Մնացորդաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

քազինոն  1, քաթեշիզիմի  1, քալած  20, քալել  35, քալելէ  1, քալելը  3, քալելիք  1, քալելով  10, քալելու  29, քալեմ  2, քալեն  21, քալենք  3, քալես  7, քալեր  21, քալերով  1, քալեց  39, քալեցի  1, քալեցին  14, քալեցնելու  2, քալեցնեմ  1, քալեցնէ  2, քալեցնէին  1, քալեցուցին  1, քալէ  35, քալէին  23, քալէր  62, քալիմաթիայով  1, քալող  11, քալողը  2, քալողի  2, քալողն  1, քալողները  1, քալոշ  1, քալուածք  3, քալուածքէն  1, քալուածքը  8, քալուածքին  2, քալուածքն  1, քալուածքով  1, քալւածքով  1, քալքի  1, քածերը  1, քածերուն  1, քածը  1, քակած  3, քակել  7, քակելէ  1, քակելը  1, քակելն  1, քակելով  4, քակելու  11, քակեր  2, քակեց  11, քակեցէք  1, քակեցին  3, քակէ  2, քակէին  2, քակէր  6, քակոր  1, քակորի  3, քակորն  1, քակորները  2, քակորներուն  2, քակորուէր  1, քակուած  18, քակուածին  1, քակուածութիւն  2, քակուելէ  1, քակուելէն  2, քակուելիք  1, քակուելով  5, քակուելու  3, քակուելուն  1, քակուեցան  9, քակուեցաւ  4, քակուէին  2, քակուէր  3, քակուի  2, քակուիլ  4, քակուիլը  2, քակուին  4, քակուիր  1, քակուող  2, քահանայ  6, քահանայական  1, քահանայանալէն  1, քահանայապետին  1, քահանայապետները  1, քահանայէ  1, քահանայէն  5, քահանայի  3, քահանային  27, քահանայից  1, քահանայով  1, քահանայութիւնը  1, քահանան  43, քահանաներէն  3, քահանաները  6, քահանաներն  2, քահանաներով  1, քահանաներու  2, քահանաներուն  1, քահնող  1, քաղած  1, քաղաք  46, քաղաքագէտ  3, քաղաքագէտներ  1, քաղաքագէտները  1, քաղաքագէտներն  1, քաղաքագէտներուն  1, քաղաքագիտութիւն  1, քաղաքական  67, քաղաքականէն  1, քաղաքականութեամբ  2, քաղաքականութեան  12, քաղաքականութեանը  1, քաղաքականութենէն  3, քաղաքականութիւն  10, քաղաքականութիւնը  12, քաղաքականութիւնն  1, քաղաքականութիւններ  1, քաղաքական-պատմական  1, քաղաքակիրթ  13, քաղաքակրթուած  1, քաղաքակրթութեամբ  1, քաղաքակրթութեան  20, քաղաքակրթութեանց  8, քաղաքակրթութիւն  8, քաղաքակրթութիւնը  16, քաղաքակրթութիւնն  2, քաղաքակրթութիւններ  3, քաղաքակրթութիւնները  2, քաղաքակրթութիւններու  1, քաղաքակրթուիլ  1, քաղաքաձեւ  1, քաղաքային  23, քաղաքապահ  2, քաղաքավար  5, քաղաքավարի  2, քաղաքավարութեան  1, քաղաքավարութիւնը  2, քաղաքացի  2, քաղաքացիական  1, քաղաքացիի  2, քաղաքացին  2, քաղաքացիներ  1, քաղաքացիները  2, քաղաքէ  2, քաղաքէն  29, քաղաքը  38, քաղաքի  38, քաղաքիկէն  2, քաղաքիկը  3, քաղաքիկի  1, քաղաքիկին  2, քաղաքիկներու  2, քաղաքին  122, քաղաքն  7, քաղաքներ  2, քաղաքներէն  3, քաղաքները  15, քաղաքներն  1, քաղաքներու  43, քաղաքներուն  44, քաղաքներունը  1, քաղել  2, քաղելիք  1, քաղելով  1, քաղելու  5, քաղեր  3, քաղեցին  1, քաղէ  1, քաղէն  2, քաղէր  3, քաղը  1, քաղի  4, քաղին  2, քաղհանքի  2, քաղհներ  1, քաղողը  1, քաղուած  4, քաղուածք  1, քաղուածքը  1, քաղուածքներ  1, քաղուելիք  1, քաղուելու  1, քաղուեցան  2, քաղուէր  1, քաղումին  1, քաղց  1, քաղցի  1, քաղցու  2, քաղցուեղէն  3, քաղցուեղէնի  1, քաղցուեղէնին  1, քաղցուեղէններ  1, քաղցուի  1, քաղցուն  2, քաղցր  198, քաղցրաբարոյ  1, քաղցրագին  1, քաղցրագոյն  