Օգուտ Բժշկութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ուռէց որ ի յարենէ եւ ի սաֆրայէ լինի առ մարդն

Պատճառ որ ի յարենէ լինայ

Ապուճարեհն ասէ, թէ լինայ ի թանծր արենէ, որ յաւելնայ եւ ժողվի եւ ուռէց առնէ. որ տաճիկն վարամի տամավի ասէ եւ ֆալղամոնի այլ ասէ։

Նշան որ յարենէ լինայ որ գունն կարմիր լինայ եւ ուռէցն տաք, եւ լինի ի վիզն, եւ շատն մեծ լինայ եւ պինդ։

Ստածումն որ ի յարենէ լինայ։

Ֆաւլօսն ասէ, թէ յառաջն ի բասիլիկէն երակ առ եւ այն տեղացն պարապար, եւ զբացող իրվին ի վերայ դիր, որպէս մորհամնի եւ տիմէտնի։ Ա՛ռ հայի ալէմ, նռան կեղեւ եւ աղտոր. զամէնն խառնէ՛ ի ջուրն եւ ի քացախն եւ սպեղանի արա, որ չի վատուժի հիւանդն։

Մասրճուէն ասէ. թէ պատճառն այս ցաւուս ի զարկուց լինայ եւ կամ ծեծած՝ չէ պատեհ որ երակ առնեն. դեղն այն է, որ օծեն ի վերան մոմ ըրովան, եւ հանապազ լնուս ի վերան եղկ ջուր. եւ գարէ ալուր եւ հուլպայ եւ խաթմի սպեղանի արա. եւ թէ պեղծ արիւն ելանէ՝ յետոյ մորհամով ստածէ՛ մինչեւ ողջանայ։

Էհանան ասէ, թէ դեղն այն է, որ երակ առնես զոր պատեհն է. եւ արիւն հան ըստ ուժուն. եւ այն իրվին որ հով է՝ ի վերան դիր, որպէս հայկաւ եւ իսպիտակ դեղ, եւ շաֆ մամիսայ եւ քասնու ջուր եւ աֆիոն եւ մէշպահարի ջուր եւ գորտնբուրդ եւ որ նման է սոցա։ Եւ թէ այս ցաւուս հետն ջերմն լինի՝ դեղն այն է, որ կերակուր քիչ ուտէ, եւ գարէջուր եւ սրքնճուպին եւ յետոյ փրփրեմի ջուր եւ թմրհնդի խմէ։ Եւ Դ օր անցնի՝ տուր քիչ մն սամթի եւ քաքանաճի ջուր, ճուլապով խառնէ եւ խմցո՛ւ եւ լուապնի. եւ սպեղանիք արա. օգտէ աստուծով։

Պատճառ որ ի սաֆրայէ լինի

Արպիասօսն ասէ, թէ լինայ ի թանծր սաֆրայէ, որ ժողվի զօդված մի եւ յաւելնայ եւ ուռի. եւ այսոր տաճիկն նամլայ ասէ։

Նշան որ ի սաֆրայէ լինայ այն է, որ շատն ի մօտ ի վիզն լինի եւ գունն դեղին եւ տաք, եւ ցաւն խիստ լինի եւ շատ մեծանայ եւ ի յանձն ճապղի շուտ ի մարդուն։