Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ս 39, սա 1456, սագերն 1, սագերու 1, սագի 2, սադայէլ 2, սադայէլեան 3, սադայէլէն 3, սադայէլին 4, սադայէլն 1, սադայէլներու 1, սադայէլներուն 1, սադէ 1, սադրանքին 1, սադրանքներուն 1, սազ 2, սազեն 1, սազեր 1, սազերուն 1, սազը 2, սազի 1, սազն 1, սազով 2, սազուած 2, սաթ 2, սաթենին 1, սաթէ 1, սաթէնը 1, սաթի 2, սաթին 1, սաթով 1, սալայատակէն 2, սալայատակի 1, սալայատակին 1, սալայատակները 1, սալարկ 5, սալարկէն 2, սալարկը 3, սալարկի 1, սալարկին 9, սալարկներէն 1, սալարկները 1, սալարկներու 2, սալարկներուն 1, սալարկով 1, սալարկովը 2, սալարկուած 1, սալարուի 1, սալաքարերէն 1, սալաքարերուն 2, սալերէն 5, սալերը 4, սալերն 1, սալերու 1, սալերուն 8, սալը 1, սալթան 1, սալթանաթովը 1, սալթաները 1, սալի 2, սալին 4, սալոնական 1, սալոնի 1, սալոնին 1, սալորները 1, սախտած 1, սակայն 306, սակառ 6, սակառը 3, սակառի 1, սակառին 2, սակառները 1, սակառներու 1, սակառով 2, սակարկելով 1, սակարկելու 1, սակարկէ 1, սակարկութեան 2, սակարկութենէն 1, սակարկութիւնը 1, սակացոյցին 1, սակաւ 1, սակաւաբեր 1, սակաւադէպ 2, սակաւապէտ 1, սակաւութեան 1, սակաւութիւնը 1, սակաւք 1, սակը 2, սակին 2, սակրուած 1, սահած 2, սահածներ 1, սահանքները 1, սահելէ 1, սահեր 1, սահեցան 4, սահեցաւ 4, սահեցնելու 1, սահեցնէր 1, սահեցուց 6, սահեցուցեր 1, սահէին 4, սահէր 6, սահի 3, սահիլը 2, սահին 1, սահինք 1, սահման 3, սահմանագիծ 1, սահմանագիծին 1, սահմանադրական 3, սահմանադրամոլ 1, սահմանադրութեան 3, սահմանադրութենէն 1, սահմանադրութիւն 2, սահմանադրութիւնը 7, սահմանադրութիւնները 1, սահմանադրութիւններով 1, սահմանազանցումները 1, սահմանածայրը 1, սահմանակից 4, սահմանակիցներէն 1, սահմանանիշներով 1, սահմանաւոր 1, սահմանաւորուած 1, սահմանափակ 3, սահմանափակուելու 1, սահմանափակուէր 1, սահմանափակում 1, սահմանեն 1, սահմաներ 1, սահմանէ 1, սահմանէին 1, սահմանէն 7, սահմանը 14, սահմանի 3, սահմանին 6, սահմաններ 1, սահմաններէն 11, սահմանները 11, սահմաններու 1, սահմաններուն 10, սահմանուած 16, սահմանուէին 1, սահմանումներուն 1, սահմանումով 1, սահնակն 1, սահող 2, սահումով 1, սահուն 2, սաղարթներուն 1, սաղարթուն 1, սաղաւարտ 3, սաղաւարտաձեւ 1, սաղաւարտը 1, սաղաւարտին 2, սաղմ 2, սաղմը 4, սաղմնային 1, սաղմնաւորէր 1, սաղմնաւորուած 1, սաղմնաւորումէն 1, սաղմնաւորուող 1, սաղմնորդը 1, սաղմոս 6, սաղմոսարանը 1, սաղմոսերգուն 1, սաղմոսէ 1, սաղմոսը 4, սաղմոսի 2, սաղմոսին 1, սաղմոսները 3, սաղմոսով 1, սաղմոսովը 2, սամարացի 1, սամարացիի 1, սամարացիներունը 1, սամիկ 29, սամիկենց 5, սամիկին 1, սամունը 1, սամոյր 1, սամուէլը 2, սամուէլին 6, սամուն 6, սամունէն 1, սամունը 42, սամունին 45, սամունն 2, սամսոնին 2, սայաթ-նովային 1, սայթաքելէ 1, սայթաքէին 1, սայթաքումի 1, սայթաքուն 6, սայլ 1, սայլակը 2, սայլակի 1, սայլեր 1, սայլերը 3, սայլերուն 1, սայլը 5, սայլի 2, սայլին 1, սայլորդ 2, սայլորդներ 2, սայլորդները 1, սայլորդներուն 1, սայպեր 1, սայվունի 1, սայր 1, սայրերէն 1, սայրերը 1, սայրերուն 1, սայրէն 5, սայրը 8, սայրին 4, սայրովը 1, սան 1, սանդ 1, սանդարամետէն 2, սանդարամետը 1, սանդարամետին 3, սանդարամետոց 1, սանդերը 3, սանդի 2, սանդին 5, սանդխաձեւ 2, սանդուխ 1, սանդուխ 8, սանդուխէն 20, սանդուխը 23, սանդուխի 24, սանդուխիկը 1, սանդուխին 50, սանդուխն 5, սանդուխներ 3, սանդուխներէ 1, սանդուխներէն 9, սանդուխները 12, սանդուխներն 1, սանդուխներով 1, սանդուխներու 3, սանդուխներուն 9, սանդուխով 2, սանդուխ-սանդուխ 1, սանդուխցու 1, սանդուռին 1, սաներ 1, սաները 1, սանը 1, սանթիմանթալ 2, սանին 1, սանկ 96, սանկ-նանկ 3, սանկով 1, սանձ 1, սանձազերծումը 1, սանձազերծումի 1, սանձազերծումին 1, սանձած 1, սանձակոծ 3, սանձակոտոր 2, սանձահարած 2, սանձահարել 3, սանձահարելով 1, սանձահարելու 2, սանձահարեց 1, սանձահարող 3, սանձահարում 1, սանձահարումը 2, սանձաձիգ 1, սանձարձակ 3, սանձարձակուած 1, սանձարձակութեամբը 1, սանձել 6, սանձելէ 1, սանձելը 1, սանձելով 2, սանձելու 8, սանձերը 2, սանձեց 3, սանձեցին 1, սանձէ 1, սանձէն 1, սանձը 5, սանձի 1, սանձուած 6, սանձուէր 2, սանձումը 1, սանձումին 1, սանտալներ 1, սանտալները 1, սանտր 3, սանտրած 1, սանտրելէ 1, սանտրեն 1, սանտրերն 1, սանտրեց 1, սանտրէն 2, սանտրէր 1, սանտրը 2, սանտրի 2, սանտրին 1, սանտրող 1, սանտրով 1, սանտրովի 1, սանտրուած 1, սաչու 3, սաչուին 1, սաչուն 2, սապատաւոր 1, սապատը 1, սապատի 