4, քաղցրադէմ  1, քաղցրալեզու  3, քաղցրահոտ  1, քաղցրաձայն  2, քաղցրաձայնով  1, քաղցրանայ  5, քաղցրանային  1, քաղցրանան  1, քաղցրանար  2, քաղցրանուագ  1, քաղցրացած  4, քաղցրացան  1, քաղցրացաւ  4, քաղցրացնէ  1, քաղցրացուց  1, քաղցրաւէտ  1, քաղցրաւէտելու  1, քաղցրերը  1, քաղցրը  1, քաղցրուեղէններովը  1, քաղցրութեամբ  15, քաղցրութեամբը  2, քաղցրութեան  11, քաղցրութեանը  2, քաղցրութենէ  1, քաղցրութենէն  2, քաղցրութիւն  8, քաղցրութիւնը  24, քաղցրութիւններ  2, քաղցրութիւնները  2, քաղցրօրէն  2, քաղքավարութեամբ  1, քաղքենի  19, քաղքենիին  1, քաղքենին  6, քաղքենիները  3, քաղքենիներու  1, քաղքենիներուն  2, քաղքենիներս  1, քաղքէն  2, քաղքըցի  2, քաղքըցիին  1, քաղքըցիներուն  1, քաղքի  8, քաղքին  3, քաղքիններէն  1, քաղքուհիներու  1, քաղքցի  1, քամած  1, քամակ  1, քամակէն  4, քամակը  1, քամակի  1, քամակին  35, քամակով  1, քամարը  1, քամարները  1, քամելով  1, քամելու  2, քամեն  2, քամեց  1, քամէ  1, քամէին  2, քամիին  1, քամոցը  1, քամուած  4, քամուելով  1, քամուելով-քամուելով  1, քամուելու  1, քամուեցաւ  1, քայլ  59, քայլազարկ  1, քայլաչափովը  1, քայլեր  8, քայլերէն  1, քայլերը  56, քայլերով  5, քայլերու  4, քայլերուն  21, քայլերուս  1, քայլէ  1, քայլէն  2, քայլը  11, քայլի  2, քայլին  8, քայլիս  1, քայլն  1, քայլով  3, քայլուածքը  1, քայլք  1, քայլքէն  1, քայլքը  2, քայլքի  1, քայլքին  2, քայռերով  1, քայքայած  2, քայքայել  1, քայքայելով  1, քայքայելու  1, քայքայեն  1, քայքայեց  3, քայքայէ  1, քայքայէր  1, քայքայման  1, քայքայուած  8, քայքայուելու  1, քայքայուեցան  1, քայքայուեցաւ  1, քայքայուէր  3, քայքայուի  3, քայքայուիլ  1, քայքայուին  1, քայքայում  5, քայքայումէն  4, քայքայումը  10, քայքայումի  2, քայքայումին  6, քայքայումն  1, քայքայումներ  1, քայքայումները  1, քայքայումով  1, քայքայումովը  1, քայքայումս  1, քայքայուն  4, քայքայուող  1, քան  259, քանակ  3, քանակէն  4, քանակը  4, քանակի  2, քանակին  2, քանակով  2, քանակովը  1, քանափէի  2, քանափէն  1, քանդած  1, քանդակ  3, քանդակել  1, քանդակը  3, քանդակի  1, քանդակները  1, քանդակներով  1, քանդակներուն  1, քանդակուած  3, քանդակուեցաւ  1, քանդակումին  1, քանդել  2, քանդելով  1, քանդելու  2, քանդենք  1, քանդէ  1, քանդէին  1, քանդէիք  1, քանդէր  1, քանդիչ  1, քանդուած  1, քանդուէր  2, քանդուին  1, քանդումը  1, քանդումն  1, քանզի  1, քանթոնի  1, քանթոշներ  1, քանի  701, քանի  1, քանիերորդ  10, քանիին  1, քանին  7, քանիներ  6, քանիներէ  1, քանիները  1, քանի­քանի  4, քանի-քանի  26, քանի­քանիանգամ  1, քաշ  1, քաշած  18, քաշածին  1, քաշած-նետած  1, քաշածները  1, քաշել  9, քաշելէն  2, քաշելը  1, քաշելիք  2, քաշելով  14, քաշելու  21, քաշելուն  1, քաշեն  8, քաշեր  6, քաշեր-բերեր  1, քաշեց  19, քաշեցին  2, քաշեցինք  1, քաշէ  15, քաշէին  11, քաշէր  25, քաշէք  1, քաշկռտելով  1, քաշկռտելու  1, քաշկռտուելով  1, քաշկռտուէր  1, քաշկռտուող  1, քաշող  6, քաշողը  1, քաշուած  25, քաշուածներուն  1, քաշուելէն  1, քաշուելով  1, քաշուելու  8, քաշուելուն  1, քաշուեր  5, քաշուեցան  8, քաշուեցաւ  18, քաշուէին  8, քաշուէր  21, քաշուի  