Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ն 3, նա 4, նաեւ 153, նազանքի 1, նազարէթը 1, նազըմ 2, նազիկ 1, նազիկը 1, նազոտ 5, նաժիշտին 1, նաժիշտներ 1, նաժիշտները 1, նալէթ 2, նալպանտ 8, նալպանտենց 684, նալպանտենցը 2, նալպանտեց 1, նալպանտները 2, նալպանտներուն 2, նախ 34, նախաբակ 1, նախաբանն 1, նախաբիւզանդական 1, նախագահ 9, նախագահը 9, նախագահին 4, նախագահներ 1, նախագահներուն 1, նախագահութեան 1, նախագահութիւնը 1, նախագաւիթ 3, նախագաւիթը 4, նախագաւիթին 3, նախագաւիթն 1, նախագուշակուած 1, նախագրուած 1, նախադասութեան 9, նախադասութեանց 1, նախադասութենէն 1, նախադասութիւն 7, նախադասութիւնը 38, նախադասութիւնն 2, նախադասութիւններ 3, նախադասութիւններէն 1, նախադասութիւնները 6, նախադուռին 1, նախազգալով 2, նախազգայ 1, նախազգար 1, նախազգացում 2, նախազգացումէ 1, նախազգացումն 2, նախազգացումներով 1, նախազգացումովը 1, նախախայրիքը 2, նախախայրիքներուն 1, նախախնամութեան 3, նախախնամքը 1, նախածանօթ 1, նախածնողներու 1, նախակաղապար 1, նախահամ 1, նախահամը 2, նախահամին 1, նախահայր 1, նախահայրերը 4, նախահայրը 1, նախահիւթը 1, նախահոգ 1, նախաձեռնութեամբ 2, նախաձեռնութեամբը 2, նախաձեռնութեան 1, նախաձեռնութիւն 1, նախաձեռնութիւնը 1, նախաճաշակը 1, նախամահովը 1, նախամասը 1, նախամուտի 1, նախամուտին 1, նախայարձակ 1, նախանիւթ 1, նախանիւթերը 1, նախանիւթը 4, նախանձ 10, նախանձախառն 1, նախանձախնդրութեամբ 1, նախանձախնդրութեամբը 1, նախանձախնդրօրէն 1, նախանձայոյզ 2, նախանձայուզութիւնը 1, նախանձելի 6, նախանձելով 3, նախանձէն 8, նախանձէր 3, նախանձը 15, նախանձի 9, նախանձին 5, նախանձիր 1, նախանձն 2, նախանձող 2, նախանձով 8, նախանձովը 1, նախանձոտ 6, նախանձորդներ 1, նախանձուած 4, նախանձուածին 1, նախանցեալ 3, նախանցեալը 2, նախաշաւիղ 1, նախաշաւիղը 1, նախաոճիրը 1, նախապայման 2, նախապայմանը 1, նախապայմանն 1, նախապաշարուած 2, նախապաշարում 4, նախապաշարումը 4, նախապաշարումի 3, նախապաշարումին 2, նախապաշարումներ 1, նախապաշարումներէ 1, նախապաշարումներէն 1, նախապաշարումները 1, նախապաշարումներով 1, նախապատիւ 1, նախապատճառին 1, նախապատմական 1, նախապատրաստական 1, նախապատրաստուած 1, նախապատրաստութիւնը 1, նախապէս 14, նախասահմանած 1, նախասահմանում 1, նախասիրած 5, նախասիրէ 1, նախասիրուած 1, նախասիրութիւնը 1, նախասիրութիւնները 1, նախասիրութիւնս 1, նախավայելք 1, նախավայելքէ 1, նախավայելքէն 1, նախավայելքը 2, նախավայլեն 1, նախատալից 5, նախատական 2, նախատակոծ 1, նախատարերքը 1, նախատել 1, նախատելէ 3, նախատելը 1, նախատելով 1, նախատելու 8, նախատեն 5, նախատեսած 1, նախատեր 4, նախատեց 1, նախատեցին 2, նախատէ 3, նախատէին 1, նախատէր 4, նախատէրերը 1, նախատէք 3, նախատինք 10, նախատինքէն 2, նախատինքը 16, նախատինքի 8, նախատինքին 7, նախատինքն 1, նախատինքներէն 1, նախատինքները 4, նախատինքներուն 1, նախատինքով 2, նախատիպ 2, նախատիպարը 1, նախատիպը 1, նախատիպին 1, նախատող 