Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ն. Տաղաւարեան, Բառացուցակ ախտանուանց եւ դեղօրէից յատկութեանց ֆրանսերէնէ ի հայ, Կ. Պոլիս, Տպագրութիւն, Յ. Մատթէոսեան, 1900