Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

դ  4, դա  1, դագաղ  7, դագաղատունէն  1, դագաղենք  1, դագաղէն  2, դագաղը  4, դագաղի  4, դագաղին  12, դագաղն  1, դագաղներ  1, դագաղներու  2, դագաղներուն  4, դագաղտունին  2, դադար  8, դադարէ  2, դադարէն  1, դադարը  6, դադարի  9, դադարին  5, դադէն  1, դադէնին  1, դադրած  20, դադրելէ  1, դադրելով  1, դադրելու  2, դադրելուն  1, դադրեր  5, դադրեցան  2, դադրեցաւ  10, դադրեցնելով  1, դադրեցուց  1, դադրէին  8, դադրէր  10, դադրի  10, դադրիլ  1, դադրին  6, դադրինք  1, դադրիր  7, դաժան  100, դաժանէն  2, դաժանը  1, դաժանութեամբ  1, դաժանութեան  2, դաժանութիւն  2, դաժանութիւնը  2, դաժանօրէն  1, դալար  2, դալարագին  1, դալկահար  4, դալկանալ  1, դալկանայ  1, դալկանային  2, դալկանան  1, դալկացած  4, դալկացաւ  3, դալկացնելով  2, դալկացնելու  1, դալկացում  1, դալկացումը  1, դալկացումովը  1, դալկացուց  1, դալկացուցած  1, դալկերանգ  1, դալկոտ  5, դալկութեամբ  1, դալկութեան  4, դալկութեանը  1, դալկութենէն  1, դալկութենէս  1, դալկութիւն  6, դալկութիւնը  10, դալկութիւններ  1, դալկութիւններէ  1, դալկութիւններէն  1, դալկութիւնները  2, դալկութիւններուն  1, դալկութիւնս  1, դալկօրէն  3, դալուկ  29, դալուկը  2, դալուկով  1, դահացած  6, դահիճ  1, դահիճը  1, դահիճի  1, դահիճին  6, դահիճները  3, դահիճներն  2, դահիճներուն  4, դահլիճին  2, դահլիճներու  1, դահութիւն  1, դամասկոսէն  1, դամբանէն  1, դամբանումէն  1, դամբարան  1, դամբարանը  4, դամբարանի  1, դամբարանին  1, դամբարաններ  2, դամբարանները  5, դամբարաններու  2, դամբարաններուն  1, դամիանոսին  1, դայեակին  1, դայեակները  1, դայեակներուն  2, դայեկ  1, դայեկի  1, դայեկներ  1, դայեց  1, դանակ  24, դանակ-դանակ  1, դանակէ  1, դանակէն  7, դանակը  44, դանակի  27, դանակին  34, դանակն  1, դանակներ  4, դանակներէն  1, դանակները  6, դանակներով  3, դանակներու  2, դանակներուն  2, դանակնին  1, դանակով  11, դանակովը  3, դանդաղ  63, դանդաղաշարժ  1, դանդաղ-դանդաղ  1, դանդաղեր  1, դանդաղեցաւ  3, դանդաղեցուց  2, դանդաղէին  2, դանդաղէր  2, դանդաղի  2, դանդաղիլ  2, դանդաղկոտ  1, դանդաղութեան  1, դանդաղութեանը  1, դանդաղութիւնը  4, դանդաղումով  1, դանդաղուն  1, դանդաչումին  1, դանդիռ  1, դանդիռին  1, դանիէլի  2, դանկըտել  1, դանկըտելէ  1, դանկըտելը  1, դանկըտելու  2, դանկըտեմ  1, դանկըտեր  1, դանկըտեց  1, դանկըտէին  2, դանկըտէր  3, դանկըտող  6, դանկըտող-ները  1, դանկըտուած  3, դանկըտուելով  1, դանկըտուէր  1, դանկըտուի  1, դանկըտումէն  1, դանկըտումն  1, դանկի  1, դաշինք  1, դաշինքներով  1, դաշն  16, դաշնադրութեան  1, դաշնադրութիւնը  1, դաշնակ  4, դաշնակէն  1, դաշնակի  1, դաշնակին  1, դաշնակից  3, դաշնակիցներ  1, դաշնակիցներու  1, դաշնակն  1, դաշնակութեան  2, դաշնակութեանց  1, դաշնակութիւն  5, դաշնակութիւնը  3, դաշնամուրը  1, դաշնաւոր  6, դաշնաւորած  1, դաշնաւորէ  1, դաշնաւորող  1, դաշնաւորուած  1, դաշնաւորուելով  1, դաշնաւորուէին  2, դաշնաւորութեան  1, դաշնաւորուի  1, դաշնաւորումով  1, դաշնութիւն  1, դաշոյն  7, դաշոյնէն  2, դաշոյնը  41, դաշոյնի  10, դաշոյնին  14, դաշոյնն  1, դաշոյններ  1, դաշոյններէ  1, դաշոյնները  3, դաշոյններու  2, դաշոյններուն  2, դաշոյնով  4, դաշունիկը  1, դաշունուած  2, դաշունուէր  1, դաշունումին  1, դաշտ  17, դաշտագետինէն  1, դաշտագետինը  