3, քաշուիլ  2, քաշուիլն  1, քաշուին  8, քաշուիք  1, քաշուող  3, քաշքշել  2, քաշքշելէ  1, քաշքշելը  1, քաշքշելով  1, քաշքշելու  1, քաշքշէին  4, քաշքշէր  1, քաշքշուած  1, քաշքշուէր  1, քաշքշուի  1, քաշքշուին  1, քաշքշուող  1, քաշքշուքը  1, քաշքշուքին  1, քաշքշուքները  1, քաոս  1, քաոսին  1, քաջ  5, քաջաբար  2, քաջագործութեան  1, քաջագործութեանց  1, քաջագործութիւնը  1, քաջագործութիւնները  1, քաջալեր  3, քաջալերած  1, քաջալերել  2, քաջալերելով  2, քաջալերեց  3, քաջալերէ  1, քաջալերը  1, քաջալերովը  1, քաջալերուած  2, քաջածանօթ  11, քաջակորով  2, քաջահամբաւ  1, քաջանուն  1, քաջասիրտ  1, քաջավարժ  5, քաջատեղեակ  2, քաջարի  20, քաջերէն  2, քաջերը  2, քաջերն  1, քաջերուն  6, քաջոլոր  2, քաջութեամբ  5, քաջութեան  9, քաջութենէն  1, քաջութիւն  11, քաջութիւնը  8, քաջութիւնն  1, քաջութիւններ  1, քառաթեւը  1, քառածալ  1, քառակուղպ  1, քառակուսած  2, քառակուսեն  1, քառակուսէր  2, քառակուսի  7, քառակուսիի  1, քառակուսիին  2, քառակուսուած  2, քառաձի  2, քառանիստ  1, քառանկիւն  7, քառանկիւնէն  1, քառանկիւնը  2, քառանկիւնին  1, քառանկիւնն  2, քառանկիւնները  2, քառանկիւններովը  1, քառանկիւններու  1, քառապատիկը  1, քառապատկել  2, քառապատկելով  1, քառապատկեն  1, քառապատկեց  1, քառապատկեցին  1, քառապատկէր  1, քառապատկող  1, քառապատկուած  6, քառապատկուի  1, քառասմբակ  3, քառասմբակը  1, քառասնամեայ  1, քառասուն  7, քառասունն  1, քառասուննոցին  1, քառասունութ  1, քառասունքը  1, քառատրոփ  1, քառեակը  4, քառեակներուն  1, քառորդ  40, քառորդէն  2, քառորդը  2, քառորդի  1, քառորդին  2, քառուղիներու  1, քառուղիներուն  2, քառսուն  37, քառսունական  1, քառսունէ  1, քառսունէն  7, քառսունը  2, քառսունի  1, քառսունին  2, քառսունհինգէն  1, քառսուն-յիսուն  1, քառսուններուն  1, քառսուննոց  5, քառսուննոցը  1, քառսունութ  1, քառսունքը  1, քառսունքն  1, քավուրէն  1, քար  40, քարաժայռը  1, քարակոյտէ  1, քարակոյտի  1, քարահանքէ  1, քարահանքի  1, քարայր  1, քարայրէն  2, քարայրը  3, քարայրին  5, քարայրն  1, քարայրներէն  2, քարայրները  1, քարայրներու  2, քարայրներուն  3, քարանալէ  1, քարանայ  1, քարանային  1, քարանան  1, քարացած  5, քարացան  1, քարացաւ  2, քարացումը  1, քարացուց  1, քարափներու  1, քարբերդայ  1, քարգոնի  1, քարեղէն  1, քարեն  1, քարեր  7, քարերէն  5, քարերը  20, քարերն  7, քարերով  2, քարերովն  1, քարերու  7, քարերուն  14, քարէ  14, քարէն  4, քարը  16, քարի  21, քարին  42, քարիւղ  3, քարիւղը  1, քարիւղի  3, քարիւղին  5, քարիւղով  5, քարիւղոտ  1, քարկոծուած  1, քարկոծումի  1, քար-կոփ  1, քարկտոցներ  1, քարկտուց  1, քարհիւս  1, քարճիկի  1, քարն  8, քարնար  1, քարշ  3, քարշուած  1, քարոզ  5, քարոզելու  1, քարոզէն  2, քարոզը  10, քարոզի  2, քարոզին  9, քարոզիչ  1, քարոզիչն  1, քարոզիչները  1, քարոզն  1, քարոզները  2, քարոզներով  1, քարոզներովը  1, քարոզուած  1, քարոզութեամբը  1, քարոզութիւնները  1, քարոզչութեան  1, քարոզչութիւնները  1, քարով  5, քարուած  1, քարութիւն  1, քարութիւնը  2, քարուկիր  4, քարպատով  1, քարսիրտ  1, քարսիւներէն  1, քարսրտութիւնը  2, քարվան  1, քարտէսէն  1, քարտէսը  