Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ե  4, եա  6, եաթաղան  2, եաթաղանէն  1, եաթաղանը  1, եաթաղանին  3, եալըներուն  2, եալովա  1, եալովայէն  2, եալովայի  6, եախան  1, եաման  1, եամանը  1, եանա-եանա  1, եաշա  2, եաշասըն  1, եարը  3, եարին  2, եբենոս  3, եգէական  1, եգիպտականի  1, եգիպտահայ  1, եգիպտացիներէն  1, եգիպտացորենի  1, եգիպտացորենին  1, եգիպտոս  3, եգիպտոսէն  1, եգիպտոսը  1, եգիպտոսին  1, եզ  5, եզադէմ  1, եզական  4, եզակի  2, եզակիութիւն  1, եզամ  1, եզան  3, եզերագիծը  1, եզերազարդերովը  1, եզերական  2, եզերացանցը  1, եզերող  4, եզերուած  1, եզերուն  1, եզերք  3, եզերքէն  5, եզերքը  4, եզերքի  2, եզերքին  12, եզերքն  1, եզերքներուն  1, եզէկիէլեան  1, եզէն  1, եզի  3, եզին  2, եզնավարոց  1, եզները  2, եզներուն  2, եզնիկենց  1, եզութիւն  1, եզր  3, եզրագիծերը  1, եզրակապերը  1, եզրակապերուն  1, եզրակացութիւն  2, եզրակացութիւնը  2, եզրակացութիւնն  1, եզրակացութիւններ  1, եզրակացութիւններուն  1, եզրակացումներուն  1, եզրակացուց  1, եզրավանդակին  1, եզրերէն  1, եզրերը  2, եզրերն  1, եզրերուն  3, եզրէն  2, եզրը  3, եզրի  2, եզրին  11, եզրն  2, եէր  1, եըլտըզ  1, եըլտըզի  9, եթերի  1, եթերով  1, եթէ  251, ելած  137, ելած-գացած  1, ելածը  3, ելածին  1, ելան  37, ելաւ  86, ելաք  1, ելեկտրական  10, ելեկտրացուցին  1, ելեր  37, ելեւէջաւոր  2, ելեւէջը  3, ելեւէջին  1, ելեւէջներէ  1, ելեւէջներէն  1, ելեւէջները  2, ելեւէջներուն  2, ելեւէջող  1, ելեւէջով  1, ելեւմուտը  1, ելեւմուտք  2, ելէք  1, ելիր  3, ելլալիք  2, ելլալուն  1, ելլայ  2, ելլային  2, ելլել  14, ելլել­երթալ  1, ելլելէ  8, ելլելէն  5, ելլելը  2, ելլելիք  4, ելլելն  1, ելլելնուն  1, ելլելով  14, ելլելովը  2, ելլելու  17, ելլելուն  1, ելլելուս  1, ելլեմ  1, ելլեն  1, ելլենք  1, ելլես  1, ելլեր  1, ելլէ  5, ելլէին  7, ելլէր  13, ելլող  19, ելլողը  2, ելլողին  1, ելլողները  1, ելլողներուն  2, ելոյթէ  1, ելոյթը  4, ելոյթին  1, ելոյթն  1, ելոյթներէ  1, ելոյթները  3, ելոյթներովը  1, ելոյթներու  1, ելոյթներուն  1, ելտըզի  1, ելք  2, ելքէ  1, ելքէն  1, ելքը  16, ելքի  5, ելքին  9, ելքն  3, ելքովը  2, եկած  82, եկածը  4, եկածին  1, եկամուտները  1, եկայ  2, եկայք  1, եկան  37, եկար  8, եկաւ  87, եկաւ-առաւ  1, եկաք  2, եկել  1, եկեղեցական  12, եկեղեցականը  3, եկեղեցականի  2, եկեղեցականին  2, եկեղեցականներէն  1, եկեղեցականները  1, եկեղեցականներուն  2, եկեղեցականով  1, եկեղեցականութիւնը  1, եկեղեցի  4, եկեղեցիէն  2, եկեղեցիի  4, եկեղեցիին  28, եկեղեցին  