Էջեր համշինահայ պատմութիւնից

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԵՒՈՆ ԽԱՉԻԿԵԱՆ, ԷՋԵՐ ՀԱՄՇԻՆԱՀԱՅ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԻՑ, - «Բանբեր Երեւանի համալսարանի» 1969, 2, էջ 115-144։ Վերահրատարակութեան լրացում-սրբագրումները կատարել է հեղինակը։