Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
վագըֆները 2, վագր 1, վագրերն 1, վագրէ 1, վագրի 1, վագրին 1, վազած 19, վազել 5, վազելը 1, վազելով 5, վազելու 12, վազեմ 1, վազեն 8, վազենք 1, վազեր 15, վազեց 18, վազեցին 3, վազեցնելով 1, վազէ 7, վազէին 1, վազէին 14, վազէիք 1, վազէր 24, վազող 12, վազողի 1, վազողներ 2, վազողներու 1, վազցընէր 1, վազցըւած 1, վազցնելէ 1, վազցնելով 2, վազցնելու 2, վազցնէ 1, վազցնէր 1, վազցնողը 1, վազցնողները 1, վազցուց 2, վազցուցած 5, վազցուցեր 1, վազցուցին 1, վազք 1, վազքեր 1, վազքէն 1, վազքը 7, վազքի 1, վազքին 1, վաթածը 1, վաթսուն 10, վաթսունամեայ 3, վաթսունէն 3, վաթսունը 2, վաթսունի 3, վաթսունին 2, վաթսուննոց 1, վալային 2, վալան 1, վալի 1, վալիին 2, վալիտէ 2, վալլահի 2, վալլահ­պիլլահ 1, վալլահ-պիլլահ 5, վախ 72, վախեր 2, վախերէն 1, վախերը 4, վախերով 2, վախերու 2, վախերուն 3, վախէ 6, վախէդ 1, վախէն 52, վախը 56, վախի 38, վախին 40, վախկոտ 54, վախկոտներէն 1, վախկոտներուն 1, վախկոտութեամբը 1, վախկոտութիւնը 1, վախճան 2, վախճանական 1, վախճանէն 1, վախճանը 12, վախճանի 1, վախճանին 8, վախճանները 1, վախճանովը 1, վախն 10, վախնալ 2, վախնալէ 1, վախնալիք 4, վախնալնուն 1, վախնալով 35, վախնալու 8, վախնալուն 6, վախնամ 4, վախնայ 7, վախնային 17, վախնայիր 1, վախնան 6, վախնանք 9, վախնաս 2, վախնար 129, վախնաք 1, վախով 37, վախովը 1, վախուն 13, վախվխուն 1, վախցած 13, վախցան 4, վախցար 1, վախցաւ 16, վախցեր 6, վախցէք 4, վախցիր 1, վախցնելու 2, վախցնէր 1, վախցնողը 2, վախցող 11, վախցողներուն 1, վախցուած 1, վախցուց 2, վախցուցեր 1, վակասին 1, վակներն 1, վահան 1, վահանէ 1, վահանէն 1, վահանը 2, վաղ 3, վաղաժամ 4, վաղահաս 3, վաղահասօրէն 2, վաղամեռ 1, վաղայարոյց 8, վաղանցուկ 4, վաղը 11, վաղընջաւոր 1, վաղն 2, վաղնջական 1, վաղնջաւոր 1, վաղնջուց 2, վաղորդայնին 1, վաղուան 3, վաճառական 3, վաճառականէ 1, վաճառականը 6, վաճառականի 3, վաճառականին 2, վաճառականներէն 2, վաճառականները 3, վաճառականներուն 1, վաճառաշահ 1, վաճառատանց 1, վաճառատունէն 1, վաճառատունները 1, վաճառատուններու 1, վաճառատուններուն 1, վաճառելով 1, վաճառելոցն 1, վաճառելու 4, վաճառման 1, վաճառողին 2, վաճառորդներուն 2, վաճառորդներս 1, վաճառուած 2, վաճառումէն 1, վաճառումին 2, վաճառումն 1, վաճառումներու 1, վաճառումով 1, վաճառք 1, վաճառքը 1, վամփիրը 1, վայ 13, վայբերան 2, վայ-բերան 1, վայբերանները 1, վայբերանութեան 2, վայբերանութեանը 1, վայբերանութեանցը 1, վայբերանութիւններէն 2, վայբերանութիւնները 2, վայբերանումին 1, վայել 32, վայելախոյզ 1, վայելած 3, վայելապատումը 1, վայելել 2, վայելելով 3, վայելելու 8, վայելեն 2, վայելեր 1, վայելեց 2, վայելեցին 1, վայելէ 2, վայելէին 3, վայելէր 12, վայելող 3, վայելումը 2, վայելումին 16, վայելումն 3, վայելուչ 11, վայելչագեղ 1, վայելչազգեստ 1, վայելչակազմ 4, վայելչականութեամբ 1, վայելչութեամբ 10, վայելչութեամբը 5, վայելչութեան 3, վայելչութեանը 1, վայելչութենէն 1, վայելչութիւն 10, վայելչութիւնը 13, վայելչութիւնն 1, վայելչութիւններ 