Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Գ հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ, Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան,
հատոր երրորդ, Կրտսեր ռոմանթիքներ, Երուսաղէմ, 1954