  1, գնահատելով  1, գնահատելու  4, գնահատեմ  1, գնահատեն  2, գնահատէ  1, գնահատէր  1, գնահատման  1, գնահատող  1, գնահատուած  5, գնահատուի  1, գնահատուին  1, գնահատումը  1, գնահատումին  2, գնահատումները  2, գնայուն  2, գնաց  38, գնացեալ  1, գնացք  8, գնացքէն  5, գնացքը  23, գնացքին  14, գնացքն  1, գնացքով  6, գնացքովը  1, գնդակ  3, գնդակահարուի  1, գնդակէն  7, գնդակը  3, գնդակի  6, գնդակին  4, գնդակն  1, գնդակներէ  1, գնդակներէն  2, գնդակները  1, գնդակներու  2, գնդակներուն  2, գնդակով  1, գնդանկները  1, գնդասեղի  2, գնդերներուն  1, գնդիկներ  1, գնդիկները  1, գնել  3, գնելով  1, գնելու  4, գնէ  1, գնէին  2, գնէր  2, գնէք  1, գնող  1, գնով  94, գնովը  18, գնովն  1, գնորդը  1, գնուած  9, գնուելուն  1, գնուէին  1, գնում  1, գնչուն  1, գնչու  14, գնչուի  2, գնչուին  2, գնչուհի  1, գնչուհիին  2, գնչուհին  15, գնչուն  2, գնչուներ  1, գնչուներէ  1, գնչուներէն  1, գնչուները  8, գնչուներն  1, գնչուներու  8, գնչուներուն  6, գութը  1, գունտ  1, գոգ  1, գոգաձեւ  2, գոգացած  1, գոգաւոր  3, գոգը  3, գոգին  2, գոգնոցը  1, գոգնոցներուն  1, գոգնոցով  1, գոգոն  1, գոգօ  1, գոթական  1, գոլ  6, գոլանար  2, գոլաւոր  2, գոլէ  1, գոլէճական  1, գոլէճականը  1, գոլէն  1, գոլը  17, գոլի  7, գոլին  5, գոլն  3, գոլոզենց  2, գոլով  2, գոլովը  5, գոլորշի  1, գոլորշիացումը  1, գոլորշիին  1, գոլորշին  1, գոլորշուտ  1, գոլուտ  5, գոհ  42, գոհաբանել  1, գոհաբանութեան  1, գոհանալ  3, գոհանալով  2, գոհանայ  1, գոհանար  1, գոհանաք  1, գոհար  1, գոհարազարդ  1, գոհարակուռ  2, գոհարատուփի  2, գոհարեղէնէն  1, գոհարեղէնները  2, գոհարը  1, գոհարի  5, գոհարն  1, գոհարներ  1, գոհարները  1, գոհարով  1, գոհացած  2, գոհացան  2, գոհացաւ  1, գոհացման  1, գոհացնել  3, գոհացնելէ  1, գոհացնելու  3, գոհացնենք  1, գոհացուիր  1, գոհացում  22, գոհացումէն  1, գոհացումը  7, գոհացումին  5, գոհացումն  1, գոհացումները  1, գոհացումներու  1, գոհացումովը  1, գոհացուց  1, գոհունակ  7, գոհունակութեամբ  9, գոհունակութեամբը  1, գոհունակութեան  4, գոհունակութենէն  1, գոհունակութիւն  5, գոհունակութիւնը  9, գող  15, գողացուցած  1, գողգոթա  1, գող-գող  1, գողեր  1, գողերը  4, գողերու  6, գողերուն  5, գողէն  1, գողը  3, գողի  2, գողին  2, գողն  1, գողնալ  2, գողնալիք  1, գողնալուն  1, գողնային  2, գողնան  1, գողնար  2, գողութեան  12, գողութեանց  1, գողութիւն  3, գողութիւնը  5, գողութիւնները  6, գողութիւններու  1, գողութիւններուն  1, գողունի  3, գողտր  41, գողտրիկ  1, գողտրօրէն  1, գողցած  1, գողցեր  1, գողցողը  1, գողցուած  6, գողցուածը  1, գողցուէր  1, գողցուի  1, գողօնէ  1, գողօնը  3, գողօններէն  1, գողօնները  2, գոճա-գարը  1, գոմէշ  3, գոմէշի  2, գոմէշին  1, գոմէշներ  1, գոմէշները  1, գոմէշներու  1, գոմէշներուն  1, գոմշու  9, գոմորը  1, գոյ  18, գոյական  1, գոյականն  1, գոյահեղուկը  1, գոյանալիք  