Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

զ 3, զազարին  1, զազիր  5, զազրելի  3, զալըմ  1, զահանդած  1, զահանդուած  1, զաղփաղփուն  14, զաղփաղփուններէն  1, զամբիկը  1, զամբիկն  1, զամբիկներուն  1, զայդ  1, զայն  699, զայնոսիկ  1, զայրագին  4, զայրագնած  8, զայրագնելու  1, զայրագնեց  1, զայրագնէր  2, զայրագնոտ  1, զայրագնուած  1, զայրագնութեան  1, զայրագնումէն  1, զայրագնումը  1, զայրագնումի  1, զայրագնումին  1, զայրագնումն  1, զայրալից  1, զայրանալ  1, զայրանալէ  1, զայրանալով  1, զայրանալու  1, զայրանայ  2, զայրանար  3, զայրացած  5, զայրացաւ  1, զայրացկոտ  2, զայրացող  1, զայրացուց  1, զայրացուցած  2, զայրացուցիչ  1, զայրոյթ  7, զայրոյթէն  8, զայրոյթը  26, զայրոյթի  6, զայրոյթին  17, զայրոյթներ  1, զայրոյթով  3, զանազան  55, զանազանել  7, զանազանելի  2, զանազանելու  2, զանազանեն  1, զանազաներ  2, զանազանէ  2, զանազանէին  1, զանազանէր  1, զանազանուած  1, զանազանուէին  1, զանազանուէր  1, զանազանութեամբ  2, զանազանութեան  2, զանազանութեանը  1, զանազանութիւն  1, զանազանութիւնը  5, զանազանութիւններ  1, զանազանութիւնները  1, զանազանուի  1, զանազանուին  2, զանազանուիր  2, զանակագեղ  1, զանակաւոր  1, զանակ-զանակ  1, զանակը  1, զանակն  1, զանակներով  1, զանգակ  5, զանգակատան  1, զանգակէ  5, զանգակէն  2, զանգակը  8, զանգակի  8, զանգակին  6, զանգակներ  2, զանգակները  3, զանգակներուն  3, զանգակով  1, զանգահարութեան  1, զանգատունը  1, զանգատունները  1, զանգացայտումները  1, զանգուած  8, զանգուածային  7, զանգուածէն  11, զանգուածը  17, զանգուածի  3, զանգուածին  22, զանգուածն  1, զանգուածներ  2, զանգուածները  1, զանգուածներու  1, զանգուածներուն  2, զանգուածովը  1, զանգուածովի  1, զանգւածէն  1, զանգւածին  2, զանիկա  2, զանձն  1, զանոնք  287, զանց  5, զանցառելի  4, զանցառու  1, զանցառութեամբ  1, զանցառութիւն  1, զանցառութիւնը  1, զանցառումին  2, զանցելով  1, զանցեր  1, զանցող  1, զանցուելէն  1, զանցումը  1, զանցումներ  1, զանցումներէն  1, զանցումները  1, զանցումով  2, զապթիէ  1, զապթիէի  1, զապթիէները  1, զապթիէներու  1, զապթիէներուն  1, զապուն  1, զառածած  3, զառածածներ  1, զառածելէ  1, զառածելու  1, զառածեն  1, զառածեր  1, զառածէ  1, զառածի  3, զառածիլ  1, զառածումը  6, զառածումին  1, զառածումները  3, զառածումներուն  1, զառամ  3, զառամութեան  1, զառամութիւն  1, զառամութիւնը  1, զառանցանքները  1, զառանցէր  2, զառանցող  1, զառիթափ  2, զառիթափերէն  2, զառիթափերը  1, զառիթափերուն  3, զառիթափէ  1, զառիթափէն  14, զառիթափը  8, զառիթափի  