Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ժաժիր  2, ժահրէն  1, ժահրը  5, ժահրին  1, ժահրով  3, ժահրովը  1, ժամ  159, ժամագիրք  2, ժամագործներուն  1, ժամադրավայր  1, ժամադրավայրը  1, ժամադրութեան  1, ժամադրութիւն  1, ժամադրումներու  1, ժամանած  13, ժամանածներ  1, ժամանակ  22, ժամանակակից  5, ժամանակահատուածը  1, ժամանակէ  1, ժամանակէն  16, ժամանակը  36, ժամանակի  23, ժամանակին  57, ժամանակիս  1, ժամանակն  2, ժամանակներ  3, ժամանակներէ  1, ժամանակները  11, ժամանակներու  12, ժամանակներուն  6, ժամանակով  4, ժամանակս  6, ժամանողներն  1, ժամանումէն  6, ժամանումը  12, ժամանումին  1, ժամանումներով  1, ժամանց  2, ժամանցը  2, ժամանցի  1, ժամանցներ  1, ժամառաջի  1, ժամասացութեան  2, ժամասացութիւններ  1, ժամասէր  1, ժամասիրութիւն  1, ժամավաճառ  2, ժամավաճառութիւն  2, ժամավաճառութիւնը  1, ժամացոյց  11, ժամացոյցէն  3, ժամացոյցը  10, ժամացոյցի  5, ժամացոյցին  11, ժամացոյցով  2, ժամբակի  2, ժամեր  20, ժամերգութիւնը  1, ժամերգութիւնները  1, ժամերէն  3, ժամերը  13, ժամերով  24, ժամերու  4, ժամերուն  13, ժամէ  14, ժամէն  28, ժամը  35, ժամին  1, ժամկոչ  2, ժամկոչէն  2, ժամկոչը  3, ժամկոչի  1, ժամկոչին  1, ժամկոչներ  1, ժամկոչներէն  1, ժամկոչները  4, ժամկոչներու  1, ժամկոչներուն  2, ժամկոչութիւնը  1, ժամն  3, ժամով  9, ժամու  18, ժամուան  13, ժամուն  145, ժամունը  1, ժամուոր  1, ժամուորը  1, ժամուորի  1, ժամուորին  3, ժամուորներէն  1, ժամուորները  3, ժամուորներուն  2, ժամուս  1, ժամտարմայի  1, ժամւորները  1, ժայթք  3, ժայթքեց  1, ժայթքեցին  1, ժայթքէր  3, ժայթքը  2, ժայթքող  2, ժայռ  2, ժայռեր  2, ժայռերու  4, ժայռերուն  3, ժայռէն  1, ժայռի  5, ժայռն  1, ժանգ  3, ժանգահար  7, ժանգահարեն  1, ժանգահարէ  1, ժանգերը  1, ժանգէն  1, ժանգը  8, ժանգի  5, ժանգին  4, ժանգն  2, ժանգով  2, ժանգովը  1, ժանգոտ  13, ժանգոտած  5, ժանգոտելով  1, ժանգոտէ  1, ժանգոտէր  1, ժանգոտին  1, ժանգուած  1, ժանդահար  1, ժանեակը  1, ժանեակի  1, ժանեակներուն  3, ժանեակով  1, ժանեթափ  2, ժանեկազարդ  2, ժանեկահիւս  2, ժանիք  3, ժանիքաձեւ  1, ժանիքէն  7, ժանիքը  5, ժանիքին  10, ժանիքներէն  4, ժանիքներով  1, ժանիքներովը  1, ժանիքներու  1, ժանիքներուն  4, ժանիքովը  2, ժանտ  3, ժանտախտահար  1, ժանտախտով  1, ժանտարմա  12, ժանտարմայէն  1, ժանտարմայի  1, ժանտարմային  1, ժանտարման  4, ժանտարմաներ  4, ժանտարմաներէն  1, ժանտարմաները  17, ժանտարմաներու  5, ժանտարմաներուն  3, ժանտարմըրիի  4, ժանտարմներուն  1, ժանտարմրիին  1, ժապաւէն  2, ժապաւէնը  1, ժապաւէնի  2, ժապաւէնին  2, ժապաւէնն  