1, վայելչօրէն 4, վայելցնելով 1, վայելցնէր 1, վայելք 25, վայելքէն 8, վայելքը 20, վայելքի 16, վայելքին 33, վայելքն 4, վայելքներ 2, վայելքներէն 1, վայելքները 4, վայելքներովը 1, վայելքներովն 1, վայելքներու 3, վայելքներուն 4, վայելքով 1, վայը 7, վայլելու 2, վայլեն 1, վայլեր 5, վայլեցընէր 1, վայլեցներ 1, վայլեցնէ 1, վայլեցնէին 1, վայլէ 2, վայլէին 1, վայլէր 5, վայլող 6, վայլողներու 1, վայլուկ 1, վայնասունի 1, վայնասունին 1, վայր 2, վայրագ 64, վայրագնալով 1, վայրագութեամբ 3, վայրագութեամբը 1, վայրագութեան 13, վայրագութեանը 3, վայրագութեանց 2, վայրագութենէն 3, վայրագութիւն 6, վայրագութիւնը 10, վայրագութիւններէ 1, վայրագութիւնները 1, վայրագօրէն 1, վայրահաչութիւն 1, վայրաձիգ 1, վայրանկարի 1, վայրաքարշ 1, վայրենաբարոյ 1, վայրենացումը 1, վայրենի 6, վայրենիին 2, վայրենին 4, վայրենիները 2, վայրենութեան 1, վայրենութիւն 2, վայրենութիւնը 3, վայրենութիւնն 1, վայրեր 2, վայրերէ 1, վայրերէն 3, վայրերը 1, վայրերու 7, վայրերուն 1, վայրէն 1, վայրէջքը 1, վայրը 8, վայրի 10, վայրկեան 64, վայրկեանէ 1, վայրկեանէն 9, վայրկեանը 12, վայրկեանի 6, վայրկեանին 33, վայրկեաններ 1, վայրկեանները 6, վայրկեաններն 1, վայրկեաններուն 8, վայրկեանով 1, վայրկենաբար 2, վայրկենական 1, վայրկենապէս 4, վան 3, վանաբոյս 1, վանած 1, վանական 1, վանականի 1, վանականներու 1, վանայ 2, վանդակ 14, վանդակահիւս 1, վանդակաձեւ 1, վանդակաւոր 1, վանդակ-դուռը 1, վանդակելով 1, վանդակելու 1, վանդակէ 7, վանդակէն 6, վանդակէր 1, վանդակը 17, վանդակի 5, վանդակին 14, վանդակն 1, վանդակներ 1, վանդակներէն 3, վանդակները 7, վանդակներու 1, վանդակներուն 7, վանդակող 1, վանդակով 4, վանդակորմ 1, վանդակորմը 1, վանդակորմներով 1, վանդակուած 8, վանել 12, վանելով 5, վանելու 13, վանեն 2, վանենք 1, վանեց 2, վանէ 1, վանէն 3, վանէր 5, վանը 1, վանի 4, վանկ 3, վանկերը 2, վանկէն 1, վանկը 2, վանկի 1, վանկնոց 1, վանկովի 1, վանկ-վանկ 1, վանող 8, վանողի 1, վանուած 1, վանուին 1, վանում 1, վանումի 1, վանք 6, վանքերէն 1, վանքերը 1, վանքերով 1, վանքերու 1, վանքէն 1, վանքը 2, վանքի 2, վանքին 8, վաշխառու 3, վաշխառուն 1, վաշխառուներ 1, վաշխառուներուն 1, վաշխը 3, վաշխին 1, վաշխով 1, վաշտ 2, վաշտի 1, վաշտովը 1, վաչերովը 1, վաչկատուն 4, վաչկատուններու 1, վաչկատունութիւնը 1, վառ 14, վառած 9, վառարան 1, վառարանէ 1, վառարանէն 1, վառարանը 2, վառարանի 1, վառարանին 2, վառարաններ 1, վառարանները 1, վառել 2, վառելը 1, վառելով 8, վառելու 11, վառեկներու 1, վառեն 1, վառենք 2, վառեր 2, վառերուն 2, վառեց 8, վառեցայ 2, վառեցայները 1, վառեցան 1, վառեցաւ 1, վառեցէք 1, վառեցին 1, վառէին 6, վառէր 12, վառը 3, վառի 6, վառիլ 1, վառին 5, վառնալիք 1, վառող 6, վառով 1, վառուած 7, վառուեր 1, վառուեցան 1, վառուիլը 1, վառուին 1, վառվառը 1, վառօդ 2, վառօդի 3, վառօդին 3, վառօդն 1, վառօդով 1, վասակ 1, վասթուն 1, վասիլոսները 1, վասիլոսներուն 1, վասն 1, վասնզի 499, վասպուրական 1, վասպուրականի 3, վասպուրականցի 1, վաստակ 4, վաստակաւոր 2, վաստակէ 