1, զառիթափին  10, զառիթափն  2, զառիթափովը  1, զառիվարէ  1, զառիվարէն  2, զառիվարը  1, զառիվարին  1, զառիվեր  3, զառիվերէն  1, զառիվերը  4, զառիվերին  1, զատ  126, զատ­  1, զատած  4, զատել  14, զատելի  1, զատելով  5, զատելու  13, զատելուն  1, զատեն  7, զատենք  2, զատեր  3, զատեց  8, զատեցին  2, զատ­զատ  1, զատ-զատ  9, զատէ  20, զատէին  8, զատէր  19, զատիկ  1, զատիկենց  2, զատիկն  1, զատիկով  1, զատկական  1, զատկըւան  1, զատկի  5, զատկին  2, զատկուայ  1, զատկուան  6, զատող  3, զատորոշել  1, զատուած  15, զատուելով  4, զատուելու  7, զատուեր  2, զատուեցան  1, զատուեցաւ  3, զատուէին  19, զատուէր  31, զատուի  21, զատուիլ  4, զատուիմ  2, զատուին  12, զատուինք  1, զատուիր  2, զատուող  7, զարգանալով  1, զարգանալու  1, զարգանայ  4, զարգանան  2, զարգանաս  1, զարգանար  3, զարգացած  12, զարգացան  1, զարգացաւ  2, զարգացելոցը  1, զարգացման  3, զարգացնելով  3, զարգացնելու  1, զարգացնէ  1, զարգացնէին  1, զարգացնէր  1, զարգացում  3, զարգացումէ  1, զարգացումէն  1, զարգացումը  3, զարգացումի  1, զարգացումին  3, զարգացուց  1, զարգացուցած  5, զարգացուցին  1, զարդ  7, զարդախաչերը  1, զարդանիշներ  1, զարդանկարիչը  1, զարդասիրութիւնն  1, զարդարած  2, զարդարանք  1, զարդարանքէն  1, զարդարանքը  1, զարդարանքին  2, զարդարանքովը  1, զարդարելու  1, զարդարենք  1, զարդարեց  1, զարդարէին  3, զարդարէր  2, զարդարող  2, զարդարուած  5, զարդարուի  1, զարդարուն  8, զարդեղէնէն  1, զարդեղէններ  2, զարդեղէններէն  1, զարդեղէնները  1, զարդեղէններուն  4, զարդեր  1, զարդերէն  3, զարդերը  2, զարդերով  1, զարդերուն  1, զարդէն  1, զարդը  8, զարդի  2, զարդին  3, զարդն  2, զարդով  3, զարը  1, զարթխում  2, զարթումին  3, զարթումն  1, զարթուցանեն  1, զարթօնք  2, զարթօնքը  1, զարի  1, զարկ  9, զարկած  26, զարկաւ  41, զարկեր  5, զարկերը  4, զարկերու  2, զարկերուն  2, զարկէ  1, զարկէն  3, զարկէք  1, զարկը  23, զարկի  2, զարկին  10, զարկն  2, զարկով  3, զարկովը  2, զարհուրագին  17, զարհուրալից  1, զարհուրած  4, զարհուրանք  2, զարհուրանքէն  2, զարհուրանքը  4, զարհուրանքի  1, զարհուրանքին  2, զարհուրանքով  2, զարհուրելի  33, զարհուրեցաւ  1, զարհուրէր  4, զարհուրին  1, զարմանազան  1, զարմանալ  2, զարմանալէ  1, զարմանալի  37, զարմանալին  5, զարմանալիութեան  1, զարմանալով  6, զարմանալու  2, զարմանահար  2, զարմանամ  2, զարմանայ  1, զարմանային  6, զարմանանք  3, զարմանաս  1, զարմանար  25, զարմանաք  9, զարմանք  6, զարմանքէն  1, զարմանքը  14, զարմանքի  3, զարմանքին  2, զարմանքն  2, զարմանքով  13, զարմանքս  