Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

միս  46, միսերդ  2, միսերէն  28, միսերը  73, միսերն  1, միսերով  5, միսերու  7, միսերուդ  2, միսերուն  95, միսերունն  1, միսերուս  1, միսէ  12, միսէն  16, միսը  26, միսթէռը  1, միսթիսիզմ  1, միսթիք  7, միսթիքականութիւնը  1, միսթիքը  5, միսթիքին  4, միսթիքն  2, միսթիքները  1, միսթիքներու  1, միսթիքներուն  1, միսի  55, միսին  59, միսիոնարներ  1, միսիոնարները  1, միսիոնարներն  1, միսիոնարներու  2, միս­մինակ  1, միս-մինակ  7, միս-մինակը  9, միսն  11, միսով  2, միսովը  2, միսոտ  2, միտիեայի  1, միտիլլի  2, միտին  1, միտում  1, միտք  6, միտքդ  3, միտքեր  1, միտքերը  8, միտքերնիդ  1, միտքերու  4, միտքերուն  2, միտքէ  6, միտքէդ  1, միտքէն  25, միտքը  116, միտքի  4, միտքին  35, միտքինը  2, միտքիս  1, միտքն  4, միտքով  2, միտքովը  1, միտքս  5, միւզէոմները  1, միւէզզիններ  1, միւէզզինները  2, միւթասարըֆին  1, միւլահազաներէն  1, միւճիւրիւմ  1, միւպարէք  1, միւռոն  1, միւռոնելով  1, միւռոնի  2, միւռոնոտ  1, միւս  344, միւսէն  8, միւսը  112, միւսթանթիգ  22, միւսթանթիգը  3, միւսթանթիգին  5, միւսթանթիգներուն  2, միւսին  53, միւսինը  2, միւսլիւման  2, միւսլիւմանէ  1, միւսլիւմանը  1, միւսլիւմանի  2, միւսլիւմանին  2, միւսլիւմաններ  1, միւսլիւմանները  1, միւսլիւմաններու  1, միւսլիւմաններուն  1, միւսլիւմանութենէն  1, միւսն  10, միւսներէն  19, միւսները  58, միւսներն  8, միւսներով  1, միւսներուն  58, միւսներունը  1, միւսով  4, միւսովը  6, միւտիրներու  1, միւֆթին  2, միւֆթիներ  1, միւֆթիները  1, միւֆթիներու  1, միքայէլ  1, միքայէլը  1, միքայէլին  1, միքրոպներն  1, միքրոպներով  1, միքրոպներուն  1, միօրինակ  20, միօրինակութեամբ  1, միօրինակութեան  1, միօրինակութենէ  1, միօրինակութիւնը  2, մլաւել  1, մլաւիւն  1, մլաւիւնը  4, մլիկ-մլիկ  1, մլուկի  1, մլուկներէ  1, մլուկներու  1, մլուկներուն  2, մխալ  3, մխալեան  2, մխալեանէն  2, մխալեանի  3, մխալէն  1, մխած  6, մխայ  1, մխաշունչ  1, մխար  3, մխացող  2, մխելէ  2, մխելով  2, մխելու  1, մխեն  1, մխեր  2, մխեց  4, մխէ  2, մխէին  2, մխէր  2, մխիթարած  1, մխիթարական  1, մխիթարանք  3, մխիթարանքը  2, մխիթարանքի  1, մխիթարանքն  2, մխիթարեան  4, մխիթարեանի  1, մխիթարելու  1, մխիթարեց  1, մխիթարեցին  1, մխիթարուելու  1, մխիթարուէին  1, մխիթարութեան  1, մխիթարութիւն  1, մխիթարութիւնը  1, մխիթարութիւնն  1, մխիթարուին  