Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
փազան 1, փաթ 1, փաթաթէն 2, փաթաթը 3, փաթաթին 2, փաթաթներ 1, փաթաթներէն 3, փաթաթները 1, փաթաթներով 1, փաթաթներովը 1, փաթեթիքը 1, փաթեթիքին 1, փաթեթիքովը 1, փաթերը 1, փաթերուն 1, փաթէն 1, փաթը 3, փաթթած 7, փաթթելով 3, փաթթելու 3, փաթթեն 3, փաթթենք 1, փաթթեր 1, փաթթեց 2, փաթթեցին 3, փաթթեցիք 1, փաթթէ 3, փաթթէին 1, փաթթէր 7, փաթթըւուք 1, փաթթըւուքը 2, փաթթող 1, փաթթոց 3, փաթթոցաւոր 7, փաթթոցեն 1, փաթթոցէն 1, փաթթոցը 9, փաթթոցին 7, փաթթոցներ 1, փաթթոցներէ 1, փաթթոցներէն 1, փաթթոցները 2, փաթթոցների 1, փաթթոցներու 1, փաթթոցներուն 3, փաթթոցով 9, փաթթոցովին 1, փաթթոցովներու 1, փաթթուած 24, փաթթուելէ 1, փաթթուելու 2, փաթթուեր 1, փաթթուեցան 1, փաթթուեցաւ 4, փաթթուէր 3, փաթթուիլ 1, փաթթուիլը 1, փաթթուինք 1, փաթթուող 2, փաթթուողի 1, փաթիլներու 1, փաթին 4, փաթովը 1, փաթրոններուն 1, փաթ-փաթ 1, փալամուտի 1, փալանին 1, փալապըյըխ 1, փալթոյին 1, փալփլար 1, փալփլուն 1, փախ 1, փախած 24, փախածը 1, փախան 3, փախար 1, փախաւ 5, փախեր 2, փախէք 1, փախլաւային 1, փախլաւաները 1, փախուկ 1, փախուկ 5, փախուստ 12, փախուստէն 1, փախուստը 12, փախուստի 10, փախուստին 10, փախուստներ 1, փախուստով 1, փախուստովը 1, փախչելէն 1, փախչելով 9, փախչելու 13, փախչեր 4, փախչէին 3, փախչէր 6, փախչի 7, փախչիլ 13, փախչին 4, փախչլով 1, փախչող 6, փախչողը 1, փախչողներ 1, փախչողները 2, փախչողներու 1, փախչողներուն 1, փախստական 5, փախստականներ 1, փախստականները 2, փախստեայ 14, փախցնել 3, փախցնելով 1, փախցնելու 9, փախցնելուն 1, փախցնեն 1, փախցներ 7, փախցնէին 1, փախցնէր 7, փախցնող 2, փախցնողի 1, փախցուած 2, փախցուց 7, փախցուցած 2, փախցուցեր 2, փախցուցին 1, փակ 57, փակագիծ 2, փակագիծի 2, փակագիծին 1, փակագիծներով 1, փակագծիկ 1, փակած 33, փականագործ 1, փականք 1, փականքէն 1, փականքը 1, փականքի 1, փականքին 2, փականքներէն 1, փականքները 3, փականքներուն 3, փականքով 1, փակաչք 4, փակաւ 3, փակել 9, փակելէ 4, փակելով 8, փակելու 9, փակեղը 1, փակեն 3, փակենք 2, փակեր 2, փակեց 17, փակէ 2, փակէին 4, փակէր 13, փակիլ 1, փակին 1, փակիր 1, փակլախորանը 1, փակող 1, փակոցը 1, փակոցին 1, փակոցներ 1, փակոցներէն 1, փակոցները 3, փակուած 13, փակուածներուն 1, փակուելէ 1, փակուելէն 2, փակուելու 3, փակուեր 1, փակուեցան 7, փակուեցաւ 4, փակուէր 2, փակուի 1, փակուիր 2, փակումէն 3, փակումը 1, փակումով 1, փակուող 1, փակչէր 1, փակչի 1, փակցնել 3, փակցնելով 2, փակցնելու 1, փակցնէ 2, փակցնէին 1, փակցնէր 1, փակցուած 11, փակցուց 10, փակցուցած 8, փակցուցին 1, փաղաղ 1, փաղաղեցին 1, փաղաղէր 1, փաղաղիչ 7, փաղաղող 2, փաղաղումէն 2, փաղաղումը 2, փաղաղումին 