1, զարմացած  10, զարմացածի  1, զարմացան  4, զարմացաւ  14, զարմացեր  1, զարմացկոտ  2, զարմացնելու  4, զարմացնեն  2, զարմացներ  2, զարմացնէ  2, զարմացնէին  1, զարմացնող  1, զարմացուկ  1, զարմացումը  1, զարմացումին  1, զարմացումն  1, զարմացուց  3, զարմացուցիչ  2, զարմերը  1, զարմէ  1, զարմէն  1, զարմը  1, զարնել  11, զարնելէ  1, զարնելէն  1, զարնելով  27, զարնելու  5, զարնեմ  1, զարնեն  13, զարնենք  1, զարնես  1, զարներ  1, զարնէ  27, զարնէին  8, զարնէր  18, զարնող  24, զարնողը  3, զարնուած  35, զարնուածը  1, զարնուածին  1, զարնուածներ  1, զարնուածներէն  1, զարնուելու  2, զարնուեցան  2, զարնուեցաւ  2, զարնուէին  3, զարնուէր  2, զարնուի  1, զարնուիլ  1, զարնուիլը  1, զարնուին  1, զարնուող  1, զարնուողին  2, զարտուղէր  1, զարտուղի  9, զարտուղին  2, զարտուղութիւն  1, զարտուղութիւնը  2, զարտուղութիւնն  1, զարտուղումը  2, զարտուղումներուն  1, զաւալլը  1, զաւալլըին  1, զաւակ  39, զաւակդ  3, զաւակէն  1, զաւակը  37, զաւակի  1, զաւակին  3, զաւակն  4, զաւակներ  3, զաւակներէն  6, զաւակները  28, զաւակներն  4, զաւակներով  1, զաւակներու  3, զաւակներուն  12, զաւակով  3, զաւակունքըս  1, զաւակս  15, զաւկէ  4, զաւկէն  4, զաւկըներէն  5, զաւկըները  7, զաւկըներն  1, զաւկըներու  1, զաւկըներուն  20, զաւկըներս  1, զաւկի  35, զաւկիդ  2, զաւկին  31, զաւկիս  2, զաւկները  1, զաւկներուն  2, զաւկով  1, զաքարիայի  1, զաքարիան  1, զաքէոս  2, զաքէոսէն  1, զաքէոսը  20, զաքէոսի  1, զաքէոսին  2, զբաղած  12, զբաղանք  3, զբաղանքը  1, զբաղանքին  1, զբաղանքն  1, զբաղանքներովը  1, զբաղելէ  1, զբաղելով  1, զբաղելու  3, զբաղեր  2, զբաղեցան  1, զբաղեցաւ  3, զբաղեցնել  1, զբաղեցնելու  1, զբաղեցնէր  1, զբաղեցնող  2, զբաղեցուց  1, զբաղէին  1, զբաղէր  5, զբաղի  2, զբաղիլ  5, զբաղին  3, զբաղինք  2, զբաղիս  1, զբաղիր  9, զբաղմունքի  1, զբաղող  1, զբաղողները  1, զբաղուած  2, զբաղում  10, զբաղումէն  2, զբաղումը  7, զբաղումին  3, զբաղումն  6, զբաղումներէն  1, զբաղումները  3, զբաղումներու  4, զբաղումներուն  9, զբաղումով  2, զբուրումն  1, զբօսական  1, զբօսանքները  1, զբօսաշրջիկի  2, զբօսաշրջիկներ  1, զբօսաշրջիկներէ  1, զբօսաշրջիկները  2, զբօսապտոյտները  1, զբօսաջուրէն  1, զբօսավայր  1, զբօսավայրերէն  1, զգալ  25, զգալաբար  1, զգալի  57, զգալիութեան  1, զգալիք  1, զգալիօրէն  1, զգալով  14, զգալու  32, զգալուն  5, զգալուստն  1, զգածուած  2, զգածուելու  1, զգածուեցաւ  1, զգածուէր  1, զգածուիլ  2, զգածուին  1, զգամ  3, զգայ  17, զգայազեղծումները  1, զգայազիրկ  3, զգայախաբ  1, զգայախաբական  