1, դաշտամասը  1, դաշտամուկը  1, դաշտային  4, դաշտայինները  1, դաշտանկար  1, դաշտանկարին  2, դաշտանկարներու  1, դաշտավայրը  2, դաշտենի  1, դաշտեր  1, դաշտերէն  10, դաշտերը  9, դաշտերով  1, դաշտերու  7, դաշտերուն  13, դաշտէն  9, դաշտը  20, դաշտի  25, դաշտիկը  1, դաշտին  45, դաշտն  4, դառն  50, դառնագին  2, դառնագոյն  6, դառնաժպիտ  1, դառնալ  27, դառնալէ  3, դառնալէն  3, դառնալը  4, դառնալնուն  1, դառնալով  28, դառնալովը  1, դառնալու  45, դառնալուն  2, դառնալուս  1, դառնախոհ  1, դառնակսկիծ  4, դառնաղէտ  1, դառնամ  3, դառնայ  68, դառնային  54, դառնան  34, դառնանալ  1, դառնանար  2, դառնանք  6, դառնանք­կը  1, դառնաս  2, դառնար  137, դառնացած  1, դառնացածը  1, դառնացաւ  3, դառնացող  1, դառնացում  1, դառնացումը  1, դառնաք  5, դառներանգ  1, դառնութեամբ  8, դառնութեան  5, դառնութեանը  1, դառնութենէն  3, դառնութիւն  8, դառնութիւնը  21, դառնութիւնն  1, դառնութիւններ  2, դառնութիւնները  1, դառնութիւններուն  1, դառնօրէն  5, դաս  14, դասագիրք  1, դասագիրքերը  1, դասագիրքերու  1, դասագիրքէն  1, դասագիրքին  1, դասալիք  1, դասալիքը  1, դասախօս  2, դասախօսել  1, դասախօսեցին  1, դասախօսէ  1, դասախօսէր  2, դասախօսը  7, դասախօսի  2, դասախօսին  4, դասախօսն  1, դասախօսները  2, դասախօսներով  1, դասախօսութեանց  1, դասած  1, դասակ  3, դասական  131, դասականը  1, դասակարգ  4, դասակարգէ  2, դասակարգէն  4, դասակարգը  13, դասակարգի  3, դասակարգին  11, դասակարգն  2, դասակարգուած  1, դասակը  1, դասակին  1, դասակներ  1, դասակները  2, դասատուի  1, դասարանը  1, դասարանի  1, դասարանին  1, դասարաններու  1, դասարանով  1, դասաւանդութիւնը  1, դասաւորած  3, դասաւորել  2, դասաւորելէ  1, դասաւորելու  3, դասաւորելուն  1, դասաւորեն  1, դասաւորեր  1, դասաւորեց  1, դասաւորող  2, դասաւորուելու  1, դասաւորում  2, դասաւորումը  1, դասել  1, դասեր  1, դասերէ  1, դասերէն  3, դասերը  5, դասերով  1, դասերովը  1, դասերուն  5, դասէ  1, դասէն  4, դասէր  2, դասը  21, դասընթացքին  1, դասի  1, դասին  3, դասն  3, դասող  1, դասովը  2, դասովի  1, դասու  1, դասուելու  1, դասուէր  1, դասուն  2, դաստակ  1, դաստակէ  1, դաստակէն  2, դաստակը  8, դաստակին  4, դաստակն  1, դաստակներէն  2, դաստակները  4, դաստակներուն  4, դաստակներս  1, դաստառակ  1, դաստառակը  1, դաստառակին  1, դաստիարակ  1, դաստիարակուած  2, դաստիարակութեան  1, դաստիարակութենէ  1, դավերը  1, դատ  5, դատախազը  1, դատախազի  1, դատախազին  1, դատախազներուն  1, դատախազութեան  1, դատած  6, դատական  24, դատակնիքը  2, դատակնքուած  1, դատապարտած  2, դատապարտեալ  2, դատապարտեալը  1, դատապարտեալի  1, դատապարտեալներուն  2, դատապարտել  1, դատապարտելէ  1, դատապարտելը  1, դատապարտելով  1, դատապարտելու  7, դատապարտեցին  2, դատապարտէ  1, դատապարտէին  1, դատապարտէր  3, դատապարտուած  32, դատապարտուածի  1, դատապարտուածներ  1, դատապարտուածները  3, դատապարտուածներուն  1, դատապարտուեցաւ  1, դատապարտուէին  1, դատապարտուէր  1, դատապարտութեան  4, դատապարտութենէն  1, դատապարտութիւն  1, դատապարտութիւնը  1, դատապարտուի  1, դատապարտուիլ  1, դատապարտուիլը  1, դատապարտուին  1, դատաստան  6, դատաստանեան  1, դատաստանէն  1, դատաստանը  5, դատաստանի  7, դատաստանին  8, դատաստանները  1, դատաստանումին  1, դատաստանումով  1, դատավարութեան  7, դատավարութենէն  1, դատավարութիւն  