3, քարտէսի  1, քարտէսին  2, քարտէսներ  1, քարտէսներէն  1, քարտէսներու  1, քարտէսով  1, քարտէսովը  2, քարտուղար  8, քարտուղարէ  1, քարտուղարէն  4, քարտուղարը  29, քարտուղարի  2, քարտուղարիկը  1, քարտուղարիկն  1, քարտուղարիկներ  1, քարտուղարիկներն  1, քարտուղարին  30, քարտուղարն  1, քարտուղարներ  2, քարտուղարները  2, քարտուղարներու  1, քարտուղարներուն  3, քարտուղարութիւն  1, քարցած  1, քարքարուտ  1, քացախ  5, քացախին  1, քացախով  1, քացխած  3, քաւ  1, քաւած  2, քաւարաններուն  1, քաւել  3, քաւելէ  1, քաւելով  4, քաւելու  3, քաւեն  2, քաւենք  1, քաւեցինք  1, քաւէին  2, քաւէր  5, քաւող  1, քաւուեր  1, քաւութեան  10, քաւութիւնը  5, քաւուի  1, քափանակները  1, քափիթիւլասիոնն  1, քաքդ  1, քաքը  1, քաքնելով  1, քաֆքաս  1, քաֆքասէն  1, քեազիմը  1, քեաթիպ  1, քեաթիպին  2, քեաթիպներէն  1, քեաթիպները  1, քեաթիպներու  2, քեաթիպներուն  1, քեաղըթհանէի  1, քեաֆիր  2, քեաֆիրը  3, քեաֆիրները  1, քեաֆիրներուն  1, քեզ  42, քեզի  73, քեզմէ  6, քեզմով  1, քեզնից  1, քեղճ  1, քեմալին  1, քենէ  1, քենիին  2, քենին  1, քեշիշ  1, քեռի  3, քեռին  1, քեռիները  1, քեռկիններէ  1, քեռկինները  1, քերական  1, քերականութեան  1, քերականութիւնը  1, քերելով  4, քերէին  1, քերթել  1, քերթելէ  1, քերթեմ  1, քերթողներ  2, քերթողներէն  1, քերթուած  6, քերթուածը  5, քերթուածի  1, քերթուածին  2, քերթուածներ  1, քերթուածները  2, քերթուքներով  1, քերծէի  1, քերծէներուն  1, քերծուած  7, քերոցով  1, քերուըտուք  2, քերուըտուքը  1, քերուող  1, քէլպ  2, քէլքը  1, քէն  3, քէներէ  1, քէները  5, քէներով  2, քէներուն  3, քէնը  2, քէնի  1, քէնին  1, քէնոտ  1, քէշֆերուն  1, քէսէներուն  1, քէրիմին  1, քէրովբէներ  1, քէրովբէներուն  1, քէօթահիա  3, քէօթահիայի  1, քէօլէ  1, քէօլէները  1, քէօշկ  1, քէօշկը  1, քէօչէկ  3, քէօչէկներու  1, քէօռ-գինով  1, քէօր  2, քէֆ  2, քէֆերուն  1, քէֆը  1, քէֆի  1, քէֆիյէները  1, քըմահաճոյք  1, քընց  2, քընց-մեզ-աղէկներու  1, քթախոտը  1, քթախոտի  1, քթախոտին  1, քթածայրին  1, քթան  1, քթափողն  1, քթթուն  1, քթի  1, քթին  1, քիթ  15, քիթերէ  1, քիթերէն  1, քիթերը  3, քիթերնէն  1, քիթերնին  2, քիթերովը  1, քիթերուն  2, քիթէն  25, քիթէն-պինչէն  1, քիթը  51, քիթի  5, քիթին  66, քիթին-բերնին  1, քիթն  9, քիթով  7, քիթովը  6, քիթ-պոչով  1, քիլէ  1, քիլոմեթր  1, քիմիական  2, քիմիակիր  1, քիմիայի  2, քիմիան  1, քիմքը  1, քիմքին  3, քիմքով  1, քինինի  1, քինինին  1, քիչ  807, քիչեր  10, քիչերու  2, քիչերուն  2, քիչը  5, քիչիկ  95, քիչիկ-քիչիկ  5, քիչին  3, քիչնալ  1, քիչնալը  3, քիչնալով  1, քիչնալովը  1, քիչնալու  2, քիչնալուն  1, քիչնան  1, քիչ­շատ  9, քիչ-շատ  12, քիչով  2, քիչուած  1, քիչութեամբը  1, քիչութեան  2, քիչութիւնը  3, քիչցած  2, քիչցան  1, քիչցնելով  1, քիչցնելու  1, քիչցուած  2, քիչցուցած  1, քիչ­քիչ  10, քիչ-քիչ  57, քիպար  2, քիպիրէն  1, քիրիզմէ  1, քիրմանի  6, քիւերէն  1, քիւերը  1, քիւերուն  4, քիւի  1, քիւին  4, քիւլահով  1, քիւլիւնկ  1, քիւլիւնկներէն  1, քիւլիւնկով  1, քիւրտ  1, քիւրտերէն  1, քիւրտերը  2, քիւրտերուն  1, քիւրտը  1, քիւրտի  3, քիւրտին  1, քիւրքը  