1, նախատուած 4, նախատուեր 1, նախատուի 1, նախատրամադրութիւնը 1, նախատօնակ 1, նախատօնակն 1, նախարար 4, նախարարական 2, նախարարը 1, նախարարն 1, նախարարները 4, նախարարներն 1, նախարարներու 1, նախարարութեան 1, նախարարութենէն 1, նախարարութիւնը 1, նախաւոր 1, նախափորձը 1, նախդիրաւոր 1, նախընթրիքէ 1, նախընտրելի 1, նախընտրեն 1, նախընտրէին 1, նախիր 5, նախիրը 8, նախիրին 3, նախկին 3, նախճիր 2, նախճիրը 1, նախճիրի 1, նախճիրին 1, նախճիրներու 1, նախճիրներուն 1, նախճիրով 1, նախնական 44, նախնականութեան 1, նախնականութիւնն 1, նախնեաց 1, նախնիքէն 1, նախնիքը 2, նախնիքներէն 2, նախնիքները 3, նախնիքներն 1, նախնիքներուն 13, նախշուած 1, նախշուն 4, նախորդ 10, նախորդէն 1, նախորդը 4, նախորդին 3, նախորդինը 1, նախորդներով 1, նախորդներուն 1, նախրապանին 1, նախքան 1, նախօրեակը 1, նախօրէին 1, նախօրօք 5, նահանգ 3, նահանգէ 2, նահանգը 4, նահանգի 2, նահանգին 7, նահանգներէ 1, նահանգներէն 2, նահանգները 6, նահանգներու 11, նահանգներուն 14, նահանջ 6, նահանջած 2, նահանջել 1, նահանջելէ 1, նահանջեն 2, նահանջենք 1, նահանջէ 1, նահանջէն 1, նահանջէր 2, նահանջը 7, նահանջի 3, նահանջին 4, նահանջն 1, նահանջները 1, նահանջող 1, նահապետ 1, նահապետական 2, նահապետին 3, նահապետները 1, նահատակ 6, նահատակը 2, նահատակի 2, նահատակին 1, նահատակներէն 1, նահատակները 1, նահատակներու 1, նահատակներուն 1, նահատակութեան 4, նահատակութիւն 1, նահատակութիւնը 7, նահատակուիլը 1, նահատակուող 1, նամ 1, նամազ 1, նամազէն 3, նամազը 4, նամազի 7, նամազին 2, նամազով 1, նամակ 2, նամակագիրը 1, նամակը 4, նամակներէն 1, նամակները 7, նամակներն 1, նամակներու 1, նամեհրամը 2, նամեհրամի 2, նամեհրամին 2, նամէհրամին 1, նամէտ 1, նամուս 1, նամուսը 1, նամուսին 1, նայած 18, նայելէ 6, նայելով 11, նայելովը 1, նայելու 26, նայելուն 2, նայեր 16, նայեցան 16, նայեցանք 1, նայեցաւ 59, նայեցէք 5, նայէ 8, նայէի 1, նայէին 13, նայէր 61, նայի 15, նայիլ 41, նայիլէ 2, նայիլէին 1, նայիլն 1, նայիմ 3, նային 6, նայինք 5, նայիս 2, նայիր 4, նայիք 1, նայող 18, նայողը 2, նայողի 1, նայողին 1, նայողներ 1, նայուած 1, նայուածք 17, նայուածքէ 5, նայուածքէն 9, նայուածքը 98, նայուածքի 13, նայուածքին 54, նայուածքն 2, նայուածքներէն 1, նայուածքները 6, նայուածքներով 1, նայուածքներու 2, նայուածքով 10, նայուածքովը 5, նայումին 1, նայւածքէն 1, նան 1, նանիր 1, նանկ 27, նանկով 1, նանրահաւատ 1, նանրամիտ 3, նանրամտութեան 1, նանրամտութիւն 2, նանրապարծութիւնը 1, նանրութեան 1, նաշիհէ 1, նաշխուն 1, նապաստակ 5, նապաստակի 2, նապաստակին 1, նասրէտտին 1, նասրէտտինի 2, նարգիսականութիւն 1, նարգիսականութիւնը 1, նարդոսն 1, նարեկ 2, նարեկացի 1, նարեկացին 1, նարեկը 1, նարեկի 1, նարեկին 1, նարեկով 1, նարեկովը 1, նարինջ 1, նարինջի 1, նարկիլէէն 1, նարկիլէներու 1, նար­պէյի 2, նար-պէյի 1, նարտ 1, նարօտէն 1, նաւ 1, նաւազները 1, նաւակատիքին 1, նաւակը 1, նաւակի 1, նաւակին 2, նաւակները 2, նաւակներու 1, նաւահանգիստ 5, նաւահանգիստէն 3, նաւահանգիստը 5, նաւահանգիստի 2, նաւահանգիստին 5, նաւամատոյց 1, նաւապետ 1, նաւապետներէն 1, նաւաստի 1, նաւաստիներ 1, նաւաստիները 1, նաւավարներուն 1, նաւատորմէն 1, նաւատորմը 2, նաւատորմիղէն 1, նաւատորմին 1, նաւարաններուն 2, նաւեր 1, նաւերը 3, նաւերով 2, նաւէին 1, նաւը 2, նաւթը 1, նաւթի 1, նաւն 1, նաւու 3, նաւուն 1, նաֆթային 1, նեարդ 6, նեարդացած 1, նեարդաւոր 1, նեարդերուն 1, նեարդին 1, նեարդն 2, նեարդ­նեարդ 1, նեարդ-նեարդ 3, նեարդներ 1, նեարդներէն 4, նեարդները 6, նեարդներն 1, նեարդներով 1, նեարդներուն 8, նեխած 3, նեխելէ 1, նեխութեան 1, նեխութիւնը 1, նեխումին 1, նեղ 64, նեղած 2, նեղացաւ 1, նեղելէ 1, նեղելով 1, նեղելու 4, նեղեն 2, նեղեր 7, նեղեց 3, նեղէ 6, նեղէին 4, նեղէր 18, նեղը 8, նեղի 4, նեղիչ 3, նեղկուլիկ 1, նեղկուկ 6, նեղն 10, նեղնալով 1, նեղնար 2, նեղող 4, նեղոսէն 1, նեղուած 35, նեղուածք 1, նեղուելնուն 1, նեղուելով 5, նեղուելու 9, նեղուելուն 1, նեղուեր 8, նեղուեցան 1, նեղուեցաւ 11, նեղուէին 7, նեղուէր 27, նեղութեամբ 1, նեղութեամբը 1, նեղութեան 8, նեղութենէն 1, նեղութիւն 2, նեղութիւնը 3, նեղութիւնները 1, նեղուի 4, նեղուիլ 2, նեղուին 4, նեղուինք 3, նեղուիր 5, նեղուիք 1, նեղուող 1, նեղուողը 2, նեղուց 1, նեղսիրտ 9, նեղսիրտ-նեղսիրտ 1, նեղսրտութեան 1, նեղցած 1, նեղցան 1, նեղցաւ 2, նեղցնող 1, նեղցող 4, նեղցուց 1, նեղցուցած 1, նենգ 21, նենգողներուն 1, նենգութեամբ 2, նենգութեան 3, նենգութենէն 1, նենգութիւն 5, նենգութիւնը 1, նեպենց 2, նեռը 2, նեռին 1, նետ 2, նետած 22, նետահար 1, նետել 13, նետելէ 3, նետելը 1, նետելիք 1, նետելով 25, նետելու 24, նետեն 12, նետենք 2, նետես 1, նետեր 24, նետեց 51, նետեցին 8, նետեցիր 1, նետեցիք 1, նետէ 33, նետէին 15, նետէիք 1, նետէր 34, նետէք 1, նետը 1, նետի 1, նետին 2, նետող 4, նետողի 1, նետողին 1, նետողները 2, նետուած 67, նետուածի 1, նետուելէ 2, նետուելիք 2, նետուելով 4, նետուելու 8, նետուեր 9, նետուեցան 9, նետուեցաւ 17, նետուէին 6, նետուէր 12, նետուի 11, նետուիլ 2, նետուիլը 2, նետուին 7, նետուինք 1, նետուող 2, նետուողին 1, նետւեր 1, նետւէր 1, ներ 1, ներած 3, ներամփոփ 1, ներանձն 1, ներանձնական 1, ներանձնացած 1, ներանձնութեանը 1, ներարկելէ 1, ներարկէ 1, ներարկուած 5, ներարկուեցաւ 1, ներարկում 1, ներարկումով 2, ներբանին 1, ներբաններէն 1, ներբաններուն 1, ներբաններուս 1, ներգեւած 1, ներգոյակ 1, ներգործող 1, ներգործութեան 1, ներդաշնակ 2, ներդաշնակուէր 1, ներդաշնակութեամբ 1, ներդաշնակութիւն 2, ներդաշնակուին 1, ներդաշնակումով 1, ներդաւոր 1, ներել 1, ներելի 6, ներելով 2, ներեմ 1, ներեն 3, ներենք 1, ներեր 2, ներերը 1, ներերուն 1, ներեցէք 12, ներեքւ 1, ներզօր 1, ներէ 3, ներէին 1, ներէր 1, ներէք 1, ները 1, ներընտել 1, ներկ 2, ներկած 2, ներկայ 27, ներկայանալ 3, ներկայանալը 1, ներկայանալով 1, ներկայանալու 