Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ձայնը 1, ձաբռտուքը 1, ձագ 2, ձագար 1, ձագարաձեւ 1, ձագեր 1, ձագերը 3, ձագերով 1, ձագերու 1, ձագէն 1, ձագի 2, ձագին 3, ձագուկ 2, ձագուկը 2, ձագուկին 3, ձագուկիս 2, ձագուկները 1, ձագուկներու 1, ձագուկս 3, ձախ 64, ձախաւեր 4, ձախաւերներ 1, ձախաւերութիւնը 1, ձախէն 3, ձախը 1, ձախին 14, ձախն 1, ձախող 2, ձախողանք 1, ձախողանքէն 2, ձախողանքը 2, ձախով 1, ձախորդ 7, ձախորդութիւն 1, ձախորդութիւնը 2, ձախորդութիւններ 1, ձախօք 1, ձայն 76, ձայնախառն 1, ձայնած 1, ձայնական 10, ձայնակցէր 1, ձայնահոսանքը 1, ձայնաղբիւրի 1, ձայնաստիճանի 1, ձայնաստիճանին 1, ձայնարկութիւն 1, ձայնարձակութեամբ 1, ձայնաւոր 1, ձայնաւորները 1, ձայնաւորութեան 1, ձայնաւորութիւն 1, ձայնդ 3, ձայնելու 1, ձայներ 21, ձայներէ 2, ձայներէն 3, ձայները 18, ձայներու 7, ձայներուն 9, ձայնեց 5, ձայնեցին 2, ձայնէ 3, ձայնէդ 1, ձայնէին 1, ձայնէն 36, ձայնէր 4, ձայնը 175, ձայնի 49, ձայնին 164, ձայն-ծպտուն 1, ձայնն 10, ձայնողը 1, ձայնով 28, ձայնովդ 1, ձայնովը 6, ձայնոտ 1, ձանձրախտը 1, ձանձրախտին 1, ձանձրանալու 1, ձանձրանալուն 1, ձանձրանայ 1, ձանձրացնէր 1, ձանձրացուցիչ 1, ձանձրոյթ 2, ձանձրոյթէն 8, ձանձրոյթը 9, ձանձրոյթին 9, ձանձրոյթով 5, ձառադէմ 1, ձարազգեաց 1, ձարէ 1, ձարը 1, ձաւարը 1, ձաւարի 1, ձափռտուք 2, ձգած 61, ձգած-թողած 1, ձգածին 1, ձգած-փախած 1, ձգել 20, ձգելէ 6, ձգելը 2, ձգելիք 3, ձգելով 43, ձգելու 38, ձգեմ 10, ձգեն 15, ձգենք 3, ձգեր 18, ձգեց 20, ձգեցէք 8, ձգեցին 9, ձգեցինք 1, ձգէ 28, ձգէին 19, ձգէր 27, ձգէք 1, ձգձգել 1, ձգձգման 1, ձգձգուած 1, ձգձգումներէ 1, ձգձգումները 1, ձգձգումներով 1, ձգձգուն 2, ձգող 4, ձգողը 1, ձգողի 1, ձգողներուն 1, ձգողութեամբ 2, ձգողութեամբը 3, ձգողութեան 13, ձգողութեանը 3, ձգողութենէն 6, ձգողութիւն 10, ձգողութիւնը 11, ձգուած 50, ձգուածը 2, ձգուելէն 1, ձգուելիք 1, ձգուելով 1, ձգուելու 2, ձգուելուն 1, ձգուեր 2, ձգուեցան 3, ձգուեցաւ 4, ձգուէին 4, ձգուէր 6, ձգուի 7, ձգուիլ 2, ձգուիլն 1, ձգուին 7, ձգուիք 1, ձգուլիին 1, ձգումին 1, ձգտելով 3, ձգտելու 1, ձգտէին 1, ձգտէր 3, ձգտի 7, ձգտիլ 1, ձգտիմ 1, ձգտին 6, ձգտող 3, ձգտուած 3, ձգտուին 1, ձգտումէ 1, ձգտումէն 1, ձգտումը 5, ձգտումին 2, ձգտումն 1, ձգտումներէն 1, ձգտումներով 1, ձգտումներուն 3, ձեզ 113, ձեզի 193, ձեզմէ 42, ձեզմով 5, ձեղնամասերը 1, ձեղնայարկը 1, ձեղնատակէն 1, ձեղնատակի 1, ձեղնատակին 1, ձեղունէն 4, ձեղունին 1, ձեղունն 1, ձեղուններէն 1, ձեղունները 1, ձենէ 1, ձեռագիծ 1, ձեռագիր 4, ձեռագիրը 1, ձեռագիրներու 1, ձեռագործ 3, ձեռագործի 1, ձեռագործները 