«ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՐՀԱՑՈՅՑ» (Վենետիկ, 1754)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա