Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

խ 1, խաբած  1, խաբանը  1, խաբեբայ  2, խաբեբային  1, խաբեբան  1, խաբեբաներ  1, խաբել  3, խաբելը  1, խաբելով  5, խաբելու  15, խաբեն  6, խաբենք  2, խաբեր  1, խաբեց  1, խաբէ  5, խաբէական  1, խաբէին  1, խաբէր  2, խաբկանքը  1, խաբկանքները  1, խաբող  3, խաբողը  1, խաբողները  1, խաբուած  9, խաբուածները  1, խաբուելիք  1, խաբուելով  1, խաբուելուն  1, խաբուեցան  1, խաբուեցաւ  2, խաբուեցաք  2, խաբուէին  2, խաբուիլ  2, խաբուին  1, խաբուինք  1, խաբուիք  5, խաբուսիկ  2, խազերը  1, խազերով  1, խազերու  1, խազերուն  1, խազը  4, խազխզելով  1, խազխզէր  1, խազխզուած  2, խազխզումը  2, խազխզումներուն  1, խազման  1, խազնա  1, խազնան  2, խազնուած  1, խաթար  1, խաթարած  2, խաթարելով  1, խաթարելու  1, խաթարը  1, խաթարին  1, խաթարները  1, խաթարով  1, խաթարուած  4, խաթարուելու  1, խաթարուինք  1, խաթարումը  1, խաթարումով  1, խաթարումովը  1, խաթթը  1, խաթուն  6, խաթունդ  1, խաթունը  4, խաթունի  3, խաթունիկ  1, խաթունին  3, խաթունները  3, խաթուններուն  4, խաթրը  1, խաթրով  1, խաթրովը  1, խաժ  1, խաժամուժ  3, խաժամուժը  2, խաժամուժին  2, խալիլը  1, խալիֆա  1, խալիֆայէն  1, խալիֆային  3, խալիֆան  2, խալիֆաներու  1, խալիֆաներուն  2, խալկիններ  1, խալկիններէն  1, խալկինները  2, խալն  1, խախամի  1, խախէն  1, խախուտ  7, խախտած  9, խախտել  2, խախտելով  2, խախտելու  7, խախտեն  1, խախտեց  2, խախտեցաւ  2, խախտէր  1, խախտի  3, խախտուած  2, խախտուէին  1, խածած  11, խածան  5, խածաւ  9, խածեր  3, խածկոտէ  1, խածնել  3, խածնելով  5, խածնելու  1, խածնեն  1, խածնէ  3, խածնէին  2, խածնէր  6, խածնող  3, խածնուեցան  1, խածուած  2, խածուածքէն  1, խածուելիք  1, խակ  18, խակին  1, խակն  1, խակութեան  1, խակութիւնը  3, խակութիւնները  1, խաղ  15, խաղալ  4, խաղալը  2, խաղալիք  7, խաղալիքէն  1, խաղալիքի  1, խաղալով  1, խաղալու  3, խաղաղ  91, խաղաղած  1, խաղաղականի  1, խաղաղականները  1, խաղաղաւէտ  1, խաղաղեցնելու  1, խաղաղեցում  1, խաղաղեցումն  1, խաղաղեցումովը  1, խաղաղեցուց  1, խաղաղի  2, խաղաղութեամբ  12, խաղաղութեամբը  3, խաղաղութեան  32, խաղաղութեանը  2, խաղաղութիւն  25, խաղաղութիւնը  24, խաղայ  7, խաղային  4, խաղայինք  2, խաղան  4, խաղանք  2, խաղաս  1, խաղավայր  2, խաղար  13, խաղարկութեամբ  5, խաղարկութեամբը  1, խաղարկութեան  4, խաղարկութիւն  1, խաղարկութիւնը  3, խաղարկուին  1, խաղաց  2, խաղացած  1, խաղացին  1, խաղացքի  1, խաղդ  1, խաղեր  4, խաղերէն  2, խաղերը  16, խաղերով  4, խաղերովը  1, խաղերու  2, խաղերուն  6, խաղէն  4, խաղը  21, խաղընկեր  1, խաղընկերը  1, խաղի  5, խաղին  6, խաղ­խնդումով  1, խաղող  2, խաղողէ  1, խաղողէն  1, խաղողը  2, խաղողի  7, խաղողին  1, խաղով  4, խաղովը  1, խաղտեցան  1, խաղտէր  1, խաղցած  3, խաղցնել  1, խաղցնելէն  1, խաղցնելով  2, խաղցնելու  2, խաղցնէին  1, խաղցնէր  1, խաղցնող  1, խաղցող  2, խաղցուած  2, խաղցուկ  7, խաղցուց  1, խաղցուցած  2, խաղքութեան  1, խաղքութիւնը  4, խամաճիկ  1, խամաճիկներ  1, խամաճիկները  1, խամաճիկներու  1, խամբուլ-խամբուլ  1, խամբուլներ  1, խայաստանցիին  1, խայեամի  1, խայերուն  1, խայթ  8, խայթազերծ  1, խայթերէն  1, խայթերը  1, խայթերով  1, խայթեց  1, խայթեցին  1, խայթէ  1, խայթէն  2, խայթը  2, խայթի  3, խայթին  6, խայթն  1, խայթովը  1, խայթուած  1, խայթուածք  1, խայթում  1, խայթումներ  1, խայթումներէ  1, խայթուող  1, խայծ  4, խայծերէն  1, խայծէն  1, խայծն  1, խայտաբղէտ  4, խայտաճամուկ  1, խայտանկար  1, խայտանքը  1, խայտանքին  1, խայտառակ  4, խայտառակութեան  3, խայտաւոր  1, խայտերով  1, խայտիկ  1, խայտ­խայտ  1, խայտոտ  1, խայտուտներ  1, խայրին  1, խան  4, խանգամերենց  1, խանգարած  3, խանգարել  2, խանգարելէ  1, խանգարեն  2, խանգարեր  2, խանգարեց  1, խանգարեցին  2, խանգարէ  2, խանգարէր  1, խանգարման  1, խանգարող  1, խանգարուած  10, խանգարուելու  2, խանգարուեր  1, խանգարուեցաւ  1, խանգարուին  1, խանգարում  1, խանգարումի  1, խանգարումներով  1, խանգարուն  1, խանգարուող  1, խանդ  2, խանդաղատ  2, խանդաղատանք  1, խանդաղատանքը  1, խանդաղատանքի  1, խանդավառ  14, խանդավառած  1, խանդավառել  2, խանդավառեն  