1, ձեռագրին 1, ձեռակերտ 6, ձեռակերտը 2, ձեռակերտն 1, ձեռակերտներէն 1, ձեռակերտները 1, ձեռահիւս 1, ձեռաշէն 1, ձեռաց 4, ձեռնադրուելէ 1, ձեռնալամբի 1, ձեռնածայրերը 1, ձեռնածութիւնը 1, ձեռնակապ 1, ձեռնակապերը 2, ձեռնակապը 1, ձեռնասուն 1, ձեռնասունին 1, ձեռնասունն 1, ձեռնասուններէն 1, ձեռնարկ 7, ձեռնարկած 3, ձեռնարկելով 1, ձեռնարկեր 1, ձեռնարկեց 2, ձեռնարկէն 1, ձեռնարկը 7, ձեռնարկի 6, ձեռնարկին 7, ձեռնարկներ 3, ձեռնարկներէն 2, ձեռնարկները 5, ձեռնարկների 1, ձեռնարկներով 1, ձեռնարկներու 6, ձեռնարկներուն 2, ձեռնարկով 1, ձեռնարկուները 1, ձեռնելէ 1, ձեռնելով 1, ձեռնելու 2, ձեռներէց 3, ձեռներէցութեամբը 1, ձեռներէցութիւններով 1, ձեռները 2, ձեռնէր 1, ձեռնթափ 4, ձեռնթափութիւնը 1, ձեռնոցը 1, ձեռնոցով 1, ձեռնուած 3, ձեռնումին 2, ձեռնունայն 2, ձեռնտու 3, ձեռնտուութեամբը 1, ձեռուըներով 1, ձեռք 76, ձեռքդ 6, ձեռքեր 2, ձեռքերէ 4, ձեռքերէն 10, ձեռքերը 106, ձեռքերն 2, ձեռքերնին 11, ձեռքերնուն 2, ձեռքերով 7, ձեռքերովը 6, ձեռքերովս 1, ձեռքերու 7, ձեռքերուն 20, ձեռքէ 8, ձեռքէդ 3, ձեռքէն 63, ձեռքէս 2, ձեռքը 165, ձեռքի 24, ձեռքին 54, ձեռքինը 1, ձեռքինն 1, ձեռք­ձեռք 1, ձեռքն 7, ձեռքով 61, ձեռքովդ 1, ձեռքովը 25, ձեռքովն 1, ձեռքով-ոտքով 1, ձեռքովս 2, ձեռքպագի 1, ձեռքս 2, ձեր 734, ձերբազատ 1, ձերբակալ 1, ձերբակալած 1, ձերբակալել 1, ձերբակալելն 1, ձերբակալելով 1, ձերբակալէին 1, ձերբակալման 2, ձերբակալուած 6, ձերբակալուածները 1, ձերբակալուածներուն 1, ձերբակալուելուն 1, ձերբակալուեր 2, ձերբակալուեցան 1, ձերբակալութեան 1, ձերբակալութեանց 8, ձերբակալութիւն 2, ձերբակալութիւնը 2, ձերբակալութիւններ 1, ձերբակալութիւններէն 2, ձերբակալութիւնները 3, ձերբակալուիլը 1, ձերբակալումէն 2, ձերբակալումը 5, ձերբակալումին 1, ձերբակալուողներու 1, ձերը 9, ձերինէն 1, ձերինը 6, ձերինին 3, ձերինն 1, ձերիններէն 1, ձերինները 7, ձերիններուն 1, ձերն 4, ձերքը 1, ձեւ 46, ձեւաբանուած 1, ձեւագրուած 1, ձեւազեղծ 3, ձեւազեղծած 1, ձեւազեղծեն 1, ձեւազեղծման 3, ձեւազեղծումը 3, ձեւազեղծումներուն 1, ձեւազերծման 1, ձեւախուսումներուն 1, ձեւած 3, ձեւական 2, ձեւակերպական 4, ձեւակերպութեան 3, ձեւակերպութեանց 1, ձեւակերպութիւններէն 2, ձեւակերպութիւնները 1, ձեւանալով 1, ձեւապաշտ 1, ձեւացողները 1, ձեւաւորել 1, ձեւաւորելու 1, ձեւաւորեր 1, ձեւաւորէ 1, ձեւաւորող 1, ձեւաւորուած 1, ձեւաւորուէր 1, ձեւաւորուող 1, ձեւափոխեն 1, ձեւափոխուած 1, ձեւափոխութեան 1, ձեւելով 6, ձեւելու 1, ձեւեն 2, ձեւեր 13, ձեւերէ 3, ձեւերէն 8, ձեւերը 34, ձեւերն 1, ձեւերով 17, ձեւերու 11, ձեւերուն 16, ձեւեցին 3, ձեւէ 9, ձեւէին 