1, փաղաղումով 2, փաղաղումովը 1, փաղաղուն 2, փաղանգ 2, փաղանգէ 1, փաղանգին 1, փաղանգովը 1, փաղանգուէին 1, փաղաքշական 1, փաղաքուշ 7, փաղաքուշօրէն 1, փաղփուն 2, փամփշտակալները 1, փամփշտակալներուն 1, փամփուշտը 2, փամփուշտին 1, փամփուշտները 4, փամփուշտներու 1, փամփուշտներուն 2, փայը 1, փայթոն 1, փայթոնը 1, փայթոնով 1, փայլ 7, փայլակ 10, փայլակաձեւ 1, փայլակեց 2, փայլակէ 1, փայլակէն 2, փայլակէր 1, փայլակը 2, փայլակի 11, փայլակին 1, փայլակն 2, փայլակնաթեւ 1, փայլակնալոյս 1, փայլակնաձեւ 1, փայլակնացայտ 1, փայլակներ 3, փայլակները 2, փայլակներուն 1, փայլակող 1, փայլակուեցան 1, փայլակում 1, փայլակումները 1, փայլակումներու 2, փայլակուող 1, փայլակ-փայլակ 1, փայլակօրէն 1, փայլատ 2, փայլատակող 1, փայլելիք 1, փայլելու 1, փայլեր 1, փայլեցաւ 2, փայլեցնելու 1, փայլեցնեն 2, փայլեցնէին 1, փայլեցուցին 2, փայլէին 4, փայլէն 2, փայլէր 4, փայլը 9, փայլի 4, փայլին 8, փայլն 1, փայլող 2, փայլով 2, փայլովը 2, փայլոտի 1, փայլուն 32, փայծաղ 1, փայտ 23, փայտահիւս 4, փայտանոց 3, փայտանոցը 2, փայտաշէն 1, փայտեայ 15, փայտերէն 1, փայտերը 4, փայտերու 2, փայտերուն 6, փայտէ 7, փայտէն 2, փայտը 8, փայտի 22, փայտին 10, փայտն 4, փայտով 1, փայտովներն 1, փայտուոր 1, փայտուորի 1, փայտուորներ 2, փայտուորները 3, փայտուորներունն 1, փայփայագին 1, փայփայանք 1, փայփայանքը 1, փայփայանքի 2, փայփայել 1, փայփայելու 1, փայփայեր 1, փայփայեց 1, փայփայէի 1, փայփայէր 5, փայփայող 1, փանթալոններուն 1, փաշա 73, փաշայէն 7, փաշայի 20, փաշային 162, փաշայով 1, փաշայութիւն 2, փաշայութիւնն 1, փաշան 161, փաշաներ 6, փաշաներէն 4, փաշաները 27, փաշաներին 1, փաշաներն 6, փաշաներու 25, փաշաներուն 26, փաշացու 1, փաչատելէն 1, փաչատելը 1, փաչատելով 1, փաչատելու 4, փաչատեց 1, փաչատէր 1, փաչատուեցան 1, փաչատումին 1, փապերէն 1, փապերուն 1, փապուղիէն 2, փապուղին 2, փապուղիները 2, փապուճ 1, փապուճը 1, փապուճի 2, փապուճներով 1, փապուճներուն 2, փառաբանած 6, փառաբանածին 1, փառաբանական 1, փառաբանելէ 1, փառաբանելով 2, փառաբանելու 2, փառաբանէր 2, փառաբանէք 1, փառաբանող 1, փառաբանուած 2, փառաբանուելու 1, փառաբանութեան 1, փառաբանութեանը 1, փառակազմ 3, փառահեղ 7, փառամոլ 1, փառապանծ 2, փառասէր 2, փառասիրութեամբ 1, փառասիրութեան 4, փառասիրութեանց 2, փառասիրութիւն 1, փառասիրութիւնը 4, փառասիրութիւնները 1, փառաց 1, փառաւոր 44, փառաւորելով 1, փառաւորելու 1, փառաւորուած 1, փառաւորուէին 1, փառս 2, փառփառ 2, փառ-փառ 4, փառք 33, փառքերէ 1, փառքերը 5, փառքերով 1, փառքերու 3, փառքերուն 8, փառքէ 1, փառքէն 7, փառքը 39, փառքի 10, փառքին 39, փառքն 8, փառքով 10, փառքովը 6, փառքովն 1, փաստ 43, փաստաբան 5, փաստաբանական 