2, գոյավիճակը  1, գոյավիճակին  2, գոյացած  1, գոյացաւ  4, գոյացեր  2, գոյացող  1, գոյացութեան  1, գոյացութիւն  1, գոյացուցած  2, գոյաւոր  11, գոյաւորեր  1, գոյաւորող  2, գոյաւորուած  1, գոյաւորուին  1, գոյժը  1, գոյն  37, գոյն-գոյն  5, գոյներ  2, գոյներէն  1, գոյները  5, գոյներով  2, գոյներու  5, գոյներուն  2, գոյնզգոյն  6, գոյնէ  7, գոյնէն  9, գոյնը  29, գոյնի  6, գոյնին  9, գոյնն  7, գոյնով  10, գոյնովը  1, գոյնովն  2, գոյութեամբ  1, գոյութեամբը  1, գոյութեան  15, գոյութիւն  25, գոյութիւնը  16, գոյութիւնն  3, գոյութիւնները  1, գոյքերէն  2, գոյքերու  1, գոյքերուն  2, գոնագները  1, գոնագներուն  1, գոնէ  104, գոնիայէն  1, գոնջ  11, գոնջը  1, գոնջովը  1, գոչանները  1, գոչում  1, գոչումը  1, գոռ  1, գոռար  4, գոռաց  1, գոռգոռար  1, գոռելը  1, գոռելները  2, գոռոզութեանը  1, գոռոզութենէն  1, գոռոզութիւնը  1, գոռոց  2, գոռոցը  4, գոռոցին  1, գոռում  1, գոռում-գոչումէն  1, գոռում-գոչումը  3, գոռում-գոչումի  1, գոռում-գոչումովը  1, գոռումն  1, գոռումով  1, գոված  1, գովասանքներ  1, գովել  2, գովելով  3, գովելու  1, գովենք  1, գովեստ  2, գովեստը  8, գովեստն  2, գովեստներու  1, գովեստով  1, գովեց  3, գովեցին  1, գովեցիք  1, գովէ  1, գովէին  1, գովէր  5, գովող  2, գովուած  5, գովուշին  3, գովուշներէն  1, գովուշներու  1, գովք  5, գովքեր  1, գովքերէն  1, գովքերը  2, գովքը  4, գովքի  5, գովքին  1, գովքն  1, գորգ  3, գորգապատ  3, գորգեղէն  1, գորգեն  1, գորգերը  3, գորգերուն  1, գորգէ  1, գորգէն  1, գորգէր  1, գորգը  2, գորգի  3, գորգին  3, գորգող  1, գորգով  2, գորգուած  1, գործ  68, գործադրած  6, գործադրել  6, գործադրելէ  1, գործադրելի  6, գործադրելով  5, գործադրելու  6, գործադրեն  1, գործադրենք  1, գործադրեց  6, գործադրեցի  1, գործադրեցին  4, գործադրեցինք  1, գործադրէ  4, գործադրէին  2, գործադրէր  5, գործադրիչ  1, գործադրիչը  2, գործադրող  1, գործադրուած  28, գործադրուեր  1, գործադրուեցան  1, գործադրուեցաւ  1, գործադրուէր  4, գործադրութեան  2, գործադրութեանը  1, գործադրութենէն  1, գործադրութիւն  1, գործադրութիւնը  6, գործադրուի  2, գործադրուիլ  1, գործադրումը  2, գործադրումին  3, գործադրումով  1, գործադրուող  3, գործած  5, գործածած  5, գործածական  3, գործածել  20, գործածելի  4, գործածելով  12, գործածելու  24, գործածեն  10, գործածենք  3, գործածեր  12, գործածեց  4, գործածեցէք  1, գործածեցին  2, գործածէ  7, գործածէին  7, գործածէր  19, գործածողը  1, գործածողին  1, գործածողներուն  2, գործածուած  12, գործածուածին  1, գործածուելիք  1, գործածուեցան  1, գործածուէին  3, գործածուէր  1, գործածութեամբը  1, գործածութեան  1, գործածութեանը  1, գործածութենէ  1, գործածութիւնը  7, գործածուին  1, գործածումին  1, գործակալներն  1, գործակատար  1, գործակատարը  1, գործակատար­պահակին  1, գործակցութեան  2, գործառնութեանց  1, գործառնութիւն  1, գործառնութիւնը  