4, ներկայանալուն 1, ներկայանայ 6, ներկայանային 6, ներկայանայիք 1, ներկայանան 5, ներկայանար 15, ներկայացած 2, ներկայացան 5, ներկայացաւ 10, ներկայացեր 1, ներկայացման 2, ներկայացնել 3, ներկայացնելը 1, ներկայացնելով 2, ներկայացնելու 2, ներկայացնեն 6, ներկայացնէ 3, ներկայացնէին 5, ներկայացնէր 10, ներկայացնող 2, ներկայացող 5, ներկայացուած 3, ներկայացուածին 1, ներկայացուելու 1, ներկայացուէին 1, ներկայացուէր 1, ներկայացումը 3, ներկայացուց 2, ներկայացուցած 3, ներկայացուցածին 1, ներկայացուցին 1, ներկայացուցիչ 1, ներկայացուցիչը 3, ներկայացուցիչին 1, ներկայացուցիչն 1, ներկայացուցիչները 2, ներկայացուցչական 1, ներկայելով 2, ներկայելու 1, ներկայեն 1, ներկայեր 1, ներկայէ 3, ներկայէն 12, ներկայէր 2, ներկայի 1, ներկային 6, ներկայող 4, ներկայով 2, ներկայութեամբ 4, ներկայութեամբը 3, ներկայութեան 31, ներկայութեանը 5, ներկայութենէն 2, ներկայութիւն 2, ներկայութիւնը 30, ներկայութիւնն 1, ներկան 11, ներկաները 3, ներկաներու 1, ներկելէ 3, ներկելով 1, ներկեն 2, ներկէ 2, ներկէն 1, ներկէր 1, ներկը 8, ներկի 4, ներկին 1, ներկն 1, ներկողի 1, ներկով 1, ներկուած 23, ներկուելու 1, ներկուն 1, ներկուռ 1, ներհակ 3, ներհակը 1, ներհակին 1, ներման 2, ներշնչած 1, ներշնչելու 1, ներշնչող 2, ներշնչուած 2, ներշնչուածի 1, ներշնչում 2, ներշնչումէն 1, ներշնչումով 1, ներող 6, ներողամիտ 1, ներողամտութեան 1, ներողամտութիւնը 1, ներողութիւն 3, ներուըտանցը 1, ներուըտանքը 2, ներուժ 1, ներուի 12, ներուին 1, ներուիր 1, ներումէ 1, ներումի 1, ներուն 1, ներս 342, ներսանց 1, ներսերէն 3, ներսերը 7, ներսէն 118, ներսէն-ներսէն 1, ներսէս 1, ներսը 87, ներսի 32, ներսիդին 1, ներսին 19, ներսինը 1, ներսիններէն 1, ներսինները 4, ներսն 8, ներսով 1, ներստուարումով 1, ներւիր 1, ներքեւ 146, ներքեւէն 6, ներքեւը 1, ներքեւումին 1, ներքին 164, ներքինի 10, ներքինիէ 1, ներքինիի 5, ներքինիին 1, ներքինին 17, ներքինիներ 1, ներքինիները 3, ներքինիներու 3, ներքինիներուն 2, ներքինովը 1, ներքնադռնակը 1, ներքնազգեստը 1, ներքնամասը 2, ներքնապէս 5, ներքնատունը 1, ներքնատունովը 1, նեցուկ 1, նեցուկած 1, նեցուկի 2, նեցուկին 1, նեցուկներով 1, նեցուկուած 2, նեւտոնեան 1, նզովեալ 1, նզովից 1, նզովքին 1, նէ 5, նէզաքէթը 1, նէճիպէն 1, նէյ 1, նէնէ 1, նէնէինը 1, նժարէ 1, նժարէն 2, նժարը 3, նժարի 1, նժարիկին 1, նժարին 9, նժարումէն 1, նիգ 2, նիգերէ 1, նիգերէն 2, նիգերը 1, նիգերուն 1, նիգէն 1, նիգը 2, նիգի 1, նիզակ 1, նիզակած 1, նիզակահար 1, նիզակաձեւ 1, նիզակէ 1, նիզակէն 2, նիզակէր 1, նիզակը 1, նիզակի 2, նիզակին 6, նիզակներէն 1, նիզակները 6, նիզակներով 2, նիզակներուն 1, նիզակող 1, նիզակով 5, նիզակուած 2, նիզակուելու 1, նիզակուէին 1, նիզակում 1, նիզակումին 1, նիկիա 2, նիկիան 2, նիկիոյ 14, նիկողոս 1, նիհար 27, նիհարկեկ 2, նիհարնալու 1, նիհարնային 1, նիհարնար 1, նիհարները 1, նիհարութեանս 1, նիհարցած 