1, ժապաւէններ  1, ժապաւէններովը  1, ժառանգ  7, ժառանգած  5, ժառանգական  12, ժառանգականութեան  1, ժառանգականութիւն  1, ժառանգականութիւնը  1, ժառանգաւոր  1, ժառանգելով  1, ժառանգեր  1, ժառանգէն  1, ժառանգը  5, ժառանգին  3, ժառանգողներու  1, ժառանգողներուն  1, ժառանգով  1, ժառանգորդը  1, ժառանգորդի  1, ժառանգորդն  1, ժառանգորդները  3, ժառանգորդներու  1, ժառանգորդներուն  1, ժառանգութեան  5, ժառանգութեանց  1, ժառանգութենէ  1, ժառանգութենէն  1, ժառանգութիւնը  3, ժառանգութիւնն  2, ժառանգութիւններէն  1, ժառանգութիւնները  3, ժաքէթ  1, ժաքէթին  3, ժգ-րդ  1, ժդ  1, ժե  2, ժեսթերը  1, ժէնիի  1, ժընեւ  2, ժընեւի  2, ժը-րդ  1, ժթ  4, ժթ­րդ  1, ժժմակազարդ  1, ժժմակաձեւ  1, ժժմակի  1, ժժմակներուն  1, ժլատ  10, ժլատութեամբ  1, ժխտական  18, ժխտակի  1, ժխտող  1, ժխտումի  1, ժմնած  4, ժմնելը  1, ժմնելիք  1, ժմնելուն  1, ժմնեն  1, ժմնեցին  1, ժմնէ  1, ժմնէին  1, ժմնող  1, ժմնուկ  7, ժմնցուց  1, ժմնցուցած  1, ժմռմտուքը  1, ժնեւ  1, ժողով  2, ժողովական  3, ժողովականէ  1, ժողովականը  2, ժողովականներէն  6, ժողովականները  10, ժողովականներու  1, ժողովականներուն  7, ժողովակիցին  1, ժողովակիցներուն  1, ժողովէն  3, ժողովը  25, ժողովի  8, ժողովին  24, ժողովները  2, ժողովներու  4, ժողովներուն  5, ժողովոյ  2, ժողովուրդ  63, ժողովուրդէ  4, ժողովուրդէն  11, ժողովուրդը  135, ժողովուրդի  47, ժողովուրդին  103, ժողովուրդն  6, ժողովուրդներ  11, ժողովուրդներէն  2, ժողովուրդները  19, ժողովուրդներն  1, ժողովուրդներու  27, ժողովուրդներուդ  1, ժողովուրդներուն  12, ժողովուրդս  1, ժողովրդական  32, ժողովրդականութեան  1, ժողովրդականութիւն  3, ժողովրդականութիւնը  2, ժողովրդային  8, ժողովրդավար  1, ժողովրդեան  1, ժողովք  1, ժողովքը  1, ժողովքին  2, ժողովքները  1, ժողուըտէին  1, ժողվելէն  1, ժողվելով  1, ժողվելու  1, ժողվեց  1, ժողվեցէք  1, ժողվէր  2, ժողվուած  1, ժորովուրդ  1, ժուանի  1, ժուաններուն  1, ժուժելի  1, ժուժելու  1, ժուժկալ  4, ժուժկալութեամբը  1, ժուժկալութեան  1, ժուժկալութենէն  1, ժուժկալութիւն  2, ժուժկալութիւնը  1, ժում  5, ժումը  1, ժուռ  10, ժուռնալէն  1, ժուռնալը  3, ժուռնալի  3, ժուռնալին  1, ժուռնալճիներ  1, ժուռնալները  4, ժուռնալներու  2, ժուռնալով  1, ժպիտ  11, ժպիտէն  3, ժպիտը  23, ժպիտի  13, ժպիտին  8, ժպիտն  1, ժպիտները  1, ժպիտով  12, ժպիտովը  1, ժպտագին  2, ժպտադէմ  3, ժպտած  1, ժպտացող  1, ժպտելով  2, ժպտելու  4, ժպտեր  2, ժպտեցան  1, ժպտեցաւ  7, ժպտէին  1, ժպտէր  5, ժպտի  3, ժպտիլ  2, ժպտիլը  1, ժպտին  2, ժպտող  1, ժպտուի  1, ժպտումներէն  1, ժպտուն  15