1, գործառնութիւններէն  2, գործառնութիւններովը  1, գործատեղէն  1, գործատէրին  1, գործարան  3, գործարանատէրի  1, գործարանը  3, գործարանին  4, գործարանն  1, գործարաններէն  1, գործարանները  4, գործարաններու  1, գործաւոր  1, գործաւորը  3, գործաւորն  1, գործաւորները  1, գործաւորներուն  1, գործդ  1, գործել  3, գործելակերպը  2, գործելէ  4, գործելը  1, գործելով  1, գործելու  20, գործեն  13, գործեր  12, գործերէն  2, գործերը  11, գործերով  5, գործերու  9, գործերուն  15, գործեց  2, գործեցիք  1, գործէ  20, գործէին  8, գործէն  7, գործէր  22, գործը  77, գործի  47, գործիդ  5, գործին  50, գործիչ  1, գործիչին  1, գործիչն  2, գործիք  13, գործիքը  15, գործիքին  13, գործիքն  1, գործիքներ  2, գործիքներէն  1, գործիքները  6, գործիքներով  1, գործիքներուն  2, գործիքով  4, գործն  26, գործնական  11, գործնականապէս  1, գործնապէս  1, գործող  9, գործողը  3, գործողի  1, գործողութեամբ  1, գործողութեան  17, գործողութեանց  4, գործողութիւն  6, գործողութիւնը  6, գործողութիւնն  1, գործողութիւններ  2, գործողութիւնները  1, գործ-ոճիրին  1, գործով  10, գործուած  3, գործուածքներուն  1, գործուելու  1, գործուէր  1, գործուի  1, գործունէութեամբը  2, գործունէութեան  10, գործունէութեանց  1, գործունէութենէն  2, գործունէութիւն  3, գործունէութիւնը  8, գործունէութիւններուն  1, գործուող  1, գործս  2, գործքերը  2, գործքի  1, գործքին  1, գործօն  3, գորշ  38, գորշանայ  1, գորշաստեւ  1, գորշացած  1, գորշացող  1, գորշի  1, գորշութեամբ  2, գորշութեամբը  1, գորշութեան  3, գորշութենէն  1, գորշութիւն  1, գորշութիւնը  1, գորով  8, գորոված  1, գորովանք  1, գորովանքը  3, գորովել  1, գորովէ  2, գորովէն  1, գորովէր  1, գորովը  5, գորովի  6, գորովիլ  2, գորովն  1, գորովները  1, գորովով  3, գորովոտ  8, գորտ  2, գորտեր  1, գորտերուն  1, գորտի  3, գորտին  1, գորփիւսգիւլ  1, գոց  76, գոցած  4, գոցել  4, գոցելէն  1, գոցելը  2, գոցելով  5, գոցելու  4, գոցեն  1, գոցես  1, գոցեր  8, գոցեց  6, գոցեցին  1, գոցէ  6, գոցէին  2, գոցէիր  1, գոցէր  9, գոցող  1, գոցուած  7, գոցուելէ  1, գոցուելէն  1, գոցուելիք  1, գոցուելու  3, գոցուեր  2, գոցուեցան  2, գոցուեցաւ  12, գոցուէին  3, գոցուէր  2, գոցուի  4, գոցուին  3, գոցուող  6, գոցուողը  1, գուբ  2, գուբեր  1, գուբերէ  2, գուբերը  6, գուբերու  2, գուբերուն  1, գուբէն  1, գուբը  10, գուբին  4, գուգուկն  1, գութ  8, գութէ  1, գութէն  1, գութը  9, գութի  10, գութին  9, գութն  2, գուժելով  1, գուժելու  1, գուժեր  1, գուժող  1, գուլ  10, գուլէ  2, գուլպայ  5, գուլպայի  2, գուլպային  2, գուլպան  1, գուլպաները  2, գուլցած  3, գուղձ  1, գուղձերը  3, գուղձերով  1, գուղձին  1, գումար  2, գումարել  2, գումարը  4, գումարի  1, գումարին  2, գումարներ  1, գումարները  2, գումարներու  1, գումարներուն  1, գումարովը  1, գումարուէր  1, գումարտակ  1, գումարտակ-գումարտակ  1, գումարտակը  