1, վաստակէն 1, վաստակը 9, վաստակի 3, վաստակին 3, վաստակն 2, վաստակով 2, վաստակուած 2, վաստըկած 1, վաստըկիլ 1, վաստկած 3, վաստկածին 1, վաստկելով 1, վաստկեցան 1, վաստկի 1, վաստկիլ 1, վաստկիլը 1, վաստկին 1, վաստկիր 1, վաստկուած 2, վաստկցուցած 1, վավերական 1, վատ 33, վատաբար 1, վատախտարակ 1, վատահամբաւ 3, վատառողջ 1, վատասերման 1, վատը 3, վատին 3, վատն 1, վատնած 4, վատնելով 2, վատնեն 2, վատնենք 1, վատնեց 1, վատնուած 7, վատնուելիք 1, վատնուեր 2, վատնուէր 1, վատնում 1, վատնումով 1, վատութեան 2, վատութիւն 2, վատութիւնը 3, վար 377, վարագն 1, վարագոյր 9, վարագոյրէն 4, վարագոյրը 20, վարագոյրի 6, վարագոյրին 8, վարագոյրներ 3, վարագոյրները 11, վարագոյրներով 3, վարագոյրներու 2, վարագոյրներուն 3, վարագոյրով 1, վարագոյր-վարագոյր 1, վարագուրած 2, վարագուրելով 1, վարագուրենք 2, վարագուրեց 2, վարագուրուած 6, վարած 12, վարակած 3, վարակելով 1, վարակեց 3, վարակեցին 1, վարակիչ 8, վարակուած 6, վարակուածներուն 1, վարակուի 1, վարակուին 1, վարակում 1, վարանած 6, վարանելով 1, վարաներ 2, վարանեցան 2, վարանեցաւ 5, վարանէին 3, վարանէր 15, վարանի 2, վարանին 2, վարանիր 5, վարանման 2, վարանող 2, վարանոտ 28, վարանում 5, վարանումէ 2, վարանումէն 1, վարանումը 3, վարանումի 3, վարանումին 3, վարանումներ 1, վարանումները 3, վարանք 7, վարանքը 7, վարանքի 2, վարանքին 1, վարանքն 1, վարանքներէն 1, վարանքով 3, վարատական 1, վարարումին 1, վարգեն 2, վարդ 3, վարդաբոյր 1, վարդագոյն 1, վարդագոյնը 1, վարդանալէ 1, վարդանին 1, վարդանն 1, վարդանոյշին 1, վարդապետ 5, վարդապետը 13, վարդապետի 4, վարդապետին 8, վարդապետները 1, վարդապետութեան 3, վարդապետութեանց 1, վարդապետութիւն 1, վարդապետութիւնը 1, վարդապետութիւններ 1, վարդապետութիւնները 1, վարդապետօրէն 1, վարդասփիւռ 1, վարդավառին 2, վարդացած 1, վարդգէս 1, վարդենիէն 2, վարդենիի 1, վարդենին 2, վարդենիներ 1, վարդենիներու 3, վարդեջուրին 1, վարդեր 3, վարդերանգ 2, վարդերանգած 1, վարդերն 1, վարդէ 2, վարդի 15, վարդին 3, վարդն 1, վարդով 2, վարել 5, վարելով 1, վարելու 11, վարեն 6, վարես 1, վարեր 1, վարերէ 1, վարերէն 8, վարերը 1, վարեց 6, վարէ 10, վարէթէն 1, վարէթը 1, վարէին 8, վարէն 15, վարէն-վերէն 1, վարէր 12, վարը 25, վարժ 28, վարժանքներէն 1, վարժապետ 5, վարժապետէն 4, վարժապետը 22, վարժապետի 1, վարժապետին 31, վարժապետն 1, վարժապետներէն 1, վարժապետները 3, վարժապետներն 1, վարժապետներուն 3, վարժապետութեան 1, վարժապետցուին 1, վարժարան 1, վարժարանական 1, վարժարանէ 1, վարժարանէն 1, վարժարանը 3, վարժարանի 10, վարժարանին 4, վարժարաններ 1, վարժարաններէն 3, վարժարանները 4, վարժարաններու 3, վարժարաններուն 2, վարժելու 1, վարժեր 1, վարժեցնելով 1, վարժեցնելու 2, վարժեցուց 1, վարժեցուցած 2, վարժեցուցեր 1, վարժուած 59, վարժուելով 1, վարժուելուն 1, վարժուեր 4, վարժուեցան 2, վարժուեցանք 1, վարժուեցաւ 2, վարժուէին 1, վարժուէր 1, վարժութեամբ 4, վարժութեամբը 1, վարժութեան 5, վարժութեանց 2, վարժութեանցը 2, վարժութիւն 10, վարժութիւնը 8, վարժութիւնն 3, վարժութիւններ 5, վարժութիւններէն 1, վարժութիւնները 10, վարժութիւններու 2, վարժութիւններուն 1, վարժուիլ 1, վարժուին 1, վարժուինք 2, վարժուիս 1, վարժուհի 1, վարժումով 1, վարի 37, վարիններուն 1, վարիչ 8, վարիչէն 1, վարիչները 5, վարիչներու 2, վարիչներուն 2, վարկ 4, վարկաբեկ 2, վարկաբեկելէ 1, վարկաբեկումը 1, վարկած 2, վարկածել 1, վարկածը 5, վարկածին 5, վարկածները 1, վարկածներուն 3, վարկածով 2, վարկը 11, վարկին 7, վարկն 1, վարկս 1, վարձակալութեան 1, վարձահատոյց 1, վարձատրել 1, վարձատրեն 1, վարձատրէր 1, վարձատրէք 1, վարձատրուելէ 1, վարձատրուեցան 2, վարձատրուէին 1, վարձատրուէր 2, վարձատրութեան 1, վարձատրութիւն 3, վարձատրուին 1, վարձելի 1, վարձելով 2, վարձելու 2, վարձենք 1, վարձեր 2, վարձեց 2, վարձէին 2, վարձէր 1, վարձկաններուն 1, վարձու 1, վարձուած 4, վարձուողները 1, վարձուոր 7, վարձուորներ 1, վարձք 5, վարձքէն 1, վարձքը 4, վարձքի 1, վարձքով 5, վարմունք 1, վարմունքը 2, վարմունքին 1, վարն 1, վարշամակած 1, վարշամակէ 1, վարշամակը 1, վարշամակի 1, վարշամակն 1, վարշամակները 1, վարշամակով 1, վարշամակուած 6, վարշամակուին 1, վարշամակում 1, վարշավիայի 1, վարշավիացի 1, վարող 13, վարողը 1, վարողներ 1, վարողներէն 1, վարուած 8, վարուելակերպը 1, վարուելով 2, վարուելու 3, վարուեցան 1, վարուէր 3, վարուի 3, վարուիլ 3, վարուին 2, վարուինք 2, վարունգ 1, վարունգի 1, վարունգները 1, վարունգով 1, վարուողութիւն 1, վարչագիտական 1, վարչական 18, վարչաձեւը 1, վարչաձեւին 1, վարչաձեւով 1, վարչապետին 1, վարչապետներ 1, վարչապէս 2, վարչութեամբ 1, վարչութեամբը 1, վարչութեան 12, վարչութենէն 3, վարչութիւնը 9, վարպետ 22, վարպետը 5, վարպետի 1, վարպետին 12, վարպետներու 2, վարպետներուն 3, վարպետովը 1, վարպետորդի 1, վարպետութեամբ 1, վարպետութեամբը 1, վարպետութիւն 1, վարսենիկը 1, վարսուած 5, վարսուածներուն 1, վարտիք 2, վարտիքը 4, վարտիքին 7, վարտիքները 1, վարտիքներուն 1, վարտիքով 3, վարք 4, վարքերուն 1, վարքէն 1, վարօք 3, վաւաշ 2, վաւաշը 2, վաւաշի 1, վաւաշն 2, վաւերագրեն 1, վաւերագրէր 1, վաւերագրում 1, վաւերագրումը 1, վաւերաթուղթերը 1, վաւերական 63, վաւերականէն 1, վաւերականները 1, վաւերականութիւնը 3, վաւերապէս 1, վաւերատիպ 1, վաւերացնէ 1, վաւերացնէր 1, վաւերացնող 2, վաւերացուած 3, վաւերացում 2, վաւերացումէն 1, վաւերացումը 2, վաւերացուց 1, վեհաժողովին 1, վեհանձն 1, վեհանձնութիւն 1, վեհապետ 2, վեհապետէն 1, վեհապետը 7, վեհապետի 1, վեհապետին 27, վեհապետինը 1, վեհապետներուն 1, վեհափառ 16, վեհափառը 1, վեհափառին 1, վեհափառութեան 2, վեհափառութիւն 3, վեհերոտ 4, վեղարաւոր 1, վեղարաւորը 1, վեղարել 1, վեղարը 1, վեղարին 1, վեղարով 1, վեսսելամին 1, վեր 551, վերաբացուէին 1, վերաբերէր 3, վերաբերմունքը 1, վերաբերող 1, վերագիւտը 1, վերագտնել 1, վերագտնելով 1, վերագտնելու 2, վերագտնէ 1, վերագտնող 1, վերագրելի 3, վերագրելով 3, վերագրելու 1, վերագրեն 1, վերագրեց 1, վերագրէր 4, վերագրէք 1, վերագրուած 3, վերագրուեցաւ 1, վերագրուէին 1, վերագրուին 1, վերագրում 2, վերագրումը 