1, մխուած  19, մխուելէ  2, մխուելու  2, մխուեր  2, մխուեցան  1, մխուեցաւ  4, մխուէին  2, մխուէր  2, մխուի  5, մխուին  2, մխում  1, մխումներու  1, մխուող  1, մխտեցին  1, մխտէին  2, մխրճած  1, մխրճելով  2, մխրճեն  1, մխրճէին  1, մխրճուած  3, մխրճուելուն  1, մխրճուեցաւ  3, մխրճուէին  1, մխրճուէր  1, մխրճուի  1, մխրճուիլ  2, մխրճումը  1, մխրճումին  1, մխրճուող  1, մծբինի  1, մկան  2, մկանային  2, մկանէ  1, մկաններ  1, մկանները  5, մկաններու  3, մկաններուն  4, մկնդեղ  1, մկնդեղը  1, մկնդեղի  1, մկնդեղին  2, մկնդեղով  1, մկնիկ  1, մկրատ  1, մկրատած  1, մկրատէ  1, մկրատէն  2, մկրատը  1, մկրատին  1, մկրատով  1, մկրտել  2, մկրտիչի  1, մկրտիչին  5, մկրտուած  5, մկրտուելու  1, մկրտուեր  1, մկրտուէր  1, մկրտութեամբ  2, մկրտութեան  3, մկրտութենէն  1, մկրտութիւն  1, մկրտութիւնը  4, մկրտուի  1, մկրտուիլ  1, մկրտչի  1, մղած  2, մղել  3, մղելն  1, մղելով  6, մղելու  3, մղեղ  1, մղեղի  1, մղեն  2, մղեր  2, մղեց  2, մղեցին  2, մղէ  2, մղէին  1, մղէր  11, մղէք  1, մղլակը  5, մղլակին  3, մղկտար  2, մղկտում  1, մղկտուն  1, մղձաւանջ  9, մղձաւանջային  3, մղձաւանջէն  12, մղձաւանջը  17, մղձաւանջի  4, մղձաւանջին  14, մղձաւանջն  2, մղձաւանջները  1, մղձաւանջով  1, մղձուկ  8, մղձուկէն  3, մղձուկը  1, մղձուկի  3, մղձուկով  1, մղձուկովն  1, մղող  4, մղողը  1, մղոններէ  1, մղոններով  2, մղոնով  1, մղոցէն  1, մղուած  16, մղուածը  1, մղուելէ  1, մղուելով  3, մղուելու  1, մղուելուն  1, մղուեցաւ  1, մղուէին  3, մղուէինք  1, մղուէր  3, մղուի  1, մղուիլ  1, մղուիմ  1, մղուին  3, մղում  3, մղումէ  1, մղումէն  1, մղումը  5, մղումի  2, մղումին  6, մղումներ  2, մղումներէ  1, մղումներով  1, մղումներու  3, մղումներուն  1, մղումով  1, մղումովը  2, մնալ  32, մնալէ  2, մնալէն  2, մնալը  5, մնալիք  1, մնալով  26, մնալու  35, մնալուն  2, մնամ  1, մնամին  1, մնայ  60, մնայի  1, մնային  38, մնայուն  21, մնան  51, մնանք  2, մնառութիւններէն  1, մնաս  4, մնար  141, մնաց  152, մնացած  63, մնացածը  3, մնացածն  1, մնացածներուն  1, մնացածով  1, մնացեալ  6, մնացեալը  11, մնացեալին  1, մնացեալները  2, մնացեալներուն  1, մնացեր  29, մնացին  36, մնացող  5, մնացողները  5, մնացողներուն  1, մնացորդ  4, մնացորդաց  4, մնացորդացը  2, մնացորդացին  1, մնացորդը  2, մնացորդները  3, մնացորդներն  1, մնաք  3, մննէին  1, մնջագին  1, մնջկատակում  1, մնջկատակումը  