2, խանդավառեց  1, խանդավառէ  1, խանդավառէր  2, խանդավառուած  1, խանդավառութեամբ  2, խանդավառութեան  3, խանդավառութենէն  1, խանդավառութիւն  1, խանդավառութիւնը  5, խանդավառուի  1, խանդավառուիլ  1, խանդէն  1, խանդը  3, խանդով  1, խաները  1, խաներն  1, խանը  2, խանթարին  1, խանթարով  2, խանի  2, խանին  1, խանձ  3, խանձած  5, խանձածի  1, խանձարուրել  1, խանձարուրենք  1, խանձարուրէն  2, խանձարուրը  1, խանձարուրող  1, խանձարուրուած  2, խանձարուրքէն  2, խանձարուրքը  2, խանձարուրքի  1, խանձեցան  1, խանձեցին  1, խանձը  3, խանձին  2, խանձող  1, խանձողներուն  1, խանձուելով  1, խանութ  6, խանութէ  1, խանութէն  6, խանութը  6, խանութին  7, խանութներէն  1, խանութները  5, խանութներու  1, խանութներուն  2, խանութպան  4, խանութպանը  3, խանութպանին  1, խանութպաններէն  2, խանումներուն  1, խանչերէն  1, խաշած  6, խաշանի  1, խաշելէն  1, խաշելով  2, խաշելու  1, խաշեն  1, խաշեր  2, խաշէ  1, խաշէին  1, խաշէինք  1, խաշը  1, խաշխշեցին  1, խաշնարածի  1, խաշող  1, խաշոցէ  1, խաշոցը  2, խաշուած  1, խաշտարենց  1, խաչ  19, խաչակիրներուդ  1, խաչակնքել  1, խաչակնքելով  3, խաչակնքեց  2, խաչակրութեան  1, խաչակրութիւնները  2, խաչահանութեան  1, խաչաձեւ  4, խաչաձեւած  2, խաչաձեւեն  1, խաչաձեւման  2, խաչաձեւող  1, խաչաձեւուած  3, խաչաձեւում  2, խաչաձեւումը  2, խաչաձեւումին  2, խաչաձեւումն  1, խաչաձեւումներով  1, խաչանիշ  3, խաչանտառին  1, խաչապաշտ  2, խաչատուրին  1, խաչափայտի  1, խաչելութեան  5, խաչելութիւն  1, խաչելութիւնները  1, խաչեն  1, խաչերը  2, խաչերով  1, խաչերու  1, խաչերուն  1, խաչէն  3, խաչը  10, խաչի  4, խաչիկ  1, խաչիկեաններու  1, խաչին  6, խաչն  2, խաչով  5, խաչովն  1, խաչուած  4, խաչուեցաւ  1, խաչուիլ  1, խաչվառ  1, խաչվառներուն  1, խաչւած  1, խաչքարին  2, խապար  3, խառն  13, խառնած  6, խառնակ  22, խառնակելու  1, խառնակեցութեան  1, խառնակիչ  5, խառնակիչներէն  1, խառնակիչները  1, խառնակոյտ  2, խառնակոյտին  2, խառնակոչին  1, խառնակուած  1, խառնակութիւն  1, խառնակութիւնը  1, խառնակումները  1, խառնակչութեամբ  1, խառնաշփոթութիւնները  1, խառնարանէ  1, խառնարանին  1, խառնել  5, խառնելէ  1, խառնելը  1, խառնելով  8, խառնելու  8, խառնեն  2, խառնենք  1, խառներ  2, խառնեց  2, խառնէ  3, խառնէին  1, խառնէր  4, խառնըւէր  1, խառնըւուք  2, խառնիխուռն  2, խառնիճաղանճ  1, խառնշտկած  1, խառնշտկել  2, խառնշտկելէ  1, խառնշտկելէն  1, խառնշտկելու  1, խառնշտկեն  1, խառնշտկեց  1, խառնշտկէ  1, խառնշտկէր  2, խառնշտկուած  1, խառնշտուկ  2, խառնշտուկովը  1, խառնող  3, խառնողի  1, խառնուած  25, խառնուածք  2, խառնուածքէ  1, խառնուածքէն  1, խառնուածքը  6, խառնուածքի  4, խառնուածքին  12, խառնուածքն  1, խառնուածքներ  1, խառնուածքներէն  1, խառնուածքով  3, խառնուելէն  1, խառնուելով  2, խառնուելու  3, խառնուեր  4, խառնուեցան  3, խառնուէին  4, խառնուէր  9, խառնուի  2, խառնուիլ  1, խառնուին  2, խառնուրդ  9, խառնուրդը  2, խառնուրդի  2, խառնուրդին  3, խառնուրդն  1, խառնուրդով  1, խառնուք  1, խաս  9, խաս-խաս  1, խավորդը  1, խատուտիկ  19, խատուտիկները  1, խատուտուած  1, խար  1, խարազան  1, խարազանը  2, խարազանին  1, խարազանով  1, խարակ  1, խարակները  1, խարակներուն  1, խարամները  1, խարան  1, խարանած  1, խարանելու  1, խարանէ  2, խարանէն  1, խարանէր  2, խարանը  6, խարանի  1, խարանիչ  1, խարաններով  1, խարանովը  2, խարանուած  3, խարանուէր  1, խարանուին  1, խարանումի  1, խարատայենց  1, խարբերդէն  2, խարբերդի  2, խարբերդու  2, խարբերդցի  3, խարդախ  15, խարդախութեամբ  1, խարդախութիւնը  1, խարդախութիւնն  1, խարդախումի  1, խարդաւանանքի  1, խարդաւանեցին  1, խարդաւանող  1, խարզած  7, խարզիր  1, խարիսխ  1, խարիսխէն  2, խարիսխը  1, խարիսխին  2, խարիսխն  2, խարիսխներէն  4, խարիսխները  2, խարիսխներուն  1, խարխար  1, խարխափուն  1, խարխլած  3, խարխլումին  1, խարխուլ  1, խարխուլ  17, խարղած  4, խարճ  1, խարշափը  1, խարոյկ  1, խարոյկէն  2, խարոյկի  1, խարոյկին  2, խարոյկներու  2, խարոյկներուն  1, խարուկելով  1, խարուկուէին  1, խարուկուիլ  1, խարուկումը  1, խարսխած  1, խարսխենք  1, խարսխեր  1, խարսխէր  1, խարսխուած  8, խարտեաշ  9, խարտելով  1, խարտըւած  1, խարտիշահեր  1, խարտոցէ  1, խարտոցէր  1, խարտոցը  2, խարտոցի  2, խարտումին  2, խաւ  10, խաւատքը  1, խաւար  4, խաւարած  1, խաւարակոծ  1, խաւարակուռ  1, խաւարամած  1, խաւարեցան  2, խաւարը  12, խաւարի  1, խաւարին  18, խաւարները  1, խաւարով  1, խաւարում  2, խաւարումներուն  1, խաւարչուտ  1, խաւարտ  1, խաւարտին  2, խաւերէն  4, խաւերը  3, խաւերու  2, խաւերուն  3, խաւէ  1, խաւէն  2, խաւը  9, խաւի  2, խաւին  4, խաւ-խաւ  1, խաւն  1, խաւով  3, խափանելու  1, խափշիկին  1, խափշիկները  1, խել  1, խելագար  7, խելագարի  1, խելագարները  1, խելագարող  1, խելագարումը  1, խելակորոյս  1, խելահաս  2, խելամուտ  4, խելամուտը  1, խելամտելով  1, խելամտում  1, խելամտումը  5, խելայեղ  13, խելայեղն  1, խելապատակէն  4, խելապատակը  1, խելապատիկին  1, խելացի  55, խելացին  2, խելացիները  2, խելացիներս  1, խելացնոր  14, խելով  1, խելոք  1, խելոքնար  1, խելք  58, խելքդ  4, խելքերնիդ  1, խելքերնին  1, խելքէ  9, խելքէ-միտքէ  1, խելքէն  10, խելքը  60, խելքի  15, խելքին  40, խելքինն  1, խելքն  11, խելքով  7, խելքովը  8, խելքովն  1, խելօք  62, խելօքը  1, խելօքիկ  11, խելօքն  1, խելօքնան  1, խելօքնանք  1, խելօքները  1, խելօքութեան  1, խելօքութենէն  2, խելօքութիւնը  1, խելօքցած  1, խելօքցուցած  1, խեղաթիւրած  1, խեղաթիւրածը  1, խեղաթիւրելն  1, խեղաթիւրեց  1, խեղաթիւրէ  1, խեղաթիւրէք  2, խեղաթիւրուած  2, խեղաթիւրումին  2, խեղանդամ  4, խեղդամահ  2, խեղդել  3, խեղդելով  1, խեղդելու  2, խեղդեց  1, խեղդէ  2, խեղդէր  4, խեղդուած  1, խեղդուելու  1, խեղդուեցան  1, խեղդուէի  1, խեղդուէին  1, խեղդուիլ  1, խեղդուին  1, խեղդուկն  1, խեղդումով  1, խեղերը  1, խեղը  1, խեղկատակ  2, խեղկատակութիւնը  1, խեղճ  174, խեղճերը  1, խեղճը  2, խեղճութեամբը  1, խեղճութեան  6, խեղճութեանը  1, խեղճութենէն  1, խեղճութիւն  1, խեղճութիւնը  12, խեղճուկ  23, խեղութիւնը  2, խենէշանքի  1, խենէշանքն  1, խենէշանքները  1, խենէշութեանց  1, խենթ  68, խենթանայ  1, խենթանան  1, խենթենալ  1, խենթենալէ  1, խենթենալով  2, խենթենալու  1, խենթենամ  1, խենթենայ  1, խենթենային  2, խենթենան  1, խենթենանք  1, խենթենար  5, խենթենաք  1, խենթեր  6, խենթերը  14, խենթերն  1, խենթերու  2, խենթերուն  4, խենթեցած  32, խենթեցար  2, խենթեցաւ  3, խենթեցեր  1, խենթեցնելով  1, խենթեցնելու  3, խենթեցնէր  1, խենթեցնող  8, խենթեցող  1, խենթեցուց  1, խենթէն  1, խենթը  7, խենթի  6, խենթին  5, խենթութեան  14, խենթութենէն  3, խենթութիւն  16, խենթութիւնը  9, խենթութիւնն  2, խենթութիւններ  1, խենթութիւններէն  1, խենթութիւնները  2, խենթութիւններու  1, խենթութիւններուն  2, խենթուկ  1, խեչակներէն  1, խեչափարի  1, խեր  18, խերեր  2, խերերը  1, խերերուն  1, խերը  3, խերի  2, խերով  6, խերուն  1, խեցգետինը  1, խեցեհիւս  1, խեցեվճիռ  1, խեցեվճիռը  1, խեցի  2, խեցիին  1, խեցին  2, խեցիները  1, խեփոր  1, խեփորին  2, խեփորներէն  2, խեփորները  1, խզել  1, խզելու  2, խզեց  1, խզկած  2, խզկեց  4, խզկեցին  1, խզուած  2, խզուըրտիւնին  1, խզումը  1, խզտէին  1, խզրող  1, խէժ  1, խէժը  1, խըսմէթ  1, խթանած  1, խթանելով  3, խթանը  1, խթանի  2, խթանին  3, խթանն  1, խթաններէն  1, խթանող  1, խթանուած  6, խթանուեցաւ  1, խթանուէր  1, խթանում  1, խթանումին  1, խթանումները  1, խթման  3, խթումներուն  1, խժալուր  2, խժան  7, խժդժութեամբ  2, խժդժութեան  2, խժդժութեանց  2, խժդժութիւն  1, խժդժութիւնը  2, խժդժութիւնները  3, խժդժութիւններովը  1, խժլտուքը  1, խժլտուկը  1, խժլտուկի  1, խժութիւններուն  1, խժուն  1, խժուք  1, խժուքը  1, խիզախ  1, խիթ  1, խիթը  1, խիղճ  3, խիղճէն  3, խիղճը  3, խիղճի  1, խիղճին  1, խիճերը  1, խիճերով  2, խիճէ  1, խիճի  1, խիպ  3, խիպէն  2, խիպը  1, խիպն  1, խիստ  121, խիտ  23, խիւսաւոր  1, խիւսի  1, խիւսին  1, խլած  2, խլացուցիչ  3, խլեակ  2, խլեակը  4, խլեակի  4, խլեակին  1, խլեակն  1, խլեակներ  1, խլեակներովը  1, խլեակներուն  3, խլել  3, խլելով  6, խլելու  1, խլեց  1, խլէզը  1, խլէզները  1, խլինք  2, խլինքը  1, խլիրդը  1, խլիրդի  1, խլլոտ  2, խլլոտը  1, խլլոտին  1, խլխլեակը  1, խլոտ  1, խլուած  2, խլութեան  1, խլուի  1, խլուրդ  1, խլուրդի  