Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Ե հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ

ՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ, Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան,

Հինգերորդ հատոր, Իրապաշտներ, Երուսաղէմ, 1952