Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ծագած  2, ծագելիքին  1, ծագելով  1, ծագեսցի  1, ծագերէն  2, ծագերը  1, ծագերու  1, ծագերուն  6, ծագեցաւ  3, ծագէին  1, ծագի  2, ծագման  1, ծագում  4, ծագումէն  2, ծագումը  4, ծագումին  18, ծագումնային  1, ծագումով  13, ծալած  3, ծալապատիկ  7, ծալաւորուին  1, ծալել  1, ծալելն  1, ծալելով  1, ծալեր  2, ծալեց  5, ծալը  1, ծալ-ծալ  2, ծալուած  5, ծալուի  1, ծալուիլ  1, ծալուող  2, ծալպատակեկ  1, ծալք  2, ծալքեր  1, ծալքերէն  3, ծալքերը  8, ծալքերն  1, ծալքերուն  15, ծալքը  2, ծալքի  2, ծալքին  1, ծալք-ծալք  1, ծալքն  1, ծալքով  2, ծախած  7, ծախել  5, ծախելէ  1, ծախելը  2, ծախելն  1, ծախելով  6, ծախելու  7, ծախեն  6, ծախեր  2, ծախեց  3, ծախէ  3, ծախէին  7, ծախէր  7, ծախող  4, ծախողը  2, ծախողներուն  1, ծախու  3, ծախուած  7, ծախուելով-ծախուելով  1, ծախուելու  1, ծախուեցան  1, ծախուեցաւ  1, ծախուին  1, ծախուիր  1, ծախս  1, ծախսէ  1, ծախսէր  1, ծախսող  1, ծախսուեցաւ  1, ծախք  3, ծախքեր  1, ծախքերը  5, ծախքերուն  1, ծախքի  2, ծախքին  1, ծախքով  1, ծախքովը  2, ծածանէր  1, ծածանող  2, ծածանումով  1, ծածկած  6, ծածկամիտ  2, ծածկել  8, ծածկելը  1, ծածկելով  4, ծածկելու  21, ծածկեն  2, ծածկես  1, ծածկեց  1, ծածկեցին  2, ծածկէ  5, ծածկէին  8, ծածկէր  11, ծածկող  6, ծածկոյթէն  1, ծածկոյթը  6, ծածկոյթի  3, ծածկոյթին  2, ծածկոյթները  3, ծածկոյթով  3, ծածկոցը  1, ծածկոցներ  1, ծածկոցները  1, ծածկոցով  2, ծածկուած  13, ծածկուեր  1, ծածկուեցան  1, ծածկուիլ  1, ծածկուիր  1, ծածուկ  4, ծակ  19, ծակած  1, ծակամուտ  3, ծակամուտը  1, ծակել  3, ծակել-անցնելով  1, ծակելէն  1, ծակելը  1, ծակելով  2, ծակելու  9, ծակեղէնները  1, ծակեր  1, ծակերէն  4, ծակերը  6, ծակերու  2, ծակերուն  2, ծակեց  5, ծակեցին  1, ծակէ  6, ծակէին  1, ծակէն  8, ծակէր  2, ծակը  12, ծակին  8, ծակ-ծակ  2, ծակ-ծակմեծադղորդ  1, ծակծկած  1, ծակծկել  2, ծակծկելով  1, ծակծկեր  1, ծակծկեց  1, ծակծկէ  1, ծակծկէին  3, ծակծկէր  2, ծակծկող  1, ծակծկուած  4, ծակծկուիլ  1, ծակն  1, ծակող  5, ծակոտկէն  2, ծակուած  3, ծակուեցաւ  1, ծակուիլ  1, ծակուծուկ  4, ծակուծուկերը  2, ծակուծուկերուն  4, ծակուծուկը  1, ծակումուտ  1, ծակպտուկ  1, ծակ-պտուկի  1, ծակ-պտուկներու  1, ծակտիկներէն  1, ծաղիկ  13, ծաղիկէն  2, ծաղիկը  13, ծաղիկի  10, ծաղիկին  6, ծաղիկ-ծաղիկ  1, ծաղիկն  1, ծաղիկներ  7, ծաղիկներէն  1, ծաղիկները  9, ծաղիկներն  2, ծաղիկներով  3, ծաղիկներովը  