3, փաստաբանը 1, փաստաբանի 3, փաստաբանիկ 1, փաստաբանին 2, փաստաբաններ 4, փաստաբանները 2, փաստաբանութիւնը 1, փաստարկութեանը 1, փաստարկութեանց 1, փաստարկութիւնը 5, փաստարկութիւնները 1, փաստացի 1, փաստել 3, փաստելով 1, փաստելու 3, փաստեն 1, փաստեր 19, փաստերէն 2, փաստերը 25, փաստերն 3, փաստերով 3, փաստերովը 2, փաստերու 4, փաստերուն 8, փաստեց 1, փաստէ 1, փաստէին 2, փաստէն 3, փաստէր 1, փաստէօռեան 1, փաստը 33, փաստի 2, փաստին 3, փաստն 2, փաստող 3, փաստով 3, փաստովը 6, փաստովի 1, փաստուած 6, փաստումին 1, փաստօրէն 1, փատիշահ 2, փատիշահէն 3, փատիշահը 3, փատիշահըմ 2, փատիշահի 1, փատիշահին 31, փատնալու 1, փատնայ 1, փատցած 3, փատցածները 1, փատ­փատ 1, փարա 5, փարադ 1, փարախ 2, փարախէն 1, փարախը 5, փարախին 2, փարախներէն 1, փարախներու 1, փարած 1, փարայի 6, փարայիդ 1, փարային 2, փարան 1, փարատած 2, փարատել 2, փարատելով 2, փարատելու 6, փարատեն 1, փարատեց 3, փարատեցան 3, փարատեցաւ 1, փարատեցին 1, փարատէր 2, փարատի 2, փարատող 1, փարատոքսը 2, փարատոքսին 1, փարթամ 44, փարթամները 1, փարթամութեան 1, փարթամութիւն 1, փարթամութիւնը 3, փարթերուն 1, փարթէն 1, փարթը 4, փարթի 1, փարիզ 5, փարիզի 4, փարիլը 1, փարիսեցի 1, փարիսեցիութեամբ 1, փարիսեցիութիւն 1, փարլախ 3, փարոս 1, փարոսը 1, փարոսի 1, փարումին 1, փարչ 1, փարչը 3, փարչի 1, փարչով 1, փարպեցին 2, փարսախ 1, փարսախներով 2, փարսախով 1, փարտըսիւն 3, փափազ 5, փափազեանը 1, փափաք 7, փափաքած 1, փափաքելէ 1, փափաքեր 1, փափաքէին 1, փափաքէն 1, փափաքէր 1, փափաքը 11, փափաքի 1, փափաքիլ 1, փափաքիմ 1, փափաքին 13, փափաքինք 1, փափաքիր 1, փափաքիք 1, փափաքն 4, փափաքներ 1, փափաքներէն 1, փափաքները 3, փափաքներով 1, փափաքներու 1, փափաքներուդ 1, փափաքներուն 9, փափաքնին 1, փափաքող 1, փափաքով 1, փափաքուած 1, փափաքս 1, փափկաթեւ 1, փափկակազմ 2, փափկակերներուն 1, փափկաճաշակ 2, փափկանան 1, փափկանկատ 1, փափկասնունդ 1, փափկասուն 1, փափկացած 4, փափկացման 1, փափկացում 1, փափկացուցած 1, փափկերանգ 1, փափկութեամբ 5, փափկութեան 3, փափկութեանցը 1, փափկութիւն 4, փափկութիւնը 9, փափկութիւններ 1, փափկութիւնները 2, փափկօրէն 1, փափուկ 43, փափուկը 1, փեթակ 1, փեթակախուց 1, փեթակէն 1, փեթակը 2, փեթակի 3, փեթակին 2, փեկոնիներուն 1, փեղկ-դուռերու 1, փեղկեր 2, փեղկերը 8, փեղկերով 1, փեղկերու 2, փեղկերուն 1, փեղկէն 1, փեղկը 6, փեղկին 4, փեղկն 1, փեռեկումը 3, փեռեկումներ 1, փեռեկումով 1, փեռեկումովը 1, փեռեկտուած 1, փեռեկտումը 1, փեռեկտումով 1, փեսա­հագուստ 1, փեսահագուստի 1, փեսահագուստին 1, փեսայ 8, փեսայանալիք 1, փեսայի 1, փեսային 3, փեսայութեան 2, փեսայութենէն 1, փեսայութիւնը 1, փեսան 6, փեսաներէն 3, փեսաները 8, փեսաներուն 