5, խլրդային  1, խլրտումին  1, խլրտումներ  1, խլրտումներէն  1, խլրտումները  1, խլրտումներու  1, խլրտումներուն  2, խխունջայնացում  1, խխունջի  1, խծբծուելուն  1, խծկեց  1, խծկէին  1, խղդած  7, խղդել  4, խղդելէ  3, խղդելէն  1, խղդելը  1, խղդելով  1, խղդելու  9, խղդեն  3, խղդեր  1, խղդեց  6, խղդեցին  1, խղդէ  2, խղդէին  3, խղդէր  4, խղդիչ  1, խղդող  9, խղդողը  1, խղդուած  23, խղդուելու  3, խղդուեր  1, խղդուեցան  2, խղդուեցաւ  2, խղդուէին  2, խղդուէր  3, խղդուիլ  1, խղդուին  2, խղդուկ  6, խղդուող  1, խղդուողի  1, խղճագիտական  3, խղճագիտութիւնը  1, խղճազարկի  1, խղճալի  5, խղճալու  1, խղճահար  3, խղճահարած  1, խղճահարեր  2, խղճահարիր  1, խղճահարուեցաւ  1, խղճահարութեամբ  1, խղճահարութիւն  3, խղճահարութիւնը  4, խղճահարութիւնները  1, խղճահարութիւններուն  1, խղճահարում  1, խղճամիտ  7, խղճային  1, խղճար  1, խղճաց  1, խղճի  17, խղճին  5, խղճիս  1, խղճմտանքէն  7, խղճմտանքը  40, խղճմտանքի  12, խղճմտանքին  35, խղճմտանքն  2, խղճմտանքներ  2, խղճմտանքներէն  2, խղճմտանքները  4, խղճմտանքներու  3, խղճմտանքներուն  5, խղճմտանքով  1, խղճմտութեամբ  3, խղճմտութիւն  2, խճանկար  2, խճատիպ  1, խճող  5, խճողուած  2, խճողուեցաւ  1, խճողուն  1, խճուղի  1, խճուղիէն  3, խճուղիի  1, խճուղիին  4, խճուղին  17, խճուղիով  1, խճուճ  1, խմած  5, խման  2, խմանը  1, խմբագիրը  2, խմբագիրներէն  1, խմբագիրները  1, խմբագիրներուն  2, խմբագրած  2, խմբագրածի  1, խմբագրական  1, խմբագրականէ  1, խմբագրապետ  1, խմբագրապետին  1, խմբագրել  3, խմբագրելով  1, խմբագրեց  2, խմբագրէ  1, խմբագրէր  2, խմբագրող  1, խմբագրողն  1, խմբագրուած  6, խմբագրուելիք  1, խմբագրուէին  1, խմբագրութեամբ  1, խմբագրութեան  1, խմբագրումի  1, խմբակ  1, խմբական  3, խմբակէն  1, խմբակը  4, խմբակի  1, խմբակին  4, խմբակն  1, խմբապետ  1, խմբաւորութեանց  1, խմբաւորումները  1, խմբելու  1, խմբէին  1, խմբովին  2, խմբուած  2, խմբուեցան  1, խմբուիլ  1, խմբումներ  1, խմել  7, խմելը  1, խմելով  7, խմելու  5, խմելուն  1, խմեմ  1, խմեն  7, խմենք  1, խմեր  1, խմեց  2, խմեցին  1, խմէ  1, խմէին  3, խմէր  10, խմիչք  2, խմիչքէ  1, խմիչքի  7, խմշիլէ  1, խմող  3, խմողը  1, խմողին  2, խմողն  2, խմողներու  1, խմողներուն  1, խմոր  11, խմորային  1, խմորէ  3, խմորէն  6, խմորը  11, խմորի  11, խմորին  3, խմորն  3, խմորներն  1, խմորով  2, խմորոտ  2, խմորումի  1, խմորումին  1, խմորուն  1, խմուելիք  1, խմցնել  1, խմցնողը  1, խնամածու  1, խնամակալեն  1, խնամակալութիւնը  1, խնամարկութեան  1, խնամել  1, խնամենք  1, խնամէր  3, խնամի  50, խնամիական  1, խնամիէ  3, խնամիին  7, խնամին  17, խնամիները  8, խնամող  1, խնամով  1, խնամուած  11, խնամութեան  1, խնամութիւններ  1, խնամուն  1, խնամտուքներուն  1, խնամք  1, խնամքէն  2, խնամքը  2, խնամքին  1, խնամքն  1, խնամքներու  2, խնամքներուն  1, խնամքով  32, խնամքովը  3, խնայած  8, խնայել  7, խնայելու  1, խնայելով  11, խնայելու  26, խնայեմ  1, խնայեն  1, խնայենք  1, խնայես  1, խնայեր  1, խնայեց  3, խնայեցէք  1, խնայէ  6, խնայէր  8, խնայէք  1, խնայող  4, խնայողական  1, խնայողութիւն  1, խնայուած  11, խնայուելիք  1, խնայուեր  1, խնայուեցան  1, խնայուէին  1, խնայուէր  1, խնայուին  1, խնայում  1, խնդալ  3, խնդալով  1, խնդալու  1, խնդայ  3, խնդային  7, խնդան  1, խնդանք  1, խնդաս  1, խնդար  7, խնդաց  7, խնդացած  2, խնդացեր  1, խնդացին  2, խնդացնելու  1, խնդացներ  1, խնդացնէր  1, խնդացող  1, խնդացողները  1, խնդիր  16, խնդիրը  8, խնդիրին  1, խնդիրներ  3, խնդիրները  4, խնդիրներու  2, խնդիրներուն  1, խնդիրք  1, խնդիրքով  1, խնդուածքը  1, խնդուածքին  1, խնդում  1, խնդումի  1, խնդուն  1, խնդուք  1, խնդուքէ  2, խնդուքը  1, խնդուքի  1, խնդուքին  1, խնդուքով  1, խնդուքովը  1, խնդրած  1, խնդրական  1, խնդրակատար  1, խնդրանք  3, խնդրանքէն  1, խնդրանքը  2, խնդրանքին  1, խնդրանքներուն  1, խնդրանքով  2, խնդրանքովը  1, խնդրանքովն  1, խնդրարկուին  2, խնդրարկուն  1, խնդրել  2, խնդրելու  1, խնդրեմ  6, խնդրեր  1, խնդրեցին  1, խնդրէր  2, խնդրին  4, խնդրոյ  4, խնդրոյն  1, խնդրով  7, խնդրովը  1, խնդրոց  1, խնդրուածը  1, խնդրուածքով  1, խնծիղը  