1, սապատներով 1, սապատողը 1, սապատողներ 1, սապատով 1, սապիթ 1, սապիթը 24, սապիթին 13, սապիթն 1, սապոնն 1, սառ 4, սառա 1, սառած 54, սառայէն 3, սառայի 1, սառային 14, սառան 17, սառելէ 1, սառելու 1, սառելուն 1, սառեր 2, սառերը 1, սառեցան 3, սառեցաւ 6, սառեցնելէ 1, սառեցնելով 2, սառեցնելու 1, սառեցնեն 1, սառեցնէ 2, սառեցնէր 1, սառեցուց 2, սառեցուցած 3, սառեցուցին 1, սառէին 2, սառէր 6, սառը 2, սառի 7, սառիլը 1, սառին 2, սառն 2, սառնահալ 1, սառնահալը 1, սառնամանիքին 1, սառնարանը 1, սառնարանի 1, սառնարիւն 1, սառնենիին 1, սառնիճը 2, սառնիճին 1, սառնիճները 1, սառնութեամբ 9, սառնութեան 4, սառնութեանը 1, սառնութիւն 1, սառնութիւնը 11, սառնութիւնն 1, սառոյց 5, սառոյցէ 2, սառոյցէն 1, սառոյցը 3, սառոյցի 3, սառոյցին 1, սառոյցներ 1, սառոյցներէն 1, սառոյցները 1, սառում 2, սառումէն 2, սառումը 4, սառումի 1, սառումին 1, սառումով 2, սառուցիկ 4, սառուցիչ 1, սառտուածը 1, սասանեցաւ 2, սասանումովը 1, սասնայ 1, սասուն 2, սասունէն 1, սասունը 2, սասունի 2, սաստ 2, սաստած 1, սաստել 1, սաստելով 1, սաստելու 2, սաստեց 2, սաստէ 2, սաստէն 2, սաստէր 2, սաստը 4, սաստիկ 13, սաստին 2, սաստկագին 2, սաստկագոյն 2, սաստկանալը 1, սաստկապէս 1, սաստկացան 1, սաստկացող 1, սաստկացումը 1, սաստկացումովը 2, սաստկութեամբ 6, սաստկութեան 5, սաստկութիւնը 7, սաստն 2, սաստուիլը 1, սատակ 1, սատակի 1, սատակները 1, սատակումին 1, սատանայ 7, սատանայէ 1, սատանայէն 2, սատանայի 4, սատանային 14, սատանայութեան 1, սատանան 8, սատանաներ 1, սատանաներէ 1, սատանաներէն 1, սատանաները 4, սատանաներու 1, սատանաներուն 3, սատանի 1, սատանին 1, սատաններու 1, սատանորդի 1, սատանութեան 1, սատանութիւնը 1, սատափ 3, սատափադրօշ 1, սատափակուռ 1, սատափդրուագ 1, սատափեայ 1, սատափելով 1, սատափեն 1, սատափի 1, սատափին 1, սատափներով 1, սատափով 1, սատափուած 5, սատափուեր 1, սատիք 3, սատկած 6, սատկածը 3, սատկածին 1, սատկելիք 6, սատկելու 1, սատկելուն 2, սատկեցան 2, սատկեցաւ 2, սատկեցնելով 2, սատկեցուցէք 1, սատկեցուցին 1, սատկէին 1, սատկէր 1, սատկի 1, սատկիլը 2, սատկիլն 1, սատկին 3, սատրազամին 2, սատրազամութիւն 1, սար 1, սարաժ-պրունիի 1, սարալանջերուն 2, սարահարթ 1, սարահարթը 3, սարահարթիկի 1, սարահարթին 4, սարահարթներէն 1, սարահարթներուն 1, սարայը 5, սարային 2, սարայլը 12, սարայլըի 2, սարայլըին 24, սարայլըն 43, սարայլըները 1, սարայլըներուն 2, սարայն 1, սարաւանդը 1, սարաֆներու 1, սարաֆութենէն 1, սարգիսը 1, սարգիսին 2, սարդ 1, սարդերէն 1, սարդերը 1, սարդերու 1, սարդը 1, սարդի 5, սարդին 1, սարդն 1, սարդոստայն 1, սարդոստայնի 1, սարեկ 8, սարեկենց 42, սարեկը 6, սարեկին 8, սարերէն 2, սարերը 1, սարերն 1, սարերուն 2, սարէ 1, սարէն 4, սարէն-ձորէն 2, սարը 1, սարըին 1, սարիքներէն 1, սարիքովը 3, սարն 1, սարուած 2, սարուածէն 1, սարուածը 5, սարուածին 3, սարուածներով 2, սարուածով 1, սարսափ 27, սարսափախառն 4, սարսափած 5, սարսափահար 1, սարսափահիւս 1, սարսափանքին 1, սարսափելի 12, սարսափելով 3, սարսափելու 1, սարսափեցաւ 2, սարսափեցուց 1, սարսափէ 5, սարսափէ 1, սարսափէն 31, սարսափէր 1, սարսափը 44, սարսափի 14, սարսափիլ 1, սարսափին 34, սարսափն 6, սարսափներ 1, սարսափներէն 3, սարսափները 3, սարսափներով 1, սարսափներուն 2, սարսափով 12, սարսափովը 4, սարսելու 1, սարսեց 1, սարսըռագին 1, սարսուռ 28, սարսուռէ 1, սարսուռէն 2, սարսուռը 19, սարսուռի 6, սարսուռին 1, սարսուռն 2, սարսուռներ 2, սարսուռներէ 1, սարսուռները 3, սարսուռներուն 2, սարսուռով 13, սարսուռովը 4, սարսռագին 9, սարսռազդեցիկ 5, սարսռալէն 1, սարսռալի 1, սարսռալով 1, սարսռած 1, սարսռային 1, սարսռան 1, սարսռար 4, սարսռաց 17, սարսռացուց 1, սարսռոտ 5, սարւածին 1, սարփինայ 1, սարփինային 1, սարք 1, սարքած 4, սարքել 1, սարքելով 3, սարքեր 1, սարքերուն 1, սարքեցին 1, սարքէ 1, սարքէին 1, սարքը 4, սարքուած 2, սարքուեցան 1, սարօք 1, սարօքը 1, սաւան 1, սաւանէ 1, սաւանէն 2, սաւանը 7, սաւանի 5, սաւանին 7, սաւաններ 2, սաւաններէ 1, սաւաններէն 1, սաւանները 2, սաւաններով 1, սաւաններու 1, սաւանով 5, սաւանուած 4, սաւանուիլը 1, սաւառնէին 1, սաւառնէր 2, սաւառնի 2, սաւառնող 3, սաւառնումը 1, սաւառնումի 1, սաւառուն 1, սաւուղին 3, սափիրան 1, սափոր 7, սափորէ 1, սափորը 7, սափորի 2, սափորին 1, սափորները 2, սափորներով 3, սափորումին 1, սափրիչ 1, սափրիչը 1, սափրիչներուն 1, սափրուած 4, սաքու 1, սաքուէն 1, սաքուի 4, սաքուին 3, սաքուն 