1, քիւրքճեան  1, քիւրքն  1, քիւփ  3, քիւփերը  1, քիւփը  2, քլիշէ  8, քլիշէէն  2, քլիշէի  1, քլիշէներ  1, քլիքէն  1, քծնելու  1, քղամիդը  3, քղանցքը  3, քղանցքին  3, քղանցքները  1, քմահաճ  14, քմահաճոյքէն  1, քմահաճոյքը  1, քմահաճոյքին  2, քմահաճոյքով  1, քմահաճոյքովը  1, քմայական  1, քմայոտ  4, քմայք  1, քմայքէն  3, քմայքը  5, քմայքի  3, քմայքին  8, քմայքն  1, քմայքներէն  4, քմայքները  4, քմայքներովը  1, քմայքներուն  4, քմայքով  3, քմայքովը  3, քմայքոտ  1, քմծիծաղ  3, քմծիծաղի  1, քմծիծաղով  6, քնանալ  3, քնանալու  3, քնանայ  5, քնանային  3, քնանան  4, քնանար  9, քնաշրջիկ  1, քնարական  1, քնարերգելու  1, քնարերգէք  1, քնացած  6, քնացար  1, քնացաւ  2, քնացեր  2, քնացնելու  1, քնացող  6, քնացողներու  1, քնէածական  1, քննադատ  1, քննադատելով  2, քննադատելու  1, քննադատի  1, քննած  3, քննել  1, քննելու  4, քննեն  1, քններ  3, քննեց  5, քննեցէք  1, քննեցին  1, քննէին  1, քննէր  1, քննիչ  3, քննիչի  1, քննիչին  2, քննիչներ  3, քննիչները  6, քննիչներու  1, քննիչներուն  1, քննող  1, քննուէին  1, քննութեամբ  1, քննութեան  12, քննութեանց  2, քննութենէ  1, քննութենէն  2, քննութիւն  5, քննութիւնը  3, քննութիւններ  1, քննութիւնները  7, քննութիւններու  1, քննութիւններուն  2, քննութիւններս  1, քնքշացմամբ  1, քնքուշ  19, քշած  9, քշածը  1, քշել  9, քշելէն  1, քշելով  9, քշելու  7, քշեն  3, քշեր  5, քշեց  15, քշեցին  7, քշեցիք  1, քշէին  5, քշէր  10, քշէք  1, քշող  4, քշողը  2, քշողին  1, քշողները  1, քշոցներու  1, քշոցովը  1, քշուած  21, քշուելով  2, քշուելու  1, քշուեր  2, քշուեցայ  1, քշուեցան  3, քշուեցաւ  2, քշուէր  1, քշուի  1, քշուիլը  1, քշուինք  1, քշուող  1, քո  3, քունը  1, քուն  1, քոթոթ  1, քոլերա  1, քոլորիին  1, քոլորիով  1, քող  1, քողաթափ  1, քողարկուած  3, քողաւոր  3, քողաւորելու  1, քողաւորենք  1, քողաւորում  1, քողեն  1, քողեր  1, քողերը  1, քողերու  1, քողերուն  1, քողէ  1, քողէն  1, քողը  5, քողի  3, քողին  5, քողուած  3, քողուեցան  1, քողուին  1, քողքելու  1, քողքըւորեն  1, քոման  1, քոմանտան  130, քոմանտանին  4, քոմիթա  15, քոմիթաճի  10, քոմիթաճիի  1, քոմիթաճիին  2, քոմիթաճին  9, քոմիթաճիներ  2, քոմիթաճիներէն  5, քոմիթաճիները  24, քոմիթաճիներն  1, քոմիթաճիներու  8, քոմիթաճիներուն  18, քոմիթաճիութիւնը  1, քոմիթայի  6, քոմիթային  11, քոմիթան  21, քոմիթաներ  2, քոմիթաներէն  2, քոմիթաները  13, քոմիթաներով  3, քոմիթաներու  5, քոմիթաներուն  11, քոմիթէ  2, քոմիթէի  1, քոմիթէին  8, քոմիթէն  5, քոյ  1, քոյր  5, քոյրերը  5, քոյրերու  1, քոյրերուն  4, քոյրերունն  1, քոյրը  22, քոյրիկ  1, քոյրն  4, քոյրս  1, քոռնալիք  1, քոռնէյլի  1, քոս  1, քոսոտ  7, քով  79, քովդ  2, քովերէն  21, քովերը  2, քովերն  1, քովերնին  1, քովերով  1, քովերուն  4, քովէ  2, քովէդ  1, քովէն  28, քովէս  1, քովը  7, քովի  33, քովիկ  1, քովիկէն  3, քովիկը  12, քովիկն  1, քովին  1, քովն  11, քովնտի  49, քովս  1, քորթէզներունը  1, քորսաժէն  1, քորտովա  1, քու  61, քուատիէի  1, քուեան  1, քուզէններ  1, քուէն  1, քուէով  1, քուէովը  1, քուլաներուն  1, քուկդ  2, քուղ  1, քուղերուն  1, քուղով  