1, ծաղիկներու  9, ծաղիկներուն  6, ծաղիկով  1, ծաղիկս  1, ծաղկազարդ  1, ծաղկազարդին  1, ծաղկած  7, ծաղկահար  3, ծաղկամաններ  1, ծաղկամաններէ  1, ծաղկամանները  1, ծաղկանկար  3, ծաղկանոց  1, ծաղկանոցին  1, ծաղկանոցները  1, ծաղկապարկի  1, ծաղկաստաններն  1, ծաղկաստաններուն  1, ծաղկաւէտ  1, ծաղկաւորեն  1, ծաղկեբոլոր  1, ծաղկելու  1, ծաղկեհիւս  1, ծաղկենկար  2, ծաղկեպաճոյճ  1, ծաղկեր  2, ծաղկեցան  1, ծաղկեցաք  1, ծաղկեցնէր  1, ծաղկեցուց  1, ծաղկեւոր  1, ծաղկեւորած  1, ծաղկեւորեն  1, ծաղկեւորէ  2, ծաղկեւորուած  1, ծաղկեփունջ  1, ծաղկեփունջեր  1, ծաղկեփունջին  1, ծաղկէր  1, ծաղկի  4, ծաղկիլ  1, ծաղկին  1, ծաղկիս  1, ծաղկող  3, ծաղկում  1, ծաղկումը  1, ծաղկումներուն  1, ծաղրածուներու  1, ծաղրական  1, ծաղրանկար  2, ծաղրանկարային  1, ծաղրանկարէն  1, ծաղրանկարը  4, ծաղրանկարին  1, ծաղրանկարն  1, ծաղրանկարուած  1, ծաղրելով  1, ծաղրեն  1, ծաղրեր  1, ծաղրերուն  1, ծաղրեցին  1, ծաղրէ  1, ծաղրէր  2, ծաղրէք  1, ծաղրովը  1, ծաղրուէր  1, ծամած  2, ծամածը  2, ծամածի  1, ծամածուռ  1, ծամածռութիւնը  1, ծամակալի  1, ծամել  2, ծամելէ  2, ծամելէն  2, ծամելը  2, ծամելիքներովը  1, ծամելով  7, ծամելու  9, ծամենք  1, ծամեց  2, ծամեցին  2, ծամէ  2, ծամէին  4, ծամէր  7, ծամծմել  1, ծամծուած  1, ծամող  1, ծամոց  7, ծամոցը  2, ծամուած  1, ծամուիլը  1, ծամօնը  1, ծայր  9, ծայրագոյն  9, ծայրագունտը  1, ծայրակէտը  2, ծայրայեղ  4, ծայրայեղութիւնը  2, ծայրայեղօրէն  1, ծայրատուած  1, ծայրերէն  2, ծայրերը  9, ծայրերուն  4, ծայրէ  1, ծայրէն  6, ծայրը  18, ծայրի  1, ծայրին  13, ծայրն  1, ծայրով  2, ծայրովը  14, ծանծաղ  1, ծանծաղէ  1, ծանծաղի  2, ծանծաղումն  1, ծանծաղուտէն  1, ծանծաղուտի  1, ծանծաղուտին  1, ծանուցագիր  1, ծանուցանելով  1, ծանուցաներ  1, ծանուցանէր  1, ծանուցուեցան  1, ծանուցում  1, ծանուցումին  1, ծանուցւած  1, ծանր  155, ծանրաբեռն  4, ծանրաբեռնել  1, ծանրաբեռնելով  1, ծանրագին  2, ծանրագոյն  1, ծանրադիր  1, ծանրաթեւ  1, ծանրածանր  3, ծանրակառոյց  1, ծանրակշիռ  2, ծանրահիւս  1, ծանրահոտ  1, ծանրանալ  5, ծանրանալէն  1, ծանրանալու  6, ծանրանամ  2, ծանրանայ  6, ծանրանային  3, ծանրանան  2, ծանրանար  15, ծանրացած  5, ծանրացան  2, ծանրացաւ  6, ծանրացեր  1, ծանրացնելով  1, ծանրացնէր  1, ծանրացող  2, ծանրացում  1, ծանրը  1, ծանր­ծանր  1, ծանր-ծանր  5, ծանրկեկ  3, ծանրոցէն  2, ծանրոցներ  1, ծանրոցներէն  1, ծանրոցովը  1, ծանրութեամբ  3, ծանրութեամբը  3, ծանրութեան  