3, սաքուներու 1, սաքուներուն 2, սաքսոն 1, սաքսոններէ 1, սգալու 1, սգակիր 1, սգահեղձ 1, սգար 1, սգաւոր 7, սեդերու 1, սեթեւեթը 1, սելանիկ 1, սելավաթ 1, սելավաթի 1, սելավաթին 1, սեխ 1, սեխերը 1, սեխերու 1, սեխի 1, սեղան 14, սեղանատուն 1, սեղանաւորներուն 1, սեղանէն 12, սեղանը 14, սեղանի 10, սեղանին 37, սեղանն 1, սեղաններ 2, սեղաններէն 4, սեղանները 3, սեղաններու 3, սեղաններուն 5, սեղանով 2, սեղանովը 1, սեղմ 5, սեղմած 8, սեղմել 4, սեղմելէն 1, սեղմելով 6, սեղմելու 1, սեղմեր 2, սեղմեց 10, սեղմեցին 3, սեղմեցնելու 1, սեղմէ 1, սեղմէին 2, սեղմէր 5, սեղմող 3, սեղմուած 6, սեղմուելու 1, սեղմուեր 2, սեղմուէր 1, սեղմուի 2, սեղմուիլ 1, սեղմուիր 1, սեղմումը 1, սեղմումները 1, սեղմումով 2, սեճճատէին 1, սեճճատէն 2, սեմ 2, սեմական 1, սեմերէ 1, սեմերէն 4, սեմերուն 6, սեմէն 23, սեմը 5, սեմի 3, սեմին 43, սենեակ 23, սենեակէն 42, սենեակը 100, սենեակի 16, սենեակիդ 1, սենեակին 119, սենեակն 6, սենեակներ 3, սենեակներէ 3, սենեակներէն 7, սենեակները 15, սենեակներն 1, սենեակներու 6, սենեակներուն 10, սենեակներունը 1, սենեակով 1, սենեակս 1, սենեակ­սրահէն 1, սենեկապանը 1, սեպ 1, սեպած 1, սեպաձեւ 1, սեպես 1, սեպէին 3, սեպէր 2, սեպի 1, սեպող 1, սեպուած 1, սեպուէր 5, սեպուիլ 1, սեպուիր 1, սեպուող 1, սեպտեմբերի 1, սեռ 14, սեռագիտութիւնը 1, սեռալլուկները 1, սեռական 10, սեռականութեան 1, սեռակից 1, սեռային 98, սեռայինը 3, սեռափոխ 1, սեռափոխուած 1, սեռերէ 1, սեռերէն 1, սեռէ 2, սեռէն 27, սեռը 28, սեռի 4, սեռին 94, սեռինը 1, սեռն 10, սեռով 6, սեռովը 1, սեր 2, սերած 3, սերածներէն 1, սերը 2, սերի 1, սերիի 1, սերին 1, սերկեւիլի 3, սերկեւիլները 1, սերկեւիլներուն 1, սերմ 7, սերմանող 1, սերմերը 2, սերմէ 2, սերմէն 2, սերմը 15, սերմի 4, սերմին 16, սերմինը 1, սերմնագէջ 1, սերմնակութ 1, սերմնատունը 1, սերմնաւոր 1, սերմովը 2, սերնդագործում 1, սերնդական 1, սերնդին 1, սերոբ 11, սերոբէ 40, սերոբէէն 1, սերոբէի 1, սերոբէին 14, սերոբէիններէն 1, սերոբէն 30, սերոբը 135, սերոբի 2, սերոբին 124, սերոբինները 1, սերոբն 5, սերոբներ 1, սերոբները 1, սերողներուն 1, սերովբէ 1, սերունդ 8, սերունդէ 3, սերունդէն 4, սերունդը 7, սերունդի 6, սերունդին 9, սերունդները 2, սերունդներու 2, սերունդներուն 1, սերպերէն 1, սերպերը 1, սերպիան 1, սերպին 1, սերսեմ 1, սերտ 5, սերտեցին 1, սերտող 1, սերտութիւն 1, սերտութիւնը 2, սերտօրէն 2, սեւ 255, սեւագրութիւնը 1, սեւազգեստ 23, սեւախառն 1, սեւախտը 1, սեւամորթ 24, սեւամորթէն 2, սեւամորթը 30, սեւամորթին 7, սեւամորթներուն 1, սեւամօրուս 1, սեւաչուի 8, սեւաչք 2, սեւաչքը 1, սեւաչքին 1, սեւառիջեր 1, սեւասայր 1, սեւացրածները 1, սեւաւոր 4, սեւաւորուեցաւ 1, սեւել 1, սեւելու 1, սեւեռ 9, սեւեռած 6, սեւեռել 2, սեւեռելի 3, սեւեռելով 2, սեւեռելու 5, սեւեռեն 2, սեւեռեր 1, սեւեռեց 12, սեւեռեցին 2, սեւեռէ 2, սեւեռէին 2, սեւեռէր 4, սեւեռիլ 2, սեւեռող 1, սեւեռուած 7, սեւեռուելէ 1, սեւեռուին 1, սեւեռում 1, սեւեռումէն 1, սեւեռումը 3, սեւեռումին 4, սեւեռումով 3, սեւեռուն 3, սեւես 1, սեւերէն 1, սեւերը 2, սեւերն 1, սեւերով 2, սեւերովը 1, սեւերու 2, սեւերուն 2, սեւէն 3, սեւը 7, սեւի 10, սեւին 11, սեւճանենց 1, սեւմռութ 1, սեւն 2, սեւնալով 1, սեւնալու 4, սեւնայ 3, սեւնային 1, սեւնար 7, սեւող 1, սեւով 2, սեւորակ 2, սեւութեան 2, սեւութիւն 6, սեւութիւնը 2, սեւութիւններէ 1, սեւութիւնները 2, սեւութիւններուն 1, սեւուլիկ 2, սեւուկ 4, սեւուհիներ 2, սեւ-սեւ 6, սեւսիրտ 1, սեւցած 16, սեւցան 1, սեւցաւ 1, սեւցեր 2, սեւցնել 1, սեւցնելով 1, սեւցներ 1, սեւցնէ 1, սեւցող 1, սեւցուցած 1, սեւցուցեր 1, սեւցուցին 2, սեւ-քար 1, սեփական 71, սեփականատէր 2, սեփականատէրերը 1, սեփականացում 1, սեփականացումը 1, սեփականութեան 3, սեփականութեանը 1, սեփականութիւն 2, սեփականութիւնը 6, սեփականութիւնն 6, սեփանակատէրերը 1, սեփասեւ 1, սեփ­սեւ 1, սեփ-սեւ 8, սեքցիային 1, սէզերէն 1, սէզերու 1, սէզերուն 4, սէիսով 1, սէլամ 1, սէլամլըգ 1, սէլամլըգը 2, սէլամլըգի 2, սէլամլըգին 1, սէլամլըգները 1, սէլամուն 1, սէլիմ 4, սէլիմի 1, սէնարիոն 1, սէվապ 1, սէվգըյաթ 1, սէտ 1, սէր 13, սէրայը 2, սէրերը 1, սէրերով 1, սէրերուն 1, սէրէ 2, սէրէն 4, սէրը 32, սէրն 7, սէքէն 1, սը 1, սըգոնտօ 1, սըլուըլում 1, սըկէ-նըկէ 1, սըմրղանտի 1, սըրա-սըրա 1, սըւոնց 1, սըւոնք 2, սթամպուլը 1, սթափած 1, սթափեցան 1, սթափեցաւ 2, սթափեցուց 3, սթափէր 1, սթափին 1, սթափում 2, սթափումը 