37, եկեղեցիներ  2, եկեղեցիներէն  1, եկեղեցիները  5, եկեղեցիներն  1, եկեղեցիներով  1, եկեղեցիներու  1, եկեղեցիներուն  4, եկեղեցւոյ  4, եկեղւոյսը  1, եկեր  21, եկեր-կեցեր  1, եկէք  1, եկող  12, եկող-գացող  1, եկողը  4, եկողին  2, եկողն  1, եկողները  4, եկողներու  1, եկողներուն  6, եկուոր  1, եկուորի  3, եկուորին  1, եկուորները  1, եկուր  3, եկրորդուած  1, եհովային  1, եղ  12, եղած  215, եղածէն  4, եղածը  5, եղածին  6, եղածներէ  1, եղայ  2, եղան  160, եղանակ  19, եղանակային  1, եղանակաւ  1, եղանակաւոր  2, եղանակելով  2, եղանակելու  1, եղանակէ  1, եղանակէն  8, եղանակը  33, եղանակի  7, եղանակին  26, եղանակն  7, եղանակներ  3, եղանակներէն  4, եղանակները  9, եղանակներն  1, եղանակներով  1, եղանակներու  1, եղանակներուն  3, եղանակողը  1, եղանակով  8, եղանակուած  2, եղանք  10, եղաւ  315, եղաք  7, եղբայր  5, եղբայրադաւ  1, եղբայրացումէն  1, եղբայրը  13, եղբայրներ  2, եղբայրներէն  1, եղբայրները  14, եղբայրներն  1, եղբայրներու  2, եղբայրներուն  10, եղբայրներս  1, եղբայրութեան  2, եղբորը  1, եղբօր  3, եղբօրը  6, եղբօրմէն  1, եղբօրս  1, եղեալ  1, եղեամ  1, եղեամը  4, եղեամն  1, եղեամով  1, եղեգնահիւս  1, եղել  3, եղելով  2, եղելութեան  2, եղելութեանց  5, եղելութիւն  3, եղելութիւնը  9, եղելութիւնն  1, եղելութիւններ  1, եղելութիւնները  2, եղեռնագործ  1, եղեռնածիր  1, եղեռնական  1, եղեռնահամբաւ  1, եղեռնափորձի  1, եղեռնէն  2, եղեռնը  5, եղեռնի  1, եղեռնին  2, եղեր  63, եղերաբեմէն  1, եղերալից  1, եղերախոյս  1, եղերական  120, եղերականը  5, եղերականութեամբը  2, եղերականութեան  2, եղերականութենէն  1, եղերականութիւն  1, եղերականութիւնը  7, եղերակատակերգութեան  1, եղերահիւս  1, եղերամայր  2, եղերայոյզ  1, եղերգութիւններէն  1, եղերերգական  1, եղերերգը  1, եղերերգութեան  1, եղերէն  1, եղերը  1, եղերուքը  1, եղերօրէն  1, եղեւինն  1, եղեւնիներուն  1, եղէգ  3, եղէգ-գրիչը  3, եղէգը  6, եղէգի  6, եղէգիկ  1, եղէգին  2, եղէգնաւոր  1, եղէգները  1, եղէգներու  2, եղէգներուն  2, եղէգնուտէն  1, եղէգնուտը  1, եղէգնուտի  1, եղէգնուտին  1, եղէք  13, եղը  6, եղի  7, եղիա  2, եղիազար  1, եղիազարէն  1, եղիային  3, եղիայով  1, եղիան  1, եղիճին  1, եղիճներու  1, եղին  13, եղին-մեղրին  1, եղիշէն  1, եղիսէով  1, եղիր  5, եղիցին  2, եղծ  1, եղծելու  1, եղծուած  4, եղծուեցաւ  1, եղծումը  2, եղծումի  1, եղծումներուն  1, եղկ  30, եղկացումէ  1, եղկել  1, եղկելի  32, եղկելիէն  1, եղկելին  2, եղկելիները  3, եղկելիօրէն  1, եղկութեան  1, եղկօրէն  1, եղն  3, եղնիկ  3, եղնիկէն  