Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ըռիճիայ ցաւ մն է որ կանայք գիտենան թէ փորն օձ կայ

Պատճառ որ ի տաքէ լինի

Գեղիանոս ասէ, թէ ի պինտ ուռէցէ լինայ, որ արգանդին ի ծածկոցին մէջն լինայ եւ երեւնայ, եւ կամ ի թանծր քամու որ երեւնայ։

Նշան ի տաքէ լինայ այն է, որ հայզն կապի եւ գուն չտեսնու. պատճառն այն երկնին ի կապ լինայ, փորն մեծ լինայ, եւ ձեռվին եւ ոտվին թուլնայ։

Ստածումն որ ի տաքէ։

Դեղն այն է, որ տաս զտակերուն ջուրն տիզկանէփայտին ձիթովն եւ այարիճի ֆայղարայ, եւ դեղ ուժով, որ հայզն բանայ, - տահմարթանայ եւ քրքմին դեղն է, եւ փոքր թրիաքն է, որ է յառապան, եւ սազապին ջուրն է եւ թմրհնդու ջուրն է եւ հուլպային, եւ տաք քթեթ որ ի վերայ փորուն դնես։ Եւ սազապ հոռոմ ձիթով եփէ՛ եւ ի վերայ փորուն դիր, եւ արա զայն շաֆերն, որ գուն տեսնու կինն ի յայն շաֆէն. եւ սիսռան ջուր եւ մութանճանայ։ Եւ այս դեղս շատ օգտէ. - ա՛ռ կարօսի տակի կեղեւ եւ ըռզիան եւ անիսօն եւ բոլոր զրեւանդ. եւ ղանդարիոն եւ ֆուվանիայ եւ ոճ Գ Գ դրամ, եւ չամիչ Ժ դրամ. զամէնն եփէ՛ Գ լիտր ջրով, մինչեւ մնայ Ա լիտր, եւ յիստկէ՛ եւ տուր յամէն օր Գ նուկի, եւ Ա մթխալ տահմարթայ եւ Ա մթխալ քաղցր նշի ձէթ. շատ օգտէ. եւ զամէն իրք որ քամի առնէ մի՛ տար. եւ օծէ՛ զփորն սագու եղով եւ մորհամի տախլիկոնով. եւ հանապազ օծէ՛ զփորն պախրու եղով։ Եւ թէ այս ցաւս ի յարենէ լինայ՝ արա՛ զայն դեղերն որ զարիւնն կտրէ, հանց որ յիշած է, եւ ամէն կերակուր որ ծանր է եւ հով է՝ ստամոքն պատրաստէ՛, եւ տո՛ւր զտաք կերակուրքն. օգտէ։

Պատճառ որ ի հովէ լինի

Փաւլօսն ասէ, թէ ի թանծր խլտէ լինի, որ ի յարգանդին կաշուն ի մէջն լինայ ժողվել, եւ արգանդն պնդի եւ փորն կապի եւ գուն չի տեսանէ, եւ գիտես թէ պատեղվոր է։

Նշան որ ի հովէ լինայ այն է, որ փորուն կաշին պինդ լինայ, եւ ծիծն եւ ոտվին թուլ լինայ, եւ որպէս տղայ ի փորուն խաղայ, եւ կնկան երեսն գէշ լինայ։

Ստածումն որ ի հովէ լինի։

Լաւն այն է, որ զայս չթողուն որ յերկնայ, որ թէ չէ արծվիք առնէ, եւ փորն պինդ լինայ եւ շատ խուխ ձգէ. եւ թէ յերկարէ՝ արծվիք առնէ։ Եւ լինի որ կինն կտոր մի միս ծնանի որ պատկեր չունենայ։ Եւ լինի որ շատ քամի եւ շատ գիճութիւն ի փորուն ելանէ, եւ այլվայ փորն զէտ առաջի պէս լինայ։ Դեղն այն է, որ զփորն լուծես այարիճով եւ հապի մինթինով եւ տաս զայն դեղերն, որ զպեղծ խառնուածն հանէ, որպէս ճաւշիր, մազտաքէ սրքնճուպինով, որ պզուրի է. եւ տո՛ւր զվարդին ղուրսն տակերու ջրով։ Եւ թէ այսով չի յաջի՝ տո՛ւր զդահմարթան եղկ ջրով. եւ զտաք կտաւատն ի վերայ փորուն դնես՝ օգտէ. եւ օծէ՛ զփորն ղուստի ձիթով։ Եւ թէ ցաւն ուժով լինի՝ տո՛ւր ղուրսի մուռն հուլպայի ջրով եւ քրքմի դեղ. եւ տիզկանէփայտի եւ սազապի ձէթ եւ վայրի անուխ եւ տուր որ վերցնէ, եւ շուրվանի տուր որ ուտէ տաք դեղերով. կամ ղալիայ կամ աղաւնոյ միս եւ մութանճանայ։ Եւ այս լաւ է եւ օգտակար. - ա՛ռ ջինտիանայ եւ հապ ըլ ղար եւ զրեւանդ տաւիլ եւ մուռ Ա Ա բաժին. զամէնն աղա՛ եւ մաղէ՛ եւ մեղրով շաղվէ եւ տո՛ւր ժմուն Ա մթխալ. օգտէ աստուծով։