1, քուն  26, քունդ  1, քուներէն  1, քուները  1, քուներնուն  1, քուներուն  1, քունէ  4, քունէն  10, քունը  19, քունի  13, քունիդ  1, քունին  16, քունն  2, քունքերէն  3, քունքերը  1, քունքերուն  6, քունքը  1, քունքի  1, քունքին  1, քուրայէն  2, քուրային  1, քուրայով  1, քուրան  2, քուրդ  7, քուրդերը  1, քուրդերու  1, քուրդերուն  1, քուրդը  3, քուրդի  1, քուրդին  1, քուրիկ  3, քուրիկին  1, քուրիկս  1, քուրձ  1, քուրձերովը  1, քուրձի  1, քուրձով  1, քուրուըտանքը  1, քուրուկ  23, քուրուկը  1, քուրուկս  3, քուրջ  1, քուրջերով  1, քուրջերուն  1, քուրջի  2, քուրսին  1, քոքուր  4, քոքուրը  1, քոքուրներ  1, քոքուրներուն  1, քոքուրութիւն  1, քչիկ  1, քռթած  3, քսած  1, քսակ  2, քսակահատները  1, քսակահատներու  1, քսակէն  6, քսակը  9, քսակի  1, քսակին  5, քսակներէն  1, քսակները  4, քսակներուն  2, քսակնին  1, քսակովը  1, քսան  61, քսանամեայ  1, քսանամենի  17, քսանամենիներուն  1, քսան­երեսուն  2, քսան-երեսուն  6, քսաներկու  1, քսաներորդ  10, քսան-երսուն  2, քսանէ  4, քսանէն  14, քսանը  4, քսանի  6, քսանին  4, քսանհիգն  1, քսանհինգ  5, քսանհինգին  2, քսանմէկին  1, քսանով  5, քսանչորս  4, քսանչորսին  1, քսելէ  1, քսելով  5, քսելու  4, քսեն  1, քսեցին  2, քսէին  2, քսէր  1, քսու  4, քսուած  9, քսուածը  1, քսուածի  1, քսուելէ  1, քսուելու  4, քսուեր  1, քսուեցայ  1, քսուեցան  3, քսուեցաւ  2, քսուէին  5, քսուէր  1, քսութեամբ  1, քսութեան  1, քսութեանց  1, քսութիւնը  1, քսուի  1, քսուիլը  1, քսուին  1, քսուող  3, քստմնաւոր  2, քստմնելի  9, քստմնեցաւ  1, քսքսել  1, քսքսելէ  1, քսքսելը  1, քսքսելով  2, քսքսեց  1, քսքսէին  2, քսքսուած  2, քսքսուելու  1, քսքսուին  1, քսքսում  1, քսքսումէն  1, քսքսուն  3, քսքսուող  1, քսքսուքը  2, քսքսուքները  1, քրէական  1, քրթմնջիւնով  1, քրիկ-քրիկ  4, քրիստոնեայ  36, քրիստոնեայի  3, քրիստոնեային  7, քրիստոնեան  12, քրիստոնեաներէն  2, քրիստոնեաները  2, քրիստոնեաներու  1, քրիստոնեաներուն  5, քրիստոնէական  3, քրիստոնէականէն  1, քրիստոնէականին  3, քրիստոնէականները  1, քրիստոնէից  1, քրիստոնէութեան  1, քրիստոնէութիւն  1, քրիստոս  13, քրիստոսը  2, քրիստոսի  13, քրիստոսին  1, քրիստոսներ  1, քրոնիկագիր  1, քրոնիկները  1, քրոջ  4, քրոջը  27, քրոջմովը  1, քրոջն  1, քրուփը  1, քրուփի  1, քրտինք  19, քրտինքէն  4, քրտինքը  22, քրտինքի  14, քրտինքին  12, քրտինքն  5, քրտինքները  1, քրտինքով  4, քրտինքովը  3, քրտնաթոր  1, քրտնած  12, քրտնելէ  1, քրտնեցաւ  2, քրտնէր  1, քրտնին  1, քրտնողող  2, քրտնցնել  1, քրտնցնող  1, քրքրելու  3, քրքրենք  2, քրքրեց  1, քրքրէ  1, քրքրող  1, քրքրուած  1, քրքրուեցաւ  1, քֆրելով  1
օ 12, օբյեկտիքական  1, օգնած  2, օգնական  4, օգնականը  2, օգնել  1, օգնելով  1, օգնելու  3, օգնես  1, օգնեց  2, օգնեցին  1, օգնէր  1, օգնող  3, օգնուած  1, օգնութեամբ  1, օգնութեամբը  7, օգնութեան  21, օգնութիւն  6, օգնութիւնը  7, օգոստափառ  1, օգոստոսի  3, օգոստոսին  1, օգուտ  4, օգուտը  4, օգուտի  1, օգուտով  4, օգտագործել  7, օգտագործելի  1, օգտագործելն  1, օգտագործելով  2, օգտագործելու  4, օգտագործէին  1, օգտագործող  1, օգտագործուած  1, օգտագործուեցան  