1, մշակ  3, մշակած  5, մշակել  3, մշակելի  4, մշակելով  2, մշակելու  1, մշակեց  1, մշակեցին  2, մշակեցինք  1, մշակեցիք  1, մշակէր  1, մշակը  1, մշակի  3, մշակին  4, մշակն  1, մշակներէ  1, մշակները  2, մշակներու  1, մշակներուն  1, մշակներունը  1, մշակոյթ  6, մշակոյթէ  3, մշակոյթէն  2, մշակոյթը  15, մշակոյթի  6, մշակոյթին  14, մշակոյթով  3, մշակուած  8, մշակուէին  1, մշակուէր  1, մշակումէն  1, մշակումը  3, մշակումին  3, մշակումով  1, մշեցի  3, մշշայնացումէն  1, մշոյ  2, մշուշ  13, մշուշայնացման  1, մշուշայնութիւն  1, մշուշելով  1, մշուշեց  3, մշուշէ  5, մշուշէին  1, մշուշէն  9, մշուշը  18, մշուշի  17, մշուշին  11, մշուշն  1, մշուշները  3, մշուշներուն  2, մշուշող  1, մշուշով  6, մշուշովը  3, մշուշոտ  10, մշուշուած  3, մշուշուին  2, մշուշւիլը  1, մշտաբաց  2, մշտաբորբոք  1, մշտագոյ  2, մշտագրգիռ  2, մշտադալար  3, մշտադիր  1, մշտաթարմ  1, մշտաժպիտ  1, մշտախայթ  1, մշտակայ  3, մշտական  27, մշտակնճիռ  1, մշտակորոյս  1, մշտահոս  3, մշտամրմունջ  1, մշտանորոգ  1, մշտաշարժ  1, մշտապատրաստ  4, մշտապէս  32, մշտասեւեռ  1, մշտավառ  2, մշտավտանգ  1, մշտարթուն  1, մշտաւորելու  1, մշտաւորէր  1, մշտափակ  1, մշտափոփոխ  2, մշտելով  1, մշտեց  2, մշտէին  1, մշտէր  2, մշտնջենական  1, մշտուքէն  1, մշտուքովը  1, մութը  1, մուկ  1, մոգական  6, մոթիֆ  2, մոթիֆներ  1, մոթիֆներուն  1, մոթուին  1, մոլախինդերու  1, մոլեգին  2, մոլեգնած  2, մոլեգնութիւններու  1, մոլեռանդ  10, մոլեռանդը  2, մոլեռանդի  1, մոլեռանդութեամբ  1, մոլեռանդութեամբը  1, մոլեռանդութեան  5, մոլեռանդութենէ  1, մոլեռանդութիւն  3, մոլեռանդութիւնը  7, մոլը  1, մոլի  1, մոլլա  4, մոլլայէն  2, մոլլայի  2, մոլլային  1, մոլլան  3, մոլլաներ  1, մոլլաներէն  2, մոլլաները  6, մոլլաներն  1, մոլլաներու  4, մոլլաներուն  3, մոլլա­սոֆթայի  1, մոլլա-քեաթիպները  1, մոլորած  9, մոլորեալ  2, մոլորեցնել  1, մոլորեցնողներուն  1, մոլորեցուցին  1, մոլորեցուցչին  1, մոլորէին  2, մոլորիլ  1, մոլորիչները  1, մոլորող  1, մոլորողը  1, մոլորութիւնները  1, մոլութեամբ  2, մոլութեան  1, մոլութեանց  1, մոլութիւն  1, մոլութիւնը  2, մոլութիւնն  1, մոլութիւններ  2, մոլութիւններէն  1, մոլութիւնները  3, մոլութիւններով  1, մոլութիւններու  1, մոլուցքէն  2, մոլուցքը  3, մոլուցքի  2, մոլուցքին  5, մոլուցքներէ  1, մոխիը  1, մոխիր  24, մոխիրէ  1, մոխիրը  10, մոխիրի  13, մոխիրին  9, մոխիրն  