Վարժապետը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Էլ-հրատարակութեան աղբիւրը՝


«Հայ Գրականութիւն», Ա. Տարի, 1/14 Մարտ, 1912, թիւ 9, էջ 21-26։

«Հայ Գրականութիւն», Ա. Տարի, 1/14 Ապրիլ, 1912, թիւ 10, էջ 6-10։

«Հայ Գրականութիւն», Ա. Տարի, 1/14 Մայիս, 1912, թիւ 11, էջ 21-25։

«Հայ Գրականութիւն», Բ. Տարի, 1/14 Օգոստոս, 1912, թիւ 1, էջ 25-29։