ի 627, իբնոթիզմի  1, իբր  498, իբրանոսեան  1, իբրեւ  35, իգադէմ  1, իգական  1, իգաշնորհ  1, իգացած  3, իգացող  1, իգացողը  1, իգութեան  3, իգութիւն  1, իգութիւնը  5, իգութիւնն  1, իզմիրեան  1, իզմիրէն  1, իզմիրը  1, իզմիրի  1, իզնիկ  1, իզնիկէն  1, իզնիկը  1, իզնիկի  6, իթթիհատի  1, իթթիհատին  1, իժ  1, իժերու  1, իժերուն  1, իլաձեւ  2, իլերը  3, իլէ  1, իլիկին  2, իլիկներու  1, իլովը  1, իհսան  1, իհսանի  1, իղձերը  1, իղձերուն  1, իմ  203, իմամը  1, իմամին  1, իմամներու  1, իմայէլեան  1, իմանալ  5, իմանալէն  1, իմանալի  5, իմանայ  2, իմանային  1, իմանաս  2, իմանար  8, իմաստ  22, իմաստալից  7, իմաստակի  1, իմաստակները  1, իմաստակոյտ  1, իմաստակութիւն  2, իմաստայեղց  1, իմաստասէր  2, իմաստասէրէն  1, իմաստասէրը  1, իմաստասէրի  1, իմաստասէրին  1, իմաստասիրական  1, իմաստասիրութենէն  1, իմաստասիրութիւն  1, իմաստասիրութիւնը  2, իմաստասիրութիւնն  1, իմաստէ  6, իմաստէն  23, իմաստը  67, իմաստի  16, իմաստին  43, իմաստնայեղց  2, իմաստնանան  1, իմաստնացած  1, իմաստներ  1, իմաստներէն  1, իմաստները  2, իմաստներովը  1, իմաստներուն  1, իմաստով  15, իմաստովը  2, իմաստութեամբ  11, իմաստութեամբը  4, իմաստութեան  25, իմաստութեանը  1, իմաստութեանց  1, իմաստութենէն  3, իմաստութիւն  22, իմաստութիւնը  55, իմաստութիւնն  5, իմաստուն  56, իմաստունը  3, իմաստունին  1, իմաստուններէն  1, իմաստունները  3, իմաստուններու  1, իմաստուններուն  3, իմացական  26, իմացականութեամբ  1, իմացականութեան  1, իմացականութիւնը  8, իմացայ  1, իմացապաշտ  1, իմացապաշտներուս  1, իմացապէս  2, իմացատաց  1, իմացաւ  3, իմացեր  1, իմացէք  2, իմացնելու  1, իմացողական  1, իմացուած  1, իմացուցին  1, իմը  3, իմին  3, իմն  4, իմում  1, իյնալ  11, իյնալէ  8, իյնալէն  4, իյնալը  4, իյնալիք  1, իյնալիքները  1, իյնալով  9, իյնալու  28, իյնայ  12, իյնային  8, իյնան  5, իյնանք  1, իյնաս  1, իյնար  26, իյնաք  1, ին  1, ինը  6, ինին  1, ինծի  120, ինկած  178, ինկած-ելած  1, ինկածը  1, ինկածին  1, ինկածներէն  1, ինկածները  1, ինկայ  1, ինկան  33, ինկաւ  90, ինկեր  17, ինկող  25, ինկողը  2, ինկողի  1, ինկողին  5, ինկողներ  1, ինկողները  3, ինկողներու  1, ինկողներուն  6, ինձմէ  19, ինն  1, իններորդ  1, իննի  1, իննին  1, իննսուն  1, իննսունհինգէն  1, իննսունհինգի  2, իննսունվեցը  1, իննսունվեցի  2, ինշալլահ  5, ինշալլահներով  1, ինչ  1263, ինչդ  1, ինչեր  26, ինչերը  1, ինչերնուդ  3, ինչերու  1, ինչէ  1, ինչէն  3, ինչէս  1, ինչը  22, ինչի  7, ինչին  4, ինչ-ինչ  1, ինչն  20, ինչու  