10, ծանրութենէն  3, ծանրութիւն  10, ծանրութիւնը  22, ծանրութիւնն  2, ծանրութիւնները  1, ծանրութիւնով  1, ծանրցեր  1, ծանօթ  164, ծանօթանար  2, ծանօթացած  1, ծանօթացման  1, ծանօթացում  2, ծանօթացումէն  2, ծանօթացումը  7, ծանօթացումն  1, ծանօթէն  2, ծանօթը  1, ծանօթի  1, ծանօթին  1, ծանօթներ  2, ծանօթներէ  1, ծանօթներէն  2, ծանօթները  1, ծանօթներու  4, ծանօթներուն  1, ծանօթութեան  2, ծանօթութենէն  1, ծանօթութիւն  2, ծանօթութիւնը  1, ծանօթութիւնն  1, ծառ  5, ծառայ  16, ծառայած  11, ծառայական  1, ծառայականէս  1, ծառայել  12, ծառայելէ  3, ծառայելը  2, ծառայելով  11, ծառայելու  7, ծառայեմ  2, ծառայեն  7, ծառայես  1, ծառայեր  4, ծառայեց  3, ծառայեցին  2, ծառայեցնելու  1, ծառայեցնէին  1, ծառայեցուցին  1, ծառայէ  2, ծառայէին  2, ծառայէն  5, ծառայէր  13, ծառայի  13, ծառային  34, ծառայից  1, ծառայող  7, ծառայողներն  1, ծառայողներու  2, ծառայողներուն  1, ծառայով  1, ծառայութեամբ  2, ծառայութեան  12, ծառայութեանը  1, ծառայութեանց  1, ծառայութենէն  5, ծառայութիւնը  9, ծառայութիւնները  1, ծառայութիւններուն  1, ծառան  28, ծառանալէ  1, ծառանալով  1, ծառանալու  1, ծառանար  4, ծառաներ  3, ծառաներէ  1, ծառաներէն  4, ծառաները  11, ծառաներն  1, ծառաներու  16, ծառաներուն  18, ծառաստան  2, ծառաստանը  1, ծառաստանի  1, ծառաստաններ  2, ծառաստանները  1, ծառացած  1, ծառացողը  1, ծառեր  11, ծառերէն  6, ծառերը  21, ծառերն  2, ծառերով  3, ծառերու  14, ծառերուն  19, ծառզարդարի  1, ծառէ  2, ծառէն  5, ծառը  11, ծառի  13, ծառին  14, ծառներուն  1, ծարաւ  12, ծարաւահիւծ  1, ծարաւէն  5, ծարաւը  18, ծարաւի  7, ծարաւին  8, ծարաւն  1, ծարաւները  1, ծարաւով  4, ծարաւովը  2, ծարաւցայ  1, ծարաւցար  1, ծարաւցեր  1, ծարիրէն  2, ծարիրուած  2, ծաւալ  4, ծաւալած  1, ծաւալելիք  1, ծաւալելու  1, ծաւալեցաւ  12, ծաւալէ  4, ծաւալէին  1, ծաւալէն  2, ծաւալէր  10, ծաւալը  5, ծաւալի  4, ծաւալիլ  2, ծաւալին  5, ծաւալող  2, ծաւալով  12, ծաւալումը  6, ծաւալումին  2, ծաւալումն  2, ծաւալումով  1, ծաւալումովն  1, ծաւալուն  6, ծափ  4, ծափած  1, ծափահարած  2, ծափահարենք  1, ծափահարութեան  1, ծափեն  2, ծափերը  1, ծափերու  1, ծափերուն  3, ծեծ  30, ծեծած  2, ծեծել  2, ծեծելէն  4, ծեծելը  2, ծեծելն  1, ծեծելով  11, ծեծելու  6, ծեծեն  6, ծեծեր  2, ծեծերը  2, ծեծերով  1, ծեծերովը  1, ծեծերու  1, ծեծերուն  3, ծեծեց  4, ծեծեցին  3, ծեծէ  10, ծեծէին  5, ծեծէն  8, ծեծէր  23, ծեծը  52, ծեծի  17, ծեծին  