7, ձեւէն 11, ձեւէր 10, ձեւը 53, ձեւընկալ 1, ձեւի 14, ձեւին 41, ձեւն 12, ձեւող 1, ձեւով 89, ձեւովը 8, ձեւուած 14, ձեւուեցաւ 1, ձեւուէին 3, ձեւուի 3, ձեւուչափուած 1, ձէթ 5, ձէթէ 5, ձէթէն 2, ձէթը 6, ձէթի 4, ձէթին 10, ձէթով 3, ձէնդ 1, ձէնով 1, ձի 11, ձիագին 1, ձիախումբերու 1, ձիարշաւի 1, ձիաւոր 2, ձիաւորին 2, ձիաւորներ 1, ձիաւորներէ 1, ձիաւորներէն 1, ձիաւորները 3, ձիաւորներու 1, ձիաւորներուն 1, ձիգ 10, ձիգբերան 1, ձիդ 1, ձիերէն 4, ձիերը 15, ձիերն 1, ձիերով 2, ձիերու 7, ձիերուն 15, ձիէ 1, ձիէն 2, ձիթահան 2, ձիթապտուղ 7, ձիթապտուղը 1, ձիթապտուղի 8, ձիթապտուղին 4, ձիթապտուղները 1, ձիթապտուղով 1, ձիթաստան 4, ձիթաստանը 7, ձիթաստանի 1, ձիթաստանին 1, ձիթաստաններէն 2, ձիթաստանները 7, ձիթաստաններուն 5, ձիթաստանով 1, ձիթարաններէն 1, ձիթենեօք 1, ձիթենի 1, ձիթենիէն 2, ձիթենիի 9, ձիթենիին 1, ձիթենին 2, ձիթենիներէն 1, ձիթենիները 2, ձիթենիներով 4, ձիթենիներու 5, ձիթենիներուն 4, ձիթհան 1, ձիթհանները 2, ձիթոյ 1, ձին 28, ձիով 2, ձիու 11, ձիուն 23, ձիրք 1, ձիրքերը 1, ձիրքը 1, ձիւը 1, ձիւթ 5, ձիւթերը 1, ձիւթէ 1, ձիւթը 2, ձիւթի 3, ձիւթոտ 1, ձիւթոտէր 1, ձիւն 7, ձիւնահիւս 1, ձիւնամրրիկը 1, ձիւնամրրիկի 1, ձիւնամրրիկին 1, ձիւնապատ 2, ձիւնասպիտակ 1, ձիւնատիպ 1, ձիւնափառ 1, ձիւները 2, ձիւներու 1, ձիւներուն 7, ձիւնէ 4, ձիւնէն 11, ձիւնը 6, ձիւնի 24, ձիւնին 18, ձիւնոտ 6, ձկնարանը 1, ձկնարանին 2, ձկնորսը 5, ձկնորսի 3, ձկնորսին 3, ձկնորսներ 2, ձկնորսները 5, ձկնորսներով 1, ձկնորսներուն 1, ձմեռ 10, ձմեռային 1, ձմեռէն 1, ձմեռը 6, ձմեռնակ 1, ձմեռնամուտի 1, ձմեռնային 1, ձմեռներ 2, ձմեռները 2, ձմեռներուն 1, ձմեռուան 3, ձմերոցը 1, ձմերուկ 1, ձմերուկի 1, ձմերուկները 1, ձմրան 10, ձող 2, ձողակազմ 1, ձողացանկ 2, ձողացանկին 3, ձողացանցին 1, ձողելէ 1, ձողեր 3, ձողերէ 1, ձողերէն 1, ձողերը 5, ձողերով 2, ձողերու 2, ձողերուն 8, ձողէ 1, ձողի 3, ձողիկ 1, ձողիկէ 2, ձողիկ-ձողիկ 3, ձողիկներ 1, ձողիկներէն 1, ձողիկները 3, ձողիկներով 1, ձողիկներու 3, ձողիկներուն 1, ձողի-ձողիկ 1, ձողին 2, ձող-ձող 2, ձողով 3, ձողուած 1, ձողտելու 1, ձողտուած 2, ձողտուելիք 1, ձոյլ 4, ձոր 3, ձորադիր 1, ձորակ 1, ձորակէն 4, ձորակը 7, ձորակի 3, ձորակին 10, ձորակներն 1, ձորակներու 1, ձորահայեաց 1, ձորամէջ 1, ձորամէջերը 1, ձորամէջերուն 1, ձորամէջէն 1, ձորամէջը 2, ձորամէջն 1, ձորերէ 1, ձորերը 1, ձորէն 8, ձորը 6, ձորի 1, ձորին 1, ձուազեղ 1, ձուազեղը 1, ձուածիր 1, ձուածիրի 1, ձուածիրին 2, ձուաձեւերը 1, ձուաձեւէն 1, ձուաձեւը 1, ձուաձեւուած 1, ձուարան 1, ձուլած 1, ձուլարանին 1, ձուլարաններուն 1, ձուլելու 