2, մոխիրները  2, մոխիրներուն  1, մոխիրնոց  5, մոխիրնոցէն  5, մոխիրնոցը  7, մոխիրնոցի  5, մոխիրնոցին  10, մոխիրնոցն  1, մոխիրով  3, մոխիրովը  1, մոխրագոյն  1, մոխրակոծ  1, մոխրահամ  1, մոխրամանին  1, մոխրանալիք  1, մոխրանայ  2, մոխրանային  1, մոխրանոց  1, մոխրանոցն  1, մոխրացած  4, մոխրացումին  1, մոխրէր  1, մոխրի  1, մողէս  1, մողէսը  1, մողէսի  2, մողէսներ  1, մոմ  10, մոմած  1, մոմարանին  1, մոմեղէն  1, մոմեր  1, մոմերէն  1, մոմերը  9, մոմերով  2, մոմերու  3, մոմերուն  6, մոմէ  2, մոմէն  2, մոմը  13, մոմի  15, մոմիան  1, մոմիացած  1, մոմիկ  1, մոմիկը  1, մոմիկներու  1, մոմին  3, մոմլաթէ  1, մոմլաթի  1, մոմով  2, մոմոտ  1, մոմոտած  1, մոյթերը  1, մոյթերով  1, մոյթերու  1, մոյթի  1, մոյկերէն  1, մոյկերը  1, մոյկերուն  8, մոյկէն  1, մոյկը  1, մոյկին  3, մոյնքէն  3, մոյնքը  6, մոյնքի  2, մոյնքին  6, մոյնքով  2, մոնկոլ  1, մոնկոլագիծ  2, մոնկոլատիպ  1, մոնկոլեան  6, մոնկոլը  1, մոնկոլիայէն  2, մոնկոլութեանը  1, մոնոկրամին  1, մոնսէնեօռ  2, մոնսէնեօռին  1, մոշտակին  1, մոռանայք  1, մոռացկոտ  1, մոռացման  1, մոռացութեան  1, մոռացումէն  1, մոռացումը  1, մոռացումին  3, մոռնալ  17, մոռնալը  1, մոռնալիք  1, մոռնալով  13, մոռնալու  15, մոռնայ  9, մոռնային  5, մոռնան  12, մոռնանք  7, մոռնաս  1, մոռնար  38, մոռնաք  22, մոռցած  68, մոռցայ  1, մոռցան  6, մոռցանք  2, մոռցաւ  11, մոռցաք  2, մոռցեր  30, մոռցնել  1, մոռցնելով  1, մոռցնելու  2, մոռցներ  1, մոռցնէ  1, մոռցողը  1, մոռցուած  21, մոռցուեր  1, մոռցուեցան  2, մոռցուէին  2, մոռցուի  1, մոռցուիլ  1, մոռցուիլն  1, մոռցուին  3, մոռցուող  1, մոռցուցած  1, մոռցուցին  1, մոսկուայէն  2, մոսկուայի  8, մոսկուայով  1, մոսկոֆը  1, մովսէս  1, մովսէսին  2, մոտէլներից  1, մորենիէն  2, մորենիին  1, մորենիներու  4, մորթ  8, մորթազերծ  2, մորթած  7, մորթային  1, մորթայինը  1, մորթացած  1, մորթել  4, մորթելէ  9, մորթելը  8, մորթելով  3, մորթելու  21, մորթելուն  1, մորթեմ  2, մորթեն  3, մորթենք  1, մորթեր  5, մորթերէն  1, մորթերը  3, մորթերուն  2, մորթեց  1, մորթեցին  2, մորթէ  6, մորթէին  3, մորթէն  12, մորթէր  2, մորթը  30, մորթի  10, մորթին  44, մորթինը  1, մորթիս  1, մորթն  6, մորթող  1, մորթողին  3, մորթողները  3, մորթողներու  1, մորթողներուն  1, մորթով  10, մորթովը  2, մորթուած  14, մորթուելէ  1, մորթուելիքը  1, մորթուելու  2, մորթուի  1, մորթուիլ  1, մորթուիլը  2, մորթուիլն  1, մորթուին  3, մորթում  1, մորթուողին  2, մորիի  1, մորճը  1, մորմենի  1, մորմենիին  1, մորմենիներէն  1, մորմենիներուն  1, մորմը  1, մորմոքը  1, մորուքը  1, մուգ  2, մուգատայի  1, մուգատան  1, մուգատաները  1, մուգը  1, մուզիր  1, մուզիրը  1, մութ  129, մութ-դեղին  1, մութերը  2, մութերն  1, մութերուն  2, մութէ  1, մութէն  36, մութը  91, մութի  11, մութին  108, մութն  4, մութնուլուսուն  2, մութով  5, մութցած  1, մութցան  1, մութցնելէ  1, մուխ  5, մուխեր  1, մուխէ  1, մուխէն  6, մուխը  11, մուխթար  1, մուխթարը  9, մուխթարին  1, մուխթարները  2, մուխթարներն  1, մուխթարներու  1, մուխի  9, մուխին  5, մուխն  2, մուխով  3, մուխոտ  2, մուկ  3, մուկեր  1, մուկերէն  1, մուկերը  1, մուկերու  1, մուկերուն  2, մուկէն  2, մուկը  4, մուկի  8, մուկին  6, մուհամմէտին  4, մուճակը  1, մուճակին  1, մուճակներ  1, մ՚ունենար  2, մունետիկ  2, մունետիկէն  1, մունետիկը  6, մունետիկին  6, մունետիկները  3, մունետիկներով  1, մունետիկներու  1, մունջ  3, մունտառ  2, մուշէն  1, մուշի  3, մուշտա  1, մուշտակ  19, մուշտակագործ  6, մուշտակագործը  5, մուշտակագործի  1, մուշտակագործին  4, մուշտակազգեստ  1, մուշտակավաճառ  1, մուշտակաւոր  6, մուշտակաւորը  1, մուշտակը  10, մուշտակի  3, մուշտակին  17, մուշտակն  1, մուշտակներ  1, մուշտակներով  1, մուշտակներուն  1, մուշտակով  3, մուշտակովը  3, մուշտակովներէն  1, մուշտակուած  2, մուշտակ-վերարկուին  1, մուշտայովը  1, մուսաները  1, մուսթաֆա  8, մուսթաֆայէն  2, մուսթաֆային  2, մուսթաֆան  9, մուտանիայի  1, մ՚ուտեր  2, մուտն  1, մուտք  26, մուտքերը  4, մուտքերուն  8, մուտքէն  16, մուտքը  44, մուտքի  13, մուտքին  57, մուտքն  2, մուր  3, մուրալ  1, մուրալը  2, մուրալով  5, մուրալու  4, մուրայ  1, մուրան  1, մուրատ  1, մուրատատուր  4, մուրատեանի  1, մուրատը  2, մուրատիդ  1, մուրատին  4, մուրար  3, մուրացածոյ  2, մուրացիկ  3, մուրացիկէ  1, մուրացիկը  3, մուրացիկին  3, մուրացիկներու  5, մուրացիկներուն  2, մուրացկան  8, մուրացկանէն  1, մուրացկանը  1, մուրացկանի  1, մուրացկանին  2, մուրացկանները  2, մուրացկաններու  2, մուրացող  1, մուրացողի  1, մուրէն  1, մուրը  1, մուրի  4, մուրին  5, մուրհակ  2, մուրհակէն  1, մուրհակի  2, մուրհակները  5, մուրճէն  2, մուրճը  4, մուրճի  7, մուրճին  10, մուրճով  3, մուրճովը  2, մուրն  1, մուրող  1, մուրողի  1, մուրողներէ  1, մուրով  1, մուրոտ  