33, ծեծկըւուքը  2, ծեծկըւուքի  3, ծեծկուած  1, ծեծկուեր  1, ծեծկուէր  1, ծեծող  2, ծեծողը  2, ծեծողները  1, ծեծողներուն  2, ծեծով  3, ծեծովը  1, ծեծուած  26, ծեծուելէն  2, ծեծուելիք  1, ծեծուելով  2, ծեծուելով-ծեծուելով  1, ծեծուելու  2, ծեծուեր  2, ծեծուեցաւ  1, ծեծուէր  3, ծեծուին  1, ծեծքեցին  1, ծեծքող  1, ծեծքուած  1, ծեր  37, ծերակոյտը  1, ծերակուտական  2, ծերանալով  1, ծերանայ  2, ծերանան  4, ծերանար  2, ծերանոցներէն  1, ծերացած  14, ծերեր  4, ծերերէ  3, ծերերէն  3, ծերերը  23, ծերերն  4, ծերերով  1, ծերերու  12, ծերերուն  21, ծերէն  2, ծերը  15, ծերի  2, ծերին  4, ծերն  3, ծերնալուն  1, ծերութեան  23, ծերութեանը  1, ծերութեանց  1, ծերութենէն  1, ծերութիւն  10, ծերութիւնը  17, ծերութիւնները  1, ծերութիւններուն  3, ծերուկ  13, ծերուկը  10, ծերուկի  5, ծերուկին  10, ծերուկն  2, ծերունի  25, ծերունիի  1, ծերունիին  9, ծերունին  41, ծերունիներ  1, ծերունիներէ  1, ծերունիները  4, ծերունիներու  2, ծերունիներուն  1, ծերունւոյն  1, ծերպերուն  1, ծերպին  1, ծերքն  1, ծեփ  4, ծեփերէն  1, ծեփերը  1, ծեփերուն  2, ծեփը  3, ծեփին  8, ծեփն  1, ծեփող  1, ծեփուած  1, ծեքծեքում  1, ծեքծեքումի  1, ծեքծեքումն  1, ծեքծեքումներէն  1, ծեքծեքումները  1, ծեքծեքուն  4, ծթռած  1, ծթռանք  1, ծթռանքը  1, ծիածան  2, ծիածանեան  1, ծիածանել  1, ծիածանելով  1, ծիածանէն  1, ծիածանը  1, ծիածանի  4, ծիածանին  2, ծիածանները  2, ծիածանովը  1, ծիածանուած  1, ծիածանուին  2, ծիածանուող  1, ծիլ  3, ծիլերը  1, ծիլերուն  1, ծիլին  3, ծիծաղ  3, ծիծաղել  1, ծիծաղելի  42, ծիծաղելին  3, ծիծաղելիութիւնը  1, ծիծաղեցան  1, ծիծաղեցաւ  7, ծիծաղէր  2, ծիծաղը  4, ծիծաղի  1, ծիծաղիլ  1, ծիծաղին  1, ծիծաղիք  1, ծիծաղն  1, ծիծաղները  1, ծիծաղով  3, ծիծեռնակ  1, ծիծեռնակի  1, ծիծերէն  3, ծիծերը  5, ծիծերն  2, ծիծերով  1, ծիծերու  2, ծիծերուն  14, ծիծը  1, ծիծի  1, ծիծին  6, ծիծղուն  1, ծիծովը  1, ծիսակատարութեամբ  1, ծիսակատարութիւն  1, ծիրանաւոր  9, ծիրանեփայլ  1, ծիրանի  5, ծիրանիի  1, ծիրանին  3, ծիրէ  2, ծիրէն  3, ծիրը  1, ծիրի  1, ծիրին  3, ծիրով  4, ծիրովը  1, ծիրտ  1, ծիւրածներուն  1, ծիւրէին  1, ծլած  1, ծլի  1, ծլին  1, ծլիս  1, ծխազարկին  1, ծխախոտ  5, ծխախոտէն  2, ծխախոտը  1, ծխախոտի  10, ծխախոտին  4, ծխախոտներուն  1, ծխած  1, ծխահոտ  1, ծխամորճերէն  1, ծխամորճը  4, ծխանէն  2, ծխանները  1, ծխաններու  1, ծխաշունչ  1, ծխատուփ  1, ծխատուփերը  2, ծխատուփէն  2, ծխատուփը  