6, փեսացու 1, փեսացուն 1, փեսացուները 2, փեսացուներու 1, փեսացուներուն 2, փեսի 2, փեսին 3, փեսութեան 2, փետուր 2, փետուրի 1, փետուրն 1, փետուրները 1, փետտած 1, փետտածի 1, փետտել 1, փետտելէն 1, փետտելը 1, փետտելով 6, փետտելու 6, փետտեն 2, փետտէի 1, փետտէր 9, փետտուած 2, փետտուիր 1, փերեզակ 1, փերեզակէ 1, փերեզակի 1, փերեզակները 1, փերթ 2, փերթերը 1, փերթ­փերթ 1, փերթ-փերթ 9, փերին 1, փերիները 1, փերչէմը 1, փէհլիվանենց 1, փէյլիվան 1, փէյլիվանը 3, փէյլիվանն 2, փէյղամպէր 1, փէշ 1, փէշեր 2, փէշերէն 4, փէշերը 21, փէշերն 1, փէշերնուն 1, փէշերով 1, փէշերովը 1, փէշերուն 14, փէշէն 2, փէշը 3, փէշին 11, փէտ 1, փէտով 1, փթթուկ 1, փթթումին 3, փթթումովը 1, փիլաւ 2, փիլաւին 1, փիլաւները 1, փիլիսոփա 1, փիլիսոփայ 9, փիլիսոփայական 3, փիլիսոփաները 1, փիլիսոփաներուն 2, փիլոն 1, փիճ 1, փիճին 1, փիսիկը 1, փիտէն 1, փիրերը 1, փիրերուն 1, փիրը 1, փիւնիկը 1, փլազման 2, փլած 11, փլակոյտէն 2, փլանի 7, փլանին 4, փլատակ 4, փլատակէն 2, փլատակին 2, փլատակներ 1, փլատակներէն 1, փլատակներուն 3, փլաւ 4, փլաքի 1, փլաքներուն 1, փլել 1, փլելէ 1, փլելով 1, փլելու 1, փլեն 1, փլեր 1, փլէ 1, փլէր 2, փլի 1, փլիլ 2, փլիլը 1, փլուեցան 1, փլում 1, փլչելու 1, փլցնելու 1, փխրուն 1, փխրուն 15, փղձկելու 1, փղձկեցաւ 2, փղձկէր 1, փղձկում 3, փղձկումը 3, փղձկումի 1, փղձկումով 1, փղշտացիներու 1, փղշտացիներուն 1, փղոսկր 3, փղոսկրեայ 2, փղոսկրէ 1, փճանալու 1, փճացած 5, փճացնելնուդ 1, փճացնեն 1, փճացումէն 1, փճացումը 2, փճացումին 1, փճացումով 1, փճացուց 1, փճացուցած 1, փնճան 1, փնջիկ 1, փնջուած 3, փնտռած 5, փնտռածը 9, փնտռածն 1, փնտռել 13, փնտռելէ 1, փնտռելով 10, փնտռելու 20, փնտռեմ 1, փնտռեն 8, փնտռենք 7, փնտռեր 8, փնտռեց 35, փնտռեցէք 8, փնտռեցին 7, փնտռեցինք 1, փնտռեցիք 1, փնտռէ 15, փնտռէին 6, փնտռէր 22, փնտռէք 3, փնտռող 5, փնտռողը 1, փնտռողի 2, փնտռողին 1, փնտռուած 10, փնտռուածը 2, փնտռուածները 1, փնտռուելով 1, փնտռուեցան 2, փնտռուէին 1, փնտռուէր 1, փնտռուի 1, փնտռուիլ 2, փնտռուին 2, փնտռուիր 1, փնտռտուք 1, փնտռտուքէ 1, փնտռտուքը 6, փնտռտուքին 2, փնտռտուքներու 1, փշալից 1, փշանային 2, փշատ 1, փշատը 1, փշացած 1, փշացան 1, փշաքաղ 2, փշաքաղիչ 1, փշաքաղումը 1, փշաքաղումի 1, փշիկներով 1, փշոտ 3, փշուտ 2, փշուր 8, փշուրէն 1, փշուրը 1, փշուրի 2, փշուրն 2, փշուրներ 3, փշուրները 4, փշուրներովը 1, փշուրներուն 2, փշուր-փշուր 15, փշտէր 1, փշրանք 8, փշրանքը 3, փշրանքի 3, փշրանքին 1, փշրանքներ 4, փշրանքները 8, փշրանքներն 1, փշրանքներով 4, փշրանքներու 1, փշրել 1, փշրելու 4, փշրեն 1, փշրէր 1, փշրուած 8, փշրուելու 1, փշրուեր 1, փշրուեցաւ 5, փշրուէին 1, փշրուէր 1, փշրուին 