2, ձուլիչը 1, ձուլուած 2, ձուլուելով 1, ձուկ 4, ձուկեր 1, ձուկերը 2, ձուկերով 1, ձուկերու 1, ձուկերուն 10, ձուկը 4, ձուկի 4, ձուկին 6, ձուկով 1, ձրի 29, ձրիաթոշակ 1, ձրիակերներուն 1, ղազան 1, ղազարոս 7, ղազարոսը 3, ղազէլ-եղնիկին 1, ղազէպները 1, ղազի 2, ղալաթիա 1, ղալաթիոյ 1, ղարիպ 8, ղարիպը 2, ղարիպի 1, ղարիպները 1, ղարիպներուն 2, ղեկ 1, ղեկավար 2, ղեկավարելու 5, ղեկավարեն 1, ղեկավարէ 1, ղեկավարէր 1, ղեկավարները 1, ղեկավարուած 1, ղեկավարութեան 1, ղեկավարումին 1, ղեկավարումովը 1, ղեկը 2, ղենջակէն 1, ղենջակին 1, ղեւոնդ 1, ղեւտացիները 1, ղովտի 1, ղուրպէթ 2, ղրկած 5, ղրկել 9, ղրկելէ 3, ղրկելով 6, ղրկելու 7, ղրկելուն 1, ղրկեն 2, ղրկենք 1, ղրկեր 9, ղրկեց 6, ղրկեցին 6, ղրկեցիր 1, ղրկէ 5, ղրկէին 6, ղրկէր 22, ղրկըւած 1, ղրկող 5, ղրկողը 2, ղրկողները 1, ղրկուած 32, ղրկուածին 1, ղրկուելէ 2, ղրկուելու 1, ղրկուեցան 1, ղրկուեցաւ 2, ղրկուէին 2, ղրկուի 1, ղրկուին 1, ղրուշները 1, ղօղանջէ 1, ճաթած 3, ճաթելէ 1, ճաթելով 1, ճաթելու 6, ճաթեցան 2, ճաթեցնելով 1, ճաթեցնելու 4, ճաթեցնեն 1, ճաթեցնէ 1, ճաթեցնող 2, ճաթեցուց 1, ճաթէին 2, ճաթէր 3, ճաթի 3, ճաթիլ 2, ճաթիլը 1, ճախարակ 1, ճախարակել 1, ճախարակէ 2, ճախարակը 1, ճախարակին 1, ճախարակուած 1, ճախարակումը 1, ճախիններէն 1, ճախինները 2, ճախճային 1, ճակատ 22, ճակատագիր 3, ճակատագիրէն 1, ճակատագիրը 62, ճակատագիրն 17, ճակատագրական 16, ճակատագրականութեամբը 1, ճակատագրականութիւն 1, ճակատագրականութիւնը 1, ճակատագրապաշտ 3, ճակատագրապաշտութեամբը 1, ճակատագրէն 4, ճակատագրի 2, ճակատագրին 57, ճակատագրովը 3, ճակատագրուած 3, ճակատազարդ 1, ճակատազարդը 3, ճակատած 1, ճակատամասը 1, ճակատամարտ 6, ճակատամարտը 4, ճակատամարտի 9, ճակատամարտին 2, ճակատամարտներուն 1, ճակատելու 1, ճակատեն 1, ճակատէ 4, ճակատէն 17, ճակատը 36, ճակատի 16, ճակատիդ 1, ճակատիլ 1, ճակատին 33, ճակատման 1, ճակատն 1, ճակատներէ 1, ճակատներէն 1, ճակատները 2, ճակատներու 1, ճակատներուն 2, ճակատնուն 2, ճակատողի 1, ճակատով 4, ճակատովը 2, ճակատուած 1, ճակատուելէ 1, ճակատում 1, ճակատումէն 1, ճակատումը 13, ճակատումին 1, ճակատումն 1, ճակատումները 1, ճակատումներուն 2, ճակատումովը 1, ճակտէ 2, ճակտէն 10, ճակտի 16, ճակտիդ 1, ճակտին 57, ճակտիս 1, ճահաւոր 2, ճահիլներուն 1, ճահիճ 3, ճահիճէ 1, ճահիճէն 4, ճահիճը 5, ճահիճի 4, ճահիճին 10, ճահիճներ 1, ճահիճներէն 1, ճահիճները 3, ճահիճներու 2, ճահիճներուն 3, ճահճախուտ 1, ճահճատենդը 1, ճահճատենդի 1, ճաղ 1, ճաղածածուկ 1, ճաղանճին 1, ճաղապատ 1, ճաղատ 10, ճաղերը 2, ճաղերով 1, ճաղերուն 1, ճաղը 1, ճաղին 4, ճաղով 1, ճաղցու 