5, եղնիկը  79, եղնիկի  3, եղնիկին  38, եղնիկն  3, եղնիկները  1, եղնորդ  1, եղող  5, եղողներ  1, եղողները  1, եղողներուն  1, եղով  4, եղովը  1, եղոտ  2, եղոտած  1, եղոտելէ  1, եղուած  1, եղուեցան  1, եղունգեղունգ  1, եղունգը  4, եղունգի  1, եղունգները  9, եղունգներով  4, եղունգներովը  4, եղունգներու  1, եղունգներուն  2, եղուսաղէմ  1, եղջերաձեւ  1, եղջերաւորներու  1, եղջերափողը  1, եղջերուաքաղը  1, եղջերուաքաղի  2, եղջերուաքաղին  2, եղջերուաքաղները  1, եղջերուի  1, եղջիւր  1, եղջիւրէն  2, եղջիւրը  3, եղջիւրի  2, եղջիւրին  2, եղջիւրներէն  1, եղջիւրները  4, եղջիւրներովը  1, եղջիւրներու  1, եղջիւրներուն  1, եղջումները  1, եղցու  1, եմ  110, եմէն  3, եմէնէն  2, եմէնի  1, եմէնիները  1, են  828, ենթադրական  2, ենթադրականը  1, ենթադրել  2, ենթադրելով  1, ենթադրելու  1, ենթադրեր  1, ենթադրեց  1, ենթադրեցին  3, ենթադրէ  1, ենթադրովի  1, ենթադրութեանց  4, ենթադրութիւն  1, ենթադրութիւնը  2, ենթադրութիւնները  2, ենթադրումին  2, ենթադրւածին  1, ենթակայ  42, ենթակայական  1, ենթակային  2, ենթական  6, ենթակաները  1, ենթականերուն  3, ենթահողը  1, ենթաշխարհը  1, ենթարկած  1, ենթարկել  7, ենթարկելով  4, ենթարկեն  1, ենթարկեր  1, ենթարկեց  2, ենթարկէք  1, ենթարկուած  22, ենթարկուելով  3, ենթարկուելու  6, ենթարկուեր  1, ենթարկուեցան  2, ենթարկուեցաւ  2, ենթարկուէին  1, ենթարկուի  1, ենթարկուիլ  2, ենթարկուին  1, ենթարկուող  1, ենիչէրի  1, ենիչէրիի  1, ենիչէրին  1, ենիչէրիներ  1, ենիչէրիներէն  1, ենիչէրիները  1, ենիչէրիներու  5, ենիչէրիներուն  2, ենք  140, եշիլ  1, եշիլի  1, եոլա  1, եորք  2, եորքի  1, եպարքոս  1, եպարքոսի  2, եպարքոսն  1, եպարքոսները  4, եպարքոսներու  1, եպարքոսներուն  2, եպարքոսութեան  1, եպարքոսութիւն  3, եպերելի  1, եպիսկոպոս  8, եպիսկոպոսական  2, եպիսկոպոսացած  1, եպիսկոպոսէն  1, եպիսկոպոսը  4, եպիսկոպոսի  1, եպիսկոպոսին  4, եպիսկոպոսները  2, եպիսկոպոսներուն  2, եռաթեւ  1, եռալեզու  1, եռալով  1, եռակի  3, եռակնիք  1, եռակուղպ  1, եռայարկ  1, եռայարկանի  1, եռանդ  5, եռանդէն  2, եռանդը  17, եռանդի  2, եռանդին  14, եռանդն  2, եռանդով  17, եռանդովը  3, եռանդուն  12, եռանդուններուն  1, եռանիգ  1, եռանկեան  1, եռանկիւն  5, եռանկիւնած  1, եռանկիւնը  1, եռանկիւնի  1, եռանկիւնին  2, եռանկիւնն  1, եռանկիւններն  1, եռանկիւնող  1, եռաչուի  1, եռաստեղ  1, եռար  1, եռացած  2, եռացող  11, եռեւեփ  1, եռեւեփուն  1, եռոտանիին  4, եռուզեռը  1, եռուն  9, եռքը  1, եռօրեայ  2, ես  236, եսական  1, եսականները  1, եսապաշտ  2, եսասէր  