5, վերագրումին 5, վերագրումները 2, վերագրումներովը 1, վերագրումներու 1, վերագրումներուն 1, վերադառնալ 5, վերադառնալով 1, վերադառնալու 5, վերադառնամ 1, վերադառնայ 4, վերադառնային 1, վերադառնան 2, վերադառնար 5, վերադարձ 6, վերադարձած 1, վերադարձան 6, վերադարձաւ 19, վերադարձեր 2, վերադարձէն 2, վերադարձը 16, վերադարձի 2, վերադարձին 2, վերադարձն 1, վերադարձնել 1, վերադարձնելով 1, վերադարձնելու 1, վերադարձներու 1, վերադարձնէր 3, վերադարձող 2, վերադարձողներու 1, վերադարձողներուն 1, վերադարձով 1, վերադարձուած 1, վերադարձուց 1, վերադարձուցած 4, վերադարձուցին 1, վերադիր 4, վերադիրը 5, վերադիրի 4, վերադիրին 3, վերադիրն 1, վերադիրները 3, վերադիրներով 4, վերադիրներու 2, վերադիրներուն 2, վերադիրով 2, վերադիրով- 1, վերազարթումը 1, վերազգալու 1, վերածած 7, վերածել 12, վերածելէ 1, վերածելի 3, վերածելով 22, վերածելու 13, վերածելուն 2, վերածեն 9, վերածեր 10, վերածեց 6, վերածեցինք 1, վերածէ 15, վերածէին 1, վերածէր 15, վերածխումները 1, վերածող 6, վերածուած 32, վերածուելէն 1, վերածուելով 10, վերածուելու 21, վերածուելուն 1, վերածուեր 8, վերածուեցան 2, վերածուեցաւ 15, վերածուէին 10, վերածուէր 18, վերածուի 16, վերածուիլ 4, վերածուին 13, վերածուինք 1, վերածուիր 1, վերածում 1, վերածումը 4, վերածումն 1, վերածուող 3, վերածւած 1, վերակազմել 1, վերակազմելով 1, վերակազմելու 2, վերակազմեն 1, վերակազմեց 1, վերակազմեցին 1, վերակազմէր 1, վերակազմուի 1, վերականգնելու 1, վերականգնէր 1, վերակացուէն 1, վերակեանք 1, վերակոչել 2, վերահաս 12, վերահասու 1, վերահաստատել 1, վերահաստատումը 1, վերաճանչնալ 1, վերայ 2, վերանալ 5, վերանալով 2, վերանալու 1, վերանամ 1, վերանային 2, վերանար 3, վերանորոգումի 1, վերանորոգումով 1, վերաշահիլ 1, վերաշինեց 1, վերաշինուող 1, վերապահ 11, վերապահելով 3, վերապահեն 1, վերապահէ 2, վերապահուած 5, վերապահութեամբ 3, վերապահութիւն 2, վերապահութիւնը 2, վերապահում 1, վերապահումէն 1, վերապահումը 2, վերապրեցան 1, վերապրող 1, վերապրումը 1, վերասանձելու 1, վերատեսուչ 25, վերատեսուչը 6, վերատեսուչին 4, վերատեսուչները 2, վերարժեցումը 1, վերարկու 4, վերարկուդ 1, վերարկուի 4, վերարկուին 9, վերարկուն 14, վերարկուներուն 1, վերարկուով 2, վերարտադրումի 1, վերացած 3, վերացան 1, վերացաւ 3, վերացեալ 3, վերացում 2, վերափառքը 1, վերափթթի 1, վերաքաղելով 1, վերաքաղը 6, վերաքաղին 2, վերաքաղն 1, վերաքննիչ 1, վերբերել 1, վերբերելով 1, վերբերէ 1, վերբերէր 2, վերբերուած 1, վերբերումը 1, վերբերումին 1, վերելք 1, վերելքի 1, վերելքին 1, վերելքներով 1, վերերէն 12, վերերը 10, վերեւ 61, վերեւէն 8, վերեւը 1, վերեւի 4, վերզգաց 1, վերէն 55, վերը 21, վերընձիւղումը 1, վերժին 1, վերի 57, վերին 9, վերիններէն 1, վերիններուն 1, վերիսաղէմու 1, վերիսաղիմու 1, վերիվայրումը 1, վերիվայրումներ 1, վերիվայրումներէ 1, վերիվայրումներուն 1, վերիվար 1, վերիվարումներուն 1, վերլուծական 1, վերլուծել 2, վերլուծելէ 1, վերլուծելու 2, վերլուծեց 1, վերլուծէր 1, վերլուծման 3, վերլուծող 