3, նիհարցաւ 1, նիհարօրէն 1, նիղսիրտ 1, նիյէթը 1, նիյմէթտիտէներ 1, նինուէ 1, նինջի 1, նիշեր 1, նիստ 1, նիստերն 1, նիստերու 1, նիստերուն 2, նիստէն 1, նիստի 3, նիրբոններուն 1, նիցչէ 1, նիցչէին 1, նիւ 3, նիւթ 39, նիւթած 1, նիւթական 43, նիւթականէն 1, նիւթականի 1, նիւթականովը 1, նիւթանալու 1, նիւթանայ 2, նիւթապաշտ 2, նիւթապէս 1, նիւթացաւ 2, նիւթացուիլ 1, նիւթացուց 1, նիւթեղէն 1, նիւթերէ 1, նիւթերէն 1, նիւթերը 1, նիւթերու 1, նիւթերուն 1, նիւթէն 2, նիւթը 6, նիւթի 3, նիւթին 7, նիւթն 3, նիւթով 1, նիքեահով 1, նկանակը 1, նկանակի 1, նկատած 4, նկատառման 2, նկատառութեան 1, նկատառումէն 1, նկատառումը 1, նկատառումին 2, նկատառումն 1, նկատել 6, նկատելի 1, նկատելին 1, նկատելով 6, նկատելու 2, նկատեմ 2, նկատեն 6, նկատենք 2, նկատեր 3, նկատեց 16, նկատեցէք 2, նկատեցին 5, նկատէ 3, նկատէին 6, նկատէր 5, նկատի 31, նկատմամբ 4, նկատող 1, նկատողներ 1, նկատողութիւնները 1, նկատողութիւններու 1, նկատուած 16, նկատուելէ 2, նկատուելու 5, նկատուեցան 3, նկատուեցաւ 3, նկատուէին 3, նկատուէր 12, նկատուի 5, նկատուիլ 3, նկատուին 5, նկատուիր 1, նկատում 3, նկատումէն 1, նկատումի 2, նկատումներ 1, նկատումներէ 1, նկատումներէն 3, նկատումները 3, նկատումներով 1, նկատումներու 2, նկատումներուն 4, նկատուող 5, նկար 6, նկարագեղ 3, նկարագիր 28, նկարագիրը 48, նկարագիրի 1, նկարագիրն 10, նկարագիրներ 2, նկարագիրներէ 1, նկարագիրներէն 1, նկարագիրները 2, նկարագիրներու 1, նկարագիրներուն 1, նկարագիրով 1, նկարագրական 1, նկարագրելէ 1, նկարագրենք 1, նկարագրէ 3, նկարագրէն 4, նկարագրէր 1, նկարագրի 4, նկարագրին 9, նկարագրով 1, նկարագրովը 6, նկարագրովն 1, նկարագրուած 1, նկարագրութենէն 1, նկարազարդ 2, նկարած 1, նկարակերտ 1, նկարահանդէս 1, նկարահիւս 1, նկարային 1, նկարել 1, նկարելէ 1, նկարելով 1, նկարեր 2, նկարեց 2, նկարէ 5, նկարէն 12, նկարէնութեամբը 1, նկարէր 1, նկարը 22, նկարի 6, նկարիկը 1, նկարիկներով 1, նկարին 20, նկարիչը 1, նկարիչներուն 1, նկարներ 2, նկարներէ 1, նկարներէն 2, նկարները 7, նկարներու 3, նկարներուն 4, նկարով 1, նկարուած 1, նկարուն 1, նկարչագեղ 3, նկարչական 1, նկարչի 1, նկարչին 1, նկուղ 6, նկուղեան 1, նկուղէ 2, նկուղէն 11, նկուղը 20, նկուղի 2, նկուղին 32, նկուղներ 2, նկուղներէն 3, նկուղները 12, նկուղներու 3, նկուղներուն 5, նկուն 19, նկրտումին 1, նման 995, նմանակ 4, նմանակերտ 1, նմանակը 1, նմանապատում 1, նմանապէս 2, նմանատիպ 1, նմանելի 2, նմանելիք 1, նմանելով 2, նմանելու 11, նմաներ 4, նմանէին 30, նմանէր 58, նմանը 16, նմանի 24, նմանիլ 1, նմանին 26, նմանինք 1, նմանիր 11, նմանիք 4, նմանները 1, նմաններուն 2, նմանող 13, նմանողաբար 1, նմանութեամբ 3, նմանութեամբը 1, նմանութեան 3, նմանութիւն 5, նմանութիւնը 10, նմանութիւններ 2, նմանութիւնները 2, նմանցնել 5, նմանցնելով 2, նմանցնելու 2, նմանցնեն 1, նմանցնէ 2, նմանցնէին 2, նմանցնէր 3, նմանցուի 1, նմանցուին 