1, ինչուդ  1, ինչու  43, ինչուն  1, ինչու  4, ինչով  5, ինչ­որ  1, ինչ-որ  4, ինչու  459, ինչուդ  1, ինչուն  25, ինչուս  8, ինչպէս  1492, ինչքան  2, ինչքերուն  1, ինչքին  2, ինտոր  1, ինք  201, ինքդ  1, ինքզինք  2, ինքզինքդ  1, ինքզինքը  477, ինքզինքիդ  1, ինքզինքին  5, ինքզինքն  4, ինքզինքնին  1, ինքզինքս  3, ինքը  94, ինքիր  1, ինքիրեն  8, ինքիրմէ  8, ինքիրմով  1, ինքն  81, ինքնաբանտուելու  1, ինքնաբաւ  5, ինքնաբեր  6, ինքնաբերաբար  37, ինքնաբուխ  7, ինքնագլուխ  2, ինքնագոհ  1, ինքնագոհութիւնը  1, ինքնագով  1, ինքնագովական  1, ինքնազզուանքի  1, ինքնազովացում  1, ինքնազուսպ  1, ինքնազսպումը  2, ինքնազրկման  1, ինքնաթելադիր  1, ինքնալքումը  1, ինքնախաբէութեամբը  1, ինքնախօսումով  1, ինքնածծում  1, ինքնակալը  1, ինքնակալին  2, ինքնակամ  2, ինքնակոչ  2, ինքնակորոյս  3, ինքնահաճութիւններ  1, ինքնահաւան  1, ինքնահաւանութիւն  1, ինքնահոս  2, ինքնահրաւէր  1, ինքնամատոյց  6, ինքնամեղադրանքը  1, ինքնամոռանքէն  1, ինքնամփոփ  3, ինքնամփոփումը  1, ինքնայարդար  1, ինքնաշէն  1, ինքնապաշտպանութեան  1, ինքնապատրումը  1, ինքնապատրումով  1, ինքնապրկումները  1, ինքնաջնջումի  1, ինքնասոյզ  1, ինքնասուզման  1, ինքնասպանութեան  1, ինքնասպանութիւնները  1, ինքնասպանում  1, ինքնասպանումի  1, ինքնավաճառումի  1, ինքնավստահ  5, ինքնավստահութենէն  1, ինքնավստահութիւն  1, ինքնավստահութիւնը  1, ինքնավտանգում  1, ինքնատիպ  18, ինքնատուր  1, ինքնատպութեան  1, ինքնատպութիւնը  3, ինքնարիւնումի  1, ինքնացում  3, ինքնացումը  2, ինքնացումին  1, ինքնեկ  2, ինքնեղծումի  1, ինքնին  31, ինքնիշխան  1, ինքնիր  2, ինքնիրեն  35, ինքնիրմէ  17, ինքնիրմէն  11, ինքնիրմով  3, ինքնութեան  1, ինքնութիւն  3, ինքնութիւնը  1, ինքնուրոյն  1, ինքնստոյգ  1, ինքնսփոփ  1, ինքս  2, իշարածը  1, իշխած  1, իշխան  2, իշխանազնական  1, իշխանազնութեան  1, իշխանազուն  2, իշխանազունը  1, իշխանական  4, իշխանացն  1, իշխանաւորը  2, իշխանաւորի  1, իշխանաւորին  7, իշխանաւորները  2, իշխանաւորներու  1, իշխանաւորներուն  1, իշխանէն  3, իշխանը  1, իշխանի  6, իշխանին  4, իշխաններ  3, իշխաններէն  1, իշխանները  5, իշխաններուն  5, իշխանութեան  8, իշխանութեանց  4, իշխանութենէն  2, իշխանութիւն  4, իշխանութիւնը  7, իշխանութիւնները  8, իշխանուհի  4, իշխանուհիի  5, իշխանուհիին  2, իշխանուհին  2, իշխանուհիներ  2, իշխանուհիները  5, իշխանուհիներու  5, իշխանուհիներուն  2, իշխելու  1, իշխեր  1, իշխող  8, իշխողը  1, իշխողի  2, իշխողները  1, իշխողներու  1, իշխողներուն  4, իշխուածներու  1, իշու  7, իշութեան  2, իշուկներուն  