Հ. Լեւոն Զէքիեան. Մեծ Եղեռնի հարիւրամեակ՝ յիշողութիւն եւ մարտահրաւէր

16.04.2014 00:00

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 
ՀԱՅ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԹՈՒԱՆՇԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է 

ՀԱՅՐ ԼԵՒՈՆ ԶԷՔԻԵԱՆ 
Մեծ Եղեռնի հարիւրամեակ՝ յիշողութիւն եւ մարտահրաւէր

Սիրով հրաւիրում ենք Ձեզ՝ Բաղրամեան պող. 40, ՀԱՀ, 
ՓԱ մասնաշէնք 1-ին յարկ, Ալեք Մանուկեան սրահ Ապրիլի 16, ժամը 18.30

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի առիթով զեկուցման մէջ կարեւորւում են Ցեղասպանութեան եւ յիշատակին առընչուող մի շարք հարցեր. 
Ա. Ցեղասպանութեան նշանակութիւնը եւ տեղը հայ ինքնութեան եւ հայ կենցաղային իրականութեան մէջ։ Մեծ Եղեռն եւ Ցեղասպանութիւն եզրերի փոխառընչութիւնը եւ փոխլրացուած գործառոյթը։ 
Բ. Հայոց Ցեղասպանութեան հետեւանքների եւ յիշողութեան ընկալումը 
Գ. Մեծ Եղեռնի նահատակների հաւաքական սրբադասման կարեւորութիւնը եւ դասերը 
Դ. Անցեալի յիշողութեամբ կառուցուելիք ապագայի հայացքն ուրուագծելու փորձ։

Հայր Լեւոն Զէքիեանը ծնուել է Պոլսում, 1943 թ.։
Մխիթարեան վարդապետ։ Վենետիկի Կա՚ Ֆոսկարի համալսարանի Հայագիտութեան ամբիոնի հիմնադիր-վարիչ, պրոֆեսոր, Հայաստանի Գիտութիւնների ակադեմիայի արտասահմանեան եւ Վենետեան ակադեմիայի իսկական անդամ։

«Բազմավէպ» եւ «Հայ ընտանիք» հանդէսների խմբագիր, Վենետիկի համալսարանի Հայ լեզուի եւ մշակոյթի ամառնային դասընթացի հիմնադիր եւ ղեկավար 1986-ից։

Գիտական հետաքրքրութիւնների շրջանակը.
Հարիւրաւոր յօդուածները եւ մօտ մէկուկէս տասնեակ մենագրութիւնները վերաբերում են Հայագիտութեան, Հայոց հոգեւորութեան եւ աստուածաբանութեան, ինչպէս նաեւ իմաստասիրութեան խնդիրների ուսումնասիրմանը։

Տեսանյութը******
***

Մեկնաբանություններ