3, զգայախաբութեանց  2, զգայախաբութիւն  3, զգայախաբութիւններ  1, զգայախաբութիւնները  2, զգայական  10, զգայականին  1, զգայականութեան  1, զգայականութիւնն  1, զգայապատկերներուն  1, զգայարանական  7, զգայարանքէն  1, զգայարանքը  20, զգայարանքի  4, զգայարանքին  5, զգայարանքներ  7, զգայարանքներէն  8, զգայարանքները  38, զգայարանքներն  1, զգայարանքներով  3, զգայարանքներովը  1, զգայարանքներու  13, զգայարանքներուն  28, զգայարանքով  2, զգայարանքովը  1, զգայացունց  3, զգայի  3, զգային  15, զգայիր  1, զգայնական  1, զգայնոտութեամբ  1, զգայնոտութիւնը  1, զգայնութեամբ  2, զգայնութեան  15, զգայնութեանը  1, զգայնութեանց  1, զգայնութենէն  2, զգայնութիւն  1, զգայնութիւնը  6, զգայնութիւններէն  1, զգայնութիւնները  2, զգայնութիւններն  1, զգայութեամբ  6, զգայութեան  41, զգայութեանը  1, զգայութեանց  50, զգայութեանցը  2, զգայութենէ  4, զգայութենէն  2, զգայութինը  2, զգայութիւն  30, զգայութիւնը  87, զգայութիւնն  3, զգայութիւններ  35, զգայութիւններէ  8, զգայութիւններէն  15, զգայութիւնները  80, զգայութիւններն  1, զգայութիւններով  6, զգայութիւններու  21, զգայութիւններուն  25, զգայութիւններս  1, զգայութիւնս  1, զգայուն  20, զգան  17, զգանք  15, զգաստ  11, զգաստանալու  1, զգաստանշան  1, զգաստարան  3, զգաստարաններու  1, զգաստարաններուն  1, զգաստացած  2, զգաստացնող  1, զգաստացուց  1, զգաստացուցիչ  1, զգաստութեամբ  1, զգաստութեան  7, զգաստութիւն  1, զգաստութիւններու  1, զգար  108, զգաց  139, զգացած  18, զգացածէն  1, զգացածը  4, զգացածին  1, զգացածներէն  1, զգացական  21, զգացեր  17, զգացին  17, զգացիք  2, զգացման  4, զգացմանց  1, զգացնէր  1, զգացող  6, զգացողը  1, զգացողներ  1, զգացողները  2, զգացուած  1, զգացուելու  1, զգացուէր  1, զգացուի  4, զգացուին  2, զգացում  22, զգացումէ  3, զգացումէն  7, զգացումը  35, զգացումի  8, զգացումին  19, զգացումն  1, զգացումներ  9, զգացումներէ  4, զգացումներէն  3, զգացումները  20, զգացումներն  2, զգացումներով  2, զգացումներովը  1, զգացումներու  9, զգացումներուդ  1, զգացումներուն  21, զգացումով  6, զգացումովը  1, զգացուց  4, զգաք  5, զգենուն  1, զգենուր  2, զգեստ  15, զգեստաւոր  9, զգեստաւորած  2, զգեստաւորելէ  1, զգեստաւորելով  2, զգեստաւորուի  1, զգեստաւորուիլ  1, զգեստաւորումէն  1, զգեստաւորումը  1, զգեստաւորումի  1, զգեստաւորումին  2, զգեստաւորումով  3, զգեստեղէններու  1, զգեստեղէններուն  1, զգեստէ  1, զգեստէն  5, զգեստը  7, զգեստի  6, զգեստին  16, զգեստն  2, զգեստներ  2, զգեստներէն  7, զգեստները  20, զգեստներով  4, զգեստներու  1, զգեստներուն  10, զգեստով  3, զգեստուած  1, զգետնելու  1, զգետնեն  1, զգետնեց  3, զգետնէ  5, զգետնէին  1, զգետնէր  2, զգետնող  2, զգետնուած  2, զգետնուածին  1, զգետնուիլը  2, զգեցած  5, զգեցուած  1, զգեցումը  1, զգեցուցած  1, զգլխանք  2, զգլխանքը  5, զգլխանքի  1, զգլխանքին  2, զգլխանքովը  1, զգլխեն  1, զգլխէ  1, զգլխիչ  20, զգլխող  2, զգլխուած  1, զգոյշ  45, զգոն  1, զգում  1, զգուշական  1, զգուշանալ  4, զգուշանալը  1, զգուշանալով  9, զգուշանալու  2, զգուշանայ  1, զգուշանային  8, զգուշանան  6, զգուշանանք  3, զգուշանար  7, զգուշանքէն  1, զգուշացած  2, զգուշացան  4, զգուշացաւ  12, զգուշացնելով  2, զգուշացնելու  1, զգուշացնէին  3, զգուշացնէր  3, զգուշացնող  1, զգուշացուցին  1, զգուշաւոր  29, զգուշաւորութեան  2, զգուշաւորութիւն  3, զգուշաւորութիւնը  6, զգուշողական  1, զգուշութեամբ  24, զգուշութեամբը  1, զգուշութեան  11, զգուշութիւն  3, զգուշութիւնը  5, զգուշութիւնն  1, զգուշութիւնները  3, զգուշութիւններն  1, զգուշութիւններով  2, զգուշութիւններուն  3, զգօն  1, զգօններուն  1, զգօնութիւնը  1, զեխութեան  4, զեխութեանց  2, զեխութիւն  1, զեկոյց  2, զեկոյցէն  2, զեկոյցը  4, զեկոյցին  3, զեկոյցներէն  1, զեկուցագիրը  1, զեկուցագիրներն  1, զեկուցանէր  2, զեղած  1, զեղակերտ  1, զեղելով  1, զեղծանած  1, զեղծանումին  1, զեղծում  1, զեղծումը  1, զեղծումի  2, զեղծումին  1, զեղծումներ  1, զեղծումները  1, զեղծումներու  1, զեղու  1, զեղուէին  1, զեղուի  1, զեղում  1, զեղումը  3, զեղումի  4, զեղումին  3, զեղումներու  1, զեղումով  1, զեղուն  6, զեղուր  5, զեղչած  1, զեղչելով  3, զեղչելու  1, զեղչեմ  1, զեղչեց  2, զեղչէ  1, զեղչէին  2, զեղչէր  4, զեղչուած  3, զեղչուէր  1, զեռային  1, զեռում  1, զեռումը  1, զեռումի  1, զեռուն  6, զեռունները  2, զետեղած  15, զետեղել  10, զետեղելէ  1, զետեղելի  5, զետեղելով  7, զետեղելու  8, զետեղեմ  1, զետեղեն  5, զետեղենք  1, զետեղեր  2, զետեղեց  9, զետեղեցէք  1, զետեղեցին  2, զետեղէ  4, զետեղէր  3, զետեղուած  9, զետեղուելէ  1, զետեղուելով  1, զետեղուելու  2, զետեղուեր  1, զետեղուեցան  1, զետեղուի  1, զետեղուիլը  1, զետեղուին  2, զետեղուիր  1, զետեղումը  1, զետեղումով  1, զերծ  45, զերծելու  1, զերծեն  1, զերծէին  1, զերծէր  1, զերծուելու  1, զերծութեամբը  1, զերծութիւնը  1, զերծուի  1, զերծումին  1, զերոյի  1, զեփիւռ  1, զեփիւռին  2, զեքիաթը  1, զզուագին  4, զզուալից  1, զզուախառն  2, զզուած  1, զզուանք  5, զզուանքէ  1, զզուանքէն  4, զզուանքը  3, զզուանքի  5, զզուանքին  2, զզուանքով  6, զզուելի  18, զզուեցնելու  1, զզուեցուցած  