Եւդոկիացի հայ կինը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հրատարակուել է .

«Արեւելեան մամուլ»,


1903, Օգոստոս 16, թիւ 33, էջ 783-787, Օգոստոս 30, թիւ 35, էջ 830-836, Հոկտեմբեր 1, թիւ 40, էջ 849-953, Հոկտեմբեր 8, թիւ 41, էջ 976-978, Հոկտեմբեր 29, թիւ 44, էջ 1045-1050, Նոյեմբեր 19, թիւ 47, էջ 1116-1118։

1904, Փետրվար 4, թիւ 6, էջ 153-156, Մարտ 17, թիւ 12, էջ 297-301, Ապրիլ 21, թիւ 17, էջ 416-419, Յունիս 9, թիւ 24, էջ 582-585, Յուլիս 24, թիւ 30, էջ 732-736, Սեպտեմբեր 22, թիւ 39, էջ 950-953, Սեպտեմբեր 29, թիւ 40, էջ 969-973։