1, օգտագործուէր  1, օգտագործում  1, օգտագործումը  1, օգտակար  17, օգտակարը  1, օգտապաշտ  2, օգտաւէտ  5, օգտուած  2, օգտուելով  11, օգտուելու  3, օգտուեցան  1, օգտուեցաւ  4, օգտուիլ  2, օգտուին  2, օգտուողն  1, օդ  8, օդագնաց  1, օդածաւալ  1, օդակառոյց  1, օդամուտներուն  1, օդային  10, օդասլաց  1, օդափոխութեամբ  1, օդափոխութեան  1, օդափոխութեանց  1, օդերեւոյթը  1, օդերէն  1, օդերուն  2, օդէն  10, օդը  28, օդի  13, օդին  35, օդն  5, օդով  3, օժանդակ  1, օժիտ  3, օժիտէն  1, օժիտը  4, օժիտի  2, օժիտին  2, օժիտն  1, օժիտներով  1, օժիտով  1, օժտած  1, օժտելու  1, օժտուած  8, օժտուածները  1, օժտուելով  1, օլսուն  1, օխա  11, օխաներով  1, օխանոց  10, օխանոցը  1, օծած  1, օծելով  2, օծելու  3, օծուած  8, օծուելով  1, օծուեցան  1, օծութեամբ  1, օծութեամբը  2, օծութեանը  1, օծութիւն  2, օծումը  1, օծումի  1, օծումին  1, օծումները  1, օծումներով  2, օծումով  1, օծուն  16, օհան  2, օհանէն  1, օհանը  27, օհանին  11, օհանն  1, օհաննէսը  1, օձ  6, օձագալար  2, օձախռիւ  1, օձահիւս  1, օձաձեւ  2, օձացաւ  1, օձեղէն  2, օձեր  7, օձերէ  4, օձերէն  1, օձերը  5, օձերով  1, օձերու  13, օձերուն  7, օձէ  3, օձէն  2, օձը  4, օձընկէց  1, օձի  21, օձին  12, օձիքէն  3, օձիքը  5, օձիքի  1, օձիքին  7, օձիքները  1, օձն  1, օձոտ  1, օղ  1, օղակ  8, օղակած  4, օղակապ  1, օղակաւոր  1, օղակելու  1, օղակէ  2, օղակէն  4, օղակը  9, օղակի  6, օղակին  9, օղակն  1, օղակներ  2, օղակները  6, օղակներով  1, օղակներուն  3, օղակով  1, օղակովը  3, օղակուած  1, օղակ-օղակ  1, օղաւոր  3, օղաւորող  1, օղերը  2, օղի  7, օղիէն  1, օղիի  8, օղիին  9, օղին  11, օղիով  1, օղլու  19, օղլուին  4, օղլում  9, օղլումը  1, օղլումին  1, օղլուն  5, օղորմած  1, օղորմի  1, օղուլ  18, օղուլը  2, օղուլս  1, օճախ  6, օճախէ  1, օճախէն  4, օճախը  18, օճախի  3, օճախիկէն  1, օճախին  34, օճախն  2, օճախներ  2, օճախները  5, օճախներու  3, օճախներուն  2, օճախով  32, օճառ  1, օճառի  2, օյինին  1, օնպաշին  1, օշական  1, օշականի  3, օշարակ  1, օսլային  1, օսկի  6, օսման  47, օսմանական  1, օսմանեան  27, օսմանի  1, օսմանին  1, օսմանցի  1, օսմանցիներուն  2, օտային  1, օտան  6, օտաները  1, օտար  149, օտարազգի  1, օտարածին  1, օտարական  8, օտարականէն  1, օտարականի  4, օտարականներ  2, օտարականներէն  1, օտարականները  5, օտարականներուն  4, օտարամուտին  1, օտարամուտները  1, օտարապաշտ  1, օտարասիրութիւնը  1, օտարացած  3, օտարացնել  1, օտարացումը  1, օտարէ  1, օտարէն  7, օտարը  4, օտարի  15, օտարին  59, օտարն  2, օտարներ  4, օտարներէ  1, օտարներէն  1, օտարները  10, օտարներու  6, օտարներուն  15, օտարոտի  4, օտարութեամբ  1, օտարութեան  1, օտարութենէն  1, օտարութիւն  2, օտարութիւնը  11, օտարուհին  1, օր  199, օրագիրը  2, օրագիրին  1, օրաթերթերը  1, օրաթերթի  1, օրաթերթին  2, օրական  7, օրակարգ  2, օրակարգը  1, օրակարգով  1, օրային  1, օրան  13, օրանէն  3, օրանը  11, օրանի  6, օրանին  9, օրանն  2, օրանները  1, օրանց  4, օրավարձ  2, օրավարձով  3, օրացոյցին  1, օրացոյցն  1, օրացոյցներուն  1, օրել  1, օրելով  2, օրեր  29, օրերգը  1, օրերէ  