1, նմանցուց 7, նմանցուցած 3, նմանցուցեր 1, նմանցուցէք 2, նմանօրինակ 2, նմին 2, նմոյշ 3, նմոյշէն 1, նմոյշի 1, նմոյշներ 3, նմոյշներէն 1, նմոյշները 3, նմոյշներով 1, նմոյշներու 1, ննջասենեակին 2, ննջասենեակներու 1, ննջարանը 1, ննջեցեալներուն 1, ննջեցելոց 1, ննջեցելոցը 1, նշաձեւ 4, նշան 38, նշանաբանը 1, նշանաբանն 1, նշանագիրներէն 1, նշանախեց 1, նշանած 11, նշանածէ 1, նշանածէն 1, նշանածը 23, նշանածի 1, նշանածիդ 2, նշանածին 10, նշանածն 1, նշանածները 1, նշանածներու 1, նշանակ 1, նշանակալից 5, նշանակեն 3, նշանակեր 5, նշանակէ 10, նշանակէր 3, նշանակը 2, նշանակուած 2, նշանակութեան 1, նշանակութիւն 1, նշանակութիւնը 3, նշանակում 1, նշանառու 3, նշանառութեամբ 2, նշանառուները 1, նշանացի 19, նշանաւոր 39, նշանելու 1, նշանեն 1, նշանէ 1, նշանէն 2, նշանը 12, նշանի 6, նշանին 1, նշանծուին 1, նշանծուն 1, նշանն 1, նշաններ 2, նշաններէն 1, նշանները 10, նշաններն 1, նշաններով 1, նշաններուն 2, նշանով 3, նշանովը 2, նշանովի 1, նշանուած 6, նշանուելէ 1, նշանուելիք 1, նշանուելուն 1, նշանուեցաւ 1, նշանտուք 1, նշաչուի 1, նշենիներու 1, նշիկները 1, նշխար 2, նշխարէն 1, նշխարի 2, նշխարները 1, նշխարներուն 2, նշխարումովը 1, նշխարք 1, նշխարքէ 1, նշխարքը 1, նշխարքի 1, նշխարքին 1, նշխարքներէն 1, նշմարած 5, նշմարանք 2, նշմարանքին 1, նշմարել 6, նշմարելի 9, նշմարելուն 1, նշմարեց 2, նշմարեցին 1, նշմարներովը 1, նշմարներու 1, նշմարով 1, նշմարուելէ 1, նշմարուելու 2, նշմարուող 1, նշոյլ 3, նշուլում 1, նշուլումը 1, նշուլումին 1, նոթ 4, նոթագրեն 1, նոթաները 1, նոթեր 1, նոթերը 5, նոթերն 1, նոթերով 1, նոթերուն 1, նոթէր 1, նոթը 1, նոթուած 2, նոխազ 1, նոխազային 1, նոխազը 2, նոխազի 1, նողկանքը 3, նողկանքով 1, նոճ 1, նոճագեղ 1, նոճեստան 1, նոճեստանները 1, նոճեստանովը 1, նոճի 1, նոճիի 2, նոճին 2, նոճիները 3, նոճիներով 1, նոճիներու 2, նոճիներուն 1, նոյ 1, նոյեան 3, նոյեմբեր 1, նոյեմբերի 1, նոյի 3, նոյն 646, նոյնաբառ 1, նոյնադիր 1, նոյնակերտ 1, նոյնահասակ 1, նոյնամակ 1, նոյնանալ 2, նոյնանալու 1, նոյնանայ 6, նոյնանային 1, նոյնանար 4, նոյնանուն 1, նոյնաշաղախ 1, նոյնաշեշտ 2, նոյնատարազ 1, նոյնատեսակ 1, նոյնատիպ 1, նոյնարժէք 1, նոյնացած 1, նոյնացաւ 1, նոյնացել 1, նոյնացման 1, նոյնացնել 2, նոյնացնելով 1, նոյնացուց 1, նոյնացուցեր 1, նոյներանգ 2, նոյնը 16, նոյնիսկ 334, նոյնհետայն 1, նոյնն 19, նոյննալու 1, նոյննան 1, նոյնոճ 1, նոյնութեամբ 4, նոյնութեան 2, նոյնութենէն 2, նոյնութիւն 1, նոյնութիւնը 5, նոյնպէս 11, նոյնքան 112, նոպայէն 1, նոպայի 2, նոպային 2, նոպան 3, նոպաներու 2, նոպաներուն 2, նոր 571, նորա 2, նորաբաց 1, նորագիր 3, նորագոյն 5, նորադարձը 1, նորազատ 1, նորած 2, նորածին 1, նորածինը 1, նորածինի 1, նորածիններու 1, նորածիններուն 1, նորակառոյց 4, նորակերպ 1, նորակերտ 3, նորահաստատ 1, նորաձեւութեան 1, նորամուտ 1, նորամուտի 1, նորամուտին 1, նորամուտները 1, նորանշան 