ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐԸ (1155-1843)

 
Գիտական հրատարակութիւն.
Բազմաթիւ ձեռագրերի համեմատութեամբ, ընդարձակ տեղեկութիւններով եւ ծանօթութիւններով, եւ ձեռագրերի, նահատակների, յատուկ անունների ու օտար բառերի մանրամասն ցուցակներով եւ ցանկերով:
Աշխատութեամբ Յ. ՄԱՆԱՆԴԵԱՆԻ եւ Հ. ԱՃԱՌԵԱՆԻ,
ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ, Տպարան Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, 1903