2, գույուճի  1, գունագեղ  4, գունաթափ  9, գունաթափումը  2, գունախաղեն  1, գունատ  15, գունատելու  1, գունատէ  1, գունաւէտ  2, գունաւոր  15, գունաւորած  1, գունաւորելով  1, գունաւորելու  2, գունաւորեն  1, գունաւորէ  3, գունաւորէին  2, գունաւորէր  1, գունաւորման  2, գունաւորող  1, գունաւորուած  3, գունաւորուելու  1, գունաւորուէր  2, գունաւորուիլը  1, գունաւորում  2, գունաւորումը  2, գունաւորումին  1, գունափոխումներէն  1, գունդագունդ  1, գունդեր  1, գունդը  2, գունդին  2, գունճ-գունճ  1, գունճի  1, գունճին  1, գունջի  1, գունտ  7, գունտ­գունտ  1, գունտ-գունտ  3, գունտերէն  1, գունտերը  5, գունտերու  1, գունտէն  2, գունտը  3, գունտի  8, գունտիկ  1, գունտին  4, գունտ-կլոր  1, գունտովը  1, գունտոտ  3, գուշակ  1, գուշակած  3, գուշակել  7, գուշակելէ  2, գուշակելի  6, գուշակելով  2, գուշակելու  1, գուշակեն  1, գուշակենք  1, գուշակեր  1, գուշակեց  3, գուշակէ  1, գուշակէին  1, գուշակէր  1, գուշակը  7, գուշակի  2, գուշակին  6, գուշակները  2, գուշակներուն  1, գուշակող  1, գուշակովի  1, գուշակուած  3, գուշակուելիքը  1, գուշակուէր  3, գուշակութեան  2, գուշակութեանց  1, գուշակութին  1, գուշակութիւն  2, գուշակութիւնը  1, գուշակուհիի  1, գուշակուհիին  2, գուշակուհին  4, գուշակումին  1, գուշակուող  2, գուշակօրէն  2, գուշը  1, գուշիկ  3, գուպարէն  1, գուպարը  6, գուպարի  3, գուպարին  6, գուպարներու  1, գուռէն  2, գուռիկէ  1, գուռին  2, գուս-գուս  1, գուրանէն  2, գուրանը  1, գուրանի  1, գուրանին  1, գուրանով  2, գուրգուրայ  2, գուրգուրային  1, գուրգուրանքէ  1, գուրգուրանքը  4, գուրգուրանքին  1, գուրգուրանքով  3, գուրգուրար  1, գուրգուրոտ  2, գուցէ  243, գռեհիկ  20, գռեհկութեամբ  1, գռեհկութեան  1, գռեհկութենէն  1, գռեհկութիւն  1, գռեհկութիւնը  3, գռիհին  1, գռիհներէն  1, գռիհներուն  1, գռուզ  5, գտած  79, գտածը  3, գտածին  2, գտածները  1, գտայ  1, գտան  26, գտանք  2, գտար  1, գտաւ  146, գտեր  24, գտէք  7, գտիչ  1, գտնալիք  1, գտնել  32, գտնելէ  6, գտնելը  2, գտնելիք  3, գտնելիքը  2, գտնելով  25, գտնելու  35, գտնելուն  3, գտնեմ  2, գտնեն  26, գտնենք  4, գտնես  4, գտներ  16, գտնէ  19, գտնէին  17, գտնէր  50, գտնէք  8, գտնող  2, գտնողն  1, գտնողները  1, գտնուած  9, գտնուելէն  1, գտնուելու  1, գտնուելուն  1, գտնուեցան  1, գտնուէին  3, գտնուէր  7, գտնուի  2, գտնուին  6, գտնուինք  1, գտնուողները  1, գրաբար  15, գրաբարագիտութիւնը  1, գրաբարել  1, գրաբարէն  1, գրաբարը  3, գրաբարի  1, գրաբարին  1, գրաբարովը  1, գրագէտ  3, գրագէտը  3, գրագէտին  1, գրագէտներէն  2, գրագէտները  1, գրագիր  2, գրագիրէ  1, գրագիրն  1, գրագիրները  1, գրագիրներու  1, գրագիրներուն  1, գրադարան  1, գրադարանին  1, գրալին  1, գրալն  1, գրալները  1, գրած  3, գրակալ  1, գրական  10, գրականութեամբը  1, գրականութեան  5, գրականութեանց  2, գրականութիւն  4, գրականութիւնը  6, գրականութիւնն  