11, եսասիրութեամբ  2, եսասիրութենէն  1, եսասիրութիւն  1, եսասիրութիւնը  1, եսերէն  2, եսերը  1, եսէն  2, եսը  7, եսթերները  1, եսին  9, եսութիւնը  2, ետ  184, ետ-առաջ  1, ետ-ետ  4, ետեւ  9, ետեւէ  33, ետեւէն  171, ետեւէս  1, ետեւը  13, ետեւի  8, ետեւն  3, ետեւները  3, ետեւնուն  1, ետեւով  1, ետեւօք  1, ետեւօքը  2, ետը  1, ետին  91, ետինք  1, ետինքին  1, ետք  76, ետքերը  1, ետքէն  1, ետքը  401, ետքն  39, երագահաս  1, երազ  36, երազած  4, երազամոլ  1, երազային  4, երազանք  1, երազանքին  1, երազանքներով  1, երազատեսներ  1, երազել  2, երազելով  1, երազելու  2, երազեր  2, երազեց  1, երազեցին  1, երազէ  3, երազէն  7, երազը  26, երազի  16, երազին  28, երազկոտ  1, երազն  5, երազներ  2, երազներէն  1, երազները  3, երազներով  1, երազներու  6, երազներուն  6, երազող  3, երազով  2, երազովը  1, երազուած  2, երազում  1, երազումն  1, երազուն  4, երազունակ  1, երաժիշտ  5, երաժիշտին  1, երաժիշտներու  1, երաժշտական  4, երաժշտասէրներուն  1, երաժշտութեան  9, երաժշտութենէն  2, երաժշտութիւն  7, երաժշտութիւնը  15, երաժշտութիւնն  1, երախաբաց  1, երախակալին  3, երախակալները  1, երախայրիքը  1, երախէն  6, երախը  4, երախի  1, երախին  10, երախներ  1, երախներէն  1, երախներուն  1, երախտագէտ  6, երախտագիտութեամբ  1, երախտագիտութեան  2, երախտապարտ  3, երախտաւորեալ  2, երախտաւորելու  1, երախտաւորին  1, երախտիքը  1, երախտիքով  2, երակ  3, երակացանցի  1, երակէ  3, երակէն  6, երակը  6, երակի  1, երակին  4, երակներ  1, երակներէ  1, երակներէն  18, երակները  5, երակներն  3, երակներով  1, երակներովը  1, երակներու  3, երակներուն  18, երակով  5, երակուած  1, երակուելու  1, երամ  1, երամակը  3, երամ-երամ  1, երամէն  2, երամը  4, երամին  2, երանագին  1, երանաւէտ  2, երանգ  14, երանգապնակէն  1, երանգաւոր  2, երանգել  1, երանգ-երանգ  1, երանգէ  5, երանգէն  9, երանգը  19, երանգի  6, երանգին  7, երանգն  2, երանգներէ  1, երանգները  5, երանգներով  4, երանգներու  1, երանգներուն  1, երանգող  1, երանգով  21, երանգուն  1, երանելի  30, երանելիէն  1, երանելին  1, երանի  9, երանութեամբ  1, երանութեամբը  1, երանութեան  4, երանութիւնը  1, երանքներէն  1, երանքները  2, երանքներուն  2, երաշխաւորուած  1, երաշխէպը  1, երաշխիք  3, երաշխիքը  1, երաշտ  5, երաշտահիւծ  1, երաշտը  1, երաշտութեան  2, երբ  1729, երբեմն  389, երբեմն­երբեմն  2, երբեմն-երբեմն  7, երբեմնի  4, երբեւիցէ  4, երբեք  101, երբէն  3, երբէք  1, երգ  20, երգած  10, երգահանները  3, երգասացութիւնը  1, երգարանի  2, երգարաններ  