1, սթիկմաթները 1, սթիկմաթներով 1, սիլուէթը 1, սիկար 13, սիկարը 14, սիկարի 8, սիկարին 4, սիկարն 2, սիկարները 5, սիկարներու 1, սիկարներուն 1, սիկարնիկէ 1, սիկարով 1, սիմանթէ 1, սիմէոն 4, սիմիթ 1, սիմիթները 1, սիմոնին 1, սինակոկներուն 1, սինեմա 1, սինեմայի 1, սինլքոր 1, սինլքորները 1, սիսական 1, սիսեռ 1, սիսեռէն 1, սիսթեմ 1, սիսթեմը 1, սիսթեմի 1, սիսթեմներ 1, սիրաբուխ 1, սիրադրուագին 1, սիրազեղ 5, սիրալի 1, սիրալիր 6, սիրած 19, սիրածդ 1, սիրածը 6, սիրածիդ 1, սիրածին 10, սիրածներէն 1, սիրածները 2, սիրածներուն 7, սիրական 39, սիրականը 7, սիրականին 15, սիրականները 5, սիրականներու 1, սիրականներուն 7, սիրահար 17, սիրահարը 7, սիրահարի 2, սիրահարին 3, սիրահարները 6, սիրահարներու 1, սիրահարով 2, սիրահարուած 1, սիրահարութիւնը 1, սիրահարուիլը 1, սիրահրաւէր 1, սիրամարգի 1, սիրային 31, սիրայօժար 1, սիրանին 1, սիրաշահելէ 1, սիրաշահելու 1, սիրաշահիլ 1, սիրասուն 2, սիրավառ 1, սիրարկածները 1, սիրաւէտ 8, սիրել 6, սիրելէ 1, սիրելը 2, սիրելի 23, սիրելիները 1, սիրելիներուդ 1, սիրելիներուն 3, սիրելով 6, սիրելու 6, սիրելուն 4, սիրեկան 2, սիրեկանին 3, սիրեմ 2, սիրեն 17, սիրենք 7, սիրես 4, սիրեր 8, սիրերգ 1, սիրերգէ 1, սիրերգները 2, սիրերգներուն 1, սիրերգութեանց 1, սիրեց 4, սիրեցին 3, սիրեցինք 1, սիրեցիք 1, սիրէ 10, սիրէին 14, սիրէիր 4, սիրէր 30, սիրէք 2, սիրող 13, սիրողը 1, սիրողի 1, սիրողները 5, սիրողներու 1, սիրողներուն 4, սիրոյ 50, սիրոյն 22, սիրով 10, սիրուած 13, սիրուածին 1, սիրուածներէն 1, սիրուէին 1, սիրուըտուքի 1, սիրուի 1, սիրուիլ 1, սիրուին 1, սիրուհի 2, սիրուհիի 2, սիրուհին 2, սիրուհիները 1, սիրուն 30, սիրունիկ 1, սիրուող 2, սիրուողի 1, սիրտ 78, սիրտբաց 3, սիրտեր 4, սիրտերէն 4, սիրտերը 46, սիրտերն 2, սիրտերնին 3, սիրտերու 5, սիրտերուն 17, սիրտէ 10, սիրտէն 44, սիրտը 210, սիրտի 23, սիրտիդ 2, սիրտին 100, սիրտինը 1, սիրտհատնումի 1, սիրտն 7, սիրտով 9, սիրտովը 2, սիրտս 6, սիրտցաւ 5, սիրցնելու 1, սիւլէյման 33, սիւլէյմանը 2, սիւլէյմանիի 1, սիւլիւնի 1, սիւն 5, սիւնադիր 1, սիւնակ 4, սիւնակը 2, սիւնակի 1, սիւնակին 1, սիւնակներ 1, սիւնակները 2, սիւնակով 1, սիւնակ-սիւնակ 1, սիւնաշարքերու 1, սիւնաշարքերուն 1, սիւնաշարքը 1, սիւներ 2, սիւներէ 1, սիւներէն 1, սիւները 8, սիւներու 4, սիւներուն 4, սիւնէ 2, սիւնէն 5, սիւնը 9, սիւնի 5, սիւնին 8, սիւնիս 1, սիւնն 3, սիւննէթը 1, սիւնովը 1, սիւնսանդուխներու 1, սիւն-սիւն 1, սիւպեան 1, սիւպհան 8, սիւրէյեա 6, սիւրէյեային 1, սիւրիան 1, սիւրմէլի 3, սիփանը 1, սիֆթահը 1, սիֆիլիթիք 1, սիֆիլիս 1, սիֆիլիսը 3, սիֆիլիսին 1, սլացիկ 6, սլացք 1, սլացքը 2, սլացքի 1, սլաւ 2, սլաք 8, սլաքաձեւ 1, սլաքէ 1, սլաքէն 3, սլաքէր 1, սլաքը 25, սլաքի 1, սլաքին 10, սլաքներ 1, սլաքներէն 3, սլաքները 10, սլաքներով 2, սլաքներու 3, սլաքներուն 2, սլաքովը 2, սլաքուած 1, սլաքումին 1, սլաքումներով 1, սլաք-սլաք 1, սլքտալ 1, սլքտար 1, սլքտաց 1, սխալ 42, սխալած 1, սխալական 1, սխալանքը 1, սխալեր 1, սխալէր 1, սխալը 18, սխալի 9, սխալիլ 2, սխալին 8, սխալիր 2, սխալիք 2, սխալմամբ 2, սխալներ 1, սխալները 2, սխալներովը 1, սխալներուն 4, սխալող 1, սխալով 1, սխտոր 2, սխտորէ 1, սխտորը 1, սխտորին 1, սխտորները 1, սխրագին 2, սխրագործութեան 1, սխրագործութեանց 1, սխրագործութիւնը 2, սխրագործութիւնն 1, սխրալի 10, սխրանքին 2, սկախառն 1, սկահակները 1, սկաւառակը 4, սկաւառակի 1, սկաւառակին 1, սկաւառակները 1, սկաւառակովը 1, սկեպտիկ 2, սկզբանէ 1, սկզբնածագ 2, սկզբնական 35, սկզբնականին 1, սկզբնահիւթը 1, սկզբնառիթ 1, սկզբնատառին 1, սկզբնատիպ 5, սկզբնաւորութիւն 1, սկզբնաւորութիւնը 1, սկզբունիքին 1, սկզբունք 2, սկզբունքային 2, սկզբունքը 2, սկզբունքները 3, սկզբունքներու 3, սկզբունքներուն 2, սկի 1, սկիզբ 32, սկիզբէն 9, սկիզբը 22, սկիզբի 2, սկիզբին 10, սկիզբն 2, սկիզբները 11, սկիզբներու 1, սկիզբներուն 1, սկիզբով 1, սկիզբովը 1, սկիհ 1, սկիհէն 1, սկիհը 2, սկիհներուն 1, սկիւթացիներէս 1, սկուտեղը 1, սկուտեղի 3, սկուտեղին 1, սկուտեղներէն 1, սկսած 54, սկսան 4, սկսաւ 20, սկսեալ 15, սկսելէ 3, սկսելէն 1, սկսելով 13, սկսելու 7, սկսելուն 1, սկսեր 7, սկսէին 11, սկսէր 43, սկսի 34, սկսիլ 2, սկսին 9, սկսինք 3, սկսնակ 1, սկսնակը 1, սկսող 29, սկսողի 1, սկսուած 5, սկսուածքին 2, սկսուածքով 1, սկսումին 1, սկրդեց 1, սղագրենք 1, սղմել 1, սղմելով 1, սղմեցէք 1, սղմուած 1, սղմուեր 1, սղմուիլ 2, սղմռտող 1, սղոցակուռ 