2, օրերէն  32, օրերը  52, օրերն  2, օրերով  22, օրերու  69, օրերուն  185, օրերուս  26, օրէ  11, օրէն  29, օրէնսդիրները  1, օրէնսդրութեան  2, օրէնսդրութիւնը  2, օրէնք  20, օրէնքէ  1, օրէնքէն  14, օրէնքը  35, օրէնքի  6, օրէնքին  30, օրէնքն  4, օրէնքներ  6, օրէնքներէն  13, օրէնքները  41, օրէնքներն  2, օրէնքներով  14, օրէնքներովը  1, օրէնքներու  3, օրէնքներուն  22, օրէնքով  10, օրէնքովը  1, օրէնքուայ  2, օրէսգիտութեան  1, օրը  123, օրըստօրէական  1, օրթա  1, օրի  5, օրիդ  1, օրին  18, օրինագիրքերուն  1, օրինագիրքը  5, օրինագիրքին  3, օրինագիրքովը  1, օրինագրուած  1, օրինակ  10, օրինակած  3, օրինական  10, օրինականացած  2, օրինակելով  1, օրինակեցին  1, օրինակը  14, օրինակի  9, օրինակին  4, օրինակներ  4, օրինակներէն  2, օրինակները  6, օրինակներով  1, օրինակներովը  1, օրինակներու  1, օրինակովը  2, օրինակուած  1, օրինաւոր  19, օրինաւորապէս  1, օրինաւորեց  1, օրինաւորման  1, օրինաւորութեան  1, օրինի  1, օրիորդ  3, օրիորդը  5, օրիորդի  1, օրիորդին  1, օրիորդները  2, օրիորդներուն  1, օրկանիզմը  1, օրկաններու  1, օրհասը  1, օրհասին  1, օրհասներ  1, օր-հացէն  1, օրհացովը  1, օրհնաբանած  1, օրհնաբանուած  1, օրհնաբեր  1, օրհնած  2, օրհնեա  1, օրհնեալ  5, օրհնելով  5, օրհնելու  1, օրհնես  1, օրհներգելով  1, օրհներգէ  1, օրհներգը  1, օրհներգին  1, օրհնեց  7, օրհնեցին  3, օրհնէին  1, օրհնէնք  3, օրհնէնքը  3, օրհնէնքի  1, օրհնէնքին  1, օրհնէնքն  1, օրհնէնքներուն  1, օրհնէնքով  1, օրհնող  1, օրհնուած  11, օրհնութեամբ  2, օրհնութեամբը  1, օրհնութեան  8, օրհնութենէն  1, օրհնութիւն  2, օրհնութիւնը  2, օրհնութիւնն  3, օրհնումին  1, օրն  17, օրնի  6, օրով  13, օրովը  1, օրուան  121, օրուեցաւ  1, օրուընէ  1, օրս  1, օրրաթոռը  1, օրրաթոռին  4, օրրած  1, օրրան  1, օրրանէն  1, օրրանը  1, օրրանի  2, օրրանին  4, օրրանն  1, օր­ցերեկով  3, օր-ցերեկով  9, օրօր  1, օրօրանը  1, օրօրել  1, օրօրուած  1, օրօրուելով  1, օրօրուն  5, օփերաներուն  1, օքսիտանալ  1, օֆ  2, ֆաթիհներու  2, ֆաթմային  2, ֆաթման  3, ֆալախայէն  1, ֆալախայի  1, ֆալախան  2, ֆախիր  1, ֆախիր-ֆուխարայի  1, ֆանթասթիք  1, ֆաուսթ  4, ֆապրիկների  1, ֆապրիքան  1, ֆապրիքաներ  1, ֆարթինկ  1, ֆաքիրութեան  1, ֆաքիւլտէթում  1, ֆետայիին  3, ֆետային  1, ֆետայիներէն  1, ֆետայիները  3, ֆետայիներու  1, ֆետայիներուն  1, ֆերմանի  1, ֆերմաններ  1, ֆերմանները  1, ֆերուզէ  1, ֆերուզէին  9, ֆերուզէն  4, ֆէթվա  2, ֆէս  1, ֆէսատը  2, ֆէսերէն  1, ֆէսերը  2, ֆէսերով  1, ֆէսերուն  5, ֆէսէն  1, ֆէսը  6, ֆէսի  3, ֆէսին  6, ֆէսն  1, ֆէսով  2, ֆէսովը  1, ֆէրաճէն  2, ֆէրաճէով  1, ֆիզիոլոգիական  1, ֆիզիք  1, ֆիզիքական  12, ֆիզիքականէն  1, ֆիզիքականին  1, ֆիզիքապէս  1, ֆիզիքը  1, ֆիզիքի  6, ֆիզիքին  3, ֆիլ  1, ֆիլի  1, ֆիլմը  1, ֆիլմին  1, ֆինիք  1, ֆինկիլ  1, ֆիստաններուն  1, ֆիտանի  1, ֆիտանին  1, ֆլաները  1, ֆլորա  1, ֆոնթէն  1, ֆոսֆորէն  1, ֆորմա  1, ֆութպոլին  1, ֆուխարայի  1, ֆրանկախտն  1, ֆրանսա  4, ֆրանսական  13, ֆրանսայի  1, ֆրանսային  1, ֆրանսան  1, ֆրանսացի  3, ֆրանսացին  1, ֆրանսերէն  3, ֆրանսերէնը  1, ֆրանսիական  1, ֆրանք  1, ֆրէնկ  1, ֆրէօյտէն  1