ԶԱՐԻՖԵԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍ (1894-1924)

ՄԱՏԵՆԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ

Մեր բանաստեղծութեան մէջ, սակաւաթիւ են այն դէմքերը որ իրենց յայտնութեան առաջին օրէն տիրացած ըլլան ա՜յնքան սրտաբուխ համակրանքի ու տարածուն ժողովրդականութեան, որքան Մատթէոս Զարիֆեան։ Բանաստեղծին անձին ու գործերուն հանդէպ այդ համակրանքն ու հիացումը կը պահեն իրենց խանդավառութիւնը մինչեւ այսօր։ Իր մահուան 10րդ եւ 30րդ տարելիցները նշուեցան յատուկ հանդիսութիւններով, հայ Սփիւռքի գրեթէ բոլոր կեդրոններուն մէջ։ Տարբեր առիթներով ու տարբեր վայրերու մէջ, երէց կամ երիտասարդ բազմաթիւ գրողներ ստորագրած են՝ գրախօսական, կենսագրական եւ յուշագրական յօդուածներ ու գրական վերլուծումի խանդավառ էջեր, իր երկերուն ու կեանքին նուիրուած։ Ստորեւ կու տանք մատենագրական ցանկ մը, որ սակայն չէ՛ ամբողջական-

Յ. Օշական - «Ճակատամարտ», Պոլիս, 10 Ապրիլ 1921.

Վահան Թեքեեան - «Ժողովուրդի Ձայն», Պոլիս, 1921.

Զապել Եսայեան - «Ապագայ», Բարիզ, 1922.

Արշակ Չօպանեան - «Ապագայ», Բաիզ, 1924.

Վ. Շուշանեան - «Հայրենիք» օրաթերթ, Պոսդըն, 29 Յունիս 1924.

Շաւարշ Միսաքեան - «Յառաջ», Բարիզ.

Թորոս Ազատեան - «Մարմարա», Պոլիս, Դեկտ. 1924.

Վարդան Գեորգեան - «Փիւնիկ», Պեյրութ, 1924.

Յ. Ճ. Սիրունի - «Նաւասարդ», Պուքրեշ, 1924.

Մկրտիչ Պարսամեան - «Յառաջ», Բարիզ.

Յովսէփ Քեշիշեան - «Ճակատամարտ», Պոլիս, 12 Ապրիլ 1924.

Երուանդ Սիմքեշեան - «Ճակատամարտ», Պոլիս, 12 Ապրիլ 1924.

Եդուարդ Տասնապետեան - «Մարմարա», Պոլիս, 1925.

Խաչիկ Չուլֆայեան - «Մարմարա», Պոլիս, 1926.

Անդրանիկ Ծառուկեան - «Եղերաբախտ Քերթողներ», Պեյրութ, 1933.

Գուրգեն Մխիթարեան - «Յուսաբեր», Գահիրե.

Վահե-Վահեան - «Յառաջ», Բարիզ, 20-24 Մայիս 1934.

Եդուարդ Տարօնեան - «Ազդակ», Պեյրութ, 7 եւ 9 Ապրիլ, 1940.

Կարօ Գեորգեան - «Յուսաբեր», Գահիրե 1952.

Վ. Ս. Ծովակ - «Մարմարա», Պոլիս, 1955.