4, դատավարութիւնը  3, դատարան  8, դատարանէն  3, դատարանը  3, դատարանի  4, դատարանին  9, դատարաններէն  1, դատարանները  2, դատարաններու  3, դատարաններուն  2, դատարկ  1, դատարկաշրջիկները  1, դատարկապորտը  1, դատարկութեամբը  1, դատարկութեան  1, դատարկութիւն  1, դատարկութիւնը  1, դատաւոր  11, դատաւորաց  1, դատաւորէն  2, դատաւորը  11, դատաւորի  4, դատաւորին  5, դատաւորներ  1, դատաւորներէ  1, դատաւորներէն  1, դատաւորները  3, դատաւորներուն  1, դատափետել  1, դատափետեն  1, դատափետուած  1, դատել  16, դատելէ  1, դատելը  1, դատելով  3, դատելու  27, դատեն  14, դատենք  5, դատես  1, դատեր  7, դատերը  1, դատերուն  2, դատեց  22, դատեցին  1, դատեցիք  1, դատէ  10, դատէին  9, դատէր  16, դատէք  5, դատը  6, դատի  3, դատին  12, դատող  4, դատողի  3, դատողները  1, դատողներուն  2, դատողութեամբը  1, դատողութեան  1, դատողութեանց  1, դատողութիւնը  3, դատուած  2, դատուելու  1, դատուէր  1, դատուի  4, դատուկ  1, դատում  4, դատումը  2, դատումի  3, դատումին  7, դատումներ  2, դատումներէն  1, դատումները  4, դատումներու  1, դատումներուն  4, դատումով  2, դատումովը  1, դատուողէն  1, դար  122, դարակը  1, դարակին  1, դարան  1, դարանակալ  1, դարանը  2, դարաններ  2, դարաններէն  2, դարաններուն  1, դարաշրջանէ  1, դարապլուս  1, դարապլուսը  1, դարասկիզբի  1, դարաստանէն  1, դարաստանի  2, դարաստանին  1, դարաստաններու  1, դարատափը  1, դարատափի  3, դարատափին  1, դարաւոր  49, դարբին  15, դարբինը  1, դարբինի  1, դարբինին  4, դարբիններու  1, դարբիններուն  2, դարբնած  1, դարբնեն  1, դարբնենք  1, դարբնի  1, դարբնոց  1, դարբնոցին  1, դարբնուած  1, դարբնուեցաւ  1, դարեայ  2, դարեան  1, դարեհ  1, դարեր  26, դարերէ  11, դարերէն  4, դարերը  28, դարերով  38, դարերու  22, դարերուն  24, դարէ  33, դարէն  6, դարը  27, դարին  1, դարձ  6, դարձած  58, դարձան  25, դարձաւ  90, դարձաք  1, դարձդարձիկ  4, դարձդարձումները  1, դարձեալ  93, դարձեր  26, դարձերուն  1, դարձէն  3, դարձէր  1, դարձը  14, դարձի  3, դարձին  48, դարձն  1, դարձնել  13, դարձնելը  1, դարձնելով  10, դարձնելու  12, դարձնեմ  1, դարձնեն  4, դարձնէ  6, դարձնէին  3, դարձնէր  14, դարձնող  2, դարձող  24, դարձողի  1, դարձողներ  3, դարձողները  6, դարձողներու  1, դարձողներուն  4, դարձուած  3, դարձուածները  2, դարձուածք  1, դարձուածքը  1, դարձուածքին  2, դարձուածքներով  2, դարձուածքներու  1, դարձուածքով  3, դարձուեցան  2, դարձուեցաւ  1, դարձուէին  2, դարձուէր  1, դարձուի  1, դարձուիլը  1, դարձուին  1, դարձուց  30, դարձուցած  8, դարձուցեր  2, դարձուցէք  2, դարձուցին  9, դարձուցիք  1, դարման  4, դարմանած  1, դարմանելէ  1, դարմանելի  1, դարմանելու  11, դարմանեցին  1, դարմանեցինք  1, դարմանէ  1, դարմանէր  3, դարմանը  1, դարմանի  1, դարմանին  1, դարմանն  1, դարմաններուն  2, դարմանուէր  1, դարմանուի  1, դարմանուին  2, դարմանում  1, դարմանումը  1, դարմանումի  2, դարն  2, դարով  2, դարու  59, դարուն  23, դարպանտ  1, դարպաս  2, դարպասելու  2, դարպասեն  1, դարպասէն  1, դարպասը  7, դարպասն  2, դարպասները  1, դարվար  3, դարվարէն  1, դաւ  1, դաւադիր  6, դաւադիրներ  2, դաւադրական  10, դաւադրութեամբ  1, դաւադրութեան  6, դաւադրութեանց  1, դաւադրութենէն  1, դաւադրութիւն  5, դաւադրութիւնը  1, դաւադրօրէն  1, դաւած  3, դաւաճան  24, դաւաճանէ  