2, երգարանները  1, երգարաններով  1, երգել  6, երգելէ  1, երգելով  6, երգելու  6, երգեն  1, երգես  2, երգեր  10, երգերէ  1, երգերէն  2, երգերը  23, երգերն  2, երգերովը  1, երգերու  6, երգերուն  14, երգերունն  1, երգեց  2, երգեցի  1, երգեցիկ  3, երգեցիկներու  1, երգեցիր  6, երգեցողութեան  1, երգէ  1, երգէն  7, երգէր  1, երգը  57, երգի  25, երգին  55, երգիչ  1, երգիչը  3, երգիչին  3, երգիչներ  2, երգիչները  4, երգիչներու  1, երգիչներուն  3, երգն  6, երգող  6, երգողը  2, երգողին  1, երգողները  4, երգով  8, երգովը  2, երգուած  1, երգուելու  1, երդը  1, երդիքէն  1, երդուած  1, երդուընցուցեր  2, երդում  33, երդումէն  1, երդումը  8, երդումի  1, երդումին  12, երդումն  1, երդումներ  1, երդումները  3, երդումներու  1, երդումներուն  1, երդումով  12, երդումովը  1, երդումս  1, երդուողը  1, երեաք  1, երեխան  1, երեխաներու  1, երեխաներուն  1, երեկոյեան  2, երեկոյթները  1, երեկոները  1, երեկոներուն  1, երես  42, երեսակներէն  1, երեսակներու  1, երեսակներուն  1, երեսամասը  1, երեսէ  1, երեսէն  52, երեսը  64, երեսի  18, երեսիդ  1, երեսին  214, երեսիս  1, երեսն  10, երեսներ  2, երեսներէն  17, երեսները  46, երեսներն  1, երեսներով  10, երեսներովը  1, երեսներու  2, երեսներուն  30, երեսնին  2, երեսնուն  2, երեսով  18, երեսովը  1, երեսուն  30, երեսունէ  1, երեսունէն  9, երեսունը  9, երեսունի  3, երեսունին  1, երեսուն­քառասուն  1, երեսուն-քառասուն  1, երեսպաշտ  1, երեսպաշտութեան  1, երեսպաշտութիւնը  1, երեսփոխանական  4, երեսփոխաններէն  1, երես-փուչք  3, երեսք  4, երեսքն  1, երեսքով  1, երեսքվար  1, երերար  1, երերաց  2, երերուն  3, երեւալ  5, երեւալէ  1, երեւալով  3, երեւալու  7, երեւակայած  1, երեւակայածէն  1, երեւակայական  1, երեւակայել  4, երեւակայեց  1, երեւակայէ  1, երեւակայութեամբը  1, երեւակայութեան  20, երեւակայութեանը  1, երեւակայութեանս  1, երեւակայութեանց  2, երեւակայութիւնը  18, երեւայ  1, երեւան  57, երեւար  8, երեւելի  6, երեւելիներու  2, երեւելիներուն  2, երեւելու  1, երեւեր  1, երեւէին  1, երեւիլ  2, երեւման  1, երեւնալ  1, երեւնալով  1, երեւնալու  4, երեւնալուն  1, երեւնար  1, երեւոյթ  19, երեւոյթը  10, երեւոյթի  3, երեւոյթին  6, երեւոյթն  2, երեւոյթներ  3, երեւոյթներէն  1, երեւոյթները  3, երեւոյթներու  1, երեւոյթներուն  4, երեւոյթով  1, երեւումէն  1, երեւումը  12, երեւումին  3, երեւումները  1, երեւումով  1, երեւումովը  1, երեւցած  2, երեւցան  2, երեւցաւ  7, երեւցեր  2, երեւցող  2, երեւցողն  1, երեւցողները  1, երեւցուց  1, երեք  