1, սղոցատիպ 1, սղոցեցիք 1, սղոցէ 3, սղոցէին 1, սղոցէր 1, սղոցը 1, սղոցի 2, սղոցին 2, սղոցները 2, սղոցով 2, սղոցովը 1, սղոցուելու 1, սղոցուելուն 1, սղոցուկները 1, սղոցում 1, սղոցումէն 1, սղոցումը 2, սղոցումի 1, սղոցուն 1, սղոցուքը 1, սղոցուքի 1, սղոցտուքի 1, սղումներու 1, սմբակը 1, սմբակի 1, սմբակներէ 1, սմբակները 4, սմբակներով 2, սմբակներովը 1, սմբակներուն 2, սմբակովը 1, սմսեղ 1, սմսեղուկ 7, սմքած 8, սմքելով 1, սմքելու 1, սմքելուն 1, սմքէր 1, սմքի 2, սմքիլ 1, սմքին 1, սմքումի 1, սմքումին 1, սնած 3, սնամէջ 3, սնամիտ 1, սնամտութեանց 1, սնամտութիւն 1, սնամտութիւնը 1, սնանելով 1, սնանէին 1, սնանի 2, սնանին 1, սնանկ 1, սնանող 1, սնապաշտ 1, սնապարծ 1, սնապարծութեամբ 1, սնապարծութեան 2, սնապարծութեանց 1, սնապարծութիւնը 2, սնապարծութիւնները 1, սնապեան 1, սնարէն 2, սնարին 3, սնարքին 3, սնափառութեան 2, սնափառութիւն 1, սնափառութիւնը 3, սնգոյրի 1, սնգուրուած 1, սնդիկ 1, սնդուռին 1, սնդուսէ 1, սնդուսը 1, սնդուսի 1, սնդուսին 2, սննդառութիւնը 1, սնոտի 1, սնոտիքը 2, սնոտիքներուն 1, սնունդ 4, սնունդը 3, սնունդին 2, սնունդն 2, սնուցած 1, սնուցանեն 1, սնուցանենք 1, սնտուկ 6, սնտուկէ 1, սնտուկէն 6, սնտուկը 8, սնտուկի 4, սնտուկին 17, սնտուկներէ 2, սնտուկները 2, սնտուկներով 2, սնտուկներու 1, սնտուկներուն 1, սնտուկովը 1, սնտուկ-սնտուկ 1, սուտ 3, սուտ 5, սուս 1, սոդոմ-գոմոր 1, սոդոմ-գոմորի 2, սոդոմն 1, սոզին 1, սոթտած 1, սոթտելով 3, սոթտելու 1, սոթտեն 1, սոթտեց 1, սոթտէին 1, սոթտուած 1, սոթտուածքը 1, սոթտուելու 1, սոթտուեցաւ 1, սոթտուէին 1, սոթտուի 1, սոխ 7, սոխակ 1, սոխերը 2, սոխը 2, սոխի 1, սոխին 2, սոխն 1, սոխով 1, սոխրացը 1, սոխրացին 1, սողալ 1, սողալէն 1, սողալը 1, սողալով 3, սողալու 6, սողային 1, սողար 2, սողաց 4, սողացող 2, սողացողին 1, սողմէնը 3, սողմէնին 2, սողոմ 22, սողոմենց 340, սողոմէին 2, սողոմէն 27, սողոմէնին 1, սողոմը 421, սողոմի 2, սողոմին 437, սողոմինը 1, սողոմինն 2, սողոմն 15, սողոմները 1, սողոմոն 2, սողոմոնէն 1, սողոմոնին 2, սողոմով 3, սողոմս 3, սողոսկած 1, սողոսկեցաւ 3, սողոսկէր 2, սողոսկիլ 1, սողոսկիլը 1, սողոսկող 4, սողոսկում 1, սողոսկումէն 1, սողոսկումը 2, սողոսկումի 3, սողոսկումին 2, սողոսկումներ 1, սողոսկումները 1, սողոսկումով 2, սողոսկումովը 1, սողոսկուն 18, սողուն 2, սողունը 1, սողունին 1, սողուններ 1, սողունները 1, սողուններուն 2, սողքովը 1, սոյլը 1, սոյլով 2, սոյն 2, սոնք 1, սոնքումէն 1, սոսինձովը 1, սոսկալի 5, սոսկական 3, սոսկականին 1, սոսկար 1, սոսկացուց 1, սոսկում 3, սոսկումէն 2, սոսկումը 1, սոսկումին 1, սոսկումով 1, սոսնձեց 1, սոսնձուած 1, սոսնձումէն 2, սով 1, սովալլուկ 1, սովահար 1, սովամահը 1, սովը 2, սովի 3, սովոր 21, սովորաբար 10, սովորագնաց 1, սովորած 1, սովորական 84, սովորականէն 6, սովորականը 1, սովորականին 2, սովորատի 1, սովորոյթներէն 1, սովորոյթները 1, սովորոյթներուն 1, սովորուած 1, սովորութեամբ 1, սովորութեան 6, սովորութեանց 3, սովորութիւն 25, սովորութիւնը 6, սովորութիւնն 9, սովորութիւնները 4, սովորութիւններուն 1, սովորումը 1, սորված 43, սորվածները 1, սորվելով 1, սորվելու 7, սորվեր 7, սորվեցայ 1, սորվեցան 6, սորվեցար 1, սորվեցաւ 6, սորվեցնել 1, սորվեցնեն 2, սորվեցներ 2, սորվեցնէ 2, սորվեցնէին 3, սորվեցնէր 3, սորվեցուէին 1, սորվեցուց 2, սորվեցուցած 6, սորվեցուցածներէն 1, սորվեցուցեր 5, սորվեցուցին 3, սորվեցուցիք 1, սորվէին 2, սորվէր 3, սորվըւած 2, սորվի 1, սորվիլ 4, սորվին 3, սորվինք 3, սորվիր 2, սոցեալ 1, սուբաբը 1, սուգ 3, սուգերը 1, սուգէն 1, սուգը 5, սուգի 6, սուգին 3, սուգն 1, սուզեց 1, սուզեցաւ 1, սուզէ 1, սուզուած 13, սուզուածի 1, սուզուելէ 3, սուզուելով 2, սուզուելու 2, սուզուելուն 1, սուզուեցան 2, սուզուեցաւ 23, սուզուեցէք 1, սուզուէին 3, սուզուէր 11, սուզուի 4, սուզուին 6, սուզում 3, սուզումէն 3, սուզումը 3, սուզումի 3, սուզումին 3, սուզումներ 1, սուզումները 2, սուզումով 1, սուզուող 1, սուին 1, սուինահար 1, սուինաձիգ 1, սուինաշեշտ 1, սուինապատ 1, սուինաւոր 3, սուինէ 1, սուինի 3, սուիննար 1, սուինները 2, սուիններու 1, սուիններուն 3, սուինով 1, սուլել 1, սուլելով 2, սուլէր 1, սուլէք 1, սուլթան 12, սուլթանի 4, սուլթանին 11, սուլթաններ 1, սուլթաններէն 1, սուլթանները 3, սուլթաններու 9, սուլթաններուն 7, սուլթանուհի 1, սուլթանուհիի 1, սուլթանուհիներ 1, սուլթանուհիները 1, սուլթանուհիներու 1, սուլիչ 1, սուլիչը 