3, վերլուծողներէն 1, վերլուծողները 1, վերլուծողներու 1, վերլուծումէն 1, վերլուծումը 7, վերլուծումին 2, վերլուծումներէն 2, վերլուծումները 1, վերլուծումներով 1, վերլուծումներուն 1, վերլուծումով 3, վերծանող 1, վերծփումները 1, վերհռչակումը 1, վերմակ 8, վերմակելու 1, վերմակէն 4, վերմակը 11, վերմակի 6, վերմակին 17, վերմակներովը 1, վերմակներուն 2, վերյարդարուած 1, վերյիշելու 2, վերյիշեր 1, վերյիշեցումը 1, վերյիշում 1, վերյիշումը 3, վերյիշումի 1, վերյիշումին 1, վերյիշումներէն 1, վերյիշումները 1, վերյիշումով 1, վերյուշքով 1, վերյօրինումի 1, վերն 4, վերնագիծը 1, վերնագիր 1, վերնագոյն 1, վերնագրութեան 1, վերնադիր 2, վերնադուռը 1, վերնադուռին 1, վերնադրուագ 1, վերնալէն 1, վերնակամարները 1, վերնական 6, վերնակով 1, վերնամասերը 1, վերնամասերուն 1, վերնամասը 2, վերնամասին 2, վերնամասով 1, վերնայարդար 1, վերնայարկ 8, վերնայարկերը 1, վերնայարկերու 1, վերնայարկէն 1, վերնայարկը 2, վերնայարկի 7, վերնայարկին 3, վերնային 1, վերնաշխարհը 1, վերնատան 1, վերնատունը 4, վերնատուր 2, վերնար 1, վերջ 65, վերջաբանը 3, վերջաբանին 9, վերջաբանն 1, վերջաբաններ 1, վերջաբանները 1, վերջաբանով 3, վերջաբանումը 1, վերջազիղջը 1, վերջալոյս 3, վերջալոյսը 1, վերջալոյսին 3, վերջալոյսներուն 1, վերջալուսային 2, վերջամասը 1, վերջամուտին 1, վերջանալ 1, վերջանալու 1, վերջանայ 2, վերջանան 2, վերջապէս 39, վերջացնելէ 1, վերջացնելու 2, վերջացնեմ 1, վերջացնեն 1, վերջացնէր 1, վերջացող 2, վերջացուց 2, վերջաւորութեան 1, վերջերը 4, վերջերու 1, վերջերուն 1, վերջը 69, վերջընթերը 1, վերջի 1, վերջին 127, վերջինէն 2, վերջինը 7, վերջինին 1, վերջինն 1, վերջիններէն 1, վերջինները 1, վերջն 10, վերջնական 23, վերջնականապէս 1, վերջնամասէն 1, վերջնապէս 1, վերջոյ 52, վերսկսած 1, վերսկսաւ 1, վերսկսելու 1, վերստանալով 1, վերստացաւ 2, վերստեղծելով 1, վերստին 8, վերստուգիչ 1, վերվար 1, վեր-վար 2, վեր­վեր 1, վեր-վեր 5, վերտառութիւնը 2, վերտերով 1, վերցած 2, վերցաւ 1, վերցեր 2, վերցնել 8, վերցնելէ 2, վերցնելով 8, վերցնելու 4, վերցնեն 2, վերցներ 1, վերցնէ 1, վերցնէին 1, վերցնէր 4, վերցնող 2, վերցնողները 1, վերցուած 30, վերցուածը 1, վերցուելով 1, վերցուելու 1, վերցուին 2, վերցուր 3, վերցուց 29, վերցուցած 16, վերցուցին 9, վերցուցինք 1, վերօք 7, վերօքը 1, վեց 32, վեցամսեայ 3, վեցերորդ 3, վեցերորդը 1, վեցերորդին 1, վեց-եօթը 12, վեցէն 1, վեցը 1, վեցին-եօթին 1, վեցհազարեակը 1, վեցհազարեակի 1, վեցհազարեակին 1, վեցհազարեակով 1, վեցհարուածեանը 3, վզակոթէն 1, վզակոթի 1, վզակոթին 1, վզատակին 1, վզի 1, վզին 7, վէզիր 1, վէզիրը 2, վէզիրի 1, վէզիրին 1, վէզիրները 3, վէզիրներու 2, վէզիրներուն 1, վէճ 5, վէճերէն 1, վէճերը 3, վէճերով 1, վէճերու 4, վէճերուն 4, վէճը 3, վէճի 6, վէճին 2, վէճն 1, վէպ 10, վէպդ 1, վէպեր 1, վէպերէն 2, վէպերը 3, վէպերու 6, վէպերուն 1, վէպէ 2, վէպէն 1, վէպը 10, վէպի 10, վէպին 6, վէտ 4, վէտերուն 1, վէտի 2, վէտվէտ 1, վէտ-վէտ 1, վէտվէտում 2, վէտվէտումովը 1, վէրք 3, վէրքեր 1, վէրքերէն 