131, երեք­  1, երեքական  1, երեքէն  3, երեքը  12, երեքին  8, երեքն  10, երեքնակ  2, երեքնել  1, երեքնեց  1, երեքնեցին  1, երեքշաբթի  3, երեքով  1, երեքով-չորս  1, երեք­չորս  6, երեք-չորս  16, երէի  1, երէին  1, երէկ  21, երէկէն  2, երէկը  1, երէկի  1, երէկուան  9, երէկուընէ  3, երէներով  1, երէց  1, երէցը  2, երէցին  1, երէցկինին  1, երէցկիններու  1, երէցները  1, երէցփոխ  1, երթալ  12, երթալէ  10, երթալէն  1, երթալը  4, երթալով  5, երթալու  27, երթալուն  1, երթալուս  1, երթամ  1, երթայ  3, երթային  2, երթայցէ  1, երթան  1, երթանք  7, երթաս  3, երթար  12, երթաք  2, երթեւեկ  3, երթեւեկէն  1, երթեւեկը  4, երթեւեկին  2, երթը  1, երթի  2, երթին  1, երթուդարձը  1, երիզ  6, երիզազարդ  1, երիզած  1, երիզաձեւ  1, երիզաւոր  1, երիզը  1, երիզի  1, երիզներ  2, երիզները  3, երիզներով  1, երիզով  2, երիզորդ  1, երիթացած  4, երիկամներուն  1, երինջն  1, երինջով  1, երիվար  2, երիվարը  6, երիվարին  2, երիվարները  2, երիվարներու  1, երիտասարդ  139, երիտասարդական  2, երիտասարդ-երիտասարդ  1, երիտասարդէն  10, երիտասարդը  128, երիտասարդի  9, երիտասարդիկ  1, երիտասարդին  59, երիտասարդներ  10, երիտասարդներէ  1, երիտասարդներէն  1, երիտասարդները  26, երիտասարդներով  1, երիտասարդներու  3, երիտասարդներուն  12, երիտասարդով  1, երիտասարդութեան  32, երիտասարդութեանը  2, երիտասարդութենէն  3, երիտասարդութիւն  11, երիտասարդութիւնը  24, երիտասարդութիւնն  2, երիցս  2, երիքովը  1, երկաթ  90, երկաթագործ  1, երկաթահիւս  5, երկաթաձող  1, երկաթապատ  3, երկաթասայլ  1, երկաթացանց  1, երկաթեայ  5, երկաթեղէն  1, երկաթեղէնի  1, երկաթէ  13, երկաթէն  3, երկաթը  21, երկաթի  37, երկաթին  15, երկաթ-ձողէն  1, երկաթն  1, երկաթնալով  1, երկաթները  3, երկաթներն  1, երկաթներով  1, երկաթներու  1, երկաթներուն  2, երկաթով  4, երկաթուած  1, երկաթուղային  1, երկաթուղի  1, երկաթուղիի  2, երկաթուղիով  1, երկախօսութեամբ  1, երկած  1, երկամեայ  6, երկամեաները  1, երկամսեայ  1, երկայն  18, երկայնագոյն  1, երկայնահասակ  12, երկայնահասակն  1, երկայն-երկայն  1, երկայնութեան  3, երկայնութենէն  1, երկայնք  2, երկայնքէ  1, երկայնքը  2, երկայնքի  1, երկայնքին  4, երկայնքով  3, երկայնքովը  5, երկանաքար  1, երկանաքարէ  1, երկանաքարէն  1, երկանաքարը  1, երկանաքարի  2, երկանաքարին  4, երկանաքարովը  1, երկանկ  1, երկանկղ  1, երկանումէն  1, երկանքի  1, երկանքին  2, երկասացութիւնը  1, երկար  102, երկարած  44, երկարահաս  1, երկարաձգելն  1, երկարաձգմամբ  1, երկարաձգուած  1, երկարաձգուելով  