1, նորանոր 1, նորաշէն 1, նոր-աշխարհեան 1, նորատի 2, նորատիպ 1, նորատունկ 5, նորափետուր 1, նորբուս 2, նորելուկ 7, նորեկ 5, նորեկը 2, նորեկի 3, նորեկին 5, նորեկները 2, նորեկներուն 2, նորեկով 3, նորեր 6, նորերէ 1, նորերը 4, նորերն 1, նորերու 2, նորերուն 4, նորերս 1, նորէն 112, նորը 20, նորընծայ 2, նորընտիր 1, նորի 3, նորին 7, նորից 2, նորհատ 1, նորհատը 1, նորհատին 1, նոր-հարսի 1, նոր-հարսնութեան 1, նորնալու 2, նորնար 1, նոր-նոր 3, նորոգ 3, նորոգեալ 1, նորոգել 6, նորոգելով 5, նորոգելու 1, նորոգեն 1, նորոգեց 2, նորոգէին 2, նորոգէր 5, նորոգիչ 1, նորոգման 3, նորոգող 3, նորոգողական 1, նորոգուած 6, նորոգուելու 2, նորոգուեցաւ 1, նորոգուէր 1, նորոգութեան 1, նորոգութիւն 1, նորոգութիւնը 1, նորոգուին 2, նորոգում 2, նորոգումէն 1, նորոգումը 5, նորոգումի 1, նորոգումովը 1, նորոգուող 2, նորոյթ 1, նորոյթէ 2, նորուած 1, նորուէին 1, նորութեամբը 3, նորութեան 7, նորութիւն 10, նորութիւնը 10, նորութիւնն 5, նորութիւններ 4, նորութիւնները 2, նորութիւններով 1, նորութիւններուն 1, նորտունկ 1, նորօրեայ 1, նուագ 3, նուագածուները 2, նուագային 1, նուագարանը 1, նուագարանի 3, նուագարանին 1, նուագարանները 2, նուագել 2, նուագէն 2, նուագէր 3, նուագը 3, նուագի 2, նուագին 2, նուագներով 1, նուագող 2, նուագով 1, նուագումը 1, նուազ 29, նուազագոյն 4, նուազելով 1, նուազելու 2, նուազեցան 1, նուազեցուց 1, նուազէին 1, նուազէր 2, նուազող 1, նուազութեան 1, նուազութիւնը 2, նուազում 1, նուազումին 4, նուազումները 1, նուազումով 2, նուալ 1, նուաղ 11, նուաղած 18, նուաղելով 1, նուաղելու 2, նուաղելուն 1, նուաղեր 1, նուաղեցաւ 2, նուաղէին 1, նուաղէր 2, նուաղկոտ 4, նուաղման 4, նուաղող 2, նուաղում 9, նուաղումէն 2, նուաղումը 14, նուաղումի 5, նուաղումին 7, նուաղումն 2, նուաղումներ 2, նուաղումները 2, նուաղումներու 1, նուաղումով 5, նուաղումովը 2, նուաղուն 14, նուաճած 6, նուաճեալ 1, նուաճել 3, նուաճելով 2, նուաճելու 4, նուաճեր 4, նուաճեց 2, նուաճէ 7, նուաճէին 2, նուաճէր 1, նուաճող 10, նուաճողը 1, նուաճողին 1, նուաճուած 27, նուաճուելով 4, նուաճուելու 2, նուաճուեր 1, նուաճուէր 1, նուաճուի 3, նուաճուին 1, նուաճուիր 2, նուաճում 1, նուաճումէն 1, նուաճումը 4, նուաճումին 2, նուաճումներ 3, նուաճումները 1, նուաճումներուն 1, նուաճումով 1, նուաճումովը 1, նուաճուողը 1, նուաստ 26, նուաստագոյն 1, նուաստացման 8, նուաստացնելը 1, նուաստացնէ 1, նուաստացումը 1, նուաստացում 2, նուաստացումէն 1, նուաստացումը 2, նուաստացումին 1, նուաստացումները 2, նուաստացումներու 1, նուաստացումով 2, նուաստացուցիչ 1, նուաստութեամբը 1, նուաստութեան 8, նուաստութենէն 2, նուաստութիւն 1, նուաստութիւնը 2, նուէր 16, նուէրը 7, նուէրի 1, նուէրին 1, նուէրն 6, նուէրներ 3, նուէրները 3, նուէրներն 1, նուէրներով 2, նուէրներովը 1, նուէրներուն 3, նուէրով 1, նուէրովը 1, նուիրաբերումէն 1, նուիրագործած 