1, դաւաճանը  2, դաւաճանի  1, դաւաճանն  1, դաւաճաններ  2, դաւաճանները  6, դաւաճաններու  2, դաւաճաններուն  1, դաւաճանութեամբ  1, դաւաճանութեամբը  1, դաւաճանութիւն  1, դաւաճանութիւնը  1, դաւաճանութիւնները  1, դաւաճանումը  1, դաւանանք  1, դաւանանքը  1, դաւանէին  2, դաւանէր  3, դաւանի  3, դաւանինք  1, դաւանութեան  1, դաւապսակ  1, դաւել  1, դաւելէ  1, դաւեն  1, դաւեր  2, դաւերէ  1, դաւերէն  1, դաւերը  2, դաւերն  1, դաւերով  1, դաւերովը  1, դաւերու  1, դաւերուն  2, դաւեց  1, դաւէին  1, դաւէր  2, դաւէք  1, դաւը  2, դաւթի  1, դաւի  1, դաւիթ  2, դաւիթը  5, դաւիթի  1, դաւիթին  2, դաւիթներ  2, դաւին  5, դաւովն  1, դափերգեն  1, դափերուն  1, դափի  1, դափնիի  1, դափնիները  1, դգալ  2, դգալը  3, դգալով  1, դդդդդդդդդդդդարագ  1, դդմած  3, դդում  5, դդումգլուխ  1, դդումը  1, դդումի  6, դդումին  1, դդումն  1, դդումները  2, դդումներու  1, դդումներուն  4, դդումութիւնը  1, դեգերին  1, դեգերողը  1, դեգերուն  1, դեդեւման  1, դեդեւուն  1, դելոն  3, դելոնենց  5, դելոնը  12, դելոնին  21, դեկտեմբեր  1, դեկտեմբերի  3, դեկտեմբերին  1, դեղ  7, դեղագիրներ  1, դեղահատերով  1, դեղելու  1, դեղերը  2, դեղերու  1, դեղը  4, դեղթափ  1, դեղի  1, դեղին  73, դեղինէն  2, դեղինը  4, դեղինի  2, դեղհատիկ  1, դեղձային  2, դեղձան  5, դեղձանիկի  1, դեղձանուշ  1, դեղձերուն  1, դեղձէն  1, դեղձի  4, դեղձին  1, դեղնագիծ  1, դեղնախառն  2, դեղնախտ  1, դեղնախտաւոր  2, դեղնախտի  1, դեղնախտովը  1, դեղնած  32, դեղնածին  1, դեղնահար  1, դեղնաւոր  1, դեղնաւորէին  1, դեղնաւուն  19, դեղնելէն  1, դեղնելով  3, դեղնելու  1, դեղներ  5, դեղնեցար  1, դեղնեցաւ  3, դեղնէին  3, դեղնէր  4, դեղնին  1, դեղնոտ  1, դեղնորակ  10, դեղնութեամբ  4, դեղնութեամբը  1, դեղնութեան  9, դեղնութեանը  1, դեղնութենէն  3, դեղնութիւն  3, դեղնութիւնը  9, դեղնումին  1, դեմոքրաթ  1, դենպետի  1, դենպետին  1, դեռ  417, դեսպանական  1, դեսպանատան  1, դեսպանը  2, դեսպանին  1, դեսպաններուն  1, դեսպանութիւն  1, դեր  25, դերակալող  1, դերակատար  3, դերակատարը  2, դերակատարներէն  1, դերակատարները  1, դերակատարներով  1, դերակատարներուն  5, դերակատարութեան  1, դերակատարութիւն  1, դերակատարումը  2, դերասանաւոր  1, դերասանը  1, դերասանները  1, դերասանութեան  1, դերասանուհի  1, դերասանուհիի  1, դերասանուհին  1, դերասանումին  1, դերբուկի  1, դերբուկներ  1, դերբուկները  1, դերբուկներուն  1, դերելով  1, դերերէն  1, դերերը  1, դերերով  1, դերերուն  2, դերեւ  1, դերէ  1, դերէն  7, դերը  31, դերի  2, դերին  13, դերձակ  1, դերձակին  1, դերձակներու  1, դերձան  1, դերձանի  2, դերձանին  1, դերձաններ  1, դերձանները  1, դերն  3, դերով  1, դերուած  1, դերուածին  1, դեւ  3, դեւերէ  1, դեւերը  4, դեւերով  1, դեւերու  2, դեւերուն  6, դեւէ  1, դեւէն  2, դեւը  1, դեւի  2, դեւին  2, դեւն  1, դեւով  1, դէգ  12, դէգութեամբը  1, դէգութիւն  1, դէզ  6, դէզ-դէզ  3, դէզեր  3, դէզերէն  2, դէզերը  2, դէզերու  1, դէզէն  1, դէզը  7, դէզի  4, դէզին  4, դէզով  1, դէմ  481, դէմերէն  1, դէմէ  8, դէմէն  20, դէմը  26, դէմընդդիմում  1, դէմի  49, դէմին  1, դէմինը  6, դէմինիդ  1, դէմինին  5, դէմիններդ  1, դէմիններուն  2, դէմն  6, դէմք  38, դէմքեր  8, դէմքերէն  4, դէմքերը  43, դէմքերն  1, դէմքերնին  1, դէմքերով  4, դէմքերու  4, դէմքերուն  14, դէմքէ  7, դէմքէն  