1, ճաճանչավերջ 1, ճաճանչէր 2, ճաճանչներ 1, ճաճանչները 1, ճաճանչուն 1, ճամարտակութիւն 1, ճամբա 1, ճամբադ 5, ճամբած 1, ճամբայ 79, ճամբայէ 2, ճամբայէն 3, ճամբային 1, ճամբայով 6, ճամբայովը 1, ճամբան 156, ճամբաներ 9, ճամբաներէ 8, ճամբաներէն 36, ճամբաները 41, ճամբաներով 9, ճամբաներովը 3, ճամբաներու 5, ճամբաներուն 14, ճամբելէ 1, ճամբելու 1, ճամբեց 3, ճամբէ 3, ճամբէն 14, ճամբէր 2, ճամբիկդ 1, ճամբիկը 1, ճամբողը 1, ճամբողները 1, ճամբով 63, ճամբովը 9, ճամբովն 1, ճամբորդ 6, ճամբորդած 3, ճամբորդել 2, ճամբորդելով 1, ճամբորդեն 5, ճամբորդեր 1, ճամբորդէ 3, ճամբորդէին 2, ճամբորդէր 2, ճամբորդը 1, ճամբորդի 3, ճամբորդն 1, ճամբորդներ 4, ճամբորդները 7, ճամբորդներու 3, ճամբորդներուն 4, ճամբորդող 2, ճամբորդութեան 2, ճամբորդութիւն 1, ճամբորդութիւնը 3, ճամբորդութիւններ 1, ճամբորդութիւնները 1, ճամբորդութիւններու 1, ճամբու 67, ճամբուած 2, ճամբուելու 1, ճամբուեր 1, ճամբուէին 1, ճամբուն 44, ճամիէն 1, ճամիի 5, ճամիին 1, ճամին 2, ճամիներէն 1, ճամիներու 1, ճամիներուն 2, ճայրոտ 1, ճան 11, ճանաչելի 10, ճանաչման 1, ճանաչողութեան 1, ճանաչողութիւն 1, ճանաչողութիւնը 1, ճանաչում 4, ճանաչումը 3, ճանաչումներու 1, ճանապարհում 2, ճանավարներէն 1, ճանգոտած 1, ճանը 1, ճանկելով 1, ճանկերու 1, ճանկերուն 1, ճանկէն 1, ճանկը 1, ճանկին 1, ճանկող 1, ճանկռտելու 1, ճանկռտէին 1, ճանկռտուքը 1, ճանձրոյթով 1, ճանճ 2, ճանճեր 4, ճանճերէ 1, ճանճերը 2, ճանճերն 1, ճանճերու 1, ճանճը 2, ճանճի 2, ճանճիկներէն 1, ճանճն 1, ճանչած 1, ճանչնալ 12, ճանչնալէն 1, ճանչնալը 3, ճանչնալով 4, ճանչնալու 17, ճանչնալուն 1, ճանչնամ 2, ճանչնայ 8, ճանչնային 15, ճանչնան 11, ճանչնանք 6, ճանչնաս 8, ճանչնար 77, ճանչնաք 8, ճանչուոր 1, ճանչցած 7, ճանչցածը 1, ճանչցայ 1, ճանչցան 5, ճանչցար 1, ճանչցաւ 7, ճանչցեր 5, ճանչցիր 2, ճանչցող 4, ճանչցողը 1, ճանչցուի 3, ճանչցուին 1, ճանչցուիր 2, ճանչցուծ 1, ճաշագին 1, ճաշակ 5, ճաշակագեղ 1, ճաշակած 2, ճաշակաւոր 2, ճաշակելով 1, ճաշակելու 2, ճաշակեր 1, ճաշակէ 1, ճաշակէն 2, ճաշակէր 1, ճաշակը 5, ճաշակի 2, ճաշակին 3, ճաշակն 2, ճաշակներէն 1, ճաշակները 1, ճաշակներն 1, ճաշակներու 1, ճաշակներուն 1, ճաշակով 8, ճաշակովը 2, ճաշակովն 1, ճաշարանի 1, ճաշարանն 1, ճաշարանները 1, ճաշերուն 1, ճաշէն 4, ճաշէր 1, ճաշը 3, ճաշի 2, ճաշին 3, ճաշու 1, ճաշուն 1, ճաշուները 1, ճապաղած 1, ճապաղիք 1, ճապաղիքը 1, ճապաղիքին 5, ճապաղիքներէն 1, ճապաղիքով 1, ճապղի 1, ճապուկ 1, ճառ 1, ճառագայթ 1, ճառագայթաթեւ 1, ճառագայթած 1, ճառագայթեր 1, ճառագայթեց 1, ճառագայթէ 5, ճառագայթէին 1, ճառագայթէն 1, ճառագայթէր 