1, սուլող 2, սուլոցը 2, սուլոցի 2, սուլոցով 1, սուլումը 1, սուլումի 2, սուլֆաթոյի 1, սուլֆաթոյին 2, սուլֆաթօ 1, սուղ 16, սուղ-աժան 2, սուղի 1, սուղնոց 1, սուղում 13, սուղումը 2, սուղումին 1, սուղ-սուղ 1, սուճիզատէ 1, սունկ 1, սունկերու 1, սունկերուն 1, սունկէ 1, սունկի 2, սունկով 1, սուս 2, սուսամ 1, սուսատըն 1, սուսերներուն 1, սուսերումին 1, սուսիկ 9, սուսիկ-սուսիկ 1, սուսիկ-փուսիկ 2, սուտ 125, սուտակ 1, սուտակասպաս 2, սուտակի 1, սուտակնալով 1, սուտակով 1, սուտեր 2, սուտերը 2, սուտերովը 1, սուտերուն 1, սուտէն 9, սուտը 24, սուտի 13, սուտին 23, սուտ-խենթի 1, սուտն 3, սուտով 4, սուտովը 2, սուտուփուտ 1, սուտ-պլորիկներ 1, սուր 89, սուրալով 2, սուրալու 1, սուրար 2, սուրացող 2, սուրացողին 1, սուրբ 68, սուրբեր 3, սուրբերէ 1, սուրբերէն 4, սուրբերը 6, սուրբերն 2, սուրբերու 4, սուրբերուն 12, սուրբէն 2, սուրբը 15, սուրբի 9, սուրբին 15, սուրել 1, սուրեր 1, սուրերէն 1, սուրերը 5, սուրերով 2, սուրերու 1, սուրերուն 1, սուրէն 3, սուրը 13, սուրի 12, սուրին 8, սուրհանդակ 1, սուրհանդակէն 1, սուրհանդակը 3, սուրհանդակներ 1, սուրհանդակով 2, սուրճ 6, սուրճը 8, սուրճի 1, սուրճին 2, սուրճով 3, սուրճովը 1, սուրնալով 2, սուրով 5, սուրովը 1, սուքիաս 36, սուքիասները 1, սոփեստ 1, սոփեստութիւն 3, սոփեստութիւնը 3, սոփեստութիւնները 1, սոփեստօրէն 1, սոֆթայէ 1, սոֆթաներուն 2, սոֆիայի 1, սոֆիայով 1, սպայ 8, սպայակոյտին 1, սպայակոյտով 1, սպայէն 2, սպայի 3, սպային 23, սպայութեան 2, սպայութիւնն 1, սպան 56, սպանդ 3, սպանդանոցը 1, սպանդանոցին 1, սպանդէն 1, սպանդը 8, սպանդի 4, սպանդին 8, սպանդներուն 1, սպաներ 4, սպաներէն 1, սպաները 13, սպաներով 1, սպաներու 1, սպաներուն 13, սպաներունն 1, սպանեցիր 1, սպաննած 25, սպաննել 17, սպաննելէ 7, սպաննելը 11, սպաննելնուն 1, սպաննելով 4, սպաննելու 15, սպաննելուն 4, սպաննեմ 2, սպաննեն 6, սպաննենք 1, սպաններ 6, սպաննեցի 1, սպաննեցիր 3, սպաննեցիք 1, սպաննէ 4, սպաննէին 7, սպաննէիք 1, սպաննէր 9, սպաննէք 1, սպաննիչներէն 1, սպաննող 22, սպաննողէն 1, սպաննողը 6, սպաննողին 2, սպաննողներուն 3, սպաննուած 8, սպաննուածը 1, սպաննուածին 1, սպաննուածներուն 1, սպաննուելու 2, սպաննուելուն 1, սպաննուէին 1, սպաննուիլ 1, սպաննուիլը 2, սպաննուիր 1, սպաննուող 1, սպաննուողը 1, սպանողներուն 1, սպանութեամբ 1, սպանութեան 8, սպանութեանց 2, սպանութենէն 1, սպանութիւն 7, սպանութիւնը 9, սպանութիւնն 1, սպանութիւններ 1, սպանութիւնները 2, սպանութիւնների 1, սպանութիւններով 1, սպանութիւններու 1, սպանումէն 1, սպառ 2, սպառազէն 16, սպառազինէ 1, սպառած 32, սպառել 4, սպառելէ 3, սպառելով 6, սպառելու 11, սպառեն 1, սպառեր 3, սպառեց 1, սպառեցան 1, սպառեցաւ 2, սպառէ 4, սպառէին 3, սպառէր 3, սպառի 1, սպառիլ 1, սպառին 1, սպառիչը 1, սպառիր 1, սպառնագին 5, սպառնալից 1, սպառնալիք 5, սպառնալիքէն 5, սպառնալիքը 8, սպառնալիքի 3, սպառնալիքին 13, սպառնալիքներուն 1, սպառնալիքով 6, սպառնալով 9, սպառնալու 1, սպառնայ 2, սպառնային 1, սպառնան 2, սպառնար 12, սպառնաց 2, սպառնացած 5, սպառնացող 1, սպառնացուած 1, սպառնաք 1, սպառող 8, սպառում 3, սպառումէն 2, սպառումը 11, սպառումի 2, սպառումին 8, սպառումներուն 1, սպառսպուռ 5, սպաս 8, սպասազարդ 1, սպասած 4, սպասածը 1, սպասարկեց 1, սպասարկէին 1, սպասարկու 2, սպասարկութեամբ 1, սպասարկութեամբը 1, սպասարկութեան 2, սպասարկութենէն 1, սպասարկութիւն 1, սպասարկութիւնը 2, սպասարկուի 1, սպասարկումով 1, սպասարկուներէն 1, սպասարկուները 1, սպասարկուներուն 1, սպասաւոր 1, սպասաւորը 1, սպասաւորի 2, սպասաւորն 1, սպասաւորներ 1, սպասաւորներէն 1, սպասաւորները 2, սպասաւորներու 2, սպասեակներու 2, սպասել 16, սպասելէ 1, սպասելի 10, սպասելով 18, սպասելու 25, սպասելուն 3, սպասեն 11, սպասենք 6, սպասեր 13, սպասեց 29, սպասեցէք 1, սպասեցին 6, սպասէ 16, սպասէին 24, սպասէինք 1, սպասէիք 1, սպասէն 1, սպասէր 46, սպասէք 3, սպասը 6, սպասի 3, սպասին 8, սպասման 13, սպասներ 1, սպասները 1, սպասներու 1, սպասող 40, սպասողական 1, սպասողի 3, սպասողները 2, սպասողներու 1, սպասողներուն 2, սպասովը 1, սպասորեարը 1, սպասորեարին 1, սպասուած 9, սպասուէր 6, սպասուհի 3, սպասուհիէն 1, սպասուհիի 2, սպասուհիին 1, սպասուհին 3, սպասուհիներ 4, սպասուհիներէ 1, սպասուհիներէն 3, սպասուհիները 7, սպասուհիներու 7, սպասուհիներուն 2, սպասում 9, սպասումէն 7, սպասումը 13, սպասումի 5, սպասումին 10, սպասումն 2, սպասումները 