40, դէմքը  147, դէմքի  37, դէմքին  164, դէմքն  12, դէմքով  14, դէմքովը  1, դէմօք  6, դէմօքը  1, դէն  1, դէպ  1, դէպի  766, դէպք  4, դէպքեր  10, դէպքերէ  2, դէպքերէն  18, դէպքերը  33, դէպքերով  1, դէպքերու  18, դէպքերուն  21, դէպքէն  1, դէպքը  22, դէպքի  5, դէպքին  14, դէպքն  3, դէռ  1, դէտ  1, դէտերը  3, դէտերու  3, դէտերուն  1, դէտի  1, դժբախտ  62, դժբախտաբար  9, դժբախտագոյն  2, դժբախտը  2, դժբախտին  2, դժբախտներուն  2, դժբախտութեամբ  3, դժբախտութեան  23, դժբախտութեանը  2, դժբախտութեանց  6, դժբախտութեանցը  1, դժբախտութենէն  1, դժբախտութիւն  9, դժբախտութիւնը  28, դժբախտութիւնն  6, դժբախտութիւններ  1, դժբախտութիւններէ  1, դժբախտութիւնները  4, դժբախտութիւններու  2, դժբախտօրէն  1, դժգոհ  14, դժգոհանք  1, դժգոհանքը  1, դժգոհանքի  1, դժգոհեր  1, դժգոհիր  1, դժգոհները  1, դժգոհութեան  1, դժգոհութեանը  1, դժգոհութիւն  1, դժգոհութիւնը  4, դժընդակ  1, դժխեմ  8, դժկամ  7, դժկամակութիւնը  1, դժկամիք  1, դժկամութեամբ  1, դժկամութեան  1, դժկամութիւնը  1, դժնդակ  88, դժնդակները  1, դժնեկ  1, դժնեկը  1, դժնէ  2, դժնիկ  1, դժոխագիր  3, դժոխային  6, դժոխք  15, դժոխքէն  8, դժոխքը  19, դժոխքի  11, դժոխքին  14, դժոխքն  1, դժոխքները  1, դժուար  187, դժուարագիւտ  3, դժուարագոյն  2, դժուարադէպ  1, դժուարաթափանց  1, դժուարակիր  1, դժուարահաճ  2, դժուարահաս  1, դժուարամատոյց  2, դժուարանայ  1, դժուարանային  3, դժուարանար  2, դժուարաշարժ  1, դժուարատար  1, դժուարացած  1, դժուարացնելով  1, դժուարացնէին  1, դժուարաւ  4, դժուարին  1, դժուարութեամբ  9, դժուարութեան  4, դժուարութեանց  2, դժուարութենէն  1, դժուարութիւն  5, դժուարութիւնը  6, դժուարութիւնն  1, դժուարութիւնները  4, դժուարութիւններուն  1, դժպհի  5, դի  1, դիախուզումները  1, դիակ  11, դիակայնութեամբ  1, դիակդ  1, դիակէ  1, դիակէն  5, դիակը  32, դիակի  13, դիակին  20, դիակն  1, դիակնային  1, դիակներ  2, դիակներէն  1, դիակները  14, դիակներով  3, դիակներու  1, դիակներուն  3, դիակնութիւնը  1, դիակուած  1, դիասայլը  1, դիգա-դիգա  1, դիեցման  1, դիեցնել  1, դիեցումը  1, դիեցումին  1, դիեցումներէն  1, դիեցուցած  1, դիզած  16, դիզելով  4, դիզելու  1, դիզեն  3, դիզեր  1, դիզեց  2, դիզէ  5, դիզէին  1, դիզէր  3, դիզէք  1, դիզուած  19, դիզուածքը  1, դիզուելով  1, դիզուելու  2, դիզուեցաւ  1, դիզուէին  1, դիզուէր  4, դիզուի  5, դիզուիլ  2, դիզուիլները  1, դիզուին  2, դիզուող  2, դիէ  1, դիէն  4, դիմագիծ  6, դիմագիծերը  4, դիմագիծերնին  1, դիմագիծերուն  2, դիմագիծէ  1, դիմագիծէն  1, դիմագիծը  9, դիմագիծին  4, դիմագիծով  6, դիմագծային  1, դիմագծերով  1, դիմագծերու  1, դիմագծութեան  1, դիմագծութիւն  1, դիմագծութիւնը  1, դիմագոյնէն  1, դիմագրաւած  2, դիմագրաւելու  1, դիմագրաւեր  1, դիմադարձ  1, դիմադարձելէ  1, դիմադրած  2, դիմադրական  1, դիմադրել  1, դիմադրելու  4, դիմադրէր  1, դիմադրող  4, դիմադրութեամբը  1, դիմադրութեան  2, դիմադրութիւն  1, դիմադրութիւնը  1, դիմադրումի  1, դիմազերծներուն  1, դիմախաղ  1, դիմախաղերէն  1, դիմախաղէն  2, դիմախաղը  1, դիմախաղի  1, դիմախաղին  2, դիմախաղով  1, դիմախաղովը  1, դիմախլումը  1, դիմած  5, դիմածռումը  1, դիմակ  3, դիմակալելու  1, դիմակալող  1, դիմակալումը  1, դիմակահանդէս  1, դիմակելու  1, դիմակերպով  1, դիմակէ  1, դիմակէն  3, դիմակը  8, դիմակի  2, դիմակին  3, դիմակներ  