1, իշուն  2, իշտէ  4, իջած  59, իջան  12, իջանք  2, իջաւ  58, իջաք  1, իջեր  32, իջեր-կեցեր  1, իջեցնել  1, իջեցնելէ  1, իջեցնելով  1, իջեցնելու  2, իջեցնեն  1, իջեցնէի  1, իջեցնէր  1, իջեցնող  1, իջեցուած  1, իջեցուց  8, իջեցուցած  5, իջեցուցեր  1, իջեւան  1, իջեւանած  1, իջեւանէ  1, իջմամբ  1, իջման  1, իջնալ  7, իջնալէ  2, իջնալը  3, իջնալիք  1, իջնալով  2, իջնալու  5, իջնալուն  1, իջնային  3, իջնայ-կործանի  1, իջնար  6, իջնել  9, իջնելէ  4, իջնելէն  2, իջնելը  6, իջնելնուն  1, իջնելով  5, իջնելու  26, իջնեն  1, իջնենք  2, իջներ  4, իջնէ  1, իջնէին  3, իջնէր  1, իջնէք  1, իջնող  15, իջնողը  1, իջնողի  1, իջուածքը  1, իջուցած  1, իսէն  1, իսթերիի  1, իսթէրիք  1, իսթիտա  1, իսին  1, իսլամ  11, իսլամական  3, իսլամանալէ  1, իսլամանալն  1, իսլամանալու  1, իսլամ-արաբ  1, իսլամացած  1, իսլամացումը  2, իսլամացումն  1, իսլամը  1, իսլամի  2, իսլամին  8, իսլամներ  1, իսլամներէ  1, իսլամները  2, իսլամներուն  1, իսլամութեամբը  1, իսլամութեան  1, իսլամութիւն  1, իսլամութիւնը  2, իսկ  757, իսկական  21, իսկանիւթ  1, իսկանիւթը  2, իսկապէս  23, իսկարիովտացիին  1, իսկարիովտացին  1, իսկոյն  11, իսկութեան  2, իսկութեանց  1, իսկութենէն  3, իսկութիւն  5, իսկութիւնը  6, իսկութիւնն  2, իսկութիւններ  1, իսկութիւններուն  1, իսկութիւնով  1, իսոտ  3, իսրայէլ  1, իսրայէլացիները  1, իսրայէլեան  3, իսրայէլէն  2, իսրայէլը  13, իսրայէլի  6, իսրայէլին  21, իսրայէլն  1, իսրայէլով  1, իտալացի  1, իտալացիին  1, իտատի  1, իտարէի  1, իտէալիզմէն  1, իտէալիզմովը  1, իտէալիսթ  1, իր  6317, իրագործած  1, իրագործելով  2, իրագործելու  3, իրագործեց  1, իրագործուած  2, իրագործումը  1, իրադարձութեանց  2, իրադարձութիւններէ  1, իրադարձութիւնները  3, իրադարձութիւններով  1, իրադարձութիւններու  1, իրազանցութեամբ  1, իրազանցութեանց  1, իրազեկ  1, իրական  91, իրականէն  2, իրականը  15, իրականին  23, իրականութեամբ  5, իրականութեամբը  1, իրականութեան  58, իրականութեանը  3, իրականութեանց  1, իրականութենէն  5, իրականութիւն  28, իրականութիւնէն  1, իրականութիւնը  49, իրականութիւնն  8, իրականութիւններ  1, իրականութիւնները  2, իրակարգը  1, իրան  1, իրանալու  1, իրանէն  3, իրանը  18, իրանի  2, իրանին  17, իրանն  2, իրաններ  1, իրաններէն  1, իրանները  2, իրաններով  1, իրաններու  1, իրաններուն  2, իրանովը  2, իրանց  1, իրապաշտ  5, իրապաշտութեամբ  6, իրապաշտութեանը  1, իրապաշտութիւնը  2, իրապէս  19, իրատէները  1, իրատէով  1, իրար  119, իրարանցում  5, իրարանցումէն  1, իրարանցումը  11, իրարանցումի  