2, փշրուող 1, փշրուք 1, փուտ 1, փոթաւոր 1, փոթաւորումով 1, փոթերուն 1, փոթէն 1, փոթորիկ 4, փոթորիկէ 1, փոթորիկէն 6, փոթորիկը 15, փոթորիկի 8, փոթորիկին 7, փոթորիկն 1, փոթորկահար 1, փոթորկեց 1, փոթորկի 1, փոթորկոտ 2, փոթուեցան 1, փոթ­փոթ 1, փոթ-փոթ 7, փոլիթիքան 1, փոլիս 1, փոլիսը 1, փոխ 45, փոխաբերաբար 3, փոխաբերած 1, փոխաբերական 2, փոխաբերեալ 2, փոխաբերելով 1, փոխաբերէ 1, փոխաբերէր 3, փոխաբերութեան 2, փոխաբերութիւնը 1, փոխաբերութիւնները 1, փոխադարձ 21, փոխադարձաբար 3, փոխադարձել 1, փոխադարձումը 1, փոխադրած 10, փոխադրական 1, փոխադրել 13, փոխադրելէ 1, փոխադրելով 20, փոխադրելու 10, փոխադրեն 10, փոխադրեր 2, փոխադրեց 2, փոխադրեցէք 3, փոխադրեցին 1, փոխադրեցինք 1, փոխադրէ 14, փոխադրէին 6, փոխադրէր 5, փոխադրիչը 1, փոխադրող 4, փոխադրողի 1, փոխադրուած 12, փոխադրուելու 1, փոխադրուեր 1, փոխադրուեցաւ 2, փոխադրուէին 1, փոխադրուէր 5, փոխադրութեան 1, փոխադրութիւններու 1, փոխադրուի 2, փոխադրումներուն 3, փոխած 20, փոխակերպեց 1, փոխակերպուած 1, փոխան 8, փոխանակ 41, փոխանակած 8, փոխանակել 3, փոխանակելու 2, փոխանակելուն 1, փոխանակեր 1, փոխանակէին 1, փոխանակուած 2, փոխանակուելիք 1, փոխանակութիւն 2, փոխանակութիւնը 2, փոխանակուի 1, փոխանակումը 1, փոխանիւթերը 1, փոխանորդ 3, փոխանորդելով 2, փոխանորդելու 1, փոխանորդեն 1, փոխանորդենք 1, փոխանորդէ 1, փոխանորդը 3, փոխանորդին 1, փոխանորդող 1, փոխանորդողը 1, փոխանորդութիւնը 1, փոխանորդուի 1, փոխանցած 1, փոխանցելով 2, փոխանցելու 1, փոխանցենք 1, փոխանցեր 1, փոխանցեց 1, փոխանցէ 1, փոխանցէին 2, փոխանցէր 1, փոխանցուած 2, փոխանցուածին 1, փոխանցուեցան 2, փոխանցուէր 2, փոխանցուի 1, փոխանցումի 1, փոխանցումին 1, փոխանցումով 1, փոխառու 1, փոխառութիւնը 1, փոխառուն 1, փոխառուներու 1, փոխասաց 1, փոխասացութիւն 1, փոխասացութիւնը 1, փոխարէն 62, փոխարժէքէն 1, փոխարինած 2, փոխարինել 5, փոխարինելով 4, փոխարինելու 5, փոխարինեն 3, փոխարինեց 3, փոխարինէ 2, փոխարինէին 1, փոխարինէր 3, փոխարինող 1, փոխարինուած 4, փոխարինուելով 1, փոխարինուէին 1, փոխարինութեամբ 1, փոխարինութիւն 1, փոխարինուի 2, փոխարինում 1, փոխարինումը 2, փոխել 15, փոխելը 2, փոխելիք 1, փոխելով 5, փոխելու 20, փոխեն 7, փոխեր 11, փոխեց 12, փոխեցին 3, փոխեցիք 1, փոխէ 17, փոխէին 6, փոխէր 19, փոխին 1, փոխյարաբերութիւնը 1, փոխն 22, փոխող 2, փոխուած 28, փոխուածը 2, փոխուելէն 2, փոխուելիք 2, փոխուելով 2, փոխուելովը 1, փոխուելու 5, փոխուելուն 1, փոխուեր 5, փոխուեցան 5, փոխուեցաւ 12, փոխուէին 5, փոխուէր 12, փոխուի 15, փոխուիլ 1, փոխուիլը 1, փոխուին 5, փոխուինք 1, փոխուիր 3, փոխում 1, փոխուող 5, փոխվրէժ 1, փոխվրէժը 1, փոխվրէժի 2, փոխտող 1, փոխ-փոխ 1, փոկէն 