1, զզուին  1, զզուող  1, զէմպէրէկը  1, զէյթունը  1, զէյթունի  1, զէն  2, զէնուզարդովը  1, զէնք  10, զէնքեր  1, զէնքերը  5, զէնքերուն  3, զէնքէն  2, զէնքը  10, զէնքի  10, զէնքին  6, զէնքն  1, զէնքով  3, զէնքովը  1, զէրերուն  1, զի  9, զիլ  4, զիկզակուած  1, զիկզակումէ  1, զիղջ  3, զիղջը  3, զիղջի  2, զիղջին  1, զինագործէ  1, զինադադարին  1, զինաթափ  15, զինաթափուած  1, զինաթափում  1, զինած  1, զինակից  1, զինակիցն  1, զինակցի  1, զինակցին  1, զինանշան  3, զինանշանէ  1, զինանշանը  4, զինանշաններ  1, զինանշանով  1, զինաւորող  1, զինեալ  3, զինեալին  1, զինեալներ  1, զինելով  1, զինէ  1, զինէր  2, զինկապատ  1, զինկէ  1, զինկին  1, զինու  1, զինուած  17, զինուոր  29, զինուորական  64, զինուորականը  4, զինուորականի  3, զինուորականին  5, զինուորականներ  1, զինուորականներէ  1, զինուորականներէն  1, զինուորականները  2, զինուորականներու  1, զինուորականներուն  4, զինուորականութիւնը  2, զինուորէ  1, զինուորէն  1, զինուորը  18, զինուորի  5, զինուորին  19, զինուորներ  7, զինուորներէ  4, զինուորներէն  2, զինուորները  32, զինուորներն  3, զինուորներով  1, զինուորներու  8, զինուորներուն  24, զինուորութենէ  3, զինուորութենէն  1, զինուորութիւն  1, զինուորութիւնը  1, զինուորցու  1, զինւորական  1, զինւորը  1, զինւորի  1, զինք  7, զինքը  468, զինքն  2, զիջած  2, զիջանի  2, զիջանիր  2, զիջելով  5, զիջելու  1, զիջեր  1, զիջինք  2, զիջիր  2, զիջող  6, զիջում  10, զիջումէն  2, զիջումը  8, զիջումի  1, զիջումին  1, զիջումն  2, զիջումներ  1, զիջումները  1, զիջումով  6, զիս  23, զիստ  2, զիստերէն  3, զիստերը  10, զիստերն  3, զիստերուն  7, զիստի  1, զիստին  7, զիր  1, զիրար  22, զիրենք  120, զիֆթը  1, զլանալ  1, զլանալու  2, զլանամ  1, զլանայ  5, զլանար  5, զլացած  4, զլացաւ  1, զլացուած  4, զլացուածը  1, զլացուածին  1, զլացուէր  1, զկծեցուց  1, զկծեցուցիչ  1, զկծումը  2, զձեզ  1, զղջահար  3, զղջահարութիւնը  1, զղջամ  1, զղջայ  1, զղջար  3, զղջաց  8, զղջացնէ  1, զղջացողական  1, զղջաք  1, զղջման  1, զղջումը  3, զղջումի  3, զղջումին  2, զղջումով  2, զմայլած  1, զմայլանք  1, զմայլանքով  2, զմայլելի  9, զմայլելով  2, զմայլում  1, զմայլումով  2, զմարզուած  1, զմեզ  4, զմելիէն  1, զմիւռնիա  1, զմռսուածներովը  1, զմրուխտ  2, զմրուխտէն  1, զմրուխտը  2, զմրուխտի  1, զմրուխտն  1, զմրուխտներու  1, զմրուխտով  1, զննած  3, զննապտոյտի  1, զննելէն  1, զննելու  2, զննեն  1, զններ  1, զննեց  3, զննէ  1, զննէին  1, զննէր  7, զննող  4, զննողութիւնը  1, զննուած  1, զննուեցան  1, զննութեամբը  