Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ջախջախ  1, ջախջախած  3, ջախջախեալ  1, ջախջախելով  1, ջախջախելու  3, ջախջախեր  1, ջախջախեց  2, ջախջախէր  1, ջախջախիչ  3, ջախջախուած  13, ջախջախուածը  1, ջախջախուին  1, ջախջախումէն  1, ջախջախումի  1, ջախջախումին  2, ջահ  6, ջահաւորած  1, ջահեր  5, ջահերէն  1, ջահերը  16, ջահերով  2, ջահերու  1, ջահերուն  10, ջահէր  1, ջահը  6, ջահին  3, ջահով  2, ջահուած  2, ջահրակները  1, ջաղաց  1, ջաղացէն  1, ջաղացը  3, ջաղացի  2, ջաղացպանները  1, ջաղացք  1, ջաղացքարի  3, ջաղացքի  3, ջաղացքին  3, ջաղացքներովը  1, ջաղցի  1, ջաղփաղփուն  1, ջանա  1, ջանադիր  1, ջանալ  4, ջանալով  24, ջանալու  2, ջանամ  2, ջանայ  9, ջանային  15, ջանան  4, ջանանք  6, ջանաս  1, ջանար  43, ջանաց  16, ջանացած  2, ջանացեր  5, ջանացին  9, ջանացուածին  1, ջանջան  1, ջանք  8, ջանքերը  8, ջանքը  4, ջանքի  2, ջանքին  3, ջանքով  2, ջատուկ  1, ջատուկին  1, ջատուկներու  1, ջարդ  5, ջարդած  6, ջարդարար  3, ջարդարարութիւնը  1, ջարդել  2, ջարդելը  1, ջարդելնուն  1, ջարդելով  1, ջարդելու  4, ջարդեն  1, ջարդեր  3, ջարդերէն  34, ջարդերը  21, ջարդերով  2, ջարդերու  10, ջարդերուն  17, ջարդեցինք  2, ջարդէ  3, ջարդէն  3, ջարդէր  1, ջարդը  13, ջարդըւածներուն  1, ջարդի  19, ջարդին  13, ջարդող  1, ջարդուած  3, ջարդուելու  1, ջարդուեցաք  1, ջարդուին  1, ջարդուողները  1, ջարդուփշուր  3, ջերմ  49, ջերմագին  4, ջերմահար  2, ջերմահարի  1, ջերմանայ  2, ջերմանային  1, ջերմանար  5, ջերմանոց  3, ջերմանոցի  2, ջերմանոցուած  1, ջերմաչափի  1, ջերմապէս  1, ջերմացած  5, ջերմացաւ  2, ջերմացնէ  1, ջերմացող  1, ջերմացումին  1, ջերմեռանդ  4, ջերմէն  2, ջերմը  3, ջերմիկ  4, ջերմին  6, ջերմոտ  1, ջերմոցներէն  1, ջերմութեամբ  10, ջերմութեամբը  3, ջերմութեան  8, ջերմութեանը  1, ջերմութենէն  2, ջերմութիւն  11, ջերմութիւնը  18, ջերմուկ  1, ջերմուկի  1, ջերմուկին  1, ջերմուկներ  1, ջերմուկներէն  1, ջերմուկները  15, ջերմուկներով  1, ջերմուկներու  13, ջերմուկներուն  5, ջերոցը  1, ջերոցի  1, ջիլ-ջիլ  1, ջիղ  3, ջիղեր  2, ջիղերէ  1, ջիղերէն  24, ջիղերը  70, ջիղերն  5, ջիղերով  7, ջիղերովը  1, ջիղերու  12, ջիղերուն  86, ջիղէ  1, ջիղէն  1, ջիղը  3, ջիղին  2, ջինջ  2, ջլապինդ  1, ջլատ  1, ջլատեց  1, ջլատող  2, ջլատուած  1, ջլատուեցաւ  1, ջլատում  1, ջլդիկ  1, ջղագար  7, ջղագրգիռ  2, ջղաթափում  1, ջղախուրձը  1, ջղաձգական  1, ջղային  26, ջղայնացած  2, ջղայնացնելու  1, ջղայնացնէր  1, ջղայնոտ  6, ջղայնութեան  3, ջղացանցը  1, ջղոտ  1, ջնարակ  2, ջնարակել  1, ջնարակէն  3, ջնարակը  2, ջնարակի  2, ջնարակին  3, ջնարակով  2, ջնարակովը  1, ջնարակուած  2, ջնջած  4, ջնջել  4, ջնջելով  3, ջնջելու  7, ջնջեց  2, ջնջէր  4, ջնջնուած  1, ջնջուած  34, ջնջուելէ  1, ջնջուելու  4, ջնջուելուն  1, ջնջուեր  2, ջնջուեցան  2, ջնջուեցաւ  4, ջնջուէին  2, ջնջուէր  6, ջնջուի  4, ջնջուիլ  1, ջնջուին  3, ջնջում  