2, դիմակներէն  2, դիմակները  2, դիմակներով  1, դիմակներու  3, դիմակներուն  2, դիմակով  4, դիմակովս  1, դիմակուին  1, դիմայեղումներ  1, դիմային  3, դիմանալ  17, դիմանալը  1, դիմանալն  1, դիմանալով  4, դիմանալու  14, դիմանայ  13, դիմանային  3, դիմանան  8, դիմանանք  1, դիմանար  20, դիմանկար  1, դիմանկարը  1, դիմապարոյրովը  1, դիմառնութեան  1, դիմառնութիւն  1, դիմաց  66, դիմացած  9, դիմացան  2, դիմացաւ  5, դիմացաք  1, դիմացեր  3, դիմացէն  7, դիմացը  3, դիմացի  1, դիմացինը  1, դիմացկուն  10, դիմացկունն  1, դիմացկունութեան  1, դիմացկունութեանը  1, դիմացկունութիւն  1, դիմացնել  1, դիմացնելով  1, դիմացնելու  2, դիմացնեն  1, դիմացնէ  1, դիմացնէր  2, դիմացող  6, դիմացողը  2, դիմացուիր  1, դիմացուց  2, դիմացօք  1, դիմաւոր  2, դիմաւորած  3, դիմաւորել  1, դիմաւորելէ  1, դիմաւորելով  1, դիմաւորելու  9, դիմաւորենք  3, դիմաւորեց  13, դիմաւորէ  5, դիմաւորէին  1, դիմաւորէր  10, դիմաւորներն  1, դիմաւորող  3, դիմաւորողը  1, դիմաւորուած  2, դիմաւորուելով  1, դիմաւորուեցան  3, դիմաւորուեցաւ  3, դիմել  4, դիմելէ  1, դիմելու  6, դիմեմ  1, դիմեն  4, դիմես  1, դիմեց  2, դիմեցէք  1, դիմէ  2, դիմէին  1, դիմէր  7, դիմէք  1, դիմող  1, դիմողը  2, դիմողին  2, դիմողները  1, դիմողներուն  1, դիմուած  1, դիմում  4, դիմումէ  1, դիմումը  3, դիմումին  2, դիմումները  3, դիմումներուն  1, դին  21, դիով  1, դիպակը  1, դիպող  2, դիպուածը  1, դիպուածի  1, դիպուածն  1, դիպւածները  1, դիտած  17, դիտածը  2, դիտածներուն  1, դիտակին  1, դիտակներու  1, դիտակովը  1, դիտապաստ  2, դիտարանը  2, դիտել  20, դիտելէ  4, դիտելի  4, դիտելն  1, դիտելով  3, դիտելու  7, դիտեն  1, դիտենք  1, դիտեր  2, դիտեց  17, դիտեցէք  7, դիտեցին  5, դիտեցիք  1, դիտէ  3, դիտէին  4, դիտէր  15, դիտմամբ  5, դիտող  9, դիտողը  3, դիտողին  8, դիտողն  1, դիտողներ  1, դիտողները  1, դիտողներուն  3, դիտողութեան  3, դիտողութեանը  1, դիտողութենէն  1, դիտողութիւնը  6, դիտողութիւնները  2, դիտուած  27, դիտուածին  1, դիտուեցաւ  1, դիտուէին  4, դիտուէր  2, դիտուի  16, դիտուիլ  1, դիտուիր  1, դիտումէն  1, դիտումնաւոր  4, դիտումները  1, դիտումով  9, դիտումովը  1, դիտուող  1, դիր  1, դիրտը  2, դիրտին  1, դիրք  16, դիրքեր  1, դիրքերէ  3, դիրքերէն  5, դիրքերը  5, դիրքերով  1, դիրքերու  4, դիրքերուն  4, դիրքէ  3, դիրքէն  6, դիրքը  16, դիրքի  15, դիրքին  19, դիրքով  13, դիրքովը  2, դիւահար  5, դիւահարներէն  1, դիւային  7, դիւան  6, դիւանագէտ  15, դիւանագէտը  1, դիւանագէտի  2, դիւանագէտներ  1, դիւանագէտներէն  2, դիւանագէտները  3, դիւանագիտական  8, դիւանագիտութեան  3, դիւանագիտութենէն  1, դիւանագիտութիւն  5, դիւանագիտութիւնը  3, դիւանագիրքը  1, դիւանադարանին  1, դիւանադպիրը  1, դիւանադպիրները  1, դիւանական  7, դիւանամուկի  1, դիւանապետը  1, դիւանապետի  1, դիւանապետին  5, դիւանապետները  1, դիւանապետութիւնը  1, դիւանատանց  1, դիւանատէրերուն  1, դիւանատուն  1, դիւանատունը  1, դիւանէ  6, դիւանէն  1, դիւանէր  1, դիւանը  5, դիւանի  18, դիւանիկներէն  1, դիւանին  12, դիւաններէն  3, դիւանները  2, դիւաններով  1, դիւաններու  9, դիւաններուն  7, դիւթական  1, դիւթանք  1, դիւթք  1, դիւթքը  2, դիւթքի  1, դիւթքին  1, դիւթօրէն  1, դիւր  19, դիւրաբեկ  8, դիւրաբեկութեամբ  1, դիւրաբեկում  1, դիւրաբորբոք  1, դիւրագիծ  1, դիւրագնի  