Աղցմիք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՂՑՄԻՔ

ԳՐՈԻԱԾՔ [ազգանունը քերուած]

 

Գործ հանգուցեալ Միքայէլ Նալբանդեանցի բանտարկութեան մէջ.

 

Ընդդէմ Վարդենիք անուամբ գրքոյկին Խորէնի Գալֆայեան Թէոդոսիոյ

Ս. Պ. -Բուրգ

 

Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature.

 

J. J. Rousseau, „Confessions“.

 

Nos prêtres ne sont point ce qu'un

vain peuple pense. Notre crédulité

fait toute leur science.

 

Voltaire

 

ՈՒՂԵՐՁ

„Compte rendu“

 

Որում Խորեն հանապազ

Լարակտուր եւ քնարին

Վարդենեաց ոչինչ նիազ

Գողտրիկ անդրաձայնութիւն: