Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Pedagogy  

Ն. Տաղաւարեան, Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից յատկութեանց ֆրանսերէնէ ի հայ, Կ. Պոլիս, Տպագրութիւն, Յ. Մատթէոսեան, 1900