2, վէրքերը 18, վէրքերով 1, վէրքերու 3, վէրքերուն 3, վէրքէն 1, վէրքը 11, վէրքի 10, վէրքին 4, վէրքով 1, վէրքովը 1, վժացին 1, վիեննա 4, վիեննայէն 1, վիեննան 1, վիզ 2, վիզերէն 1, վիզերը 2, վիզերնին 2, վիզերով 1, վիզերու 1, վիզերուն 3, վիզէն 11, վիզը 21, վիզի 3, վիզին 32, վիզն 2, վիզով 1, վիթխարի 2, վիթրիններէն 1, վիժուած 1, վիժուկ 1, վիժուկը 1, վիժուկները 1, վիժումի 1, վիժումն 1, վիլայէթին 1, վիլլային 1, վիլլայովը 1, վիլհելմ 1, վիճաբանելու 1, վիճաբանէի 1, վիճաբանէր 1, վիճաբանի 1, վիճաբանող 3, վիճաբանութեան 1, վիճաբանութեանց 1, վիճաբանութենէն 1, վիճաբանութիւն 5, վիճաբանութիւնը 2, վիճաբանութիւնները 2, վիճակ 10, վիճակագրական 1, վիճակագրութեան 1, վիճակակից 2, վիճակդ 1, վիճակէ 1, վիճակէն 9, վիճակը 50, վիճակի 14, վիճակիդ 1, վիճակին 31, վիճակն 3, վիճակներ 7, վիճակներէն 1, վիճակները 9, վիճակներով 3, վիճակներու 10, վիճակներուն 10, վիճակով 4, վիճակովը 1, վիճակուած 5, վիճակուէր 1, վիճակուի 1, վիճակուող 2, վիճարկութիւններով 1, վիճելի 3, վիճէին 1, վիմաբարբառ 1, վիմատիպ 1, վիմափոր 5, վինին 1, վիշապ 1, վիշապի 2, վիշապին 1, վիշապն 1, վիշապներու 1, վիշապ-օձին 1, վիշտ 2, վիշտերը 1, վիշտերուն 5, վիշտէն 5, վիշտը 5, վիշտի 3, վիշտին 8, վիշտն 1, վիպական 2, վիպամոլ 1, վիպային 1, վիպասան 4, վիպասանը 1, վիպասանի 1, վիպասանին 1, վիպասաններ 1, վիպասանութիւնը 1, վիպելով 1, վիպող 2, վիպողը 2, վիպողին 1, վիպում 1, վիրալից 2, վիրակապ 1, վիրակապերէն 1, վիրակապերուն 1, վիրակապը 1, վիրակապներովը 1, վիրապային 1, վիրապը 4, վիրապին 3, վիրապներ 1, վիրապներէ 1, վիրապներէն 1, վիրապները 5, վիրապներուն 3, վիրավորիչ 1, վիրաւոր 50, վիրաւորած 5, վիրաւորանք 2, վիրաւորանքը 1, վիրաւորանքները 1, վիրաւորել 1, վիրաւորելէ 3, վիրաւորելով 4, վիրաւորելու 3, վիրաւորեն 2, վիրաւորեր 2, վիրաւորէ 2, վիրաւորէին 3, վիրաւորէր 2, վիրաւորիչ 15, վիրաւորներուն 1, վիրաւորող 2, վիրաւորուած 2, վիրաւորուելով 1, վիրաւորուելու 1, վիրաւորուեցաւ 3, վիրաւորուէր 1, վիրաւորուի 1, վիրաւորուիլ 1, վիրաւորումի 1, վխտային 1, վխտացող 1, վկայ 18, վկայաբանական 1, վկայաբանութեան 1, վկայաբանութեանց 1, վկայաբանութիւնը 1, վկայաթուղթերը 1, վկայաթուղթերու 1, վկայաթուղթը 1, վկայական 2, վկայականը 5, վկայականները 1, վկայականովը 1, վկայեալ 1, վկայելու 1, վկայեն 3, վկայեցէք 1, վկայէ 1, վկայէին 6, վկայէր 2, վկայի 2, վկայող 1, վկայողը 1, վկայողներէն 1, վկայով 2, վկայուած 2, վկայուելով 1, վկայութեամբ 3, վկայութեամբը 11, վկայութեան 4, վկայութեանը 1, վկայութեանց 1, վկայութենէն 1, վկայութիւն 2, վկայութիւնը 9, վկայութիւնն 3, վկայութիւններ 2, վկայութիւններէ 1, վկայութիւններէն 2, վկայութիւնները 3, վկայութիւններովն 1, վկայութիւններուն 2, վկան 2, վկաներ 2, վկաներէն 1, վկաները 7, վկաներն 1, վկաներու 3, վկաներուն 5, վհատ 3, վհուկ 2, վհուկին 1, վճարած 3, վճարեալ 1, վճարել 2, վճարելով 1, վճարելու 7, վճարեն 1, վճարեց 2, վճարէին 1, վճարէր 1, վճարող 1, վճարողը 1, վճարողներ 1, վճարուած 5, վճարուէր 1, վճարուի 1, վճարուիլ 