1, փոկը 1, փոկով 1, փոկովը 1, փողաձեւ 1, փողամբարձ 1, փողերանոցապետ 1, փողերէն 2, փողերը 5, փողերն 1, փողերով 1, փողերուն 3, փողէն 1, փողը 4, փողի 3, փողին 2, փողկապ 1, փողկապներով 1, փողով 2, փողոտած 1, փողոտելու 1, փողոտէ 1, փողոտուած 2, փողոտում 2, փողոտումը 1, փողոտումի 2, փողոտումին 2, փողոտումներուն 1, փողոց 35, փողոցադիր 3, փողոցամէջ 1, փողոցային 5, փողոցէ 3, փողոցէն 28, փողոցը 18, փողոցի 29, փողոցիկէն 1, փողոցիկը 3, փողոցին 51, փողոցն 8, փողոցներ 2, փողոցներէ 1, փողոցներէն 17, փողոցները 11, փողոցներն 1, փողոցներով 1, փողոցներովը 1, փողոցներու 7, փողոցներուն 13, փողոց-փողոց 1, փողրակ 1, փողրակէ 1, փողրակէն 1, փողրակէր 1, փողրակի 1, փողրակին 3, փողրակն 1, փողրակներ 1, փողրակներէն 1, փողրակներու 1, փողրակնոց 1, փողրակուելով 1, փողրակուի 1, փողփողելու 1, փողփողինէջ 1, փողփողումէն 1, փողփողումը 1, փողփողումով 1, փոմագներ 1, փոմագները 1, փոյթ 10, փոյթեռանդն 1, փոյթը 6, փոյթին 2, փոյթն 3, փոյթով 3, փոնսիֆներով 1, փոշան 1, փոշեթաթաւ 1, փոշեխառն 1, փոշեձեւ 1, փոշի 38, փոշիանայ 1, փոշիանան 1, փոշիացած 1, փոշիացնէ 1, փոշիացնող 1, փոշիացում 1, փոշիացումէ 1, փոշիացումը 1, փոշիացումին 2, փոշիէն 4, փոշիի 8, փոշիին 14, փոշին 17, փոշիներէն 2, փոշիները 3, փոշիներն 1, փոշիներու 1, փոշիով 3, փոշիովը 3, փոշոտ 4, փոշոտէր 1, փոս 4, փոսակապերը 1, փոսացած 2, փոսաւոր 1, փոսեր 1, փոսերէ 1, փոսերէն 1, փոսերը 3, փոսերով 1, փոսերու 1, փոսերուն 2, փոսեցնէին 1, փոսէն 2, փոսը 6, փոսի 3, փոսիկ 1, փոսիկէ 1, փոսիկէն 3, փոսիկը 2, փոսիկին 5, փոսիկներէն 1, փոսիկները 1, փոսիկներովը 1, փոսիկներու 1, փոսիկներուն 3, փոսիկով 1, փոսին 14, փոսնայ 1, փոսնար 1, փոսով 1, փոսոտ 1, փոսուրաներու 1, փոսցուցած 1, փոսփոս 1, փոսփորափայլ 1, փոսփորափայլով 1, փոսփորափայլումը 1, փոսփորափայլումին 1, փոր 7, փորագիր 2, փորագրած 1, փորագրէին 1, փորագրէր 1, փորագրուած 8, փորագրութիւնը 1, փորագրուող 1, փորած 4, փորելէ 1, փորելով 2, փորելու 2, փորեն 3, փորեր 1, փորերէն 1, փորերը 2, փորերնին 1, փորերուն 1, փորէ 5, փորէին 1, փորէն 17, փորէր 3, փորը 39, փորի 10, փորին 65, փորինը 1, փորձ 41, փորձած 7, փորձածը 1, փորձանաւոր 2, փորձանուտ 4, փորձանք 18, փորձանքէ 1, փորձանքէն 6, փորձանքը 12, փորձանքի 6, փորձանքին 11, փորձանքն 4, փորձանքներ 1, փորձանքներէն 1, փորձանքները 4, փորձանքներով 1, փորձանքներու 5, փորձանքներուն 4, փորձառաբար 3, փորձառական 2, փորձառու 11, փորձառութեամբ 6, փորձառութեամբը 2, փորձառութեան 6, փորձառութեանց 8, փորձառութենէն 3, փորձառութիւն 6, փորձառութիւնը 26, փորձառութիւնն 2, փորձառութիւններ 2, փորձառութիւններէն 3, փորձառութիւնները 7, փորձառութիւններն 