4, ծխատուփին  2, ծխար  2, ծխարձակ  1, ծխացին  1, ծխացնելով  1, ծխափողերը  2, ծխափողը  2, ծխել  1, ծխելը  1, ծխելու  1, ծխեր  4, ծխեց  1, ծխէին  4, ծխէր  3, ծխնելոյզէն  1, ծխնելոյզը  1, ծխնելոյզի  1, ծխնելոյզներուն  1, ծխնի  1, ծխնիէն  4, ծխնիի  1, ծխնիին  5, ծխնին  3, ծխնիներէն  4, ծխնիները  7, ծխնիներուն  4, ծխնիներունն  1, ծխող  2, ծխոտ  2, ծխում  2, ծխումէն  1, ծխումին  1, ծխումները  2, ծխումներով  1, ծխուն  1, ծծած  2, ծծել  1, ծծելով  3, ծծելու  8, ծծեն  2, ծծեր  5, ծծեց  1, ծծէ  1, ծծէին  3, ծծէր  3, ծծմբոտ  1, ծծող  1, ծծուած  5, ծծուելով  1, ծծուէր  1, ծծումբ  1, ծծումբէն  1, ծծումբի  1, ծծումբին  1, ծծումներուն  1, ծծուն  1, ծկլելով  1, ծղիէն  1, ծղիին  1, ծղին  1, ծղրիդը  1, ծղրիդի  1, ծղօտիկներուն  1, ծղօտներ  1, ծղօտներու  1, ծմակներէն  1, ծնած  32, ծնածները  1, ծնան  1, ծնաւ  1, ծնելէս  1, ծնելնուն  1, ծնելով  1, ծներ  4, ծնէ  2, ծնէին  3, ծնէր  3, ծնի  6, ծնիլ  2, ծնին  6, ծնկոսկորին  1, ծնկոսկրը  1, ծննդաբանութեամբը  2, ծննդաբանութիւնը  1, ծննդաբերութեան  1, ծննդավայր  2, ծննդավայրը  2, ծննդավայրին  1, ծննդեան  4, ծննդոց  3, ծնող  1, ծնողը  1, ծնողին  2, ծնողները  1, ծնողներուն  1, ծնողք  2, ծնողքը  7, ծնողքի  2, ծնողքին  4, ծնողքները  1, ծնողքներուն  1, ծնոտները  1, ծնուել  1, ծնունդ  23, ծնունդէն  2, ծնունդը  5, ծնունդի  9, ծնունդին  13, ծնունդն  1, ծնունդներ  1, ծնունդները  3, ծնունդներն  1, ծնունդներու  1, ծնունդներուն  2, ծնունդով  5, ծնրադիր  11, ծնրադրելէն  1, ծնրադրեն  1, ծնրադրեց  3, ծնրադրողի  1, ծնրադրութիւն  1, ծնրադրումէն  1, ծնրադրումը  1, ծնրոսկրին  1, ծնցնելու  1, ծնօտին  5, ծնօտն  1, ծնօտները  1, ծնօտներն  1, ծնօտներուն  1, ծոծրակէն  14, ծոծրակը  2, ծոծրակի  6, ծոծրակին  25, ծոծրակնուն  1, ծոծրակով  1, ծոմ  2, ծոմերը  1, ծոմը  1, ծոյլ  6, ծոպաւոր  2, ծոպերը  1, ծոպերուն  1, ծոպէն  1, ծոպին  2, ծով  19, ծովաբազուկներու  1, ծովաբարձ  1, ծովախաղացքի  1, ծովախորշը  1, ծովածաւալ  1, ծովահայեաց  1, ծովանար  1, ծովացեալ  2, ծովափ  1, ծովափէն  1, ծովափի  1, ծովափնեայ  1, ծովեզերքը  2, ծովեզրի  1, ծովերէն  5, ծովերը  3, ծովերու  4, ծովերուն  2, ծովէ  2, ծովէն  9, ծովը  18, ծովի  4, ծովին  8, ծով-ծով  1, ծովն  1, ծովով  1, ծովովը  1, ծովու  3, ծովուն  9, ծորւմ  1, ծորած  3, ծորակ  1, ծորակը  4, ծորակին  2, ծորակներէն  1, ծորակները  2, ծորել  1, ծորելէն  1, ծորելով  2, ծորելու  2, ծորեն  2, ծորէ  1, ծորէին  