Դրախտի երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կարմիր թաւիշ վարդենին

Հուր բաժակներն բացաւ լայն

Ու սարսուռէն առաջին

Իր թերթիկներն ճերմկցան։

Տերեւները թըզենւոյն

Ինկան գետին վարդագոյն

Ու շինուեցաւ անկողին

Սիրամոլոր

հարս—փեսին։

Յասմիկները թափեցան

Մեծ ցնցումէն առաջին

Ու իբր սնդուս  բարձ՝ սաւան

Տարածուեցան ցիր ու ցան։

Ամպերն վարդ ջուր սրսկեցին

Յասմիկազարդ անկողնին

Ու տերեւներն հովահար,

Փըսփըսացին քաղցրալար։

Թիթեռնիկներն ալ բոլոր

Պարեցին զերթ հարսնեւոր

Մինչ ծիծառներն անտառին

Հարսներգերը տաղեցին։

Մեղուները փեթակին

Ընտրելագոյն մեղր բերին,

Ու խնջոյքին հարսնեկան

Կերան արմաւ ու պանան։

Աստղ աչքերը դիտեցին

Գրկափարումն առաջին,

Մինչ հովերը սուլեցին

եղանակներն դրախտին։

Այն իրիկուն չի մութցաւ.

Լուսնի ցոյլքերն անզըրաւ

Մազերուն հետ եւային

Մինչեւ առտու խաղացին։

 

Գահիրէ, 1906