1, դիւրագրգիռ  2, դիւրագրգռութիւն  1, դիւրագրգռութիւնները  1, դիւրազգած  5, դիւրազգածութեամբը  1, դիւրազգածութեան  1, դիւրազգածութիւն  1, դիւրազգածութիւնը  1, դիւրազգայութիւնը  1, դիւրախաբ  1, դիւրահաղորդ  2, դիւրամատոյց  6, դիւրայոյզ  4, դիւրայուզութիւնը  1, դիւրապատրաստ  1, դիւրասահ  1, դիւրավառ  1, դիւրացած  1, դիւրացնելու  1, դիւրացնէ  2, դիւրացնէին  1, դիւրացուած  1, դիւրացուց  1, դիւրաւ  50, դիւրէին  1, դիւրին  78, դիւրութեամբ  28, դիւրութեան  5, դիւրութիւնը  2, դիւրութիւնները  1, դիւցազնական  3, դիւցազնաշունչ  1, դիւցազնավայել  1, դիւցազներ  1, դիւցազներգակ  1, դիւցազներգութիւն  3, դիւցազներգութիւններուն  1, դիւցազնը  2, դղեակ  1, դղեակէն  2, դղեակը  1, դղեակին  2, դղեակներէն  2, դղեակները  1, դղեակներու  2, դղրդագին  5, դղրդած  1, դղրդացեր  1, դղրդելով  2, դղրդելու  2, դղրդեր  2, դղրդեց  1, դղրդեցան  1, դղրդեցաւ  4, դղրդեցին  1, դղրդէ  1, դղրդէին  1, դղրդէր  3, դղրդի  2, դղրդիլը  1, դղրդիւնը  2, դղրդող  5, դղրդուած  2, դղրդուին  1, դղրդումը  1, դղրդումի  1, դղրդումներու  1, դղրդուն  3, դնդեր  4, դնդերային  2, դնդերի  2, դնդերին  1, դնդերներէն  2, դնդերները  3, դնդերներու  1, դնդերներուն  9, դնդերով  1, դնդերոտ  1, դնել  25, դնելէ  6, դնելէն  3, դնելը  3, դնելն  1, դնելով  28, դնելու  20, դնեմ  2, դնեն  20, դնենք  8, դնես  1, դներ  3, դնէ  21, դնէին  24, դնէիր  1, դնէր  56, դնէք  1, դնող  6, դնողը  1, դնողին  1, դուռ  1, դուրս  1, դուն  2, դուռը  1, դուրս  3, դող  18, դողալ  1, դողալէն  2, դողալէն-դողալէն  1, դողալը  1, դողալով  10, դողալու  3, դողահար  22, դողայ  2, դողային  16, դողայինք  1, դողան  3, դողաս  2, դողար  58, դողաց  20, դողացած  3, դողացեր  3, դողացին  8, դողացիր  1, դողացնել  2, դողացնելով  2, դողացնելու  1, դողացնեն  1, դողացնէր  3, դողացնող  4, դողացող  6, դողացողը  1, դողացուց  5, դողդղալ  3, դողդղալով  2, դողդղալու  1, դողդղայ  3, դողդղային  1, դողդղանք  1, դողդղար  14, դողդղաց  5, դողդղացին  1, դողդող  2, դող-դող  1, դողդողալ  1, դողդողալէն  1, դողդողայ  2, դողդողային  3, դողդողանք  1, դողդողար  2, դողդողաց  5, դողդողացին  1, դողդոջ  23, դողդոջուն  2, դողերով  1, դողերուն  1, դողէ  1, դողը  15, դողի  6, դողին  2, դողն  1, դողով  1, դողովը  1, դողոտ  3, դողուն  1, դողցներ  1, դոյզն  8, դոյլ  4, դոյլ-դոյլ  2, դոյլեր  1, դոյլերը  2, դոյլերով  3, դոյլերովը  1, դոյլի  1, դոյլով  2, դոնդող  10, դոնդողացում  1, դոնդողացումը  1, դոնդողէր  1, դոնդողը  2, դոնդողի  2, դոնդողին  1, դոնդողումին  1, դու  3, դուդուկն  1, դուզնաքեայ  1, դուլ  1, դուլէն  1, դուլին  1, դուն  129, դունչ  3, դունչերէն  1, դունչերը  2, դունչերու  1, դունչերուն  1, դունչէն  2, դունչը  7, դունչի  1, դունչիկը  1, դունչին  2, դունչովը  1, դուռ  53, դուռ-դրացի  1, դուռ-դրացիներ  1, դուռ-դրացիներէ  1, դուռ-դրացնի  1, դուռերը  3, դուռերու  1, դուռերուն  3, դուռէ  3, դուռէն  18, դուռը  199, դուռի  9, դուռին  85, դուռիս  1, դուռն  6, դուռներ  13, դուռներէն  10, դուռները  64, դուռներն  2, դուռներով  2, դուռներու  9, դուռներուն  46, դուռնէ  4, դուռնէն  12, դուռուըներէն  1, դուռ-վանդակէն  1, դուր  1, դուրած  1, դուրեանի  1, դուրել  1, դուրեկան  1, դուրէ  2, դուրը  4, դուրին  1, դուրն  1, դուրս  730, դուրսերը  2, դուրսերուն  1, դուրսեցիներուն  