1, ջնջումէն  2, ջնջումը  3, ջնջումի  1, ջնջումին  3, ջնջումով  1, ջնջումովը  2, ջնջուող  1, ջոլիրը  1, ջոկատ  2, ջոկատը  2, ջոկատիկը  1, ջոկատին  4, ջոկատներէն  1, ջոկատները  3, ջոկատներուն  1, ջոկել  1, ջոկումներով  1, ջոջ  6, ջոջերէ  1, ջոջերն  1, ջոջերուն  1, ջորեպան  3, ջորեպանը  1, ջորի  5, ջորիէն  1, ջորիի  1, ջորիին  4, ջորին  10, ջորիներ  1, ջորիներէն  1, ջորիները  2, ջորիներու  2, ջորիներուն  1, ջորիով  1, ջութակը  1, ջուխտ  12, ջուխտակ  1, ջուխտ-ջուխտ  1, ջուր  73, ջուր-ելածը  1, ջուր-ելածի  4, ջուրելածին  1, ջուրեր  4, ջուրերէ  1, ջուրերէն  1, ջուրերը  22, ջուրերով  3, ջուրերու  7, ջուրերուն  29, ջուրէ  5, ջուրէն  23, ջուրը  61, ջուրի  73, ջուրին  63, ջուրն  4, ջուրով  12, ջուրովը  1, ջուրոտ  9, ջուրքը  1, ջոք  1, ջրակոյտերով  1, ջրակոյտերովը  1, ջրակոյտին  1, ջրակոյտն  1, ջրակոյտներուն  1, ջրաղացի  1, ջրաղացները  1, ջրաման  1, ջրամանը  1, ջրամբար  2, ջրամբարին  2, ջրային  2, ջրառատ  1, ջրարբի  2, ջրարգելի  1, ջրդեղ  1, ջրդեղեն  1, ջրդեղուած  1, ջրդողութեամբ  1, ջրելու  2, ջրէ  1, ջրէին  1, ջրէր  2, ջրի  2, ջրհանի  1, ջրհանին  1, ջրհանկիր  1, ջրհանկիրները  2, ջրհանկիրներուն  1, ջրհաններու  1, ջրհաններուն  1, ջրհանով  1, ջրհեղեղ  1, ջրհեղեղէն  2, ջրհեղեղով  1, ջրհոր  3, ջրհորէն  3, ջրհորը  3, ջրհորի  3, ջրհորին  2, ջրհորները  2, ջրող  1, ջրոտ  1, ջրոտէր  1, ջրուած  1, ջրվէժի  1, ջրվիժուող  1, ջրտուքի  2, ջօրեպանին  1
ռ 1, ռազմագէտ  2, ռազմագիտութեամբ  1, ռազմագիտութեամբը  1, ռազմադուլերը  1, ռազմախաղի  1, ռազմական  2, ռազմանիւթը  1, ռազմավարութեամբ  1, ռազմավարութեան  2, ռազմավարութիւն  2, ռազմավարութիւնը  2, ռազմավարութիւններ  1, ռազմափորձ  2, ռազմափորձերը  1, ռազմափորձերու  1, ռազմափորձերուն  1, ռազմափորձը  1, ռազմափորձի  1, ռալային  1, ռահահորդն  1, ռահան  1, ռահանի  1, ռահանն  1, ռահվիրաները  1, ռամազանի  2, ռամազանին  2, ռամիկն  1, ռամկապետութիւններէն  1, ռամկացնող  1, ռայան  1, ռեհան  1, ռեհանի  1, ռեհանին  1, ռէաքցիայի  1, ռէժիի  5, ռէժիին  1, ռէժիմ  2, ռէժիմէն  1, ռէժիմը  2, ռէժիմի  1, ռէժիմին  13, ռէժիմներէն  1, ռէժին  1, ռմբական  1, ռմբակոծած  1, ռմբակոծէք  1, ռմբակոծող  1, ռմբակոծումէն  1, ռոլէնի  1, ռոմանթիզմ  3, ռոմանթիզմէն  1, ռոմանթիզմը  2, ռոմանթիզմի  2, ռոմանթիզմին  1, ռոմանթիզմով  3, ռոմանթիք  8, ռոմանթիքը  1, ռոտոփի  1, ռումանական  1, ռումբ  3, ռումբեր  1, ռումբերը  1, ռումբերն  1, ռումբի  4, ռումէլիի  1, ռումէնները  1, ռունգերէն  4, ռունգերը  13, ռունգերն  1, ռունգերուն  14, ռունգէն  2, ռունգն  1, ռուս  20, ռուսական  10, ռուսահայեր  1, ռուսահայերը  2, ռուսահպատակութիւնը  1, ռուսաստան  1, ռուսաստանը  1, ռուսաստանին  1, ռուսերէ  1, ռուսերէն  8, ռուսերէնը  7, ռուսերէնի  1, ռուսերէնին  1, ռուսերը  5, ռուսերն  1, ռուսերու  2, ռուսերուն  7, ռուսէն  3, ռուսը  8, ռուսի  1, ռուսիա  1, ռուսիայէն  3, ռուսիան  2, ռուսին  5, ռուսն  1