2, իրարանցումին  4, իրարանցումներու  1, իրարանցումով  1, իրարմերձ  1, իրարմէ  94, իրարմով  4, իրարու  434, իրացած  1, իրացնելու  2, իրացումին  1, իրաւ  229, իրաւաբաններուն  1, իրաւագէտ  1, իրաւախոհութեան  2, իրաւական  2, իրաւամբ  4, իրաւանց  1, իրաւասու  2, իրաւասութեանց  1, իրաւասութիւնները  1, իրաւասութիւններով  1, իրաւատէրը  1, իրաւատէրն  1, իրաւացի  11, իրաւափառ  1, իրաւէն  3, իրաւը  8, իրաւի  1, իրաւին  3, իրաւն  6, իրաւներուն  1, իրաւով  1, իրաւունք  47, իրաւունքէն  3, իրաւունքը  29, իրաւունքի  3, իրաւունքին  9, իրաւունքն  2, իրաւունքներ  5, իրաւունքներէն  3, իրաւունքները  10, իրաւունքներու  1, իրաւունքներուն  4, իրաւունքով  6, իրաք  1, իրենցը  1, իրեղէններ  1, իրեղէնները  2, իրեղէններուն  1, իրեն  416, իրենին  5, իրենից  2, իրենները  2, իրեններուն  3, իրենպէսներուն  1, իրենց  2681, իրենցը  8, իրենցմէ  50, իրենցմով  2, իրենցներէն  1, իրենք  99, իրեր  1, իրերախառն  1, իրերախառնումով  1, իրերախառնունքին  1, իրերահալած  1, իրերահաշտ  1, իրերահատման  1, իրերահիւս  1, իրերահոս  3, իրերահոսումը  2, իրերահոսումները  1, իրերամերձ  1, իրերամօտ  1, իրերայաջորդ  5, իրերանման  1, իրերանպաստ  1, իրերանցիկ  7, իրերապաշտպանութիւնը  1, իրերատիպ  3, իրերէ  1, իրերէն  4, իրերը  10, իրերհանդիպումը  1, իրերն  1, իրերու  3, իրերուն  7, իրերունն  2, իրը  18, իրիկնամուտի  1, իրիկնամուտին  2, իրիկնային  1, իրիկնացումը  1, իրիկուան  7, իրիկուընէ  4, իրիկուն  7, իրիկունէ  1, իրիկունէն  1, իրիկունը  10, իրիկունները  1, իրկինքին  1, իրկուն  7, իրկուն-առտու  1, իրկունէ  1, իրկունը  3, իրկուններուն  1, իրմէ  40, իրմէն  70, իրմով  10, իրն  10, իրողաբար  1, իրողութեամբ  1, իրողութեան  6, իրողութեանց  8, իրողութենէն  2, իրողութիւն  77, իրողութիւնը  21, իրողութիւնն  2, իրողութիւններ  10, իրողութիւններէն  1, իրողութիւնները  4, իրողութիւններու  1, իրով  1, իրօք  3, իւլէման  1, իւղ  6, իւղագին  2, իւղագինը  1, իւղագինի  1, իւղազօծ  1, իւղաներկ  8, իւղաներկը  1, իւղաներկին  1, իւղանկարը  1, իւղաւոր  1, իւղերէն  2, իւղերուն  2, իւղէ  1, իւղէն  1, իւղը  7, իւղի  3, իւղին  10, իւղն  3, իւղով  3, իւղովը  1, իւղոտ  20, իւղոտած  3, իւսկիւտարցի  1, իւր  3, իւրազներու  1, իւրազնէից  2, իւրայատուկ  4, իւրացնել  1, իւրացնելու  3, իւրացնէ  1, իւրացում  1, իւրացումը  1, իւրացումի  1, իւրացուց  1, իւրացուցած  8, իւրաքանչիւր  21, իւրաքանչիւրը  12, իւրաքանչիւրի  2, իւրաքանչիւրին  17, իւրեմիին  1, իւրոյ  1, իւրով  1, իւրովք  1, իւրոց  5, իւրում  2, իքսան  1, իֆատէն  3