1, խնկագոյն  4, խնկամանով  1, խնկարկէր  1, խնկարկութեամբ  1, խնձորենիի  1, խնձորը  1, խնձորի  2, խնձորին  1, խնձորն  1, խնձորները  3, խնճոյք  2, խնճոյքը  2, խնճոյքի  1, խնճոյքին  3, խնճոյքները  1, խնճոյքներն  1, խնճոյքներու  1, խնճոյքներուն  1, խշխշալու  1, խշխշային  1, խշխշար  1, խշխշաց  1, խշխշացին  1, խշխշուկ  1, խշխշուկը  1, խշխշուքէն  1, խշխշուքը  1, խշխշուքին  1, խշշոց  1, խշումէն  1, խշումի  1, խշումին  2, խշումովը  1, խշտեակին  1, խշտի  1, խշտիին  3, խշտին  13, խշտիները  1, խշտիներուն  3, խշրտուք  1, խշրտուքը  1, խշրտուքին  1, խոզ  5, խոզակ  5, խոզակէն  1, խոզակը  1, խոզակի  8, խոզանոցներուն  1, խոզաստեւ  2, խոզերը  1, խոզերով  1, խոզերուն  2, խոզէ  1, խոզը  1, խոզի  10, խոզին  1, խոզն  1, խոզութիւնը  1, խոթել  1, խոթել-հանելով  1, խոթեց  1, խոժոռ  9, խոժոռութեան  1, խոխոջ  1, խոկումի  2, խոհական  1, խոհանոց  11, խոհանոցէն  10, խոհանոցը  5, խոհանոցի  2, խոհանոցին  10, խոհանոցն  1, խոհանոցները  1, խոհանոցներուն  1, խոհանոցովը  1, խոհանքի  1, խոհարար  4, խոհարարէն  4, խոհարարը  81, խոհարարի  3, խոհարարին  47, խոհարարն  5, խոհարարներ  1, խոհարարները  1, խոհարարներուն  1, խոհարար-տարփաւորը  1, խոհեմ  4, խոհեմներուն  1, խոհեմութիւնը  1, խոհուն  4, խողխողած  1, խողխողել  1, խողխողէ  1, խողխողուած  1, խողխողումը  1, խողովակ  4, խողովակած  1, խողովակաձեւ  1, խողովակելու  1, խողովակէն  8, խողովակը  5, խողովակի  2, խողովակին  1, խողովակներ  2, խողովակներէն  1, խողովակները  4, խողովակներու  1, խողովակներուն  1, խողովակով  5, խողովակովը  4, խողովակուած  1, խոյակի  1, խոյանալ  2, խոյանալու  4, խոյանան  1, խոյանք  1, խոյանքը  1, խոյանքին  1, խոյացած  2, խոյացան  1, խոյացաւ  3, խոյզի  1, խոյզն  1, խոյզովը  1, խոյէն  1, խոյի  1, խոյս  14, խոնախը  1, խոնարհ  35, խոնարհագոյն  6, խոնարհած  2, խոնարհամտութիւնն  1, խոնարհել  2, խոնարհեցաւ  1, խոնարհեցնէ  1, խոնարհեցուցած  1, խոնարհէին  2, խոնարհէն  1, խոնարհէր  5, խոնարհի  1, խոնարհիլ  1, խոնարհին  1, խոնարհման  1, խոնարհները  1, խոնարհներուն  5, խոնարհող  5, խոնարհութեամբ  1, խոնարհութեան  1, խոնարհութիւն  2, խոնարհութիւնը  1, խոնարհումը  2, խոնարհումով  2, խոնաւ  64, խոնաւացնել  1, խոնաւելով  1, խոնաւը  1, խոնաւնան  1, խոնաւովը  1, խոնաւութեամբ  6, խոնաւութեամբը  2, խոնաւութեան  4, խոնաւութենէն  1, խոնաւութիւն  5, խոնաւութիւնը  8, խոնաւութիւնն  1, խոնաւութիւնները  1, խոնաւուկ  1, խոնաւցած  4, խոնաւցան  2, խոնաւցեր  1, խոնաւցնելով  1, խոնաւցուց  1, խոնաւցուցած  1, խոնաւցուցին  1, խոնճանները  1, խոնջ  1, խոնջէնքէն  1, խոնջէնքը  3, խոնջէնքի  1, խոնջէնքին  1, խոնջէնքն  1, խոնջէնքով  1, խոշիկենց  1, խոշոր  138, խոշորագոյն  2, խոշորացման  1, խոշորացոյց  1, խոշորացոյցը  2, խոշորեկ  1, խոշորէն  1, խոշոր-խոշոր  3, խոշորկեկ  6, խոշորն  1, խոշորնան  1, խոշորնար  3, խոշորցած  6, խոշորցան  1, խոշորցաւ  3, խոշորցեր  2, խոշորցնել  2, խոշորցնելով  1, խոշորցնէին  1, խոշորցնող  1, խոշորցուած  2, խոշորցուցին  1, խոշտանգեց  1, խոշտանգուած  2, խոշտանգուելով  1, խոշտանգուեցան  1, խոշտանգումէն  1, խոշտանգումին  1, խոշտանգումներէն  1, խոշտանգումները  1, խոշտանգումով  1, խոշտանգուն  1, խոչընդոտ  2, խոչընդոտները  1, խոպան  3, խոպաններէն  1, խոպոպաւոր  1, խոպոպի  1, խոպոպիկ  1, խոպոպիկը  1, խոպոպները  3, խոպոպներն  1, խոպոպներուն  2, խոռ  1, խոռը  1, խոռոչ  1, խոռոչաւոր  8, խոռոչելով  1, խոռոչէն  3, խոռոչը  3, խոռոչի  2, խոռոչին  13, խոռոչներ  3, խոռոչներէն  3, խոռոչները  3, խոռոչներն  1, խոռոչներու  1, խոռոչներուն  3, խոռոչով  1, խոռոչուն  1, խոստանալով  1, խոստանայ  1, խոստանային  1, խոստանար  1, խոստացած  1, խոստացաւ  1, խոստացուած  1, խոստմնադրուժներուն  1, խոստովանագիրը  1, խոստովանած  4, խոստովանահայր  1, խոստովանանք  3, խոստովանանքը  4, խոստովանանքի  4, խոստովանանքին  2, խոստովանելու  1, խոստովանէր  3, խոստովանի  1, խոստովանիլ  3, խոստովանիմ  1, խոստովանիմէն  2, խոստովանին  2, խոստովանութեամբը  1, խոստովանութեան  6, խոստովանութեանց  1, խոստովանութիւն  5, խոստովանութիւնը  5, խոստովանութիւններ  2, խոստովանութիւնները  1, խոստովանութիւններով  