1, երկարաձգուի  1, երկարաձգումը  4, երկարաձգումին  1, երկարաձիգ  5, երկարամեայ  2, երկարաշունչ  1, երկարատեւ  7, երկարդարեան  1, երկարել  8, երկարելէ  4, երկարելի  1, երկարելով  14, երկարելու  10, երկարեն  1, երկարեր  4, երկար-երկար  2, երկարեց  34, երկարեցան  3, երկարեցաւ  13, երկարեցին  5, երկարէին  2, երկարէր  1, երկարում  1, երկարող  22, երկարողները  1, երկարութեամբ  3, երկարութեան  1, երկարութիւն  1, երկարութիւնը  2, երկարում  4, երկարումը  3, երկարումի  2, երկարումին  2, երկարումն  2, երկարումները  1, երկարումով  1, երկարումովը  1, երկարուն  25, երկարտտուն  1, երկարօրէն  4, երկբայանքին  1, երկբայում  1, երկգոյն  2, երկդարեան  1, երկդիմի  15, երկդիմութեամբ  1, երկեակը  2, երկերկու  1, երկ-երկու  2, երկընտրանքի  1, երկընտրանքին  1, երկթեւ  2, երկթի  1, երկժամեայ  1, երկժանիով  1, երկիմաստ  1, երկինք  30, երկինքէն  28, երկինքը  42, երկինքի  8, երկինքին  49, երկինքինները  1, երկինքն  14, երկինքներէն  2, երկինքները  2, երկինքներուն  3, երկինքով  3, երկիր  15, երկիրէն  1, երկիրը  23, երկիրն  4, երկիրներ  6, երկիրներէ  2, երկիրներէն  1, երկիրները  11, երկիրներու  11, երկիրներուն  9, երկիւղ  2, երկիւղագին  2, երկիւղալի  4, երկիւղալին  1, երկիւղալից  1, երկիւղախառն  1, երկիւղած  25, երկիւղածութեամբ  4, երկիւղածութիւնը  1, երկիւղառիթ  3, երկիւղէ  1, երկիւղէն  1, երկիւղը  1, երկիւղին  1, երկիւղով  5, երկծիղ  1, երկկենցաղ  1, երկկողմանէ  1, երկկողմանի  7, երկկողմնակի  1, երկհազարամեայ  2, երկճղեան  1, երկճղի  1, երկմտանքէն  1, երկմտուն  1, երկյարկ  1, երկյարկանի  1, երկնաբաղձութիւնը  1, երկնադիր  1, երկնածարաւ  2, երկնահաճ  1, երկնաճեմ  1, երկնամերձ  1, երկնային  20, երկնայինին  1, երկնայնոց  1, երկնայնութիւն  2, երկնանկարներու  1, երկնանուէր  3, երկնապարզ  1, երկնապիշ  1, երկնառաք  2, երկնառաքելով  1, երկնաստիճան  1, երկնատուր  1, երկնաւոր  7, երկնաւորէն  2, երկնաւորին  4, երկնաւորուիլ  1, երկնաւորումը  1, երկնի  1, երկննալ  5, երկննալով  3, երկննալու  3, երկննալու-քնանալու  1, երկննայ  1, երկննային  2, երկննար  4, երկնցած  1, երկնցան  3, երկնցաւ  1, երկնցեր  3, երկնցողին  1, երկնցուց  1, երկնցուցած  1, երկնցուցին  1, երկնքի  5, երկնքին  1, երկշարք  4, երկոտանի  5, երկոտանիներէն  1, երկոտանիները  1, երկոտասան  1, երկոտասանամեայ  1, երկու  672, երկուական  1, երկու­երեք  3, երկու-երեք  18, երկունքի  3, երկունքին  1, երկուշաբթի  1, երկուշաբթին  1, երկուութեան  1, երկուութիւնը  3, երկուստեք  2, երկուտասնեակ  1, երկուք  10, երկուքէն  