3, ճառագայթի 2, ճառագայթման 3, ճառագայթներ 3, ճառագայթներէն 1, ճառագայթները 5, ճառագայթներուն 2, ճառագայթող 1, ճառագայթուած 1, ճառագայթում 1, ճառագայթումէն 1, ճառագայթումը 5, ճառագայթումին 3, ճառագայթումն 1, ճառագայթումովը 2, ճառագայթուն 7, ճառագելէ 1, ճառագեց 1, ճառագէ 1, ճառախօսութեամբ 1, ճառելով 1, ճառերը 1, ճառէն 1, ճառը 1, ճատրակի 1, ճար 4, ճարած 21, ճարածները 1, ճարակ 2, ճարակած 1, ճարակելու 1, ճարահատ 3, ճարատարապետութիւնն 1, ճարել 10, ճարելը 2, ճարելով 8, ճարելու 28, ճարեն 9, ճարենք 5, ճարեր 5, ճարեց 4, ճարեցին 2, ճարեց-ճարճրեց 1, ճարէ 18, ճարէին 5, ճարէր 14, ճարճատիլ 1, ճարճատիւնէն 1, ճարճատիւնը 1, ճարճատումէն 1, ճարճատումի 1, ճարճատուն 1, ճարճրկէին 1, ճարմանդ 1, ճարմանդած 1, ճարմանդեն 1, ճարմանդէին 1, ճարմանդէր 1, ճարմանդը 1, ճարմանդուած 1, ճարող 1, ճարուած 20, ճարուէր 2, ճարուի 1, ճարուին 1, ճարպը 1, ճարպի 5, ճարպիկ 6, ճարպին 1, ճարպով 1, ճարտասան 2, ճարտասանական 1, ճարտասանութեան 2, ճարտասանօրէն 1, ճարտար 39, ճարտարահիւս 1, ճարտարանք 2, ճարտարանքը 3, ճարտարանքները 1, ճարտարանքով 1, ճարտարապետ 1, ճարտարապետած 1, ճարտարապետական 2, ճարտարապետեր 1, ճարտարապետը 1, ճարտարապետին 1, ճարտարապետն 1, ճարտարապետուած 3, ճարտարապետութեամբ 5, ճարտարապետութեան 9, ճարտարապետութենէն 4, ճարտարապետութիւն 5, ճարտարապետութիւնը 12, ճարտարարուեստական 1, ճարտարարուեստը 5, ճարտարարուեստի 2, ճարտարարուեստին 1, ճարտարութեամբ 12, ճարտարութեամբը 2, ճարտարութեան 1, ճարտարութեանը 1, ճարտարութենէն 1, ճարտարութիւն 2, ճարտարութիւնը 4, ճարտարօրէն 6, ճափոն 1, ճափոններուն 1, ճգնաժամային 1, ճգնարանին 1, ճգնաւոր 4, ճգնաւորի 1, ճգնաւորներուն 1, ճգնելու 1, ճգնէր 2, ճգնի 1, ճգնիք 1, ճգնողական 4, ճգնողի 1, ճգնողին 1, ճգնողներուն 2, ճգնողութեան 1, ճգնողութիւն 1, ճգնութեամբ 1, ճգնութեան 2, ճգնութիւնը 1, ճգնում 1, ճգնումէն 1, ճգնումը 1, ճգնունութեան 1, ճեհեննէմի 1, ճեհեննէմին 4, ճեղ-ճեղ 4, ճեղուեցաւ 1, ճեղք 4, ճեղքած 3, ճեղքել 3, ճեղքելով 5, ճեղքելու 5, ճեղքեն 2, ճեղքերէ 1, ճեղքերէն 3, ճեղքերը 1, ճեղքերուն 1, ճեղքեց 3, ճեղքեցին 1, ճեղքէ 3, ճեղքէին 3, ճեղքէն 3, ճեղքէր 4, ճեղքը 3, ճեղքի 1, ճեղքին 2, ճեղք­ճեղք 1, ճեղքող 1, ճեղքուած 4, ճեղքուեցաւ 1, ճեղքուէին 1, ճեղքուէր 1, ճեղքուի 1, ճեղքռտած 1, ճեմարանականի 1, ճեմելէ 1, ճենճեր 1, ճենճերելու 1, ճենճերէին 1, ճենճերը 1, ճենճերի 1, ճենճերում 1, ճենճերումէն 1, ճենճերումը 1, ճենճերումի 1, ճենճերումին 1, ճենճերումով 1, ճենճերուն 7, ճենճը 2, ճենճի 3, ճենճին 2, ճենճ-ճենճ 1, ճեննէթ 1, ճեննէթէն 1, ճեննէթը 