1, սպասումներն 1, սպասումներուն 1, սպասումով 7, սպասումովը 1, սպասուն 1, սպասցնելէ 1, սպասցուցին 1, սպասւած 1, սպարապետութիւնը 1, սպացուներ 1, սպեղանին 1, սպի 2, սպիի 1, սպիին 2, սպին 2, սպիները 2, սպիներով 1, սպիտակ 3, սպիտականայ 1, սպիտակութեամբ 2, սպիտակութեան 1, սպնդացած 2, սպնդելով 1, սպունգ 2, սպունգը 1, սպրդելու 2, սպրդեցաւ 1, սպրդէր 1, սպրդիլ 1, սվազ 2, սվազի 2, ստախօսներ 1, ստակը 1, ստահակ 1, ստահակի 1, ստահակին 1, ստահակներուն 1, ստամբակ 1, ստամբակին 1, ստամբակները 2, ստամոքսը 1, ստամոքսի 2, ստամոքսին 1, ստամպոլին 1, ստայօդ 1, ստանալ 1, ստանալէ 3, ստանալիք 2, ստանալով 1, ստանալու 2, ստանայ 9, ստանային 9, ստանան 6, ստանար 18, ստանաք 1, ստանձնած 6, ստանձնելով 1, ստանձնէր 3, ստանձնող 1, ստանձնուած 1, ստաշխի 2, ստացած 28, ստացական 2, ստացան 2, ստացաւ 3, ստացեր 5, ստացող 1, ստացողներուն 1, ստացուած 12, ստացուածքին 1, ստացուածքները 1, ստացումը 1, ստացումին 1, ստացումները 3, ստացումներուն 1, ստափուած 1, ստելով 1, ստեղ 1, ստեղը 1, ստեղին 2, ստեղծագործ 4, ստեղծած 31, ստեղծել 8, ստեղծելէ 1, ստեղծելը 1, ստեղծելնուն 1, ստեղծելով 15, ստեղծելու 18, ստեղծեն 7, ստեղծենք 3, ստեղծեր 11, ստեղծեց 12, ստեղծեցի 1, ստեղծեցին 8, ստեղծեցիք 1, ստեղծէ 11, ստեղծէին 7, ստեղծէր 19, ստեղծող 3, ստեղծողը 1, ստեղծողին 2, ստեղծողներուն 1, ստեղծուած 29, ստեղծուելիք 1, ստեղծուեցաւ 2, ստեղծուէր 1, ստեղծում 1, ստեղծումի 2, ստեղծումին 6, ստեղծումն 2, ստեղծումներու 2, ստեղծումներուն 1, ստեղծուող 2, ստեղներէն 2, ստեղները 3, ստեղներուն 2, ստեղով 1, ստեն 1, ստենտորեան 1, ստեպղինի 1, ստեր 2, ստերջ 3, ստեւ 1, ստեւէն 1, ստեւը 3, ստեւի 1, ստեփային 1, ստեփան 1, ստեփանը 1, ստեփանին 1, ստեփանոս 1, ստեփներէն 2, ստէր 3, ստըրջանքի 1, ստինք 1, ստինքէն 2, ստինքը 2, ստինքի 1, ստինքին 3, ստինքներէ 1, ստինքներէն 2, ստինքները 9, ստինքներն 1, ստինքներով 2, ստինքներու 1, ստինքներուն 7, ստիպելով 8, ստիպելու 1, ստիպեն 2, ստիպենք 1, ստիպեր 1, ստիպեց 3, ստիպեցին 2, ստիպէ 2, ստիպէին 3, ստիպէր 7, ստիպման 2, ստիպող 1, ստիպողաբար 1, ստիպողական 6, ստիպողութիւն 1, ստիպուած 47, ստիպուելնուն 1, ստիպուելով 1, ստիպուելու 1, ստիպուելուն 1, ստիպուեր 3, ստիպուեցան 2, ստիպուեցաւ 25, ստիպուէր 2, ստիպուի 7, ստիպուիլը 1, ստիպուին 3, ստիպումով 1, ստնտեաց 1, ստնտուի 1, ստնտուներուն 1, ստոյգ 46, ստոյգը 10, ստոյգին 1, ստոյգն 1, ստոր 15, ստորաբաժանմամբ 1, ստորաբաժանում 1, ստորաբաժնուի 1, ստորագիծին 1, ստորագրած 2, ստորագրել 2, ստորագրեն 2, ստորագրեց 1, ստորագրէ 1, ստորագրող 2, ստորագրուած 1, ստորագրութեամբ 1, ստորագրութեամբը 2, ստորագրութեան 2, ստորագրութիւնը 3, ստորադաս 1, ստորադասներէն 1, ստորադասները 2, ստորադասներու 1, ստորադասներուն 2, ստորակարգ 3, ստորակոպերը 1, ստորանանանք 1, ստորաշխարհը 1, ստորաշխարհին 2, ստորաշխարհն 1, ստորերկեայ 1, ստորերկրեայ 5, ստորին 15, ստորնագոյն 3, ստորնայարկը 2, ստորնանալուն 1, ստորնացնող 1, ստորնացող 1, ստորնութեամբ 1, ստորնութեամբը 1, ստորնութեան 4, ստորնութեանց 1, ստորնութեանցը 1, ստորնութիւն 2, ստորնութիւնը 1, ստորնութիւններ 2, ստորնութիւնները 1, ստորնօրէն 1, ստորոգելիներ 1, ստորոգելիները 3, ստորոգելիներով 1, ստորոգելիներու 1, ստորոգելիներուն 3, ստորոտէն 1, ստորոտը 4, ստորոտի 2, ստուար 8, ստուարագոյն 6, ստուարաթիւ 1, ստուարացնելով 1, ստուարացնէ 1, ստուգաբանել 1, ստուգաբանութիւնը 1, ստուգագոյն 1, ստուգած 1, ստուգել 4, ստուգելէ 1, ստուգելու 7, ստուգեր 1, ստուգեց 2, ստուգէին 1, ստուգիչ 5, ստուգող 1, ստուգուած 4, ստուգութեամբ 8, ստուգութեան 5, ստուգութեանը 1, ստուգութեանց 1, ստուգութենէն 3, ստուգութիւն 2, ստուգութիւնը 19, ստուգութիւններ 3, ստուգութիւնները 1, ստուգութիւններու 1, ստուգութիւններուն 1, ստուգում 2, ստուգումը 1, ստուգումին 1, ստուգումներէ 2, ստուգումներով 1, ստուգօրէն 1, ստուեր 13, ստուերագիծը 2, ստուերած 1, ստուերաձեւ 1, ստուերամոյնքը 1, ստուերայնոտ 1, ստուերայնութեան 1, ստուերայնութիւնը 1, ստուերել 1, ստուերէին 1, ստուերէն 7, ստուերէր 2, ստուերը 19, ստուերի 8, ստուերին 11, ստուերն 3, ստուերներ 5, ստուերները 3, ստուերներու 1, ստուերներուն 3, ստուերներունը 1, ստուերով 5, ստուերովը 1, ստուերոտ 3, ստուերուէին 1, ստուերուին 1, ստուերում 1, ստուերուող 1, ստուերս 2, ստրկական 1, ստրկացնէ 1, ստրկութեան 2, ստրկութիւն 1, ստրուկի 1, ստրուկները 1, ստրուկներու 1, ստրջանք 