1, դուրսէ  1, դուրսէն  121, դուրսը  42, դուրսի  34, դուրսին  22, դուրսինները  1, դուրսիններուն  2, դուրսն  11, դուրս­ներս  1, դուրս-փոր  1, դուք  242, դոփդոփը  1, դոփիւնը  2, դոփիւնով  1, դպած  4, դպան  6, դպաւ  46, դպելէ  3, դպելիք  1, դպելով  1, դպելու  4, դպեր  5, դպեր-անցեր  1, դպէին  6, դպէր  20, դպի  4, դպիլ  4, դպին  5, դպիր  3, դպիրներ  1, դպիրներէն  1, դպող  7, դպչելու  1, դպչի  1, դպրատան  2, դպրատուն  1, դպրատունը  3, դպրոց  13, դպրոցական  10, դպրոցականը  4, դպրոցականները  1, դպրոցականներուն  1, դպրոցաւարտ  1, դպրոցէ  1, դպրոցէն  17, դպրոցը  17, դպրոցի  8, դպրոցին  20, դպրոցն  2, դպրոցներէն  1, դպրոցները  4, դպրոցներով  2, դպրոցներու  1, դպրոցներուն  2, դպրոցցու  1, դպրութիւնը  1, դպցնելով  1, դպցնելու  1, դպցնեն  1, դռնակ-բանտէն  1, դռնակէն  7, դռնակը  5, դռնակի  1, դռնակին  2, դռնակներ  1, դռնակներու  1, դռնակով  1, դռնակուշտին  1, դռնամասի  1, դռնամէջի  1, դռնապան  3, դռնապանէն  1, դռնապանը  12, դռնապանի  1, դռնապանին  9, դռնապանն  1, դռնապաններ  2, դռնապանները  3, դռնապաններն  1, դռնապաններու  2, դռնապանութեան  1, դռնապանութիւն  1, դռնառաջը  1, դռնառաջի  2, դռնառաջները  2, դռնառաջներուն  4, դռնառաջք  1, դռնառաջքը  1, դռնառաջքի  7, դռնառաջքին  1, դռնառաջքները  1, դռնափեղկին  1, դռնաքարին  1, դռնեզրին  1, դռոյթը  1, դռոյթքին  1, դրախտ  2, դրախտագեղ  1, դրախտազեղ  1, դրախտային  1, դրախտէն  2, դրախտը  1, դրախտին  1, դրախտն  1, դրած  93, դրածը  1, դրածի  2, դրական  2, դրամ  26, դրամագլուխը  1, դրամական  3, դրամատան  1, դրամատուն  1, դրամէ  1, դրամէն  4, դրամը  35, դրամի  25, դրամիկները  1, դրամին  26, դրամինին  1, դրամն  5, դրամները  7, դրամներու  2, դրամներուն  4, դրամով  9, դրամովը  6, դրան  59, դրանը  5, դրապաշտ  3, դրաց  1, դրացի  42, դրացիէ  1, դրացիին  3, դրացիինը  1, դրացին  3, դրացիներ  5, դրացիներէն  3, դրացիները  22, դրացիներն  2, դրացիներու  1, դրացիներուն  9, դրացինին  2, դրացնութեան  3, դրացնութեանը  1, դրացնութիւնը  3, դրաւ  87, դրդապատճառը  1, դրդապատճառի  1, դրդապատճառները  1, դրդեն  1, դրդուած  2, դրդումով  1, դրեր  22, դրէք  23, դրի  1, դրին  28, դրինք  2, դրոշմած  2, դրոշմել  1, դրոշմելով  1, դրոշմեն  1, դրոշմը  2, դրոշմուած  1, դրուագ  14, դրուագառատ  1, դրուագ-դրուագ  1, դրուագէ  1, դրուագէն  2, դրուագը  19, դրուագի  2, դրուագին  9, դրուագն  1, դրուագներ  26, դրուագներէ  3, դրուագներէն  4, դրուագները  21, դրուագներն  1, դրուագներով  4, դրուագներովը  4, դրուագներու  8, դրուագներուն  5, դրուագուած  2, դրուագումէն  1, դրուագումը  2, դրուագումին  7, դրուագումն  1, դրուագումներ  1, դրուագումներէն  1, դրուագումներուն  1, դրուագումով  2, դրուագուն  2, դրուած  122, դրուածը  4, դրուածին  1, դրուածներուն  1, դրուատիքով  1, դրուատող  1, դրուելէ  2, դրուելէն  2, դրուելով  1, դրուելու  5, դրուեր  1, դրուեցան  9, դրուեցաւ  8, դրուէին  4, դրուէր  3, դրութեամբ  3, դրութեան  3, դրութիւն  2, դրութիւնը  9, դրութիւնն  1, դրուի  6, դրուիլ  3, դրուիլն  1, դրուին  6, դրուիր  2, դրունք  1, դրուող  1, դրսեւորուած  1, դրսեւորումներով  1, դրօշ  1, դրօշազարդ  1, դրօշակ  2, դրօշակը  1, դրօշակի  2, դրօշակներու  1, դրօշել  1, դրօշը  1, դրօշի  1, դրօշներով  1, դրօշներու  2, դրօշով  1, դքսութիւնները  1, դքսուհիները  1