2, զննութեան  9, զննութենէ  1, զննութիւն  1, զննութիւնը  3, զննութիւններուն  1, զննումի  2, զնտանէն  2, զնտանը  5, զնտանին  4, զնտանն  1, զնտանները  2, զնտաններու  2, զնտաններուն  1, զոգ  1, զոհ  11, զոհաբանութիւնն  1, զոհաբերութեանց  1, զոհաբերումը  3, զոհաբերուող  1, զոհած  6, զոհարարումին  1, զոհել  4, զոհելի  1, զոհելով  2, զոհելու  3, զոհեմ  2, զոհեն  1, զոհեր  2, զոհերէն  1, զոհերը  7, զոհերովը  1, զոհերու  1, զոհերուն  8, զոհեցիք  1, զոհէ  2, զոհէին  1, զոհէն  1, զոհէր  1, զոհը  9, զոհի  6, զոհին  20, զոհող  1, զոհողութեամբ  1, զոհողութեամբը  1, զոհողութեան  6, զոհողութեանց  3, զոհողութիւն  2, զոհողութիւնը  3, զոհողութիւններ  1, զոհողութիւնները  1, զոհով  1, զոհուած  2, զոհուելիք  1, զոհուելիքը  1, զոհուելով  1, զոհուելուն  1, զոհուեցաւ  1, զոհուի  2, զոհուիլը  1, զոհուողի  1, զոհուողին  1, զոհուողներուն  1, զողորմիսն  1, զոյգ  129, զոյգ-զոյգ  11, զոյգէ  1, զոյգը  8, զոյգի  2, զոյգին  9, զոյգն  1, զով  18, զովանալով  1, զովանալու  1, զովանայ  1, զովանային  1, զովանանք  1, զովանար  2, զովացած  2, զովացաւ  2, զովացնելով  1, զովացնելու  1, զովացնեն  1, զովացնէր  2, զովացնող  1, զովացում  3, զովացումին  1, զովացուց  4, զովացուցիչ  3, զովէն  3, զովը  3, զովութեան  6, զովութենէն  1, զովութիւն  5, զովութիւնը  4, զովութիւնն  2, զովութիւնները  1, զոր  543, զորոգայթս  1, զորս  28, զուարթ  41, զուարթագործ  1, զուարթութեամբ  3, զուարթութեամբը  1, զուարթութեան  1, զուարթութիւն  3, զուարթութիւնը  4, զուարթունի  1, զուարթունին  1, զուարճալի  5, զուարճախօս  1, զուարճանար  1, զուարճացուցած  1, զուարճութեան  3, զուգադէպ  1, զուգադիպի  1, զուգադիպութեամբ  1, զուգադիպում  1, զուգադրութիւնը  1, զուգախօսէին  1, զուգահեռ  10, զուգահեռականութիւնը  1, զուգահիւս  1, զուգընթաց  3, զուգորդ  6, զուգորդեն  1, զուգորդէր  1, զուգորդուէր  1, զուգորդութեամբ  3, զուգորդութիւն  2, զուգորդութիւնը  1, զուգորդութիւններ  2, զուգորդօրէն  1, զուլումը  6, զուլումին  2, զուլումով  1, զուլումովը  1, զուլուներու  2, զուռնա  5, զուռնայով  2, զուռնան  2, զուռնաները  1, զուռնաներուն  1, զուսպ  20, զուտ  10, զուր  76, զուրիէֆը  1, զուրկ  38, զուրկը  1, զոփայ  1, զոքանչը  3, զոքանչին  2, զպունը  1, զռար  1, զռացնել  1, զռինչը  1, զռինչին  1, զռինչով  1, զսպած  3, զսպանակ  4, զսպանակաւոր  2, զսպանակէ  2, զսպանակէն  3, զսպանակը  17, զսպանակի  1, զսպանակին  5, զսպանակն  2, զսպանակներ  4, զսպանակներէ  1, զսպանակներէն  2, զսպանակները  19, զսպանակներն  1, զսպանակներով  1, զսպանակներու  