3, մուրս  2, մռայլ  157, մռայլած  1, մռայլակոծ  1, մռայլացած  1, մռայլեցան  1, մռայլեցաւ  1, մռայլէն  1, մռայլուեցաւ  1, մռայլուէին  1, մռայլութեամբ  1, մռայլութեան  1, մռայլութեանը  1, մռայլութենէն  1, մռայլութիւնը  1, մռելու  1, մռլոյ  1, մռլտալէն  2, մռլտալով  2, մռլտային  1, մռլտար  5, մռլտաց  4, մռլտացին  2, մռլտացող  1, մռլտացողն  1, մռլտուքը  1, մռլտուն  2, մռլտուք  2, մռլտուքէն  1, մռլտուքը  3, մռլտուքի  3, մռլտուքն  1, մռլտուքով  1, մռնչէ  1, մռնչիւնը  1, մռնչիւնով  1, մռութը  3, մռութին  1, մսագործ  1, մսագործը  1, մսագործի  3, մսագործները  2, մսակոյտը  1, մսասիւնին  1, մսավաճառ  1, մսավաճառը  1, մսավաճառները  1, մսացու  1, մսելուն  1, մսերնին  1, մսեցաւ  1, մսեցնող  1, մսէ  1, մսէին  1, մսէր  4, մսի  2, մսիս  1, մսխեցին  1, մսխումէն  1, մսխումի  1, մսխումներէն  1, մսկոտ  5, մսող  3, մսուր  1, մսուրքէն  1, մսուրքի  2, մսուրքին  3, մսուրքներուն  1, մսուք  3, մսուքը  5, մսուքն  1, մտաբերել  1, մտաբերելով  3, մտաբերելու  1, մտաբերեր  1, մտաբերեց  6, մտաբերէ  1, մտաբերէին  1, մտաբերէր  2, մտադիւր  1, մտադրած  2, մտադրեց  3, մտադրող  1, մտադրութիւն  1, մտադրութիւնը  1, մտադրումին  1, մտազբաղ  4, մտազբաղմանց  1, մտալլկանքէ  1, մտալլկումը  1, մտալլկումի  1, մտալլկումին  1, մտախոհ  1, մտախոհանքին  1, մտախոհութեանց  1, մտած  88, մտածած  8, մտածածը  1, մտածել  16, մտած-ելած  1, մտածելակերպ  1, մտածելէն  1, մտածելիք  2, մտածելն  1, մտածելով  1, մտածելու  30, մտածելուդ  1, մտածելուն  2, մտածեմ  2, մտածեն  9, մտածենք  4, մտածես  1, մտածեր  28, մտածեց  47, մտածեցէք  2, մտածեցին  3, մտածեցիք  1, մտածէ  12, մտածէին  11, մտածէն  1, մտածէր  44, մտածէք  2, մտածին  3, մտածկոտ  1, մտածման  21, մտածմունքները  1, մտածնունդը  1, մտածող  2, մտածողական  1, մտածողը  1, մտածողի  1, մտածողներ  1, մտածողները  1, մտածողներու  1, մտածուած  2, մտածուէր  1, մտածուիր  1, մտածում  18, մտածումէ  6, մտածումէն  10, մտածումը  35, մտածումի  9, մտածումին  29, մտածումն  6, մտածումներ  6, մտածումներէ  1, մտածումներէն  5, մտածումները  16, մտածումներն  1, մտածումներով  1, մտածումներու  3, մտածումներուն  22, մտածումով  2, մտածումս  2, մտակոծումը  1, մտակոչելով  1, մտահոգ  7, մտահոգեր  1, մտահոգող  1, մտահոգուելու  1, մտահոգութեամբ  4, մտահոգութեամբը  1, մտահոգութեան  2, մտահոգութեանց  1, մտահոգութենէ  1, մտահոգութիւնը  