1, նուիրագործեց 2, նուիրագործէ 1, նուիրագործէր 2, նուիրագործող 1, նուիրագործուած 7, նուիրագործում 3, նուիրած 3, նուիրական 11, նուիրակէն 1, նուիրակին 1, նուիրանքին 1, նուիրանքներու 1, նուիրանքով 1, նուիրապետական 1, նուիրապետութեան 1, նուիրապետութենէն 1, նուիրապետութիւնը 1, նուիրապետութիւնները 1, նուիրատուութեան 1, նուիրատուութիւնը 1, նուիրեալ 1, նուիրել 1, նուիրեց 2, նուիրէին 1, նուիրէր 1, նուիրուած 14, նուիրուելու 1, նուիրուեցաւ 1, նուիրում 3, նուիրումը 5, նուիրումի 1, նուիրումին 3, նուիրումներուն 1, նուիրումովը 1, նուշի 1, նուշին 1, նուոցէն 1, նուռ 3, նուռերէն 2, նուռերը 2, նուռերուն 1, նուռը 1, նուռի 2, նուռն 1, նուսխա 3, նուսխայէն 1, նուսխայի 2, նուսխայով 1, նուսխաներուն 1, նուրբ 39, նուրբերը 1, նուրբն 1, նոփ­նոր 1, նոփ-նոր 3, նպաստ 31, նպաստած 2, նպաստաւոր 6, նպաստաւորողը 1, նպաստաւորուին 1, նպաստաւորուինք 1, նպաստելու 1, նպաստեն 1, նպաստեր 3, նպաստեց 5, նպաստեցին 1, նպաստէ 1, նպաստէին 3, նպաստէն 1, նպաստէր 13, նպաստը 11, նպաստի 1, նպաստին 7, նպաստն 3, նպաստներէն 1, նպաստներուն 3, նպաստող 2, նպաստով 4, նպաստովը 12, նպատակ 8, նպատակը 11, նպատակի 3, նպատակին 9, նպատակն 4, նպատակներ 2, նպատակները 5, նպատակներով 9, նպատակներու 6, նպատակներուն 2, նպատակներուս 1, նպատակով 5, նպատակս 1, նպարավաճառին 1, նռան 3, նռնենիները 1, նսեմանան 1, նսեմանար 1, նստած 37, նստակեաց 2, նստան 6, նստասէր 1, նստատեղէն 2, նստարան 1, նստարանէն 1, նստարանը 1, նստարանին 1, նստարանն 1, նստարաններ 1, նստաւ 24, նստել 1, նստելէ 2, նստելէն 2, նստելով 2, նստելու 14, նստելուն 2, նստեր 7, նստեցան 4, նստեցաւ 6, նստեցէք 3, նստեցնել 1, նստեցնելով 1, նստեցնելու 1, նստեցնեն 1, նստեցներ 1, նստեցնողը 1, նստեցուց 5, նստեցուցեր 1, նստեցուցին 2, նստէ 8, նստէի 1, նստէին 8, նստէր 16, նստի 12, նստիլ 15, նստիլը 1, նստիմ 1, նստին 5, նստիր 4, նստող 6, նստողին 4, նստողն 1, նստողներէն 1, նստողները 4, նստուածքը 1, նստուածքին 1, նստուածքով 1, նստուկ 9, նրա 1, նրան 5, նրբագոյն 3, նրբազարմ 1, նրբազգած 1, նրբազգեայ 1, նրբազնին 1, նրբախոյզ 1, նրբակազմ 1, նրբահամը 1, նրբահասակ 2, նրբահիւս 4, նրբաճաշակ 1, նրբամարմին 3, նրբամիտ 1, նրբանալ 1, նրբանալու 1, նրբանայ 1, նրբանան 1, նրբանար 1, նրբանցք 1, նրբանցքէն 1, նրբանցքը 5, նրբանցքի 1, նրբանցքին 11, նրբանցքն 1, նրբանցքներ 1, նրբանցքներէն 1, նրբանցքներովը 1, նրբանցքներուն 3, նրբանցքովը 1, նրբառունգն 1, նրբասրուն 1, նրբացած 11, նրբացածը 1, նրբացածն 1, նրբացնէ 1, նրբացուած 1, նրբացումը 2, նրբացումները 1, նրբացուցին 1, նրբաւարտ 1, նրբաքիթ 1, նրբենի 9, նրբերանգ 2, նրբերանգը 3, նրբերանգով 1, նրբին 5, նրբիրան 2, նրբութեամբ 8, նրբութեամբը 2, նրբութեան 3, նրբութեանը 1, նրբութենէն 1, նրբութիւն 4, նրբութիւնը 2, նրբութիւնն 1, նրբութիւններ 1, նրբութիւնները 3, նրբութիւններու 3, նրբուղին 2, նօթի 2, նօսր 1, նօսրացում 1