Մատենագրութիւն (Մկրտիչ Աղաւնունի)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1. Միաբանք եւ այցելուք Հայ Երուսաղէմի, Երուսաղէմ, տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1929։

2. Հին վանքեր եւ եկեղեցիներ Սուրբ Երկրին մէջ. ուսումնասիրութիւններ, Երուսաղէմ, տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1931

3. Սուրբ Երկրին սրբավայրերու աւանդութիւնները, Երուսաղէմ, տպ. Սրբոց Յակոբեանց, 1936։