1, գրականութիւնները  1, գրահաշուական  1, գրասենեակի  1, գրաստը  1, գրաստի  2, գրաստին  1, գրատախտակը  1, գրաւ  2, գրաւած  19, գրաւական  5, գրաւականով  1, գրաւել  5, գրաւելով  3, գրաւելու  5, գրաւեն  5, գրաւեր  2, գրաւեց  10, գրաւեցին  4, գրաւեցիք  1, գրաւէ  1, գրաւէին  12, գրաւէր  9, գրաւը  1, գրաւի  5, գրաւիչ  15, գրաւման  4, գրաւող  6, գրաւողը  3, գրաւոր  3, գրաւուած  33, գրաւուելու  1, գրաւուեցան  1, գրաւուեցաւ  1, գրաւուին  1, գրաւում  1, գրաւումը  3, գրաւումին  3, գրաւումներուն  1, գրաւումով  1, գրաւումովը  1, գրաւչութեամբ  2, գրաւչութեամբը  1, գրաւչութիւն  2, գրաւչութիւնը  3, գրգիռ  1, գրգիռէ  1, գրգիռին  1, գրգիռներ  1, գրգիռներովը  1, գրգլեակէն  1, գրգուռն  1, գրգռած  2, գրգռել  3, գրգռելէ  1, գրգռելով  7, գրգռելու  4, գրգռելուն  1, գրգռեն  2, գրգռեր  1, գրգռեց  3, գրգռեցին  1, գրգռէ  1, գրգռէին  2, գրգռէր  3, գրգռէք  1, գրգռիչ  24, գրգռող  2, գրգռուած  9, գրգռութեան  2, գրգռութիւնը  4, գրգռութիւնները  2, գրգռուիլը  1, գրգռումէն  1, գրգռումի  1, գրգռումին  1, գրգռումներէ  1, գրեթէ  388, գրել  10, գրել-կարդալը  1, գրելու  9, գրեղը  1, գրեղին  2, գրեմ  2, գրեն  7, գրես  1, գրեր  3, գրերովը  1, գրեց  2, գրեցին  1, գրէ  4, գրէին  1, գրէր  9, գրէք  1, գրի  1, գրիգոր  19, գրիգորը  2, գրիգորիկը  2, գրիգորին  3, գրիչ  5, գրիչէն  2, գրիչը  8, գրիչի  1, գրիչին  1, գրիչները  1, գրիչով  1, գրիւ  2, գրիւ-գրիւ  2, գրիւին  1, գրիւով  4, գրիւովը  1, գրկախառնումին  1, գրկած  6, գրկանոց  1, գրկաչափ  6, գրկապինդ  1, գրկափարումը  1, գրկելու  2, գրկեն  1, գրկենք  3, գրկեր  3, գրկեց  1, գրկէին  2, գրկէս  1, գրկէր  2, գրկընդխառնումէն  1, գրկըւուք  1, գրկըւուքով  1, գրկին  2, գրկինը  1, գրկող  1, գրկողի  2, գրկով  1, գրկուած  1, գրկուէին  1, գրոհ  4, գրոհէն  2, գրոհը  3, գրոհի  2, գրոհին  8, գրոհներ  1, գրոհները  1, գրոհներուն  3, գրոհովը  1, գրող  10, գրողէն  4, գրողը  1, գրողի  1, գրողին  2, գրողն  1, գրողներէն  1, գրողները  5, գրով  1, գրոց  1, գրոցը  1, գրուած  19, գրուածը  1, գրուածի  1, գրուածին  3, գրուածները  1, գրուածներուն  1, գրուելու  1, գրուեր  1, գրուեցաւ  1, գրուէին  1, գրութիւններ  1, գրուիլ  1, գրուիլը  1, գրուին  2, գրուստ  1, գրչագիրները  1, գրչի  1, գրպանած  1, գրպանդ  1, գրպանելով  1, գրպանէն  8, գրպանը  6, գրպանին  3, գրպանները  2, գրպաններուն  2, գրքի  1, գրքունակ  1, գօշ  1, գօս  6, գօսացած  1, գօսացող  1, գօսացում  1, գօսացումէն  1, գօտեակները  1, գօտեձեւ  1, գօտեմարտելու  1, գօտեմարտը  2, գօտեմարտին  1, գօտեմարտող  1, գօտեմարտութեամբ  1, գօտեմարտութեան  5, գօտեմարտութիւնը  2, գօտեպինդ  1, գօտեպնդեցին  1, գօտեպնդէր  1, գօտեպնդող  1, գօտեւոր  1, գօտեւորելը  1, գօտեւորուած  1, գօտի  8, գօտիդ  1, գօտիէ  1, գօտիէն  14, գօտիին  22, գօտին  16, գօտիներ  3, գօտիներէն  2, գօտիները  2, գօտիներու  1, գօտիներուն  3, գօտիով  3