1, փորձառութիւններով 2, փորձառութիւններու 2, փորձառութիւններուն 1, փորձառուներ 1, փորձառուներն 1, փորձառուներու 1, փորձարկութեան 1, փորձարկութիւնները 1, փորձարկուներուն 1, փորձել 5, փորձելէ 1, փորձելով 4, փորձելու 8, փորձեմ 1, փորձեն 4, փորձենք 3, փորձեր 8, փորձերէ 2, փորձերէն 1, փորձերը 4, փորձերով 1, փորձերու 4, փորձերուն 1, փորձեց 28, փորձեցէք 1, փորձեցին 6, փորձէ 5, փորձէին 9, փորձէինք 1, փորձէն 2, փորձէր 10, փորձէք 1, փորձը 18, փորձի 8, փորձին 4, փորձն 3, փորձնապէս 1, փորձող 2, փորձողներ 1, փորձով 2, փորձուած 10, փորձուելու 1, փորձուեցան 1, փորձուեցաւ 1, փորձուէին 2, փորձուէր 8, փորձութեան 5, փորձութենէն 1, փորձութիւնը 1, փորձութիւնները 1, փորձուի 2, փորձուիլ 1, փորձուինք 2, փորող 2, փորողներու 1, փորով 5, փորովը 5, փորոտիքը 1, փորուած 25, փորուածները 1, փորուածք 3, փորուածքը 5, փորուածքի 2, փորուածքին 3, փորուածքներ 3, փորուածքներէն 1, փորուածքները 1, փորուածքներու 1, փորուեցան 1, փորուեցաւ 1, փորուէին 1, փորսուխ 1, փորւած 1, փորւածքներէն 1, փորփրած 1, փորփրել 1, փորփրուած 1, փորքշուկէն 1, փութալը 1, փութալով 1, փութալու 3, փութանակի 3, փութար 1, փութաց 7, փութացած 6, փութացեր 2, փութացին 1, փութացնելու 1, փութացնէին 1, փութացնէր 1, փութացող 2, փութացումին 1, փութացուց 3, փութացուցած 1, փութկոտ 4, փութկոտութեամբ 3, փութկոտութեան 1, փութկոտութեանը 1, փութոյ 1, փութով 2, փուլ 2, փուլը 1, փուլի 4, փուլին 2, փուճ 4, փուճումուճ 1, փունջ 5, փունջեան 1, փունջերէն 1, փունջերուն 1, փունջէն 1, փունջը 3, փունջի 1, փունջին 3, փունջով 1, փունջ-փունջ 1, փուշ 7, փուշ- 1, փուշեր 2, փուշերէն 3, փուշերը 4, փուշերով 2, փուշերու 8, փուշերուն 7, փուշէ 2, փուշի 8, փուշին 3, փուշով 1, փուշոտ 1, փուշ­պսակէն 1, փուշ­պսակի 1, փուշ­փուշ 1, փուշ-փուշ 17, փուռ 7, փուռերը 1, փուռերով 1, փուռէ 1, փուռէն 3, փուռը 6, փուռի 8, փուռին 2, փուռ-վրաններու 1, փուսիկ 1, փուտ 5, փուտէն 1, փուտը 1, փուտմիս 1, փուտով 1, փուրաս 1, փուրասի 1, փուրասներ 1, փուրերուն 1, փուրի 1, փուքս 1, փոփոխ 3, փոփոխակ 1, փոփոխական 5, փոփոխակը 1, փոփոխակի 3, փոփոխակին 2, փոփոխակներէն 1, փոփոխակներուն 1, փոփոխել 1, փոփոխենք 1, փոփոխեր 1, փոփոխէ 1, փոփոխման 2, փոփոխուած 1, փոփոխութեամբ 5, փոփոխութեան 11, փոփոխութեանց 1, փոփոխութիւն 9, փոփոխութիւնը 9, փոփոխութիւններ 2, փոփոխում 1, փոփոխումը 1, փոփոխումին 3, փոփոխումներ 1, փոփոխումները 3, փոփոխումներուն 1, փոփոխումով 3, փոփոխուն 3, փոփոխուող 1, փոքր 285, փոքրագլուխ 1, փոքրագոյն 15, փոքրադիր 7, փոքրած 1, փոքրածիր 1, փոքրակազմ 1, փոքրահասակ 5, փոքրամարմին 1, փոքրանալ 2, փոքրանալը 1, փոքրանալով 1, փոքրանայ 