2, ճեննէթի 1, ճեննէթին 2, ճենովականը 1, ճենովացիներէ 1, ճետէն 1, ճետին 2, ճետով 1, ճերմակ 162, ճերմակած 1, ճերմակափոր 1, ճերմակեղէն 1, ճերմակեղէնի 3, ճերմակեղէնին 1, ճերմակեղէնները 2, ճերմակէն 5, ճերմակը 9, ճերմակի 6, ճերմակին 8, ճերմակ-ճերմակ 1, ճերմակն 1, ճերմակներու 1, ճերմակով 7, ճերմակովը 1, ճերմակութիւնը 2, ճերմկած 9, ճերմկելուն 1, ճերմկէին 1, ճերմկի 3, ճերմկիլ 5, ճերմկուկ 2, ճերմկուցը 1, ճերմկուցի 1, ճերմկուցին 1, ճերմկցնէ 1, ճեփճերմակ 1, ճեփ-ճերմակ 2, ճզար 1, ճզզոցի 1, ճզճզէր 1, ճզճզով 1, ճզմել 2, ճզմելով 2, ճզմէ 1, ճզմուին 1, ճզրտուք 1, ճզրտուքը 1, ճէմիշներով 1, ճէմիշներու 1, ճէյրան 1, ճըմլուած 1, ճըւճըւար 1, ճթթու 2, ճթռտացին 1, ճթռտուն 1, ճիգ 23, ճիգերէն 1, ճիգերը 3, ճիգերու 2, ճիգէ 3, ճիգէն 4, ճիգը 15, ճիգի 10, ճիգին 30, ճիգն 2, ճիգով 16, ճիզուիթական 1, ճիժ 1, ճիժերը 1, ճիժերուն 1, ճիկէրէն 1, ճիկէրը 3, ճիղճ 8, ճիճիպիճի 1, ճին 1, ճիները 3, ճիներու 1, ճինէն 1, ճինի 1, ճինին 1, ճինիվիզներէն 1, ճինիվիզներու 2, ճիշդ 269, ճիշդը 24, ճիչ 14, ճիչեր 2, ճիչերէ 1, ճիչերէն 1, ճիչերը 6, ճիչերով 2, ճիչերու 1, ճիչերուն 4, ճիչէ 1, ճիչէն 3, ճիչը 23, ճիչի 7, ճիչին 6, ճիչն 2, ճիչով 3, ճիչովը 1, ճիտ 3, ճիտերէն 1, ճիտերնին 2, ճիտերուն 1, ճիտէն 5, ճիտը 6, ճիտի 3, ճիտիկը 1, ճիտին 16, ճիտովը 1, ճիրանը 1, ճիրանի 3, ճիրանին 3, ճիրաններէն 9, ճիրանները 3, ճիրաններով 1, ճիրաններուն 10, ճիւ 1, ճիւաղ 3, ճիւաղանայ 1, ճիւաղի 2, ճիւաղին 1, ճիւաղները 1, ճիւաղներուն 1, ճիւան 1, ճիւղ 1, ճիւղաբաշխումէն 1, ճիւղադրութիւնը 1, ճիւղաւոր 1, ճիւղաւորուած 2, ճիւղաւորուին 1, ճիւղաւորումը 2, ճիւղաւորումները 1, ճիւղեր 2, ճիւղերակներէն 1, ճիւղերէ 1, ճիւղերէն 1, ճիւղերը 8, ճիւղերն 1, ճիւղերով 2, ճիւղերու 5, ճիւղերուն 4, ճիւղէն 1, ճիւղը 2, ճիւղի 6, ճիւղիկը 1, ճիւղին 4, ճիւպէ 1, ճիւպէին 2, ճիւպէն 2, ճիւպէներուն 1, ճիւպէով 1, ճլճլուն 1, ճլտորած 2, ճլտորելուն 1, ճլտորցուցած 1, ճլտրուն 1, ճկած 2, ճկելնուն 1, ճկելով 1, ճկելու 1, ճկեցաւ 2, ճկէ 3, ճկոյթը 1, ճկոյթին 3, ճկուն 12, ճկունութեամբ 1, ճկունութիւն 3, ճկունութիւնը 3, ճկունութիւնով 1, ճկունցած 1, ճղակոտոր 1, ճղիկ-ճղիկ 1, ճղճիմ 19, ճղռտացնելէն 1, ճղռտուք 1, ճղրտուն 1, ճղրտուքը 1, ճճի 8, ճճիի 4, ճճի-ճճի 1, ճճին 4, ճճիներ 1, ճճիներէ 2, ճճիներէն 1, ճճիները 2, ճճիներով 1, ճճիներու 5, ճճիներուն 2, ճճիով 1, ճմլելով 1, ճմլէ 1, ճմլըւում 1, ճմլող 2, ճմլուած 2, ճմլումէն 1, ճմլումներու 1, ճմուռ-ճմուռ 7, ճմռել 1, ճմռելով 9, ճմռելու 1, ճմռեց 3, ճմռեցին 1, ճմռէ 2, ճմռէին 2, ճմռէր 4, ճմռթկուած 1, ճմռկած 1, ճմռկելէ 