4, մտահոգութիւնն  4, մտահոգութիւնները  3, մտահոգուիլ  1, մտամոլոր  4, մտամոլորանքին  1, մտամփոփ  4, մտայ  1, մտայղացք  1, մտայնութեամբ  3, մտայնութեամբը  1, մտայնութեան  20, մտայնութեանը  1, մտայնութենէն  5, մտայնութիւն  1, մտայնութիւնը  17, մտայնութիւնն  2, մտայնութիւններէն  1, մտայնութիւնները  1, մտայնութիւններու  1, մտայուզմունքը  1, մտան  30, մտապատկեր  7, մտապատկերած  1, մտապատկերել  2, մտապատկերելով  1, մտապատկերելու  1, մտապատկերեց  2, մտապատկերէ  1, մտապատկերէն  7, մտապատկերէր  1, մտապատկերը  22, մտապատկերի  2, մտապատկերին  13, մտապատկերները  8, մտապատկերներով  1, մտապատկերներու  4, մտապատկերներուն  4, մտապատկերով  1, մտապատկերուած  1, մտապատկերումը  1, մտասեւեռել  1, մտասոյզ  1, մտավախ  1, մտավախութիւնները  1, մտատանջութեամբ  1, մտատանջութեան  1, մտատանջութիւնը  1, մտաց  1, մտացածին  3, մտացրիւ  1, մտաւ  79, մտաւորական  5, մտաւորականն  1, մտաւորականներէն  1, մտաւորականները  1, մտաւորականներն  1, մտաւորականներուն  2, մտաւորականութեան  1, մտաւորականութիւն  1, մտաք  1, մտել  1, մտեր  20, մտերիմ  17, մտերմագոյն  1, մտերմական  1, մտերմացած  1, մտերմութեամբ  1, մտերմութեան  2, մտերմութեանը  1, մտերմութեանց  1, մտերմութենէն  1, մտերմութիւնը  4, մտերմօրէն  1, մտիկ  119, մտմաց  1, մտմտալ  2, մտմտալով  1, մտմտայ  2, մտմտային  1, մտմտանք  1, մտմտար  1, մտմտաց  5, մտմտացին  1, մտմտուք  1, մտմտուքը  2, մտնայ  1, մտնային  2, մտնան  1, մտնաս  1, մտնար  1, մտնել  14, մտնելէ  25, մտնելէն  2, մտնելը  1, մտնելիք  1, մտնելով  3, մտնելու  27, մտնելուն  3, մտնեն  21, մտնենք  6, մտնես  2, մտներ  2, մտնէ  22, մտնէի  1, մտնէին  33, մտնէր  62, մտնէք  1, մտնող  19, մտնողէն  1, մտնողը  14, մտնողի  5, մտնողին  1, մտովի  27, մտորումներուն  1, մտորումով  1, մտրակ  3, մտրակահարեր  1, մտրակէ  1, մտրակէն  4, մտրակը  14, մտրակի  1, մտրակին  11, մտրակներէն  1, մտրակները  1, մտրակող  1, մտրակով  4, մտրակովը  1, մտրակուած  3, մտրակում  1, մտրակումը  1, մտրակումին  1, մտրուկներուն  1, մտցէ  1, մտցնել  1, մտցուած  1, մտցուէր  1, մտցուցած  1, մտքերնին  1, մտքերնուդ  1, մտքերնուն  2, մտքերու  2, մտքէ  5, մտքէդ  1, մտքէն  57, մտքի  21, մտքին  180, մտքիս  1, մտքով  20, մտքովը  6, մրափ  1, մրափէն  1, մրափը  2, մրափող  1, մրափոտ  1, մրգանոցները  1, մրգաստան  1, մրգաստանին  1, մրգաստաններ  1, մրգաստաններու  1, մրգաստաններուն  