1, խոստովանութիւններու  2, խոստովանցուց  1, խոստուկ  1, խոստուկի  1, խոստում  9, խոստումը  6, խոստումի  1, խոստումին  3, խոստումներ  1, խոստումները  5, խոստումներով  2, խոստումներովը  1, խոստումներու  1, խոստումով  3, խոտ  11, խոտեղէն  2, խոտերէ  1, խոտերը  2, խոտերնին  1, խոտերով  1, խոտերու  4, խոտերուն  6, խոտէ  1, խոտէն  3, խոտը  13, խոտի  11, խոտին  15, խոտկուռ  1, խոտն  2, խոտոր  13, խոր  297, խորագէտ  1, խորագոյն  49, խորագրգռող  1, խորադիտակը  1, խորաթափանց  2, խորաթելուն  1, խորախարիսխ  1, խորախոր  1, խորախորհուրդ  7, խորահազ  1, խորամանկ  7, խորամանկութեամբ  2, խորամանկութեան  2, խորամանկութեանց  1, խորամանկութիւն  1, խորամանկութիւնը  1, խորամոյն  1, խորամուխ  1, խորայատակ  1, խորան  5, խորանալ  6, խորանալու  1, խորանայ  5, խորանային  6, խորանան  4, խորանանկար  1, խորանար  11, խորանարդ  6, խորանարդանար  1, խորանարդեն  2, խորանարդէ  1, խորանարդէր  2, խորանարդներուն  2, խորանարդումը  1, խորանէն  2, խորանը  2, խորանին  15, խորանն  1, խորաններէն  1, խորաններուն  1, խորան-սենեակին  1, խորաչափելու  1, խորաչափէր  1, խորաչափները  1, խորաչափուած  1, խորաչափումովը  1, խորապէս  98, խորասանէ  1, խորասոյզ  3, խորասուզելով  1, խորարմատ  2, խորացած  3, խորացան  2, խորացաւ  5, խորացեր  1, խորացման  2, խորացնել  1, խորացնելէ  1, խորացնելով  1, խորացնելու  4, խորացնենք  1, խորացնէ  1, խորացող  3, խորացուած  1, խորացուէր  1, խորացումէն  1, խորացուց  2, խորացուցած  2, խորաքանդակ  1, խորաքննած  1, խորդալ  1, խորդալը  1, խորդալն  1, խորդացող  1, խորենացին  1, խորերէն  16, խորերը  22, խորէ  1, խորէն  24, խորը  183, խորթ  6, խորթերէն  1, խորթի-խասի  1, խորթլամիշ  1, խորթ-խասի  1, խորթութիւնը  1, խորթութիւնները  1, խորի  1, խորիմաստ  1, խորին  1, խորիսխ  1, խորիսխէն  1, խորիսխը  1, խորխ  1, խորխէ  1, խորխէն  3, խորխը  2, խորխի  1, խորխին  1, խոր-խոր  1, խորխորատ  1, խորխորատէն  1, խորխորատը  1, խորխորատին  2, խորխորատներէն  1, խորհած  30, խորհելով  9, խորհելու  11, խորհեր  11, խորհեցան  3, խորհեցաւ  27, խորհեցէք  3, խորհէ  1, խորհէին  7, խորհէր  26, խորհի  7, խորհիլ  13, խորհիլը  1, խորհիմ  10, խորհին  6, խորհինք  2, խորհիս  1, խորհիր  8, խորհիք  1, խորհուրդ  9, խորհուրդէն  10, խորհուրդը  36, խորհուրդի  9, խորհուրդին  34, խորհուրդն  5, խորհուրդներ  2, խորհուրդներէն  2, խորհուրդներուն  2, խորհուրդով  7, խորհուրդովը  8, խորհրդազգած  1, խորհրդաժողովին  1, խորհրդածէր  1, խորհրդածութեան  2, խորհրդածութեանց  1, խորհրդածութիւնները  3, խորհրդածութիւններով  1, խորհրդակցէր  1, խորհրդակցիլ  1, խորհրդակցութեան  4, խորհրդակցութեանց  1, խորհրդակցութիւն  2, խորհրդակցութիւնը  2, խորհրդանիշ  5, խորհրդանիշը  4, խորհրդանիշն  1, խորհրդանշած  2, խորհրդանշական  2, խորհրդանշան  7, խորհրդանշանը  4, խորհրդանշանի  1, խորհրդանշանն  1, խորհրդանշանները  1, խորհրդանշէ  6, խորհրդանշէին  1, խորհրդանշէր  2, խորհրդանշող  1, խորհրդանշուած  2, խորհրդանշուէր  1, խորհրդանշուի  1, խորհրդապահ  2, խորհրդապահութիւնը  1, խորհրդարան  1, խորհրդարանը  2, խորհրդարանին  3, խորհրդաւոր  48, խորհրդաւորող  1, խորհրդաւորութեամբ  2, խորհրդոյ  1, խորն  2, խորնալու  2, խորշ  3, խորշակը  1, խորշակներէն  1, խորշակումէն  1, խորշանք  2, խորշանքը  3, խորշանքին  3, խորշաւորեն  1, խորշաւորուէր  1, խորշեր  1, խորշերէ  2, խորշերէն  7, խորշերը  10, խորշերն  2, խորշերով  1, խորշերու  2, խորշերուն  13, խորշէ  1, խորշէն  4, խորշը  7, խորշի  4, խորշիկ  2, խորշիկը  2, խորշիկին  1, խորշին  10, խորշոմ  1, խորշոմած  3, խորշոմահար  1, խորշոմի  1, խորշոմները  2, խորշոմոտ  3, խորշումներուն  1, խորշուք  1, խորոզի  1, խորովածի  3, խորովածին  1, խորովել  1, խորովէ  2, խորովի  1, խորովուած  3, խորոց  1, խորուելու  1, խորութեամբ  5, խորութեան  9, խորութեանը  3, խորութեանց  8, խորութիւն  6, խորութիւնը  7, խորութիւնն  1, խորութիւններ  1, խորութիւններէ  4, խորութիւններէն  5, խորութիւնները  3, խորութիւններու  1, խորութիւններուն  2, խորունկ  189, խորունկէն  8, խորունկը  1, խորունկի  1, խորունկին  1, խորունկ-խորունկ  2, խորունկներէն  