1, զսպանակներուն  2, զսպանակով  1, զսպանակուած  1, զսպանակումը  1, զսպել  15, զսպելով  2, զսպելու  14, զսպեն  1, զսպեր  1, զսպեց  10, զսպեցին  1, զսպէին  1, զսպէր  5, զսպուած  8, զսպումէն  1, զսպումը  3, զսպումի  10, զսպումին  3, զսպումներուն  1, զտարիւն  2, զտելու  1, զտեղուին  1, զտուած  1, զտուէր  1, զտում  1, զտումը  1, զրահած  2, զրահանքէն  1, զրահանքը  2, զրահանքին  2, զրահանքով  2, զրահապատ  3, զրահաւոր  1, զրահաւորը  1, զրահաւորներէն  1, զրահէն  1, զրահը  5, զրահի  2, զրահներէն  1, զրահներուն  1, զրահով  1, զրահուած  12, զրահուելով  1, զրահուեցաւ  1, զրկանաւոր  1, զրկանք  7, զրկանքէ  1, զրկանքէն  6, զրկանքը  16, զրկանքի  6, զրկանքին  13, զրկանքն  1, զրկանքներ  1, զրկանքներէն  3, զրկանքները  2, զրկանքներու  1, զրկանքներուն  2, զրկանքով  2, զրկելով  1, զրկելու  1, զրկէ  3, զրկէր  2, զրկող  1, զրկողները  1, զրկուած  19, զրկուածը  2, զրկուածները  1, զրկուածներու  1, զրկուածներուն  1, զրկուելուն  1, զրկուիլ  1, զրկումներ  1, զրկումով  1, զրկուողներու  1, զրոյց  2, զրոյցէն  2, զրոյցը  2, զրոյցին  2, զրոյցներ  1, զրոյցները  4, զրոյցներով  1, զրոյցներու  4, զրոյցներուն  4, զրուցած  2, զրուցել  1, զրուցէին  2, զրուցէր  1, զրուցող  1, զրուցողին  1, զրուցողներուն  1, զրուցուած  1, զրուցուէր  1, զրպարտելով  1, զրպարտէ  1, զրպարտիչները  1, զրպարտութեան  1, զրպարտութիւն  1, զրպարտութիւնը  3, զրպարտումէն  1, զքեզ  1, զօդուիլը  1, զօդուին  1, զօհրապ  1, զօհրապն  1, զօշաքաղութեան  1, զօռով  1, զօրագունդ  1, զօրագունդերը  1, զօրաթեւերը  1, զօրաթեւերուն  1, զօրած  1, զօրականին  1, զօրականներէ  1, զօրականներուն  1, զօրանալու  1, զօրանայք  1, զօրանան  2, զօրանար  2, զօրանոցային  3, զօրանոցէն  1, զօրանոցը  3, զօրանոցի  6, զօրանոցին  4, զօրանոցն  1, զօրանոցները  1, զօրաշարժի  2, զօրապաշտութեան  1, զօրապաշտութիւնը  1, զօրապետը  1, զօրասիւները  1, զօրավար  1, զօրավարի  2, զօրավարին  2, զօրավարները  2, զօրավարներով  1, զօրավարներուն  4, զօրավիգ  1, զօրացած  6, զօրացաւ  1, զօրացնել  1, զօրացնէ  1, զօրացնէք  1, զօրացուած  1, զօրացուց  1, զօրացուցին  1, զօրաւոր  125, զօրաւորագոյն  1, զօրաւորագոյններն  1, զօրաւորը  1, զօրաւորին  1, զօրեղ  3, զօրեղապէս  1, զօրեր  3, զօրէ  1, զօրու  8, զօրութեամբ  5, զօրութեամբը  4, զօրութեան  5, զօրութեանը  2, զօրութենէն  1, զօրութիւն  3, զօրութիւնը  8, զօրութիւնն  1, զօրութիւններ  1, զօրութիւնները  7, զօրութիւններուն  1, զօրութիւնովն  1, զօրք  3, զօրքերու  2, զօրքերուն  1, զօրքէն  1, զօրքը  4, զօրքին  6, զօրքով  2