2, մրգեղէն  1, մրկած  3, մրկէր  1, մրճահարէին  1, մրճահարուած  1, մրճահարումները  1, մրճելով  1, մրմնջել  1, մրմնջելով  1, մրմնջելու  1, մրմնջեր  1, մրմնջեց  5, մրմունջ  1, մրմունջի  1, մրմունջներ  1, մրմռալէն  1, մրմռալը  1, մրմռար  2, մրմռուք  1, մրոտելով  1, մրոտուած  1, մրուր  2, մրուրը  1, մրուրին  1, մրուրն  1, մրուրները  1, մրուրովը  1, մրջիւնի  3, մրջիւնին  2, մրջիւն­մրջիւն  1, մրջիւններ  1, մրջիւններու  3, մրջնաձեւ  1, մրջնատիպ  1, մրջնացումը  2, մրջոմին  2, մրջունի  1, մրրանալու  1, մրրիկը  1, մրրիկին  1, մրրիկներուն  1, մրրկագոյն  1, մրրկահար  1, մրրկահաւուն  1, մրցակցութիւն  1, մրցակցութիւններու  1, մրցանք  1, մրցանքը  2, մրցանքներէն  1, մրցարան  2, մրցարանը  1, մրցելով  2, մրցմանց  1, մրցող  1, մրցումը  1, մօռցուած  1, մօտ  395, մօտալուտ  1, մօտակայ  2, մօտաւոր  17, մօտաւորապէս  4, մօտենալ  12, մօտենալէ  3, մօտենալէն  2, մօտենալով  1, մօտենալու  8, մօտենամ  2, մօտենայ  10, մօտենային  11, մօտենայիք  1, մօտենան  2, մօտենանք  2, մօտենաս  1, մօտենար  30, մօտենաք  1, մօտերէն  6, մօտերը  9, մօտեցած  14, մօտեցան  10, մօտեցաւ  29, մօտեցեր  6, մօտեցէք  1, մօտեցնել  3, մօտեցնելով  6, մօտեցնելու  5, մօտեցնեն  2, մօտեցներ  1, մօտեցնէ  1, մօտեցնէին  3, մօտեցնէր  8, մօտեցնէք  1, մօտեցող  5, մօտեցողը  1, մօտեցողի  1, մօտեցուի  2, մօտեցուիլ  1, մօտեցուին  1, մօտեցուիր  2, մօտեցուց  9, մօտեցուցած  2, մօտեցուցեր  2, մօտեցուցի  1, մօտեցուցին  4, մօտէ  1, մօտէն  40, մօտէն-հեռուէն  1, մօտը  12, մօտի  26, մօտիկ  106, մօտիկէն  11, մօտիկը  34, մօտիկին  1, մօտիկն  8, մօտիկներուն  1, մօտիկութեան  1, մօտիկութիւնը  2, մօտիկցած  1, մօտիկցնելով  1, մօտիկցող  1, մօտին  2, մօտինները  1, մօտիններուն  3, մօտն  3, մօտոյ  1, մօտութեամբ  1, մօտութեանը  1, մօտութենէն  2, մօտութիւն  1, մօտութիւնը  6, մօտցու  1, մօր  61, մօրացման  1, մօրաքրոջ  2, մօրաքրոջը  1, մօրդ  6, մօրեղբայրներէ  1, մօրենական  1, մօրերնուն  2, մօրէ  2, մօրէն  1, մօրը  222, մօրկանը  7, մօրմէ  1, մօրմէն  27, մօրմովը  1, մօրն  7, մօրով  1, մօրուի  1, մօրուին  1, մօրուն  1, մօրուսաւոր  1, մօրուտքի  1, մօրուտքին  2, մօրուք  6, մօրուքենց  2, մօրուքէ  2, մօրուքէն  5, մօրուքը  24, մօրուքի  5, մօրուքիկը  1, մօրուքին  16, մօրուքն  4, մօրուքները  6, մօրուքներով  1, մօրուքով  13, մօրուքովը  2, մօրուքուորներու  1, մօրուօք  3, մօրս  1, մօրքրոջ  1