2, փոքրանային 1, փոքրանար 2, փոքրաստիճան 1, փոքրատի 1, փոքրացած 9, փոքրացաւ 5, փոքրացուց 1, փոքրաւոր 1, փոքրաքանակ 1, փոքրելով 1, փոքրելու 2, փոքրեր 1, փոքրերը 8, փոքրերն 1, փոքրերով 1, փոքրերու 3, փոքրերուն 7, փոքրէն 1, փոքրը 2, փոքրիկ 13, փոքրիկները 2, փոքրիկներուն 1, փոքրին 1, փոքրն 1, փոքրոգի 1, փոքրոգութիւններուն 1, փոքրութեամբ 2, փոքրութեան 4, փոքրութեանը 1, փոքրութիւն 2, փոքրութիւնը 5, փոքրութիւններ 2, փոքրութիւններէն 1, փոքրութիւնները 2, փոքրութիւններու 2, փոքրութիւններուն 2, փոքր-փոքր 2, փչած 3, փչածը 1, փչացել 1, փչելով 1, փչելու 1, փչեն 2, փչեր 1, փչեց 6, փչէ 3, փչէի 1, փչէր 7, փչողներուն 1, փչուած 5, փչուելու 1, փչումէն 1, փռած 7, փռապանի 1, փռել 1, փռելը 1, փռելով 7, փռելու 3, փռեն 3, փռեր 1, փռեց 7, փռեցին 2, փռեցիք 1, փռէ 2, փռէին 6, փռէր 4, փռինչը 1, փռնգտաց 2, փռնգտուքը 1, փռոցը 1, փռուած 19, փռուածք 1, փռուելով 1, փռուելու 2, փռուեր 1, փռուեցան 3, փռուեցաւ 7, փռուէին 3, փռուէր 6, փռուի 2, փռուիլ 1, փռուին 3, փռուող 2, փսխեն 1, փսխեր 1, փսխէր 1, փսխունքի 2, փսխունքին 2, փսորած 1, փսորին 1, փսորում 1, փսորումը 1, փսորուն 1, փսորուող 1, փսոր-փսոր 3, փսփսալէն 1, փսփսալով 1, փսփսալու 1, փսփսային 4, փսփսանքով 1, փսփսար 4, փսփսաց 13, փսփսացած 2, փսփսացին 2, փսփսացուած 4, փսփսուած 2, փսփսումէ 1, փսփսուք 7, փսփսուքէն 2, փսփսուքը 8, փսփսուքի 1, փսփսուքներէն 1, փսփսուքով 1, փտախտաւոր 1, փտախտը 2, փտախտին 1, փտած 22, փտեր 1, փտեցնել 1, փտեցնելէ 1, փտեցնելով 2, փտեցնեն 1, փտէին 2, փտէր 1, փտի 2, փտիլ 1, փտին 2, փտութեան 1, փտութեանց 1, փտութիւնը 1, փտուկ 6, փտումը 1, փտումի 1, փտումին 1, փրըշակ 2, փրթած 38, փրթածութիւնը 1, փրթան 2, փրթաւ 11, փրթելէ 2, փրթելիք 1, փրթելով 2, փրթելու 7, փրթեր 6, փրթէին 16, փրթէր 9, փրթի 5, փրթիլը 1, փրթին 3, փրթող 12, փրթողը 1, փրթուած 1, փրթուկ 2, փրթուճ 2, փրկած 1, փրկանքը 1, փրկանքի 1, փրկարար 3, փրկել 9, փրկելով 4, փրկելու 14, փրկեն 1, փրկեր 3, փրկեց 1, փրկէ 1, փրկէին 1, փրկէր 5, փրկիչը 1, փրկող 1, փրկուած 3, փրկուելիքը 1, փրկուեցան 1, փրկուէր 1, փրկութեան 6, փրկութեանը 1, փրկութեանին 1, փրկութիւն 2, փրկութիւնը 1, փրկութիւնն 1, փրկումին 1, փրոֆեսէօր 1, փրոֆեսէօրին 1, փրցնել 5, փրցնելէն 1, փրցնելը 1, փրցնելով 3, փրցնելու 7, փրցնէ 1, փրցնէին 1, փրցնէր 2, փրցնող 4, փրցուած 15, փրցուելու 1, փրցուց 6, փրցուցած 8, փրցուցեր 3, փրցուցին 1, փրցուց-նետեց 1, փրփուր 9, փրփուրէն 2, փրփուրը 5, փրփուրի 5, փրփուրին 4, փրփուրով 1, փրփուր­փրփուր 1, փրփրած 4, փրփրելով 1, փրփրերախ 2, փրփրէր 1, փրփրող 2, փցուն 8, փքացուէին 1, փքոց 1, փքոցը 3, փքոցի 3, փքոցուած 1, փքոցումով 1, փքուն 1