1, վճարումը 1, վճարումներու 1, վճարումով 1, վճարօր 1, վճիռ 15, վճիռէն 7, վճիռը 23, վճիռի 5, վճիռին 12, վճիռներէն 1, վճիռները 3, վճիռներով 1, վճիռներովը 1, վճիռներու 1, վճիռով 4, վճիռովը 4, վճիտ 10, վճռած 12, վճռածին 1, վճռական 80, վճռականութեամբ 3, վճռականութեամբը 2, վճռականութեան 1, վճռականութիւն 2, վճռականութիւնը 10, վճռապէս 9, վճռատիպ 1, վճռելը 2, վճռելով 1, վճռելու 1, վճռեն 1, վճռեր 2, վճռեց 2, վճռէ 3, վճռէին 1, վճռէր 5, վճռէք 1, վճռող 1, վճռուած 7, վճռուածին 1, վճռուին 1, վնաս 16, վնասակար 6, վնասելով 1, վնասենք 1, վնասեր 1, վնասէ 1, վնասէր 3, վնասը 3, վնասի 2, վնասները 1, վնասներու 1, վնասովը 1, վշտագին 2, վշտահար 3, վշտահարը 1, վշտահեղձ 1, վշտին 6, վշտոտ 6, վոհմակը 1, վոհմակները 1, վոսփորեան 1, վոսփորէն 1, վոսփորի 4, վռնտած 2, վռնտել 1, վռնտելով 2, վռնտելու 1, վռնտեն 1, վռնտենք 1, վռնտեր 3, վռնտեց 4, վռնտեցին 1, վռնտող 1, վռնտուած 9, վռնտուելէ 1, վռնտուելու 1, վռնտուելուն 1, վռնտուիլը 1, վսեմ 7, վսեմաշուք 2, վսեմաշուքներու 1, վսեմը 1, վսեմութեան 2, վսեմութիւն 1, վսեմութիւններն 1, վստահ 34, վստահաբար 1, վստահագոյն 1, վստահած 7, վստահանքն 1, վստահելի 3, վստահելով 4, վստահելու 2, վստահէ 2, վստահէին 1, վստահէր 1, վստահիլ 5, վստահիլն 1, վստահին 2, վստահինք 3, վստահիր 1, վստահող 1, վստահողը 1, վստահուած 6, վստահուելիք 1, վստահութեամբ 8, վստահութեամբը 3, վստահութեան 1, վստահութենէն 1, վստահութիւն 15, վստահութիւնը 24, վտակը 2, վտակին 1, վտակներ 1, վտակներուն 1, վտանգ 19, վտանգալից 2, վտանգած 1, վտանգահար 4, վտանգահարներու 2, վտանգայոյզ 1, վտանգաւոր 28, վտանգաւորը 1, վտանգել 1, վտանգելէ 1, վտանգելով 1, վտանգելու 3, վտանգեն 1, վտանգենք 1, վտանգեցին 2, վտանգէ 9, վտանգէն 8, վտանգէր 1, վտանգը 37, վտանգի 39, վտանգին 27, վտանգներ 1, վտանգներէ 1, վտանգներէն 1, վտանգներու 3, վտանգներուն 2, վտանգող 5, վտանգով 1, վտանգովը 2, վտանգուած 5, վտանգուածը 1, վտարած 2, վտարական 2, վտարելու 1, վտարեցին 1, վտարման 1, վտարուած 6, վտարուին 1, վտարում 1, վրադ 5, վրայ 2119, վրայէ 16, վրայէդ 1, վրայէն 131, վրայի 6, վրայինը 2, վրայ­հետ 1, վրայով 51, վրան 130, վրանակեանքը 1, վրան-բաց 1, վրանելու 1, վրաներէն 1, վրանը 2, վրանի 2, վրանին 21, վրանիս 1, վրաններէն 1, վրանները 5, վրաններու 1, վրաններուն 5, վրանուած 1, վրաս 1, վրացի 1, վրդոված 1, վրդովելուն 1, վրդովեր 2, վրդովեց 2, վրդովեցինք 1, վրդովէին 1, վրդովիչ 3, վրդովուած 2, վրդովուէին 1, վրդովում 4, վրդովումէն 1, վրդովումը 1, վրդովումներուն 1, վրդովումով 1, վրդովուն 2, վրէժ 5, վրէժը 7, վրէժին 2, վրէժխնդիր 2, վրէժխնդրական 1, վրէժխնդրութեան 2, վրէժխնդրութիւն 2, վրէժխնդրութիւնը 4, վրէժով 3, վրէպի 1, վրիժաբորբ 1, վրիժառու 1, վրիժառութեան 1, վրինջով 1, վրիպած 17, վրիպանքէն 3, վրիպանքը 13, վրիպանքին 4, վրիպանքներուն 1, վրիպեցան 1, վրիպեցաւ 4, վրիպեցնելու 1, վրիպի 5, վրիպիր 2, վրիպումը 1, վրիպումի 1, վրիպումին 1, վրիպումն 1, վրձին 1, վրձինը 4, վրձինին 1, վրձինները 1, վրձինով 1, վրձնաձեւ 1