1, ծորէր  5, ծորին  1, ծորող  1, ծորուած  1, ծորում  4, ծորումը  1, ծորումներ  1, ծորումներովը  1, ծորումներու  2, ծորումներուն  1, ծորումով  2, ծոց  14, ծոցերէն  2, ծոցերը  3, ծոցերն  1, ծոցերնին  2, ծոցերնուն  1, ծոցերուն  3, ծոցէ  3, ծոցէն  50, ծոցը  143, ծոցի  11, ծոցին  96, ծոցն  10, ծոցով  3, ծոցովը  2, ծոցուոր  4, ծոցուորելով  1, ծոցուորեր  1, ծոցւոր  1, ծու  1, ծուարած  11, ծուարի  2, ծուէն  11, ծուէնը  3, ծուէնի  2, ծուէն­ծուէն  2, ծուէն-ծուէն  6, ծուէններ  7, ծուէնները  12, ծուէններով  3, ծուէններուն  4, ծուէնով  1, ծուլանար  1, ծուլութեան  1, ծուլութիւնը  2, ծուխ  1, ծուխերուն  1, ծուխէն  8, ծուխը  11, ծուխի  5, ծուխին  7, ծուխով  2, ծուխոտ  3, ծուծէն  2, ծուծէն-ծուծէն  1, ծուծը  4, ծուծին  1, ծուկերէն  1, ծուկերուն  1, ծուղակել  1, ծուղակելու  1, ծուղակէն  2, ծուղակին  3, ծուղակներ  1, ծուղակներուն  1, ծունկ  15, ծունկդ  1, ծունկերէն  5, ծունկերը  23, ծունկերնուն  2, ծունկերով  1, ծունկերուն  48, ծունկէն  2, ծունկը  8, ծունկի  39, ծունկին  23, ծունկն  2, ծունկով  1, ծունր  1, ծուռ  23, ծուռիկ  3, ծուռիկ-մուռիկ  1, ծուռ-ծուռ  1, ծուռ-մուռ  1, ծուռումուռ  8, ծուռումուռը  1, ծուփ  4, ծուփով  1, ծուփքին  1, ծոփերէն  1, ծպտուած  5, ծպտումէ  1, ծպտումի  1, ծպտումին  1, ծպտումներով  1, ծպտումներու  1, ծպտումով  1, ծպտուն  1, ծռած  9, ծռելէ  1, ծռելէն  1, ծռելով  7, ծռելովը  2, ծռելու  6, ծռելուն  1, ծռեն  2, ծռեր  5, ծռեց  11, ծռեցան  4, ծռեցաւ  12, ծռեցին  1, ծռէր  4, ծռի  3, ծռիլ  1, ծռին  1, ծռինք  1, ծռիր  2, ծռմռած  1, ծռմռելով  2, ծռմռուքով  1, ծռող  2, ծռուած  1, ծռութիւնը  2, ծռում  1, ծրագիր  8, ծրագիրը  13, ծրագիր­յատակագիծը  1, ծրագիրն  1, ծրագիրներ  3, ծրագիրներէն  3, ծրագիրները  6, ծրագիրներով  1, ծրագիրներուն  3, ծրագրած  5, ծրագրածին  1, ծրագրային  1, ծրագրեց  1, ծրագրէն  1, ծրագրէր  1, ծրագրի  2, ծրագրին  14, ծրագրով  5, ծրագրուած  9, ծրագրուածը  1, ծրագրուէր  2, ծրագրումն  1, ծրար  6, ծրարած  4, ծրարեր  1, ծրարը  10, ծրարիկ  1, ծրարիկը  6, ծրարիկին  4, ծրարիկով  1, ծրար-ծրար  1, ծրարները  1, ծրարներու  1, ծրարներուն  1, ծրարոց  1, ծրարուած  8, ծրարուէին  1, ծրարուին  1, ծփային  1, ծփանուտ  4, ծփանք  4, ծփանքէն  7, ծփանքը  6, ծփանքի  2, ծփանքին  1, ծփանքն  1, ծփանքներէն  1, ծփանքները  1, ծփանքներու  1, ծփանքներուն  1, ծփանքով  1, ծփար  5, ծփծփալով  1, ծփծփաց  1, ծփծփուն  1, ծփումները  1, ծփուն  12, ծօ  3