1, ճմռկելով 2, ճմռկելու 1, ճմռկեր 1, ճմռկուած 10, ճմռկումով 1, ճմռուած 2, ճմռումի 1, ճնճղուկ 1, ճնճղուկի 1, ճնճղուկներ 1, ճնճղուկներու 1, ճնճուղի 1, ճնճուղներէն 1, ճնճուղներուն 1, ճնշած 4, ճնշականութեան 1, ճնշելով 4, ճնշելու 3, ճնշեր 3, ճնշեց 2, ճնշեցին 1, ճնշէ 5, ճնշէին 1, ճնշէր 7, ճնշող 6, ճնշուած 5, ճնշուէր 1, ճնշում 5, ճնշումէ 3, ճնշումէն 18, ճնշումը 29, ճնշումի 3, ճնշումին 35, ճնշումն 2, ճնշումներ 1, ճնշումներէ 1, ճնշումները 1, ճնշումներով 1, ճնշումներու 1, ճնշումներուն 1, ճնշումով 11, ճնշումովը 2, ճշգրիտ 3, ճշգրտուած 1, ճշգրտուեցաւ 1, ճշգրտութիւնը 1, ճշդած 5, ճշդել 26, ճշդելէ 1, ճշդելը 2, ճշդելու 4, ճշդեն 3, ճշդենք 1, ճշդեր 7, ճշդեց 5, ճշդեցէք 1, ճշդէ 3, ճշդէին 4, ճշդէր 3, ճշդիւ 8, ճշդող 3, ճշդուած 2, ճշդուելու 1, ճշդուեր 1, ճշդուեցաւ 2, ճշդուէին 3, ճշդուէր 6, ճշդութեամբ 9, ճշդութեամբը 2, ճշդութեան 2, ճշդութիւնը 5, ճշդուի 2, ճշդուիլ 2, ճշդում 1, ճշդումին 1, ճշդուող 1, ճշմարիտ 36, ճշմարտահաւատ 1, ճշմարտապէս 1, ճշմարտութեան 12, ճշմարտութեանց 1, ճշմարտութենէն 1, ճշմարտութիւն 8, ճշմարտութիւնը 16, ճշմարտութիւնն 3, ճշմարտութիւններ 4, ճշմարտութիւնները 5, ճշմարտութիւններու 1, ճշմարտութիւններուն 3, ճոխ 5, ճոխացած 1, ճոխացաւ 1, ճոխացնելով 1, ճոխութեամբն 1, ճոխութեան 3, ճոխութենէ 1, ճոխութիւն 3, ճոխութիւնը 3, ճոկան 1, ճոկանաւոր 1, ճոկանէն 1, ճոկանէր 1, ճոկանը 9, ճոկանին 1, ճոկանն 1, ճոկաններուն 1, ճոկանով 1, ճոկանովը 2, ճողելէն 1, ճողելիք 1, ճողիլը 1, ճողոպրող 1, ճուալով 4, ճուալու 1, ճուայ 2, ճուային 5, ճուար 6, ճուաց 2, ճուացընէր 1, ճուացին 2, ճուացնելով 2, ճուացնող 1, ճուացող 2, ճուացողն 1, ճուացուց 1, ճուղապ 1, ճուոց 1, ճուոցը 3, ճուոցի 1, ճուոցին 1, ճուոցները 1, ճուռպին 1, ճուռպոտ 1, ճուռպոտած 1, ճուտերը 1, ճուտերով 1, ճուտիկ 3, ճուտիկի 1, ճուտիկնանգամ 1, ճուտիկներուն 1, ճչալը 1, ճչար 2, ճչաց 1, ճչացող 1, ճչոց 1, ճչոցը 1, ճչուն 1, ճպոտէ 1, ճպոտը 2, ճպոտին 2, ճպուռը 1, ճպուռին 1, ճպռած 1, ճռզած 7, ճռզածին 1, ճռզելէ 1, ճռիկ 1, ճռինչ 2, ճռինչէն 1, ճռինչը 7, ճռինչին 2, ճռինչով 2, ճռճռացին 1, ճռնչեց 2, ճռուողիւն 1, ճռուողուն 1, ճռռոցը 1, ճրագ 3, ճրագալոյցի 1, ճրագալոյցներուն 4, ճրագէն 1, ճրագը 11, ճրագի 3, ճրագին 4, ճրագներ 1, ճրագներու 1, ճրագներուն 1, ճրագով 1, ճրճռան 1, ճրճռաց 5, ճփիկ 1, ճօճանակին 1, ճօճանակներ 1, ճօճելէն 1, ճօճելով 4, ճօճեն 1, ճօճեց 1, ճօճեցին 3, ճօճէ 1, ճօճէին 2, ճօճէր 4, ճօճուելով 2, ճօճումի 1, ճօճումները 2, ճօճումներով 2, ճօճումով 3, ճօճումովը 1, ճօճուն 5, ճօճուող 2, ճօճք 1, ճօրճօրուն 1, ճօրրալով 1