2, ստրջանքը 2, ստրջանքներովը 1, սրագամ 1, սրախօսած 1, սրախօսել 1, սրախօսէին 1, սրախօսութիւնը 1, սրախօսութիւնները 1, սրած 2, սրածայր 2, սրածել 1, սրածութիւն 2, սրածումը 1, սրածուողն 1, սրահ 13, սրահէ 1, սրահէն 4, սրահը 23, սրահի 8, սրահիկը 1, սրահին 25, սրահներ 2, սրահներէ 1, սրահներէն 2, սրահները 9, սրահներու 2, սրահներուն 12, սրամիտ 13, սրամիտին 1, սրամտէր 1, սրամտութեամբ 1, սրամտութեան 6, սրամտութեանց 1, սրամտութիւն 1, սրամտութիւնը 7, սրամտութիւնն 1, սրանկիւն 1, սրապիոնը 1, սրապիոնի 1, սրասայր 1, սրատես 3, սրարշաւ 1, սրափուշ 1, սրբագործ 1, սրբագործեցին 1, սրբագրած 3, սրբագրել 4, սրբագրելի 1, սրբագրելով 2, սրբագրելու 4, սրբագրեն 1, սրբագրենք 1, սրբագրեց 4, սրբագրեցէք 2, սրբագրէ 3, սրբագրէին 1, սրբագրէր 2, սրբագրող 1, սրբագրուած 4, սրբագրութեամբ 1, սրբագրութեան 1, սրբագրութեանց 1, սրբագրութիւնը 1, սրբագրութիւնն 1, սրբագրումէն 1, սրբագրումը 1, սրբազան 70, սրբազանէն 2, սրբազանը 6, սրբազանի 1, սրբազանին 11, սրբազանն 1, սրբազանները 1, սրբազնագոյն 1, սրբազնահամբաւ 1, սրբազնասուրբը 1, սրբազնութեան 1, սրբած 1, սրբակենցաղ 1, սրբանար 2, սրբանօթի 1, սրբապիղծ 5, սրբապիղծին 1, սրբապղծուած 1, սրբապղծութեան 1, սրբապղծութենէն 1, սրբապղծութիւն 1, սրբապղծութիւնը 2, սրբապղծութիւնն 2, սրբասուն 1, սրբատան 1, սրբատաշ 2, սրբատեղիներուն 1, սրբատուփը 1, սրբարանին 1, սրբացած 3, սրբացեր 1, սրբացնելով 1, սրբացնեն 1, սրբացներ 2, սրբացու 1, սրբացուցած 4, սրբել 1, սրբելէն 1, սրբելով 3, սրբելու 5, սրբեն 1, սրբենի 1, սրբերու 1, սրբեց 17, սրբեցէք 1, սրբեցին 1, սրբեց-սրբագրեց 1, սրբէ 3, սրբէին 2, սրբէր 6, սրբիչի 1, սրբող 1, սրբոյ 2, սրբոց 1, սրբոցէն 3, սրբոցի 1, սրբուած 7, սրբուեցան 1, սրբուեցաւ 6, սրբուէին 1, սրբուէր 2, սրբութեան 10, սրբութեանց 1, սրբութիւն 7, սրբութիւնն 1, սրբութիւններու 1, սրբուի 2, սրբուիլ 1, սրբուին 2, սրբուհի 1, սրբուհիին 1, սրբուհին 1, սրբուհիներու 1, սրբուհիներուն 2, սրբուող 1, սրբտուք 1, սրդողած 1, սրելէ 1, սրելով 3, սրէ 1, սրէին 2, սրէր 1, սրիկայ 3, սրիկայէն 1, սրիկայի 1, սրիկայութիւն 1, սրիկան 3, սրիկաներէն 1, սրիկաներու 2, սրինգ 1, սրինգէ 1, սրինգները 1, սրճագոյն 4, սրճարան 10, սրճարանէ 1, սրճարանէն 3, սրճարանը 21, սրճարանի 11, սրճարանին 23, սրճարաններ 1, սրճարաններէն 1, սրճարանները 6, սրճարաններու 4, սրճարաններուն 3, սրմա 1, սրող 1, սրուած 1, սրուակ 4, սրուակը 5, սրուակի 1, սրուակներ 1, սրուէր 1, սրութեամբ 1, սրութենէն 1, սրութիւնը 5, սրունք 3, սրունքը 3, սրունքի 3, սրունքին 3, սրունքներէն 5, սրունքները 26, սրունքներով 2, սրունքներուն 15, սրուող 1, սրջող 1, սրջողներուն 1, սրջուելուն 1, սրսկելով 1, սրսկեց 1, սրսկէր 1, սրսկիչ 1, սրսկուած 3, սրսկումով 1, սրսփացնող 1, սրսփուն 5, սրսփուք 1, սրսփուքի 1, սրտաբաց 1, սրտաբեկ 1, սրտաբեկութեան 2, սրտաբեկում 1, սրտաբուխ 1, սրտագեղ 1, սրտագին 16, սրտագրաւ 2, սրտագրաւը 1, սրտադող 3, սրտազարկը 1, սրտազեղման 1, սրտակեղեք 9, սրտակիցներուն 1, սրտաճմլիկ 11, սրտայոյզ 2, սրտանց 11, սրտանցը 1, սրտաշարժ 2, սրտապատառ 3, սրտապնդել 1, սրտապնդեց 1, սրտապնդիչ 3, սրտապնդող 2, սրտապնդուած 2, սրտապնդուին 1, սրտառուչ 1, սրտառուչ 116, սրտառուչը 2, սրտառուչն 2, սրտաքարութենէն 1, սրտեռանդ 3, սրտեռանդն 1, սրտեր 1, սրտերը 7, սրտերու 3, սրտերուն 1, սրտէ 3, սրտէն 10, սրտի 28, սրտիկս 1, սրտին 103, սրտինն 1, սրտմտած 3, սրտմտանքը 1, սրտմտութեամբ 1, սրտնեղ 1, սրտնեղութեամբ 1, սրտնեղութեամբը 1, սրտնեղութեան 3, սրտով 1, սրտովը 4, սրտովին 1, սրտոտ 16, սրտոտութիւն 2, սրտոտութիւնը 1, սրտքաղուած 1, սրցնելով 1, սրցուած 3, սրցուցած 2, սցողի 1, սփածանելի 1, սփածուած 1, սփիւռ 1, սփոփանք 5, սփոփանքէն 1, սփոփանքը 7, սփոփանքի 1, սփոփանքով 1, սփոփարար 3, սփոփել 2, սփոփեց 1, սփոփէր 1, սփոփիչ 5, սփոփող 1, սփոփուելու 1, սփոփումէն 1, սփոփուն 1, սփոփուող 1, սփռած 1, սփռելով 2, սփռելու 1, սփռէ 1, սփռող 1, սփռոցը 1, սփռոցով 1, սփռուած 1, սքանչելի 16, սքեմ 1, սքեմին 2, սքողած 1, սքողել 1, սքողելով 1, սքողելու 1, սքողեն 1, սքողէ 1, սքողէր 1, սքողուած 7, սքողումով 1, սքողուն 8, սքուած 1, սօսաբնակ 1, սօսաւիւնին 1, սօսաւուն 1, սօսափ 2, սօսափը 1, սօսափի 1, սօսեբնակ 1, սօսեսենեակը 1, սօսեսրահը 1, սօսեսրահին 1, սօսերը 1, սօսերու 1, սօսեւոր 8, սօսի 1, սօսիէն 1, սօսիի 2, սօսիին 19, սօսին 12, սօսիներէն 2, սօսիները 2, սօսիներով 1, սօսիներու 2, սօսինձէն 1