5, երկուքը  16, երկուքը-երեքը  1, երկուքի  5, երկուքիկը  1, երկուքին  37, երկուքն  32, երկուքով  9, երկուքուկէսնոց  1, երկչոտ  2, երկպառակութիւն  1, երկսայրաբանութեամբը  1, երկսայրաբանութեան  1, երկսայրի  2, երկսայրին  1, երկվայրկեան  3, երկվայրկեանը  1, երկվայրկեանի  1, երկվայրկեանները  1, երկվեցեակ  4, երկվեցեակը  1, երկվեցեակի  1, երկրաբանական  1, երկրամայրերը  1, երկրամայրը  1, երկրամասերը  2, երկրամասերով  1, երկրամասերուն  1, երկրամասէ  1, երկրամերժ  1, երկրային  4, երկրաշարժ  1, երկրաշարժը  2, երկրաշարժի  1, երկրաշարժին  2, երկրաշարժով  1, երկրաչափ  1, երկրաչափական  2, երկրաչափէ  1, երկրաչափութիւնը  3, երկրարեց  1, երկրացի  2, երկրացին  1, երկրացիները  1, երկրացիներուն  1, երկրաւոր  2, երկրաւորին  1, երկրէն  5, երկրի  19, երկրին  54, երկրորդ  115, երկրորդական  9, երկրորդականով  1, երկրորդամաս  1, երկրորդեց  1, երկրորդէ  1, երկրորդէն  2, երկրորդը  8, երկրորդի  1, երկրորդին  9, երկրորդն  1, երկրորդներուն  1, երկրորդով  1, երկփեղկ  2, երկփողեան  1, երկփողեանը  1, երկփողեանները  1, երկօրեայ  3, երնէկ  1, երուալու  1, երուսաղէմ  10, երուսաղէմէն  4, երուսաղէմը  4, երուսաղէմի  2, երուսաղէմին  1, երջանիկ  49, երջանիկները  2, երջանկութեամբը  3, երջանկութեան  6, երջանկութիւն  4, երջանկութիւնը  6, երջանկութիւնն  1, երջանկութիւնները  1, երսակները  1, երսունէն  3, երտերը  1, երտերուն  1, երտի  1, երտին  1, երրեակ  4, երրորդ  41, երրորդեց  1, երրորդը  3, երրորդի  2, երրորդին  3, երրորդն  2, երրորդութեան  1, երրորդումն  1 և 1, եւ  2181, եւայլն  5, եւան  2, եւաներ  1, եւս  3, եւրոպա  20, եւրոպական  36, եւրոպայէն  4, եւրոպայի  10, եւրոպային  4, եւրոպան  17, եւրոպացի  8, եւրոպացին  1, եւրոպացիներ  1, եւրոպացիներէ  1, եւրոպացիներէն  1, եւրոպացիները  4, եւրոպացիներու  1, եւրոպացիներուն  4, եփ  3, եփած  11, եփածը  1, եփելէ  1, եփելը  1, եփելիք  1, եփելով  2, եփելու  8, եփելուն  1, եփեր  1, եփեցին  1, եփէր  1, եփը  2, եփի  2, եփիլը  1, եփող  5, եփողներ  2, եփողներուն  3, եփուած  4, եփուելիք  1, եփուն  8, եօթ  2, եօթանասնեկի  2, եօթանասուն  9, եօթանասունական  1, եօթանասունամեայ  2, եօթանասունէն  1, եօթանասունը  2, եօթանասունի  1, եօթանասունհինգ  1, եօթանասուննոց  1, եօթերորդ  1, եօթը  102, եօթը-ութ  1, եօթն  18, եօթնախորան  1, եօթնական  2, եօթնականգուն  1, եօթնակին  1, եօթնաղբարէն  1, եօթնաղբարը  1, եօթնամեայ  1, եօթնաստեղ  1, եօթնաստեղեան  1, եօթնաստեղն  1, եօթնարփեան  3, եօթներորդ  2, եօթներուն  1, եօթնեւտասնամեայ  1, եօթնէն  6