1, խորունկութեան  1, խորվելու  3, խորվեն  1, խորվեց  1, խորվեցիր  1, խորվէր  1, խորվըւած  1, խորտակած  8, խորտակել  6, խորտակելէ  1, խորտակելով  3, խորտակելու  6, խորտակեն  3, խորտակեր  1, խորտակեց  5, խորտակեցին  1, խորտակէ  4, խորտակէին  1, խորտակէր  4, խորտակող  1, խորտակուած  11, խորտակուելու  1, խորտակուեցան  1, խորտակուեցաւ  3, խորտակուէր  1, խորտակուի  1, խորտակում  1, խորտակումը  6, խորտակումն  1, խորտիկէն  1, խորտոցիկներու  1, խորտուբորտ  18, խորտուբորտեն  1, խորտուբորտութեան  1, խորտուբորտութիւնները  2, խորք  7, խորքերէ  2, խորքերէն  5, խորքերուն  2, խորքէ  1, խորքէն  8, խորքը  9, խորքի  6, խորքին  18, խորքով  1, խորքովը  1, խոց  1, խոցաւոր  1, խոցելի  3, խոցելու  1, խոցեն  1, խոցերը  1, խոցերն  1, խոցեց  1, խոցէ  3, խոցէր  1, խոց­խոց  2, խոց-խոց  3, խոցող  2, խոցոտ  3, խոցոտէր  2, խոցոտումն  1, խոցուած  4, խոցուի  1, խոցտուկ  2, խոցտուկը  3, խոցտուկի  1, խոցտուկին  1, խոցտուկով  1, խուդպէական  1, խուզարկած  5, խուզարկել  2, խուզարկելով  1, խուզարկելու  3, խուզարկեն  1, խուզարկես  1, խուզարկեց  1, խուզարկեցէք  1, խուզարկէ  1, խուզարկէին  1, խուզարկէր  2, խուզարկող  1, խուզարկու  8, խուզարկուած  3, խուզարկուեցան  1, խուզարկուէին  1, խուզարկութեան  4, խուզարկութեանց  3, խուզարկութենէն  1, խուզարկութիւն  2, խուզարկութիւնը  6, խուզարկութիւնները  3, խուզարկումէն  1, խուզարկումը  1, խուզարկումի  1, խուզարկումին  1, խուզարկումներուն  1, խուզարկումով  1, խուզարկուները  2, խուզարկուներու  1, խուզուած  1, խուզուրխուրդ  2, խութքերը  1, խուժ  4, խուժած  3, խուժանէն  1, խուժանը  3, խուժանին  9, խուժդուժ  17, խուժել  3, խուժելէ  1, խուժելով  1, խուժելու  5, խուժեր  5, խուժերը  1, խուժեց  9, խուժեցին  16, խուժէ  2, խուժէին  5, խուժէր  4, խուժէք  1, խուժող  3, խուժողները  1, խուժողներուն  1, խուժում  7, խուժումէն  3, խուժումը  15, խուժումի  4, խուժումին  4, խուժումներուն  1, խուժումովը  1, խուլ  235, խուլերը  2, խուլերն  1, խուլերու  1, խուլերուն  1, խուլցած  3, խուլցուցած  1, խուխ  4, խուխը  2, խուխին  1, խուխովը  1, խուղ  1, խուղը  1, խուճապ  6, խուճապահար  1, խուճապէն  1, խուճապը  3, խուճապընկէց  1, խուճապի  4, խուճապին  5, խուճապն  1, խուճապոտ  3, խումբ  10, խումբեր  2, խումբերը  2, խումբերու  3, խումբերուն  1, խումբէ  1, խումբէն  2, խումբը  26, խումբի  6, խումբին  17, խումբ-խումբ  2, խումբն  3, խումբով  6, խունկ  4, խունկէ  2, խունկէն  1, խունկը  2, խունկի  2, խունկին  3, խունկով  4, խուռերամ  1, խուռն  6, խուռներամ  1, խուսած  1, խուսափած  1, խուսափելին  1, խուսափելով  3, խուսափելու  9, խուսափեցաւ  1, խուսափէին  1, խուսափէր  7, խուսափի  4, խուսափիլ  6, խուսափիլն  1, խուսափման  1, խուսափող  5, խուսափողական  1, խուսափուած  3, խուսափուին  1, խուսափուկ  9, խուսափում  1, խուսափումէս  1, խուսափումը  4, խուսափումի  1, խուսափումին  2, խուսափումներէ  1, խուսափումները  1, խուսափումներովը  1, խուսելու  3, խուսէր  1, խուրձ  1, խուրձեր  1, խուրձերէն  1, խուրձերը  2, խուրձերու  1, խուրձը  2, խուրձի  1, խուրձին  1, խուց  1, խուցեր  3, խուցերն  1, խուցէ  1, խուցէն  6, խուցը  15, խուցի  3, խուցին  22, խուցն  1, խուփ  9, խուփը  1, խոփ  1, խոփէն  1, խոփով  1, խոփովը  4, խպնած  1, խպնելով  1, խպնելու  2, խպներ  1, խպնէր  1, խպնիլ  1, խպնիլը  1, խպնիր  1, խպնոտ  4, խպնուկ  1, խռիւ  1, խռիւին  1, խռիւ-խռիւ  1, խռիւներէ  1, խռիւները  4, խռլտուքին  1, խռկացող  1, խռնուած  1, խռնումը  1, խռով  23, խռոված  8, խռովածուփ  1, խռովակոծ  2, խռովահոծ  1, խռովայոյզ  15, խռովարար  4, խռովարարական  1, խռովարարներ  1, խռովարարները  1, խռովարարներուն  1, խռովել  1, խռովելով  5, խռովելու  1, խռովեն  5, խռովեր  1, խռովեց  3, խռովեցաւ  4, խռովէին  2, խռովէր  7, խռովը  1, խռովի  1, խռովիլ  1, խռովիչ  58, խռովիչին  1, խռովող  2, խռովուած  1, խռովուէր  1, խռովութեան  1, խռովութեանց  1, խռովութենէ  1, խռովութիւն  1, խռովք  26, խռովքէ  2, խռովքէն  21, խռովքը  42, խռովքի  3, խռովքին  23, խռովքն  5, խռովքներ  4, խռովքներէն  2, խռովքները  7, խռովքներն  1, խռովքներու  1, խռովքներուն  3, խռովքով  6, խռովքովը  4, խռուագիծ  1, խռուաթել  1, խռուած  1, խռուահեր  1, խռուային  1, խռուանար  1, խռուացնելով  1, խռուացող  1, խռուացումը  1, խռուացումովը  1, խռուելու  1, խռուստանէն  1, խռչակէ  1, խռչակէն  4, խռչակը  4, խռչակին  6, խռչակն  2, խռչակներէն  1, խռչափողին  1, խռպոտ  1, խռպոտ-խռպոտ  1, խռֆածներու  1, խսիր  4, խսիրէ  1, խսիրները  1, խսմէթը  1, խստաբարոյ  2, խստագիծ  1, խստագին  1, խստագոյն  3, խստադէմ  2, խստակառոյց  1, խստամբեր  2, խստամերժ  1, խստանար  2, խստապահանջ  2, խստապահանջութեամբ  1, խստապարանոց  3, խստացան  1, խստացումին  1, խստացումն  1, խստացուց  1, խստացուցած  1, խստեռանդութիւնը  1, խստիւ  1, խստութեամբ  17, խստութեամբը  4, խստութեան  8, խստութեանց  7, խստութենէն  4, խստութիւն  8, խստութիւնը  26, խստութիւնն  1, խստութիւններ  1, խստութիւնները  6, խստութիւններով  1, խստութիւններովը  1, խստութիւններուն  2, խստօրէն  6, խտանալ  1, խտանայ  1, խտացած  5, խտացնեն  3, խտացնէ  1, խտացնէր  1, խտացում  2, խտացուցած  2, խտաւորում  1, խտիր  3, խտիրի  1, խտղտային  1, խտղտանքը  1, խտղտար  2, խտղտելու  1, խտղտեց  1, խտղտեցաւ  1, խտղտիչ  1, խտղտող  1, խտղտումով  1, խտղտուն  1, խտութեամբ  5, խտութեան  2, խտութեանց  1, խտութենէն  1, խտութիւն  1, խտութիւնը  5, խտութիւնն  1, խտրելու  1, խրախճանութիւնները  3, խրախճանութիւններուն  1, խրախճանք  1, խրախճանքը  2, խրախճանքի  2, խրախճանքներէն  1, խրախճանքները  3, խրախճանքներուն  1, խրախոյսով  1, խրախուսիչ  1, խրած  2, խրամ  1, խրամատը  2, խրամի  1, խրամին  2, խրամն  1, խրամները  2, խրամներու  1, խրամներուն  1, խրամով  1, խրատ  4, խրատած  1, խրատականին  1, խրատելով  1, խրատեց  1, խրատեցին  1, խրատէին  1, խրատը  4, խրատներ  1, խրատները  2, խրատներուն  2, խրատողականը  1, խրատով  1, խրատովը  1, խրատուած  6, խրատուեր  1, խրեց  1, խրեցաւ  1, խրի  1, խրիմի  3, խրիմին  1, խրին  1, խրխինջ  1, խրխինջները  1, խրխինջով  1, խրխինջովը  1, խրխնջեն  1, խրխնջեց  3, խրխռար  1, խրխռաց  1, խրխռոց  1, խրխռոցը  1, խրձելու  1, խրձնացումը  1, խրճիթ  2, խրճիթ-բնակարաններու  1, խրճիթէ  1, խրճիթէն  2, խրճիթը  1, խրճիթի  2, խրճիթներով  1, խրճիթներու  3, խրոխտ  8, խրուտքները  1, խրտնումէն  1, խրտուիլակ  4, խրտուիլակ-հրէշ  1, խրտչած  1, խրտչելէ  1, խրտչելով  1, խրտչելու  1, խրտչեցնող  2, խրտչեցուց  1, խրտչէր  2, խրտչի  1, խրտչին  1, խրտչումը  2, խրտչուն  3, խրտչունութեանը  1, խցանը  1, խցանի  1, խցել  1, խցիկէն  3, խցիկը  5, խցիկին  9, խցիկն  1, խցուած  3, խփել  1, խփելով  4, խփեն  1, խփեց  2, խփեցին  1, խփուած  2, խփուելով  1, խփումը  2, խփումներու  1, խփումով  1, խօթ  1, խօթացած  3, խօթացածները  1, խօթացածներուն  1, խօթացեալին  1, խօթութեամբ  1, խօթութեամբը  1, խօթութեան  1, խօթութիւն  1, խօթութիւնը  5, խօթութիւնները  1, խօթութիւններովը  1, խօլ  5, խօլարիւն  1, խօլարձակ  2, խօսած  36, խօսածը  2, խօսածնին  1, խօսակից  1, խօսակիցը  3, խօսակցին  1, խօսակցութեամբ  1, խօսակցութեան  33, խօսակցութեանց  2, խօսակցութենէն  1, խօսակցութիւն  5, խօսակցութիւնը  43, խօսակցութիւններ  1, խօսարան  4, խօսարանէն  1, խօսարանը  2, խօսարան-ընդունարանը  1, խօսարանի  3, խօսարանին  9, խօսարանն  1, խօսելավարժութիւնը  1, խօսելէ  5, խօսելէն  3, խօսելէն-խօսելէն  1, խօսելիք  4, խօսելով  12, խօսելու  60, խօսելուն  7, խօսեր  20, խօսեցան  16, խօսեցանք  1, խօսեցաւ  29, խօսեցէք  1, խօսեցնել  2, խօսեցնելէ  1, խօսեցնելու  4, խօսեցնեն  1, խօսեցուց  4, խօսեցուցած  3, խօսեցուցէք  1, խօսեցուցին  1, խօսէ  3, խօսէին  30, խօսէինք  1, խօսէր  90, խօսի  24, խօսիլ  44, խօսիլը  8, խօսիլն  3, խօսիմ  7, խօսին  23, խօսինք  4, խօսիս  4, խօսիր  12, խօսիք  5, խօսող  16, խօսողը  9, խօսողի  1, խօսողին  2, խօսողն  1, խօսողները  3, խօսողներուն  2, խօսուած  10, խօսուածք  1, խօսուածքը  1, խօսուածքին  1, խօսուեցաւ  1, խօսուէին  1, խօսուէր  4, խօսուն  11, խօսք  42, խօսքեր  3, խօսքերէ  1, խօսքերէն  2, խօսքերը  3, խօսքերն  1, խօսքերով  2, խօսքերովը  1, խօսքերու  3, խօսքերուն  4, խօսքէ  10, խօսքէն  4, խօսքը  43, խօսքի  43, խօսքին  16, խօսքմռուկ  1, խօսք-մռուկը  1, խօսքն  3, խօսքով  10, խօսքս  1